Výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce v měsíci květnu 2011

Zdroj: 

V květnu letošního roku bylo Státním úřadem inspekce práce evidováno na území České republiky celkem 3 792 pracovních úrazů, z tohoto počtu bylo 8 úrazů smrtelných a 129 závažných (s hospitalizací delší než 5 dní).

Počet pracovních úrazů se oproti měsíci dubnu zvýšil o 693 případů. Tento nárůst je dán především důsledkem zvýšení výrobních kapacit, oživení sezonních prací a rovnež i růstu české ekonomiky obecně. V měsíci květnu 2011 provedly oblastní inspektoráty práce na území ČR celkem 1 958 kontrol u zaměstnavatelů. Na základě těchto kontrol uložily oblastní inspektoráty práce ve 210 případech pokuty v celkové výši 8 480 000, - Kč. V souvislosti s porušováním právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se jednalo o 93 pokut ve výši 5 525 000, - Kč. V mnoha případech šlo o porušení, která mohla mít za následek přímé ohrožení života a zdraví zaměstnanců. V oblasti pracovněprávní bylo uloženo 117 pokut v celkové výši 2 955 000, - Kč. Nejčastěji byli zaměstnavatelé sankcionováni za nevyplacení mzdy nebo její části a za porušení právních předpisů při vzniku, změně nebo skončení pracovního poměru.

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce obdržely v uplynulém měsíci od zaměstnanců celkem 520 podnětů ke kontrole na porušování zákonných předpisů zaměstnavateli. Z celkového počtu podnětů jich pak 468 poukazovalo na porušování pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatelů. Tyto podněty se týkaly především oblasti odměňování, vzniku, změny a skončení pracovního poměru, nevydání potvrzení o zaměstnání, rovného zacházení, používání kamerových systémů apod.

V měsíci květnu 2011 provedly oblastní inspektoráty práce posouzení projektové dokumentace u 232 staveb. Šlo o stavby určené pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob a inspektoři inspekce práce hodnotili, zda tyto splňují požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

V uplynulém měsíci poskytly v rámci poradenské činnosti oblastní inspektoráty práce občanům celkem 7 061 konzultací. Většina z nich se týkala oblasti pracovněprávních vztahů.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail