Výsledky činnosti SÚIP za únor 2016

Zdroj: 

"V porovnání s rokem 2014 došlo v roce 2015 k nárůstu počtu zjištěných nelegálně zaměstnaných osob, a to jak občanů ČR, tak i cizinců a občanů z ostatních států EU," uvádí zpráva Státního úřadu inspekce práce za měsíc únor, ve které dále najdete informace o podnětech ke kontrole, poradenství, pracovní úrazovosti a kontrolách dokumentací staveb.

V oblasti dodržování ustanovení zákona o zaměstnanosti zaměřených na nelegální zaměstnávání provedl Státní úřad inspekce práce v roce 2015 celkem 9 583 kontrol, přičemž při 1 595 kontrolách inspektoři odhalili nelegální zaměstnávání.

Inspektoři zjistili celkem 3 065 nelegálně zaměstnaných osob, mezi nimiž bylo 1 913 občanů ČR. V 858 případech se jednalo o cizince, ve 294 případech o občany ostatních zemí EU. Práci mimo pracovněprávní vztah vykonávalo 337 cizinců, 554 v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání (popř. zaměstnaneckou či modrou kartou) či bez tohoto povolení, 67 cizinců bez povolení k pobytu na území ČR, v některých případech byla odhalena kombinace těchto nedostatků.

Za nelegální zaměstnávání oblastní inspektoráty práce uložily v roce 2015 celkem 628 pokut ve výši 82.016.000,- Kč. Zaměstnavatelům za umožnění výkonu nelegální práce z tohoto počtu náleží 573 pokut v celkové výši 81.635.500,- Kč. Fyzickým osobám (nelegálně zaměstnaným osobám) za přestupek výkonu nelegální práce bylo uloženo 55 pokut v celkové výši 380.500,- Kč.

Během měsíce února 2016 provedly oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů celkem 2 690 kontrol. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 11.378.000,- Kč. Výše pokut v rozdělení na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka v závěru této tiskové zprávy.

V uplynulém měsíci Státní úřad inspekce práce obdržel celkem 1 001 podnětů ke kontrole. Rozdělení celkového počtu přijatých podnětů ke kontrole do tří hlavních oblastí výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka v závěru této tiskové zprávy.

Do oblasti nelegálního zaměstnávání v únoru 2016 směřovalo 167 podnětů ke kontrole. Nejčastěji se podatelé podnětů cítili poškozeni na úseku odměňování (267 podnětů ke kontrole). Dále podatelé svými podněty poukazovali na možné nedostatky v oblasti pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (165 podnětů), v oblasti pracovní doby (105 podnětů) a v oblasti náhrad mzdy či platu (68 podnětů).

V průběhu letošního února se v rámci bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce na oblastní inspektoráty práce obrátilo celkem 1 248 zájemců. Toto poradenství je poskytováno osobně, telefonicky či písemně, ať již elektronickou či tradiční poštovní formou.

Na webových stránkách SÚIP v rubrice „Pracovněprávní vztahy“ mohou zájemci s otázkami v oblasti pracovních podmínek a vztahů také najít sekci nejčastějších dotazů a odpovědí na ně – viz: http://www.suip.cz/otazky-a-odpovedi/pracovnepravni-vztahy/.

V měsíci únoru došlo celkem k 4 017 pracovních úrazům, z toho počtu se 89 pracovních úrazů týkalo cizích státních příslušníků. Smrtelný pracovní úraz utrpělo šest zaměstnanců (všichni občané ČR).

Závažný pracovní úraz (s hospitalizací postiženého delší než 5 dnů) vznikl ve 106 případech, z toho u tří cizinců.

Prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska jejich budoucího provozu zajišťují orgány inspekce práce také svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních. V průběhu února 2016 oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 265 projektových dokumentací staveb.

Tabulková část:

Navržené pokuty za zjištěná porušení

 

Oblast výkonu kontrolní činnosti Počet pokut Ve výši
bezpečnost práce 74 3.453.000,-
prac. vztahy a podmínky 149 3.712.500,-
zákon o zaměstnanosti 55 4.212.500,-
celkem 278 11.378.000,-

Podané podněty k kontrole

 

Oblast výkonu kontrolní činnosti Počet
bezpečnost práce 70
prac. vztahy a podmínky 704
zákon o zaměstnanosti 227
celkem 1001

Pracovní úrazy na území ČR

 

Kraje ČR Počet
Jihomoravský kraj 477
Středočeský kraj 423
Vysočina 388
Hlavní město Praha 361
Jihočeský kraj 361
Plzeňský kraj 320
Ústecký kraj 277
Moravskoslezský kraj 246
Zlínský kraj 225
Královéhradecký kraj 217
Pardubický kraj 200
Liberecký kraj 185
Olomoucký kraj 143
Karlovarský kraj 130
Neurčeno (zaměstnavatel neuvedl) 45
Celkem 3998

Pracovní úrazy mimo ČR v zahraničí

 

Německo 9
Rakousko 4
Anglie 1
Slovensko 1
Polsko 1
Nizozemí 1
Ostatní (zaměstnavatel neuvedl) 2
Celkem 19

 

 

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail