Výsledky kontrolní činnosti Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj v dětských skupinách v roce 2019

V roce 2019 provedl Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni celkem 6 kontrol cíleně zaměřených na dodržování zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Pět kontrol bylo provedeno na základě plánu kontrolní činnosti a jedna kontrola byla zaměřena na prošetření podaného podnětu. U všech kontrolovaných subjektů byla provozována služba péče o dítě v dětské skupině poskytovatelem zapsaným do evidence poskytovatelů.

Poskytovatelé poskytovali službu péče o dítě v dětské skupině pečujícími osobami, které byly odborně a zdravotně způsobilé, trestně bezúhonné a dosahovaly věku 18 let. Bezúhonnost byla u všech pečujících osob doložena výpisem z evidence Rejstříku trestů. Všechny kontrolované pečující osoby byly v základním pracovněprávním vztahu s poskytovatelem a v době kontroly vykonávaly činnost přímo působící na dítě spočívající v hlídání a péči o dítě. Převážná část pečujících osob měly profesní kvalifikaci chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Ve třech případech byla odborná způsobilost pečujících osob doložena maturitním vysvědčením – odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry. U pěti kontrolovaných subjektů poskytovatel zpracoval a dodržoval pravidla organizace poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, kde měl řádně uvedenou právnickou osobu, označení dětské skupiny a údaje o počtu dětí v dětské skupině, adresu místa poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a podmínky poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. U jednoho kontrolovaného subjektu bylo zjištěno, že v pravidlech organizace poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nemá stanovena kritéria, na základě kterých je v konkrétním případě určena výše úhrady nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině. Dále všichni kontrolovaní poskytovatelé měli zpracovaný plán výchovy a péče o dítě, který byl řádně dodržován.

Kontrolované subjekty měly zpřístupněná vnitřní pravidla a plán výchovy a péče v prostorách – ve všech případech ve vstupních halách, v nichž je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována a které jsou přístupné rodičům. Kontrolované subjekty vedou evidenci dětí za účelem zajištění kvality poskytované péče, provozních a organizačních záležitostí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a pro účely kontroly podmínek poskytování péče.

Kontrolou bylo u jednoho subjektu zjištěno, že součástí evidence jednoho dítěte bylo potvrzení o zdravotním stavu dítěte vystavené později, než byla uzavřena smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině s rodiči. U kontrolovaného subjektu, na který byl podán podnět, bylo zjištěno nedodržování vnitřních pravidel organizace poskytování služby péče o dítě v dětské skupině tím, že v době kontroly poskytovatel překročil stanovenou kapacitu počtu dětí v dětské skupině o 5 dětí. Dále tento poskytovatel nezajistil nejnižší počet pečujících osob v jedné dětské skupině tím, že v době kontroly bylo v dětské skupině přítomno 13 dětí, z nichž jedno dítě bylo mladší 2 let, přičemž na místě byly pouze 2 pečující osoby. Co se týče kontroly dodržování zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, bylo zjištěno pouze drobné porušení, kdy poskytovatel (zaměstnavatel) neuvedl v dohodě o provedení práce uzavřené s pečující osobou (zaměstnancem) dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail