Vzor ES prohlášení o shodě

podle NV č. 21/2003 Sb.

Vzor ES prohlášení o shodě
podle přílohy č. 4 NV č. 21/2003 Sb.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce1)
...........................................................
prohlašuje, že níže popsaný nový osobní ochranný prostředek2)
............................................................
............................................................

je ve shodě s ustanoveními nařízení vlády č. 21/2003 Sb., přejímajícím směrnici Rady 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků, ve znění směrnic 93/68/EHS, 93/95/EHS a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/58/ES a popřípadě s technickou normou podle § 2 odst. 2 č. ................... (pro osobní ochranné prostředky uvedené v § 3 odst. 2)

je identický s osobním ochranným prostředkem, který je předmětem certifikátu ES přezkoušení typu č. ..................... vydaného3),4)
............................................................

je předmětem postupu stanoveného v § 5 nebo § 64) nařízení vlády č. 21/2003 Sb., pod dozorem notifikované osoby3)
............................................................

Vyhotoveno v ............., dne .............................

........................................
Podpis5)

 

Vysvětlivky ke vzoru:
1) Identifikační údaje; zplnomocnění zástupci musí rovněž uvést identifikační údaje výrobce.
2) Popis osobního ochranného prostředku - značka, typ, číslo výrobní série atd.
3) Identifikační údaje notifikované osoby.
4) Nehodící se škrtněte.
5) Jméno a funkce osoby oprávněné podepisovat jménem výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail