Vytvoření zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Zdroj: 
Vláda učinila další krok v důchodové reformě. Ministerstvo práce a sociálních věcí prosadilo v návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech, který vláda schválila dne 12. 9. 2007, vytvoření rezervy pro důchodovou reformu.

Vláda učinila další krok v důchodové reformě. Ministerstvo práce a sociálních věcí prosadilo v návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech, který vláda schválila dne 12. 9. 2007, vytvoření rezervy pro důchodovou reformu.

Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas k tomu uvádí: „Dosavadní zvláštní účet důchodového pojištění bude transformován na tzv. zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu jako součást peněžních prostředků státních finančních aktiv. Tyto finanční prostředky se budou podle rozhodnutí Poslanecké sněmovny na návrh vlády používat na financování důchodové reformy.“

Ve prospěch zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu budou převedeny prostředky dalšího bankovního účtu státních finančních aktiv, na kterém se od roku 2004 shromažďují prostředky z dividend, které získalo MPSV jako správce majetkových účastí státu u ČEPS a. s. a u regionálních energetických distribučních společností.

Účinnost je navrhována dnem 1. ledna 2008.

Na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu budou za každý rok, ve kterém byly příjmy pojistného na důchodové pojištění, včetně příjmů z penále a pokut připadajících na důchodové pojištění, vyšší, než výdaje na dávky důchodového pojištění včetně výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek důchodového pojištění, převáděny ze státního rozpočtu prostředky ve výši rozdílu těchto příjmů a výdajů. Způsob výpočtu rozdílu těchto příjmů a výdajů bude stanoven vyhláškou.

Dočasně volné prostředky vedené na tomto účtu bude možné investovat do státních dluhopisů a do dluhopisů České národní banky, jakož i do dluhopisů vydaných členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a dluhopisů vydaných centrálními bankami těchto států nebo Evropskou centrální bankou. Výnosy z investování jsou příjmem tohoto účtu. Zprávy o hospodaření s peněžními prostředky účtu jsou součástí státního závěrečného účtu.

Rozdíly od zvláštního účtu důchodového pojištění

  • Jednotný účet prostředků určených pro důchodovou reformu.
  • Metodika tvorby zdrojů z přebytku příjmů důchodového pojištění nad jeho výdaji se nemění.
  • Povoleno investování do bezrizikových dluhopisů s cílem rozmnožování prostředků pro důchodovou reformu.
  • Mění se poslání zvláštního účtu, neboť jeho prostředky se mohou používat na krytí nákladů spojených s realizací důchodové reformy na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny na návrh vlády.
  • Transparentnost operací s tímto účtem bude každoročně reportována Poslanecké sněmovně v rámci státního závěrečného účtu.

Současný stav a prognóza dalšího vývoje

V současné době je na zvláštním důchodovém účtu evidováno cca 6 mld. Kč. Odhadujeme, že v letech 2007 a 2008 budou příjmy důchodového pojištění vyšší než výdaje, což povede ke zvyšování prostředků evidovaných na zvláštním účtu důchodového pojištění. Vývoj v následujících letech bude determinován především valorizacemi důchodů. Pokud budou valorizace důchodů stanoveny v zákonem požadované minimální výší, budou prostředky evidované na zvláštním důchodovém účtu dále narůstat podle odhadů uvedených v tabulce.

Vývoj zvláštního účtu důchodového pojištění (do r. 2007), resp. zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu (včetně úroků od r. 2008):

   

2006

2007

2008

2009

2010

ZDÚ bez úroku mld. Kč

5,58

12,54

25,02

30,41

35,27

ZDÚ úročený* mld. Kč

5,58

12,54

25,58

32,13

38,43

* úrok na úrovni 4,5 % (aktuální výnosnost 10 let starých státních dluhopisů)

Výnosy z dividend

Výnosy z dividend plynoucích z majetkových účastí státu, kde je správcem MPSV, se soustředí v rámci státních finančních aktiv na depozitním účtu „Prostředky pro důchodovou reformu“ 31. 12. 2006 byl stav tohoto účtu 1,1385 mld. Kč.

V roce 2010 by mohlo být podle odhadů na zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu z těchto zdrojů při zachování uvedených podmínek celkem cca 40 mld. Kč.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail