Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce

Výsledky semináře ze dne 15. prosince 2004. Místo jednání: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Účast na jednání: pracovníci odboru bezpečnosti práce a prevence (MPSV), členové Rady vlády pro BOZP, zástupci Hospodářské komory ČR, pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Mezinárodní projekty EDFORSA – Education for Safety

Mezinárodní projekty EDFORSA – Education for Safety

Odpovědná řešitelka: PhDr. Irena Kuhnová

Mezinárodní projekt programu Leonardo da Vinci veřejnosti známý pod zkratkou EDFORSA (Education for Safety) vstoupil do druhého roku řešení. Projekt řešený od 1.10.2003 je zaměřen na vzdělávání dospělých v prevenci rizik a ochrany zdraví, ať už spojených s prací a pracovišti nebo v obecném měřítku. Výsledkem řešení bude elektronický kurz s názvem „Risk Prevention and Health Protection in Adult Education“ v angličtině na CD-ROMu a provozovaný v prostředí internetu. Koordinátorem projektu, jehož se účastní partneři ze sedmi zemí Evropy, je Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

Zjednodušeně řečeno má tento projekt položit základy sjednoceného odborného mimoškolního vzdělávání v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pro pokud možno všechny země Evropy, počínaje zeměmi Evropské unie, jíž je česká republika od 1.5.2004 členem.

Prokazatelným přínosem by měla být prevence rizik jak z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak osvěta mezi veřejností, která v nejširším kontextu evropské bezpečnosti může přispět k připravenosti osob na nebezpečí závažných havárií a jiných mimořádných nebo krizových situací.

Vzdělávání bude určeno třem cílovým skupinám:

 • bezpečnostním manažerům, technikům a inženýrům
 • dalším osobám zajišťujícím bezpečnost práce zejména na pracovištích malých a středních podniků
 • nejširší veřejnosti.

Tematicky budou kurzem pokryty oblasti:

 • řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnicích
 • technická bezpečnost
 • ochrana zdraví a hygiena práce
 • systém řízení bezpečnosti a havarijní plánování
 • ochrana před riziky (příprava na mimořádné situace).

Studium každého tématu přizpůsobeno potřebám a možnostem uvedených uživatelských skupin tak, že obtížnosti studijní látky bude odstupňována pomocí tzv. levelů, tedy stupňů obtížnosti.

Aktuální stav projektu

Do dubna r. 2005 je plánováno vyrobit kurz na CD. Ve druhé polovině r. 2005 bude kurz zpřístupněn také prostřednictvím webových stránek projektu EDFORSA (http://edforsa.vubp.cz) a informačního serveru www.bozpinfo.cz.

Vznik elektronického kurzu v sobě zahrnuje jak obsahovou stránku kurzu, tak technické řešení počínaje studijními texty všech pěti témat přes podpůrné studijní zdroje a doplňkový informační aparát, nástroje prověřování znalostí a strukturování kurzu až po celkový design CD. Na výrobě kurzu spolupracuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce se souhlasem partnerů projektu s přední konzultační a řešitelskou společností působící v oblasti informačních technologií a procesů vzdělávání Trask solutions s.r.o.

V současné době probíhá naplňování CD relevantním obsahem, CD je opakovaně testováno a připomínkováno a výsledky interní evaluace se zpětně promítají do výroby CD. Finální podoba CD vznikne na základě výsledků testování partnery Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, severočeským podnikem Preciosa a.s., výrobcem broušeného křišťálu, a vzdělávací a poradenskou firmou Transfer Slovensko.

Výhled do budoucna

Projekt EDFORSA bude ukončen 30. 9. 2005. Záměrem VÚBP je po ukončení projektu EDGORSA v relativně blízké budoucnosti rozpracovat anglickou verzi kurzu na podmínky České republiky tak, aby mohlo vzniknout elektronické vzdělávání ve výše uvedených tématech pro bezpečnostní manažery, techniky a inženýry a další osoby zajišťující bezpečnost práce zejména na pracovištích podniků. Toto vzdělávání by inovovalo a postupně mohlo nahradit nynější formu distančního nadstavbového studia Bezpečnost práce a distančního nadstavbového studia Řízení bezpečnosti a havarijní plánování.

CÍL

 • Sjednocené odborné mimoškolní vzdělávání v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pro pokud možno všechny země Evropy.

CÍLOVÉ SKUPINY

 • Bezpečnostní manažeři technici a inženýři
 • Další osoby zajišťující bezpečnost práce na pracovištích malých a středních podniků
 • Širší veřejnost

FORMA

 • Elektronický kurz na CD-ROM

JAZYK

 • Angličtina

Témata elektronického kurzu:

 • Řízení BOZP v malých a středních podnicích
 • Bezpečnost technických zařízení
 • Ochrana zdraví a hygiena práce
 • Systém řízení bezpečnosti a havarijní plánování
 • Ochrana před riziky (příprava na mimořádné situace)

Partnerství projektu

KORDINÁTOR PROJEKTU
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
PARTNEŘI PROJEKTU
POLSKO
Centralny Instytut Ochrony Pracy - CIOP
NĚMECKO
Berufsgenossenschaft-liches Institut Arbeit und Gesundheit
ŘECKO
Technical University of Crete
RAKOUSKO
ppm Forschung + Beratung
FRANCIE
Institut National de l´Environnement Industriel et des Risques
SLOVENSKO
Transfer Slovensko, spol. s r.o. (Slovensko)
ČESKÁ REPUBLIKA
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Preciosa a. s. Jablonec

Stav řešení:

 • Řešitelské období
  1.10.2003 – 30.9.2005
 • Stav rozpracovanosti
  Testovací verze pilotního kurzu

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail