Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce

Výsledky semináře ze dne 15. prosince 2004. Místo jednání: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Účast na jednání: pracovníci odboru bezpečnosti práce a prevence (MPSV), členové Rady vlády pro BOZP, zástupci Hospodářské komory ČR, pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Diskuse k předneseným prezentacím

Diskuse k předneseným prezentacím

Člen Rady BOZP vznesl dotaz, zda do výzkumného záměru byla vnesena problematika zvyšování kvality života, nebo-li problematika trvale udržitelného rozvoje, který je v současnosti jedním z velmi diskutovaných témat.
Ing. Miloš Paleček uvedl, VÚBP zpracovává a předává MPSV ČR podněty a připomínky k materiálům, týkajícím se kvality pracovního života, bohužel již nemá zpětné informace o využití těchto připomínek v praxi. V této souvislosti upozornil na velmi závažný problém požadované „mlčenlivosti“. Formulace uvedená ve smlouvách se zadavatelem úkolů (MPSV) by při nesprávném výkladu mohla bránit využívání výsledků výzkumu. MUDr. Ariana Lajčíková, CSc., Státní zdravotní ústav, Praha, nabídla možnost publikování výsledků výzkumu v časopise České pracovní lékařství z pozice zástupkyně šéfredaktora. Ing. Jaromír Elbel, předseda Českého úřadu bezpečnosti práce, vystoupil s podnětem na nezbytnou spolupráci odborné veřejnosti na sjednocení terminologie.
V dalších diskusních příspěvcích byla vyjádřena nutnost oslovit podnikové manažery a specialisty podniků s cílem nabídnout jim nástroje, které umožňují posoudit existující problémy a nedostatky v oblasti kultury práce a kultury bezpečnosti.

Stránky

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail