Vzpomínkový den na oběti pracovních úrazů

Zdroj: 

U příležitosti světového dne bezpečnosti práce, který připadá na 28. dubna, se každoročně koná vzpomínkový den na oběti pracovních úrazů pořádaný Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS). Ten letošní pojali organizátoři akce poněkud netradičně.

Pietní akt, kdy účastníci zapálili svíčky a položili k symbolickému pomníčku obětí pracovních úrazů, který obklopovaly řady křížů s iniciálami zemřelých (v loňském roce bylo 131 obětí smrtelných pracovních úrazů), a následně tiskový brífink se konal v pravé poledne na náměstí W. Churchilla v Praze. Tomuto pietnímu aktu předcházela konference, které se zúčastnili například zástupci ČMKOS, Ministerstva práce a sociálních věcí, Státního úřadu inspekce práce, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce nebo Ministerstva obrany.

Předseda ČMKOS Josef Středula uvedl, že někteří zaměstnavatelé kladou na zaměstnance stále větší nároky na úkor jejich zdraví nebo nutí zaměstnance, aby neuváděli do knihy úrazů drobné pracovní úrazy. Skokem přibylo smrtelných pracovních úrazů – v roce 2015 odešlo do zaměstnání 131 lidí, kteří se nevrátili a nikdy se už nevrátí ke svým rodinám (v roce 2014 bylo 116 obětí - pozn. redakce). Odborům schází možnost zastavit provoz v případě ohrožení pracovníků, což v minulosti zachránilo životy. „V současnosti se řeší, jaký vliv mají na lidské zdraví nanotechnologie, co znamená stres na pracovišti, řeší se otázka homeworkingu neboli práce na dálku. Někdo to vnímá jako benefit, ale jaké budou důsledky pro zaměstnance – nepřejdeme na pracovní dobu 24 hodin 7 dní v týdnu?“ zamýšlel se nad současnými problémy v BOZP Josef Středula. Slíbil podporu všem, kteří se na zlepšení situace v BOZP podílejí. „Lidé by neměli zapomínat, že bezpečnost práce je jedním z důvodů, proč odbory vznikly, v jejich zájmu by mělo být starat se o druhého, pomoci v nouzi tomu, kdo to potřebuje, a jeho rodině."

Místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová informovala o kampani Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA) na období 2016 - 2017 s názvem „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“, do které se zapojí i ČMKOS, a zvláště vyzdvihla soutěž Ceny za správnou praxi. Vyzvala ty, kteří znají firmy provozující na svých pracovištích správnou praxi v péči o zaměstnance, aby je přiměli se do soutěže zapojit.

Svazoví inspektoři BOZP v roce 2015 provedli 2633 kontrol u zaměstnavatelů. Setkávají se s nedostatečnou informovaností zvláště u malých firem nebo s neposkytováním informací v oblasti BOZP - zaměstnavatelé nekomunikují se svazovým inspektorem a odborovou organizací. Naopak tam, kde zaměstnavatel svazovému inspektorovi umožní kontrolu, je následně mnohem méně problémů.

Je třeba si připomínat oběti pracovních úrazů, ale zároveň by nás to mělo motivovat, abychom bojovali za živé,“ řekla na závěr Radka Sokolová.

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn podal informace o pracovní úrazovosti, i když oficiální zpráva o pracovní úrazovosti za rok 2015 bude dostupná až v květnu. Upozornil na pracovní úrazy, které vznikly například v souvislosti s vysokou zátěží teplem v loňském horkém létě, dále na výrazné zvýšení smrtelných pracovních úrazů žen, které si vysvětluje tím, že se vyrovnává počet mužů a žen, kteří obsluhují náročná technická zařízení. Ženy působí tam, kde dříve početně dominovali muži. Dále se inspektoři setkávají například se zanedbáváním BOZP zaměstnanců, kteří pracují na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, s nedostatečným vyhodnocením rizik. Zmínil i alkohol, v případě jeho výskytu na pracovišti přičítá vinu zaměstnavatelům.

Účastníci konference se mohli také zapojit do diskuze, co je „pálí“ v oblasti BOZP. Uváděli například již zmiňovanou zátěž teplem, nedostatečnou péči o BOZP u zaměstnanců na dohody, neinformovanost zástupců odborové organizace v oblasti BOZP nebo problematické jednání s pojišťovnou Kooperativa.

Vzpomínkový den

Vzpomínkový den

Vzpomínkový den

Foto: ČMKOS

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail