Výsledky kontrol nelegálního zaměstnávání za rok 2015

V roce 2015 byly na kontrolu nelegálního zaměstnávání zaměřeny 3 kontrolní úkoly SÚIP – hlavní úkol "Kontrola nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců", dále úkoly "Následné kontroly nelegálního zaměstnávání" (zaměřený na subjekty, u kterých byly již dříve zjištěny nedostatky v oblasti nelegálního zam.) a "Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů směřujících do oblasti nelegálního zaměstnávání".

Kontrola nelegální práce byla Státním úřadem inspekce práce (dále „SÚIP“) realizována i v roce 2015 v rámci projektu financovaného z Evropského sociálního fondu (v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost) „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“. Realizace tohoto projektu byla v souladu s nastavením projektu ukončena k 31. 12. 2015.

V rámci hlavního úkolu „Kontrola nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců“ byly v průběhu roku 2015 realizovány tři celostátní mimořádné kontrolní akce zaměřené na zaměstnavatele provozující svou činnost ve velkoskladech a logistických centrech, na zaměstnavatele provozující svou činnost v pekárnách a výrobnách potravin s nočním provozem a účast na společné kontrolní akci Policie ČR a dalších kontrolních orgánů v restauracích a barech ve večerních a nočních hodinách. Nadto každý oblastní inspektorát práce zrealizoval nejméně jednu regionální mimořádnou kontrolní akci v každém čtvrtletí.

V roce 2015 SÚIP provedl celkem 9 743 kontrol v oblasti dodržování ustanovení zákona o zaměstnanosti zaměřených na nelegální zaměstnávání. „Úspěšných“ ve smyslu odhalení nelegálního zaměstnávání bylo 1 655 kontrol.

Kontrolami bylo zjištěno celkem 3 093 nelegálně zaměstnaných osob. V porovnání s rokem 2014 byl zaznamenán nejen nárůst počtu zjištěných nelegálně zaměstnaných občanů ČR, ale i nelegálně zaměstnaných cizinců (především zde je nárůst poměrně významný – o 60 %) a občanů z ostatních států EU.

V 1 759 případech nelegálně pracujících osob se jednalo o občany ČR. V 1 037 případech se jednalo o cizince; 818 cizinců vykonávalo práci mimo pracovněprávní vztah, 284 bez či v rozporu s povolením k zaměstnání, zaměstnaneckou modrou kartou, 26 bez povolení k pobytu (někteří i v kombinaci více těchto nedostatků). Mezi nelegálně zaměstnanými cizinci, stejně jako v předchozích letech, významně převládají občané Ukrajiny a Vietnamu. Ve 297 případech se jednalo o občany ostatních států EU.

V 1 537 případech bylo zjištěno nesplnění informační povinnosti zaměstnavatele vůči krajské pobočce Úřadu práce dle ustanovení § 87 zákona o zaměstnanosti a v 6 případech nesplnění informační povinnosti dle ustanovení § 88 zákona o zaměstnanosti. Za nelegální zaměstnávání bylo v roce 2015 uloženo 733 pokut v celkové výši 83 477 200 Kč.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail