Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce

Výsledky semináře ze dne 15. prosince 2004. Místo jednání: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Účast na jednání: pracovníci odboru bezpečnosti práce a prevence (MPSV), členové Rady vlády pro BOZP, zástupci Hospodářské komory ČR, pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Grant HS 123/04 Národní kampaň Evropský týden BOZP 2004

Grant HS 123/04 Národní kampaň Evropský týden BOZP 2004

Odpovědný řešitel: Ing.Miroslav Franta

Cílem projektu bylo vytvoření a ověření obecné metodiky a nástrojů k realizaci národní kampaně Evropského týdne BOZP v České republice. Základem pilotního projektu byla metodická zadání a materiály vydané Evropskou agenturou pro bezpečnost práce a zdraví (OSHA) v Bilbau a jejich implementace v podmínkách realizace národní kampaně v České republice. Současně s tím pilotní projekt sledoval vytvoření potřebného rámce k realizaci projektu národní kampaně v ČR v dalších letech, možnost algoritmizace činností a zvýšení efektivnosti v naplňování cílů kampaní BOZP v ČR, organizovaných ve spolupráci s OSHA. Součástí projektu bylo vymezení a ověření odpovídajících komunikačních nástrojů, návrh způsobu ověřování účinnosti v tomto způsobu osvěty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Výsledkem vypracování a ověřování pilotního projektu bylo vytvoření využitelného a ověřeného národního modelu přípravy osvětových opatření na základě zadání OSHA a zpracování metodiky pro přípravy kampaně ve formě rukověti. Současně bylo ověřeno, jaké podpůrné a pomocné materiály mohou být při organizaci kampaně použity. Kampaň byla vyhodnocena a na základě poznatků byly připraveny podklady pro vypracování metodické příručky.

Dosažené výsledky

Projekt, postavený na realizaci a ověřování efektivnosti kampaně Evropský týden BOZP, naplnil cíle a záměry projektu OSHA v roce 2004. Vytvořil hlubší předpoklady pro rozvoj komunikace orgánů státní správy a dalších subjektů se širokou veřejností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ověřil přístupy k možnostem dalšího rozvoje systému informovanosti veřejnosti i odborných cílových skupin. Současně ověřil možnosti použitého komunikačního modelu a využitelnost a efektivnost jeho specifických nástrojů. V průběhu jednotlivých etap se aktualizovala databáze informačních zdrojů, využitelných při projektování dalších kampaní, a posílily se předpoklady pro přípravu obdobných kampaní v dalších letech.

Potvrdilo se, že kampaň v oblasti BOZP je narozdíl od klasických marketingových postupů záležitostí dlouhodobou. Její výsledky oscilují mezi okamžitými jednorázovými efekty a dlouhodobými, výchovně vzdělávacími a osvětovými cíli při tvorbě trvalé bezpečných pracovišť. Vzhledem k tomu, že kampaň BOZP má celoevropský charakter a řadu mezinárodních, politických i odborných aspektů, nebylo možné tuto kampaň uskutečnit bez dokonalé přípravy, spolupráce řady subjektů a bez vytvoření určitých metodických standardů v rámci každého státu.

Závěrečná studie představuje příspěvek k vytvoření potřebného organizačního rámce a metodického standardu, podle kterého by mohl být záměr OSHA při realizaci projektu Evropský týden BOZP v podmínkách ČR uskutečňován.

Kampaně BOZP:

 • celoevropský charakter
 • nástroj ke zdokonalování pracovní pohody a vytváření bezpečných pracovišť
 • tematické zaměření na nejrizikovější oblasti BOZP

Cíl kampaní:

 • přeměna Evropy v bezpečné a zdravé místo pro práci
 • snížení počtu a závažnosti nehod souvisejících s prací
 • měnit postoje a chování cílových skupin

Příprava a organizování národních kampaní BOZP:

Tematické zaměření kampaně Evropský týden BOZP v r. 2004 – stavebnictví:

 • Stavebnictví = nejrizikovější obor z hlediska nehodovosti
 • ČR – člen Evropské unie
 • První kampaň v ČR uskutečněná podle kritérií OSHA

Přehled jednotlivých etap kampaně ve stavebnictví – postup:

 • Příprava - Plánování - Příprava (období před zahájením)
 • Realizace - Zahájení - Vlastní kampaň (implementace) - Ověřování, zpětná vazba - Závěr kampaně a období těsně po ukončení kampaně

Výstupy kampaně ve stavebnictví:

 • podpůrné a pracovní materiály 
 • informační, osvětové a vzdělávací materiály
 • program Správná praxe
 • prezentace v médiích
 • prezentace na webových stránkách Focal Point a BOZPinfo
 • semináře, doprovodné programy, prezentace na výstavách a veletrzích Metodický návod pro přípravu národních kampaní

Evropský týden BOZP:

 • Příručka pro přípravu kampaně
 • Model přípravy a organizace osvětové kampaně
 • Metodická pomůcka pro činnost projektového týmu
 • Struktura a obsah mediaplánu

Kampaně BOZP v ČR – výhled:

 • Téma: 2005 – STOP HLUKU

Příprava a realizace:

 • promyšlená organizace po stránce technické, organizační a personální
 • sestavení projektového týmu
 • součinnost dodavatelů, subdodavatelů a partnerů
 • finanční zabezpečení

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail