Výzkum charakteristik chování hořlavých látek a materiálů při hoření nebo výbuchu pro potřebu požární bezpečnosti a požárně technických expertíz

Výzkumný záměr má tři dílčí úkoly. 1.Výzkum tuhých produktů hoření polymerních materiálů, který zahrnuje: analýzu chemického složení a mikrostruktury tuhých zbytků vzniklých při hoření; zkoumání závislostí mezi druhem polymerního materiálu, podmínkami jeho tepelného namáhání a chemickými a fyzikálními vlastnostmi tuhých zbytků po hoření; vypracování systému identifikace polymerních materiálů pro požárně technické expertízy. 2. Výzkum a vývoj zkušebních metod stanovení požárně technických charakteristik materiálů je zaměřen na zkušební metody, které jsou progresivní pro hodnocení hořlavých látek a materiálů v jejich reakci na oheň. 3. Výzkum nebezpečného působení zplodin hoření materiálů vytváří metodiku hodnocení toxicity zplodin hoření materiálů na základě chemické analýzy těchto zplodin vzniklých za řízených laboratorních podmínek hoření a s využitím matematických modelů pro určení jejich výsledné toxicity.

Kód MVK02:0003/1
Manažer projektu
Otto Dvořák
Typ projektu
výzkumné záměry - ČR
Zařazení projektu dle tématu
požární bezpečnost
Zahájení a ukončení projektu
01.01.2000 - 01.12.2004
Klíčová slova (cz)
hořlavost, látky, materiály, výbuchy, požáry, požární bezpečnost, expertízy, toxicita
Klíčová slova (en)
substances, flammability, materials, explosions, fire safety, toxicity

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail