Výzkum principů a metodických řešení kumulace rizik v okolí nebezpečných provozů a technologií se zaměřením na ochranu životního prostředí

Cílem řešení projektu bude:
1) Vytvořit postup, s jehož pomocí bude možné navrhovat udržitelný, efektivní a bezpečný rozvoj území, ve kterém se nacházejí nebezpečné objekty a zařízení.

2) Vytvořit postup, který umožní screeningové hodnocení nově plánovaných nebezpečných objektů a zařízení a odhad velikosti obalových zón.

3) Vytvořit postup, který umožní tvorbu tematických map ke stávajícím provozovaným nebezpečným objektům a zařízením. Mapy budou obsahovat obalové zóny ke stávajícím nebezpečným objektům a zařízením a budou sloužit jako jeden z podkladů v procesech jako je územní plánování a posuzování vlivů na životní prostředí a při informování veřejnosti.

4) Vytvořit databází prvků omezujících rozvoj v současnosti provozovaných nebezpečných objektů a zařízení.

Dílčím cílem bude nástroj, který poskytne provozovatelům nebezpečných objektů a zařízení možnost vytvořit si databázi o kolizích, které může přinést jejich případné rozšiřování, případně nové aktivity v jejich okolí. Okolní obyvatelstvo získá po vytvoření tématických map informace o rizicích, kterým jsou vystaveny objekty v obalové zóně. Jmenovitě bude mít obyvatelstvo možnost získat informace o ohrožení veřejně přístupných objektech. Půjde například o školy, školky, úřady, nemocnice a podobně.

Kód TB030MZP008
Manažer projektu
Josef Senčík
Spoluřešitelé
Stanislav Malý
Typ projektu
veřejné soutěže - ČR
Zařazení projektu dle tématu
životní prostředí
,
průmyslová bezpečnost
,
bezpečnost
Zahájení a ukončení projektu
01.11.2014 - 31.10.2016
Klíčová slova (cz)
životní prostředí, průmyslová bezpečnost, bezpečnost provozů, postupy bezpečné, bezpečnost obyvatelstva, metodologie
Klíčová slova (en)
methodology; environmental impacts; major accidents; prevention; directives; legislation; public safety; urban planning; environment

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail