Výzkumný ústav bezpečnosti práce se přihlásil k procesu získání ocenění HR Award

Zdroj: 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, veřejná výzkumná instituce, se dne 30. 6. 2020 přihlásil k procesu získání prestižního ocenění HR Award – HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) v oblasti lidských zdrojů, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím.

Přínos implementace HRS4R pro VÚBP a výzkumné pracovníky:

  • zvýšení prestiže VÚBP a atraktivity pro výzkumné pracovníky;
  • propojení s celoevropskou sítí výzkumných institucí;
  • mezinárodní atraktivita a viditelnost;
  • získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu – zvýhodnění v programech TA ČR, HORIZON 2020 a dalších;
  • zvýšení kvality péče o lidské zdroje;
  • vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje pro výzkumné pracovníky;
  • zaručení transparentního náboru a výběru nových výzkumných pracovníků;
  • ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru;
  • rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků.

Dne 10. 9. 2020 se ve VÚBP konalo pravidelné pracovní setkání výzkumných pracovníků VÚBP k probíhajícím přípravám projektu HR Award. Setkání se zúčastnila paní Zuzana Maršálková (Galatíková), zástupce národního centra EURAXESS v Praze, která se seznámila s projektovým týmem HR Award ve VÚBP, všem přítomným připomněla důležitost a přínosy HR Award certifikace pro vědecké pracovníky samotné i pro výzkumné pracoviště. Při neformální diskuzi odpovídala na dotazy k probíhajícímu procesu přípravy ve VÚBP.

Více informací nabízí webová stránka https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/hrs4r-hr-award.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail