Výroční zpráva agentury EU-OSHA za rok 2015

Rok 2015 byl pro Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) rušným rokem plným úspěchů i výzev. Výroční zpráva za rok 2015 poskytuje přehled hlavních událostí roku, pro něž bylo příznačné předvídání změn ve světě práce, adaptace na tyto změny a řešení rizik a problémů pramenících z těchto změn.

V tomto roce byla rovněž ukončena kampaň agentury EU-OSHA Zdravé pracoviště zvládne i stres.

Ředitelka agentury EU-OSHA Christa Sedlatscheková poukázala na skutečnost, že všudypřítomným tématem v roce 2015 byly změny: „Práce se čím dál více přesouvá mimo tradiční pracoviště, pracoviště jsou čím dál soutěživější, technologie se rychle rozvíjejí, v Evropě probíhají demografické změny a pracovní síla stárne. Proto je důležité, abychom byli schopni se těmto změnám přizpůsobovat a spolupracovat na dosažení co nejlepších výsledků. V tomto směru agentura EU-OSHA v roce 2015 zveřejnila odborné články o třech nových a vznikajících rizicích a jejich dopadu na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP): crowdsourcing, léky zvyšující výkonnostrobotika.

Rok 2015 byl důležitým rokem pro jeden ze stěžejních projektů agentury EU-OSHA – Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER). Výsledky průzkumu ESENER-2 ukazují, že nejrozšířenějšími riziky na evropských pracovištích jsou psychosociální rizika (např. 58 % pracovišť v EU uvádí jako rizikový faktor problémové zákazníky) a rizika spojená s muskuloskeletálními poruchami (např. 56 % uvádí práci v únavných či bolestivých polohách). Průzkum ESENER-2 též zdůrazňuje význam hodnocení rizik při jejich řešení. Uvedené výsledky je nyní možné snadno zkoumat prostřednictvím nového on-line interaktivního přehledu agentury EU-OSHA.

V září byla tvůrcům politik, odborníkům na BOZP a zástupcům sociálních partnerů v Bruselu představena hlavní zjištění významného pilotního projektu agentury EU-OSHA zaměřeného na starší pracovníky s názvem Bezpečnější a zdravější práce v každém věku. Diskusní setkání v rámci této konference se týkala stárnutí, BOZP s přihlédnutím k rozdílům mezi muži a ženami a dále systémů pro rehabilitaci a návrat do práce.

Z výsledků hodnocení projektu on-line interaktivního hodnocení rizik (OiRA) agentury EU-OSHA vyplynulo, že zainteresované strany jsou s vývojem projektu velmi spokojené. Do konce roku 2015 celkový počet nástrojů OiRA dosáhl 86, přičemž dalších 30 se vyvíjí. Dále bylo spuštěno nové uživatelské rozhraní OiRA 2.0 umožňující uživatelům pohodlnější použití. Třešničkou na dortu v roce 2015 bylo udělení certifikátu správné praxe projektu OiRA v listopadu v rámci Evropské ceny pro veřejný prostor.

V listopadu se v Bilbau uskutečnil summit Zdravé pracoviště věnovaný památce Dr. Eusebia Riala Gonzáleze (1966–2014), kterým byla zakončena kampaň Zdravé pracoviště zvládne i stres. Summitu se zúčastnilo přes 300 odborníků na BOZP, politických poradců a činitelů s rozhodovací pravomocí.

Přehled o výkonnosti agentury EU-OSHA v roce 2015 v souvislosti s jejími cíli poskytují klíčové ukazatele výkonnosti. Z ukazatelů je patrné, že 92 % zúčastněných subjektů potvrdilo využívání informací poskytnutých agenturou EU-OSHA, z nichž 48 % je používá k výměně informací, 39 % pro tvorbu politik nebo přijímání opatření na úrovni podniků, 38 % k dalšímu šíření a 37 % k dalšímu výzkumu. Dobré výsledky agentury prezentují rovněž výsledky hodnocení kampaně Zdravé pracoviště 2012–2013 s názvem „Partnerství při prevenci rizik“ a analýza průzkumu týkajícího se nástroje OiRA.

V roce 2015 byly také spuštěny nové stránky agentury EU-OSHA a vylepšené stránky o Napovi. Oba weby mají nový vzhled, lze je snadněji procházet a používat i na mobilních zařízeních.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail