Vývoj znalostního systému BOZP a PZH

Informace a znalosti byly, jsou a budou jedním ze strategických elementů pro podporu rozhodování ať již na úrovni jednotlivce, tak na úrovni podniku či celé společnosti. V době rozmachu informačních a komunikačních technologií není problémem dostatek informací a cest, jak se k nim dostat, ale jejich nadbytek, relevance, kvalita, původnost, forma apod. Tento problém se snažíme řešit v rámci projektu „Management znalostí – podmínka úspěšného řízení BOZP“.

Úvod

Úvod

Hlavním cílem projektu je efektivní využití všech možností, které v současné době přinášejí informační a telekomunikační technologie pro uspokojování stále vyšších požadavků na vzdělávání a informovanost. Tyto cíle jsou podřízeny hlavní prioritě výzkumné a vývojové činnosti – zvyšování úrovně znalostí a dovedností pracovníků (lidského činitele v pracovním systému), zvyšování obecných znalostí o BOZP včetně sociálních a ekonomických aspektů i souvislostí a celkové zvyšování prestiže této oblasti mezi veřejností. Ověřování nových možností v poskytování strukturovaných informací, v šíření nehmotných produktů, myšlenek, nápadů, know-how v oblasti BOZP.

Projekt usiluje prostřednictvím dostupných i nově vytvářených informačních a vzdělávacích iniciativ o zvýšení informovanosti a úrovně znalostí uživatelů, kteří zajišťují a provádějí úkony, související s prevencí rizik a napomáhají v konečném důsledku rovněž permanentní informovanosti odborné i laické veřejnosti. V rámci svých činností podporuje jak pracovníky státní správy, tak odbornou veřejnost ve výzkumné oblasti při získávání informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v ČR i EU. Naší snahou je využitím centralizace, integrace, otevřenosti a vytěžováním našeho know-how a přetavit data a informace ve znalosti.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail