Vznik a možnosti omezení tvorby N2O z mobilních zdrojů

Oxid dusný (N2O), u něhož jsou všeobecně známy jeho anestezické a halucinogenní vlastnosti, je nejnižším a v životním prostředí také nejstálejším z oxidů dusíku. Vznik a přeměny oxidů dusíku v přírodě jsou součástí biogeochemického cyklu dusíku. Oxid dusný je v současnosti chápán nejen jako skleníkový plyn, ale také jako jedna z příčin poškození ozónové vrstvy. Přestože H20 a C02 obsažené v atmosféře způsobují kolem 90% skleníkového efektu,je vliv N20 významný nejen pro dlouhou dobu setrvání v atmosféře (10 až 150 let), ale také proto, že spolu s metanem absorbují významným způsobem infračervené záření, které není zachyceno CO2 a H2O. Zatímco výzkumem tvorby N20 při spalování fosilních paliv ve stacionárních spalovacích zařízeních se zabývá celá řada výzkumných laboratoří, poznáni o tvorbě oxidu dusného při provozu mobilních prostředků (automobilů) je teprve v počáteční fázi výzkumu. Pravděpodobný mechanismus tvorby N2O v automobilových katalyzátorech je neúplná redukce vyšších oxidů dusíku.

Kód GA101/01/0785
Hlavní řešitel Ústav geoniky AV ČR
Manažer projektu
Zuzana Navrátilová
Spoluřešitelské instituce
Spoluřešitelé
Pavel Danihelka
Typ projektu
granty - ČR
Zařazení projektu dle tématu
životní prostředí
Zahájení a ukončení projektu
01.01.2001 - 01.12.2003
Klíčová slova (cz)
N2O, mobilní zdroje, oxid dusný, plyny, skleníkové plyny, ozón, skleníkový efekt, atmosféra, fosilní paliva, automobily, katalyzátory
Klíčová slova (en)
fumes, resources, greenhouse effect, fossil, cars, catalyzers, oxide

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail