Výsledky činnosti SÚIP za červenec 2015

Zdroj: 
V rámci projektu "Tvorba protikorupční strategie a vzdělávání zaměstnanců v oblasti protikorupčních opatření v rámci SÚIP" proběhlo na Státním úřadu inspekce práce (dále "SÚIP") k 31. 7. 2015 celkem 27 ze 40 plánovaných kurzů na téma "Etika a protikorupční opatření". Dále zpráva obsahuje informace o podnětech ke kontrole, poradenství a pracovní úrazovosti.

logo súip

Výše zmíněné kurzy jsou určeny vedoucím zaměstnancům a inspektorům inspekce práce, do konce července jich bylo proškoleno již 428. Hlavním cílem projektu je vytvoření protikorupční strategie SÚIP a implementace protikorupčních opatření do procesů úřadu. Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčních opatření představuje jednu z aktivit celého projektu. Na sérii kurzů naváže vytvoření instruktážního videa s nejčastějšími korupčními situacemi a možnostmi jejich řešení. Dodavatel – poradenská společnost Ernst & Young Audit, s. r. o. – již předložil vedení SÚIP návrh scénáře pro toto video, stejně jako návrh analýzy současného stavu boje proti korupci a komparativní studii porovnávající způsob boje proti korupci u regionálních institucí ve vybraných členských státech EU a obdobných státních institucí v ČR. Projekt s registračním číslem CZ.1.04/4.1.00/B6.00011 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a potrvá do konce října letošního roku.

Jeden z hlavních úkolů kontrolní činnosti SÚIP představuje kontrola dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů podaných občany na potenciální porušování předpisů ze strany zaměstnavatelů. V uplynulém měsíci SÚIP zaevidoval 581 podnětů ke kontrole. Rozvržení podnětů na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává následující tabulka.

bezpečnost práce: 48 podnětů
pracovní vztahy a podmínky: 350 podnětů
zákon o zaměstnanosti: 183 podnětů

Není-li si zaměstnanec jist, zda není zaměstnavatelem na svých právech krácen, může se také obrátit na orgány inspekce práce v rámci bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce. Během letošního července se na oblastní inspektoráty práce obrátilo celkem 4 608 zájemců. Nejčastěji se občané zajímali o informace v oblasti pracovněprávní (3 905 poradenských případů), v oblasti bezpečnosti práce kontaktovalo inspektory 492 zájemců a v oblasti vymezené zákonem o zaměstnanosti se přišlo poradit 211 občanů.

Vývoj pracovní úrazovosti provázejí různé aspekty a trendy, záleží nejen na odvětví ekonomické činnosti (některá patří stabilně mezi více riziková jako např. stavebnictví či doprava), ale také na ročním období (např. ve stavebnictví dochází k nárůstu počtu pracovních úrazů v návaznosti na nárůst stavební činnosti v souvislosti s nástupem počasí vhodného pro stavební práce) apod. V průběhu uplynulého měsíce zapsal SÚIP do evidence 2 286 pracovních úrazů. Z tohoto počtu celkem 15 úrazů spadalo do kategorie smrtelných pracovních úrazů a 98 úrazů bylo klasifikováno jako závažné pracovní úrazy, protože si vyžádaly hospitalizaci postiženého delší než 5 dnů. Celkem 58 evidovaných pracovních úrazů se přitom přihodilo cizím státním příslušníkům. Do kategorie smrtelný pracovní úraz se v červenci nezapsal žádný cizinec, 7 cizinců však utrpělo závažný pracovní úraz.

Pozn.: Údaje uvedené v této tiskové zprávě jsou platné k 11. 8. 2015.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail