Za bezpečnejšiu a zdravšiu prácu v opravovniach automobilov

Rakouská firma pracovala na sérii instruktáží bezpečné práce v automobilových opravnách, výsledkem snažení je příručka pro školení zaměstnanců.

V automobilových opravovniach sa vyskytuje celý rad zdravotných a bezpečnostných problémov. Pohyb vozidiel, činnosť zariadení, nebezpečné látky a zančný tlak vyvinutý na pracovníkov si vyžadujú vysokú úroveň ich bezpečnostnej uvedomelosti. Cieľom akcie v rámci Európskej agentúry bezpečnosti práce a ochrany zdravia bolo účinnými a praktickými opatreniami zabrániť úrazom a poškodeniu zdravia v opravovniach automobilov. Tak vznikla séria inštruktáží a vypracovanie príručky pre zamestnancov Zdravie a bezpečnosť na pracovisku, ktorá sa používa na školeniach. Príručka se zameriava najmä na zariadenia opravovní, na používané nebezpečné látky a na zvládnutie stresu pri každodennej práci.

Projekt zorganizovala rakúska firma Wiesenthal & Co Truststrasse vo Viedni.

Implementácia opatrení bola zameraná na prax zvyšovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) vypracovaním a inštalovaním internetových stránok. Projekt mal zlepšiť výsledky ochrany práce v mnohých automobilových opravovniach, zahrnúť každý bezpečnostný a zdravotný aspekt a vytvoriť príručku, aby sa nadobudnuté skúsenosti nezabudli a aby tieto vedomosti boli sprostredkované aj iným záujemcom a dosiahla sa tak vysoká úroveň BOZP.

Projekt bol naplánovaný na šesť etáp a uskutečnil sa počas jedného roka takto:

1. etapa bola úvodná pre 11 závodov podniku Wiesenthal. Bolo dohodnuté, že z každého závodu sa na prípravách zúčastní vedúci závodu, predák dielne, mechanik, lakovník a jeden praktikant.

2. etapa sa zamerala na získanie jasnej predstavy o situácii. V prípade každého závoduvypracovali dotazník o pracovnom prostredí, zahrnuli poznatky o pracovných úrazoch a ich príčinách, vypracovali zoznam náradia, zariadení a nebezpečných látok používaných na pracoviskách. Údaje analyzovali a závery sprístupnili pre ďalšiu etapu a pre odborníkov z mimozávodného prostredia.

3. etapu tvoril pracovný seminár, na ktorom prediskutovali závery z predchádzajúcej etapy so všetkými zúčastnenými podnikmi. V tejto fáze vytýčili ciele, spôsoby analýz, príklady dobrej praxe a plán opatrení, ktoré bolo treba urobiť tak pre vypracovanie príručky, ako aj pre internetové stránky.

4. etapa bola venovaná prácam na jednotlivých kapitolách príručky, ich zostaveniu a úprave.

5. etapa pozostávala z kompletizovania školiaceho materiálu a dotazníka na interné skúšky. Školenia prebiehali v partnerských organizáciách a ich organizácia zamestnala takmer všetkých vedúcich pracovníkov. Distribuovali sa príručky určené pre zamestnancov.

6. etapau tvorila kompletizácia internetových stránok na podklade príručky a materiálov na školenie.

Vypracované materiály

V priebehu projektu sa vypracovali tieto materiály:

 • kontrolný zoznam pre každé pracovné miesto, opis pracovných úrazov, zoznam zairadenia opravovní a nebezpečných materiálov,
 • analýza údajov podľa spracovaných kontrolných zoznamov,
 • účinná prezentácia projektu účastníkom akce,
 • príručka Zdravie a bezpečnosť na pracovisku s 11 výstižně nazvanými kapitolami zahŕňajúcimi nebezpečné miesta, na ktorých treba byť osobitne opatrný, osobné chranné pracovné prostriedky, pracovné zariadenia a pracovné látky:

Kapitoly príručky:

 1. Práva a zodpovetnosť zamestnancov,
 2. Dielne a pracovné úkony a klimatizácia,
 3. Lakovne a obrábanie kovov,
 4. Predaj náhradných súčiastok,
 5. Predajne a kancelárie,
 6. Udržiavanie čistoty a poriadku,
 7. Zvládnutie stresu,
 8. Poskytovanie prej pomoci,
 9. Požiarna prevencia a poplachové smernice,
 10. Znaky nebezpečenstiev a nebezpečných látok,
 11. Internetové spojenia.

Podrobnejšie informácie o projekte si možno vyžiadať na mailovej adrese: kundencenter@wiesenthal.at.

Zdroj:
Galgózcy, Ernest. Za bezpečnejšiu a zdravšiu prácu v opravovniach automobilov. Bezpečná práca, č. 4, 2005, s. 43.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail