Výzkum přístupů k hodnocení společenského rizika v oblasti prevence závažných havárií

Cílem projektu je vytvořit postupy a metody stanovení a hodnocení společenského rizika v okolí objektů/zařízení, obsahující NCHL, a to v celém životním cyklu objektů/zařízení, ve fázích projekce, územního plánování, zpracování a posuzování bezpečnostní dokumentace a zprostředkování relevantní a validní informace společnosti (jakožto příjemci rizika) o míře jeho ohrožení.
Dílčími cíli jsou jednak poskytnout provozovatelům zdrojů rizik i příjemcům rizika komplexní pohled na hodnocení společenského rizika, a v návaznosti pak navrhnout možná řešení společenské přijatelnosti rizika pro stanovené příjemce rizika a zájmových oblastí dopadů rizika pomocí stanovených kritérií přijatelnosti rizika. Provozovatel pak na tomto základě bude provádět řízení rizika v dotčeném objektu/zařízení tak, aby bylo dosaženo společenského souladu bezpečnosti a požadovaného výkonu předmětné činnosti provozovatele. Tím bude i naplněno řešení této problematiky v rámci implementace SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/18/EU do českého práv. prostředí (zákon o PZH s prováděcími právními předpisy). Současně správná interpretace a chápání řízení rizika ohledně aplikace přijatelného společenského rizika povede k omezení administrativní zátěže pro provozovatele rizikových objektů a zařízení, zvýšení regionální bezpečnosti, zefektivnění výkonu správní činnosti v této oblasti a k socioekonomické optimalizaci návrhu a realizace bezpečnostních opatření. Příslušné politiky a současné trendy EU (prostřednictvím směrnic) požadují od kompetentních autorit na centrální i regionální úrovni zvýšení bezpečnosti obyvatelstva a ochrany ŽP, které by však nemělo být překážkou hospodářského růstu. Vytvořením postupů pro stanovení, posuzování a řízení společenského rizika při provozování technologických celků v kontextu potřeb územního plánování, rozvoje průmyslu a zaměstnanosti povede k zlepšení úrovně bezpečnosti při nakládání s NCHL.

Kód TB030MZP006
Manažer projektu
Vilém Sluka
Spoluřešitelé
David Michalík
Josef Senčík
Typ projektu
veřejné soutěže - ČR
Zařazení projektu dle tématu
havárie
,
prevence
,
chemické látky
Zahájení a ukončení projektu
01.11.2014 - 30.04.2016
Klíčová slova (cz)
závažné havárie, hodnocení rizika, nebezpečné látky, chemické látky, krizové plánování
Klíčová slova (en)
societal risk; major accident; risk assessment; risk assessment criteria; emergency planning, land use planning

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail