Vzdělávání lektorů pro oblast pracovněprávních vztahů, pracovních podmínek a prevence pracovních rizik

Cílem projektu bylo navrhnout a cestou pilotního běhu ověřit vzdělávací program pro lektory, konzultanty a poradce specializující se na pracovněprávní otázky s přihlédnutím k problematice pracovních podmínek, pracovního prostředí, prevence pracovních rizik a zvyšování kultury práce. Pro vzdělávací programy nově vytvářené v rámci Opatření 3.3 Výzvy Krajského úřadu pro Středočeský kraj byla stanovena podmínka využití distanční nebo kombinované formy vzdělávání. Program „Vzdělávání lektorů pro oblast pracovněprávních vztahů, pracovních podmínek a prevence pracovních rizik“ byl proto navržen jako kombinovaná forma vzdělávání využívající prvky prezenční a distanční formy vzdělávání a zařazující prezenční a distanční metody výuky.

Kód CZ.04.1.03/3.3.02.2/0022
Manažer projektu
Irena Kuhnová
Typ projektu
strukturální fondy
Zařazení projektu dle tématu
lidské zdroje
,
vzdělávání
,
bezpečnost práce
Zahájení a ukončení projektu
01.01.2007 - 01.06.2008
Klíčová slova (cz)
pracovní prostředí, pracovní podmínky, pracovní rizika, prevence rizik, bezpečnost práce, pracovněprávní vztahy vzdělávání, vzdělávací programy, e-learning, distanční vzdělávání, lektoři
Klíčová slova (en)
working environment, working conditions, risks, risk prevention, occupational safety, labour relations, education, educational programs, e-learning, distant education, tutors

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail