Vytváranie preventívneho bezpečnostného pracovného prostredia a školenia predvídania rizík

Bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci je třeba zohledňovat ve vztahu k situacím, kdy se člověk dostává do styku s předměty, stroji a zařízeními nebo procesy. Pro preventivní snahy je však především žádoucí získat samotné zaměstnance, kteří sami budou mít zájem vyhnout se úrazům a zabránit úrazům svých spolupracovníků.

Prvým krokom zaistenia bezpečnosti práce je podpora fyzikálnej mechanickej bezpečnosti. Mechanický aspekt znamená zaradenie úplne bezpečných prvkov do strojov a zariadení, ktoré zabráni úrazom, keď nastane mimoriadna udalosť alebo sa vyskytne porucha. Sú to mechanizmy podobné poistkám, ktoré sa roztavia a vypínajú obvod, keď ním prechádza prúd prekračujúci určitú hodnotu, alebo podobné závorám železničných priecestí, ktorých hmotnosť sa využíva na uzavretie križovatky v prípade vzniku problému. Môže ho tvoriť aj mechanizmus, ktorý zabráni úrazu v prípade, ak sa so strojom nesprávne manipuluje. Taký je napríklad mechanizmus, ktorý zabráni otvoreniu veka práčky, kým sa bubon točí.

Bezpečnosť teda treba zohľadňovať na situácie, keď sa dostávame do styku s predmetmi alebo procesmi. Je dôležité napríklad podporovať opatrenia zamerané na proces. Tak ako príručky a opisy procesov vychádzajú z bezpečnostných noriem, treba ich uplatňovať aj pri výchove a školení ľudí.

Podniky sú v podstate zodpovedné za prípravu celého radu opatrení na procesy a opatrení orientovaných na hardvér, ktorými sa vylučujú riziká na pracoviskách a zaisťuje sa bezpečnosť pracovníkov. Hoci všeobecne jestvuje snaha aplikovať mechanické opatrenia na pracoviskách zameraných na bezpečnosť práce, existujú určité obmedzenia, ako sú napríklad čas a technické dôvody, ktoré zabraňujú ich plnému využívaniu. To isté platí aj o opatreniach vzťahujúcich sa na technické procesy.

Ľudia niekedy nesprávne vidia alebo počujú veci a robia chyby, vychádzajúc zo svojich nesprávnych predstáv. Často riskujú, napríklad režú zákruty na cestách, hazardujú pri práci len kvôli vlastnému vzrušeniu, kvôli adrenalínu. Je to súčasť ľudskej povahy.

Bez ohľadu na to, ako dokonale sa zvládli bezpečnostné prvky, nemožno úplne zabrániť ťažkostiam vznikajúcim z rizík, ktoré sa nedajú úplne vylúčiť opatreniami spojenými so samým procesom alebo s hardvérom, z rizík spojených s problémami, motiváciami alebo túžbami ľudí. Preto je dôležité získať pre preventívne snahy spoluúčasť ľudí, ktorí sa priam zúčastňujú na práci, a každodenne sa usilovať o vylúčenie rizík. Toto úsilie funguje vďaka dobrovoľnej činnosti na pracoviskách.

Na prevenciu nebezpečného správania je potrebné, aby si sami pracovníci uvedomili nebezpečenstvá a so zreteľom na ne sa rozhodli vykonať mimoriadne opatrenia. Na to, aby sa to uskutočnilo, je bezpodmienečne dôležité vytvoriť pracoviská a podnikové prostredie, v ktorom je bezpečnosť už vopred zaručená a kde zamestnanci dbajú o to, aby sa vyhli vlastným úrazom a aby  zabránili aj úrazom ostatných spolupracovníkov. Možno to dosiahnuť, ak pracovníci považujú bezpečnosť práce za svoj vlastný záujem, ako aj za záujem skupín a zapájajú sa do každodenného úsilia o ňu, ak si dennodenne vzájomne a otvorenie povedia, čo treba robiť.

Je dôležité vytvoriť také podnikové pracovné prostredie, kde sa manažéri otvorene a dobrovoľne zapájajú do činnosti na pracovisku, kde sa dôvera medzi pracovníkmi s vyšším postavením a radovými zamestnancami posilňuje tým, že ich vedú a pomáhajú im, kde je zvýšený záujem o spoločnú prácu, o hľadanie perspektívnych riešení pre všetkých. Aktívne uplatnenie dobrovoľnej činnosti umožňuje presné informácie o rizikách na pracoviskách od radového pracovníka až po pracovníka vo vyššom postavení, a to napomáha zdravý spôsob riadenia.

Dobrovoľná činnosť na pracovisku, ako napríklad populárne školenia predvídania rizík, ale v konečnom dôsledku aj vybudovanie tvorivého prostredia na základe prevencie, kde dlhodobé riešenie situácie vo vzťahu k rizikám vedie aj k riešeniu rôznych problémov, má aj priaznivý účinok na kvalitu výrobkov a efektívnosť výroby.

Japonský úrad bezpečnosti práce a ochrany zdravia zaviedol kampaň o 0% úrazov. Na základe rešpektovania  ľudského života, čo vyjadruje heslo Nikto nie je nahraditeľný, organizácia podporuje činnosti zamerané na jednotlivcov. V rámci kampane zaviedli a praktizovali na mnohých pracoviskách v oblasti priemyslu činnosti zamerané na bezpečnosť, ako sú školenia o predvídaní rizík, ukazovanie prstom na nesprávnosti a potvrdenie nápravy, na stretnutia s diskusiami o skoronehodách. Na týchto preventívnych činnostiach sa môžu  zúčastňovať všetci pracovníci a výsledky sa ukázali – pracovná úrazovosť sa znížila.

ZDROJ:
Galgóczy, Ernest. Vytváranie preventívneho bezpečnostného pracovného prostredia a školenia predvídania rizík. Bezpečná práca, č. 4, 2007, s. 10.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail