Z. č. 206/2017 Sb., kterým se mění z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Dne 14. 7. 2017 byl v částce 74/2017 Sb. zveřejněn zákon č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabývá účinnosti 29. 7. 2017, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 3 až 6, bodů 8 a 9, bodů 25 až 30 a bodu 33, která nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po jeho vyhlášení, a s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 46 a části třetí čl. IV bodů 4 až 6, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2017.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail