Vyplacení bolestného po pracovním úrazu po skončení práce na dohodu

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.

Pracovník na dohodu o provedení práce (DPP) měl 8. 1. 2016 pracovní úraz. Při plnění pracovního úkolu došlo k pádu a ke zlomenině ruky. Pracovník však má smlouvu na DPP jen na dobu určitou, kdy tuto má ve smlouvě stanovenou k 31. 01. 2016. Jak to bude s bolestným, když závěrečný součet bodů mu lékař vystaví třeba až v červnu 2016? Bude to stále řešit Kooperativa a původní zaměstnavatel postiženého? I když to bude mnoho měsíců po ukončení DPP?

Jestliže došlo k pracovnímu úrazu zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce při plnění pracovních úkolů, náleží mu dle § 271 c zákoníku práce také náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění, která se poskytuje zaměstnanci jednorázově, a to nejméně ve výši podle právního předpisu vydaného k provedení zákoníku práce. Vláda stanovila nařízením č. 276/2015 Sb. výši náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění odpovídající vzniklé újmě, způsob určování výše náhrady v jednotlivých případech a postupy při vydávání lékařského posudku včetně jeho náležitostí ve vztahu k posuzované činnosti. Podle této úpravy se bolestí  rozumí tělesné a duševní strádání způsobené poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození zdraví, a léčením a odstraňováním následků poškození zdraví, včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Náhrada náleží zaměstnanci i po skončení jeho pracovněprávního vztahu, a to i opakovaně, například při léčení a odstraňování následků poškození zdraví při pracovním úrazu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail