Výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za říjen 2013

Zdroj: 
Informace o mezinárodní konferenci k problematice zavádění modelu CAF, pracovní úrazovost a poradenství v tiskové zprávě o činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc říjen 2013.

Zhruba na 30 pozvaných hostů se ve dnech 23. a 24. října 2013 zúčastnilo mezinárodní konference „Zavádění modelu CAF v podmínkách SÚIP“, kterou uspořádal Státní úřad inspekce práce (SÚIP) v ostravském hotelu Harmony Club v rámci realizace projektu „Zavedení modelu kvality řízení CAF a rozvoj výkonnosti zaměstnanců v rámci SÚIP“, registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00069.

V programu konference vystoupilo celkem 17 referujících, kteří reprezentovali různé instituce veřejné správy z České republiky a ze Slovenska. A zatímco SÚIP je prvním státním úřadem zavádějícím model CAF v rámci ČR, kde se tohoto modelu kvality řízení chopily zejména instituce samosprávy (krajské a městské úřady), na Slovensku již má zkušenosti se zaváděním modelu CAF více státních institucí, např. Najvyšší kontrolný úrad apod.

Své zkušenosti a poznatky spojené s úsilím o zavedení modelu kvality řízení CAF (z ang. Common Assessment Framework, tj. Společný hodnotící rámec) prezentovali např. zástupci městských úřadů z Hranic, Kopřivnice nebo Frenštátu pod Radhoštěm, zástupci krajských úřadů Jihomoravského kraje a Karlovarského kraje a představitelé slovenských institucí, jako jsou např. Úrad mestskej časti Bratislava - Petržalka, Slovenský inštitút mládeže IUVENTA, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu atd.

Zavedení modelu kvality řízení CAF na SÚIP probíhá již od ledna 2012, a to v rámci projektu „Zavedení modelu kvality řízení CAF a rozvoj výkonnosti zaměstnanců v rámci SÚIP“ spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Za hlavní cíl realizace projektu si SÚIP klade zkvalitnění činností úřadu, jehož chce dosáhnout za pomoci moderních metod pro řízení kvality a vzdělávání zaměstnanců.

Vzdělávání zaměstnanců v rámci tohoto projektu se soustředí zejména na oblast tzv. měkkých dovedností. V dovednostech, jak komunikovat ve stresových situacích či jak správně vést rozhovor, jsou postupně proškolováni všichni inspektoři inspekce práce. Vedoucí pracovníci orgánů inspekce práce pak absolvovali speciální osmistupňový kurz manažerských a měkkých dovedností. Zaměstnanci, kteří pak na základě svých profesních zkušeností a znalostí odborné problematiky a metodiky vystupují jako lektoři interních vzdělávacích akcí, prošli speciálním školením lektorských dovedností.

Rada kvality (tzv. CAF tým) provedla na SÚIP již dvě kola sebehodnocení, jejichž výsledkem jsou dvě sebehodnotící zprávy a dva akční plány zlepšování. Jednotlivé návrhy ke zlepšení v nich obsažené již schválilo vedení SÚIP a jsou postupně realizovány a zaváděny do praxe. Poslední, třetí kolo sebehodnocení se uskuteční na přelomu roku.

Začátkem nového roku proběhne rovněž třetí kolo šetření spokojenosti zaměstnanců a klientů úřadu. Ke klientům SÚIP patří především zájemci, kteří se na pracoviště inspekce práce obrátí v rámci poskytování bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce s otázkami ohledně pracovního práva, bezpečnosti práce či zákona o zaměstnanosti. V průběhu měsíce října letošního roku tak učinilo celkem 6 054 zájemců. V září to bylo o 143 zájemců více, v srpnu o 276 zájemců méně, loni v říjnu mělo zájem o poradenství 6 760 klientů. Poradenská činnost inspektorů se těší stále značnému zájmu široké veřejnosti.

Poradit se s inspektory práce může každý občan zaměstnaný v ČR, který si není jist, zda je na svých právech ze strany svého zaměstnavatele krácen. Poradenství je poskytováno písemně, telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty či osobně, a to na všech oblastních inspektorátech práce a kontaktních pracovištích ve stanovených provozních dnech. Kontaktní místa orgánů inspekce práce aktuálně fungují téměř v každém bývalém okresním městě. Místa a dobu poskytování poradenství si lze vyhledat na www.suip.cz buď přímo na stránce místně příslušného oblastního inspektorátu práce nebo v elektronické podobě kontaktního informačního materiálu „Orgány inspekce práce, který je na pracoviště inspekce práce distribuován také v tištěné podobě.

Těžiště činnosti Státního úřadu inspekce práce však představuje výkon kontrolní činnosti. V průběhu uplynulého měsíce bylo do databáze Státního úřadu inspekce práce připsáno 4 401 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 32.982.500,- Kč. Největší objem pokut – 23.093.000,- Kč – spadá na úsek kontrol na základě zákona o zaměstnanosti (součástí je kontrola nelegálního zaměstnávání). K úseku kontroly pracovních vztahů a podmínek se váží pokuty o objemu 6.390.500,- Kč a úsek bezpečnosti práce pak vykazuje pokuty ve výši 3.499.000,- Kč.

Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti dodržování předpisů stanovujících bezpečnost práce mj. také předchází vzniku pracovních úrazů. V říjnu 2013 Státní úřad inspekce práce na základě hlášení zaměstnavatelů zaevidoval celkem 3 651 pracovních úrazů, z toho 73 pracovních úrazů cizinců. V 19 případech, mezi nimiž byl i jeden cizí státní příslušník, zaměstnanec nehodovou událost nepřežil. Závažný pracovní úraz, v jehož důsledku byl zaměstnanec hospitalizován déle než 5 dní, utrpělo 111 pracovníků, z toho 5 cizinců.

Pracovní úrazovost v jednotlivých krajích ČR v říjnu letošního roku dokumentuje následující tabulka:

Jihomoravský kraj 397
Moravskoslezský kraj 378
Středočeský kraj 363
Hlavní město Praha 316
Plzeňský kraj 300
Ústecký kraj 291
Královéhradecký kraj 250
Jihočeský kraj 225
Pardubický kraj 222
Zlínský kraj 208
Olomoucký kraj 190
Vysočina 184
Liberecký kraj 181
Karlovarský kraj 113
Zahraničí 33

Jeden z hlavních úkolů kontrolní činnosti orgánů inspekce práce dle programu kontrolních akcí představuje také úkol provádět kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů, které pracovištím inspekce práce občané podávají na domnělá porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli. V uplynulém měsíci SÚIP zapsal do evidence 871 podnětů ke kontrole, z nichž 602 směřovalo na potenciální porušování předpisů upravujících oblast pracovních vztahů a podmínek, 182 podnětů se vztahovalo k oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti a 87 podnětů se týkalo porušování předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce.

Pozn.: Uvedené údaje jsou platné k 6. 11. 2013.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail