Vznik pracovního úrazu zřejmě pod vlivem návykových látek

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.

V našem provozu se stal pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 dnů. Zaměstnanec byl při chůzi po areálu společnosti sražen kolovým nakladačem. Při prošetřování tohoto pracovního úrazu bylo zjištěno, že poškozený zaměstnanec mohl být pod vlivem návykových nebo omamných látek (marihuany). Toto podezření vzniklo při předložení propouštěcí zprávy z nemocnice a dále z výpovědí  jiných zaměstnanců, se kterými postižený pracoval. Jak řešit pracovní úraz při tomto podezření?

Z dotazu je patrné, že došlo k pracovnímu úrazu. Pro účely odškodnění tohoto úrazu platí, že za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání odpovídá vždy zaměstnavatel. Ustanovení § 367 zákoníku práce však obsahuje institut liberace, tj. zproštění odpovědnosti za škodu v takových případech. Zaměstnavatel se např. zprostí odpovědnosti zcela, prokáže-li, že škoda vznikla v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit, a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody. Pokud však opilost nebo zneužití omamných látek byly jednou z příčin škody, může se zaměstnavatel zprostit odpovědnosti za škodu pouze zčásti.

S ohledem na objektivní odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je důkazní břemeno zproštění odpovědnosti zcela nebo zčásti na zaměstnavateli, aby prokázal, že k úrazu došlo v důsledku uvedeného jednání zaměstnance. Nestačí pouze podezření. V daném případě lze použít jako důkazní prostředek výsledek vyšetření příslušného zdravotnického zařízení.

Autor článku: 

Komentáře

prokazování velmi obtížné

23.07.2014 - 10:15 Jiří Hána
Samotný výsledek krevního rozboru z nemocnice ještě neznamená, že bylo jednání zaměstnance v okamžiku vzniku úrazu ovlivněno omamnou/psychotropní látkou. Metabolity těchto látek zůstávají v organismu poměrně dlouho a lze je i orientačními multidrogovými testy detekovat s odstupem řady dní po užití látky. To, zda zaměstnanec jednal pod vlivem by mohlo prokázat pouze odborné psychologické vyšetření. V těchto případech je postihování zaměstnanců nebo snaha o vyvinění zaměstnavatele post quem spíše bezúspěšná. Pozornost je potřeba zaměřit především na prevenci a průběžně a důsledně nepřipouštět, aby zaměstnanci vykonávali práci pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek. Klientům spol. ABEPO, s.r.o. nabízíme proto jako součást smluvního zajištění oblasti BOZP namátkové testování zaměstnanců na alkohol a omamné/psychotropní látky, včetně garantovaných postupů, které je potřeba dodržet, pokud by z pozitivního výsledku testu měly být vyvozené pracovněprávní důsledky. V některých případech stačí už první orientační měření ve firmě k tomu, aby si zaměstnanci dali větší pozor, aby nepřišli do práce pod vlivem (alkoholu/drog). Účinná prevence je v tomto případě efektivnější, než následná, často bezúspěšná snaha po řešení již vzniklé mimořádné události.

Re: prokazování velmi obtížné

23.07.2014 - 11:55 Radoslav Vlasák
Jistě - aby zaměstnavatel mohl uplatnit zproštění se odpovědnosti, musel by navíc prokázat, že trvale činil adekvátní opatření, aby zaměstnanci práci "pod vlivem" nevykonávali (zmíněné namátkové testování apod.). Tato potřebná prevence pochopitelně také něco stojí - ale jsou to určitě mnohem menší náklady, než potom výdaje nejen na náhrady škody, ale i na léčení následků pracovního úrazu, případně invalidní důchody apod. (to už pokryto tzv. úrazovým pojištěním není a zaplatíme to vlastně všichni).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail