Výpis ze zdravotnické dokumentace - je nutné ho požadovat?

Zdroj: 

Zaměstnavatel po mně požaduje výpis ze zdravotnické dokumentace ohledně mého pracovního zařazení. Má na to právo? Pro výkon služby mu přece postačí potvrzení od mého ošetřujícího lékaře, že jsem schopen vykonávat práci.

Požadovat výpis ze zdravotnické dokumentace je běžný postup. Zaměstnavatel Vás pošle k lékaři pracovnělékařských služeb na vstupní prohlídku a Vy tam přinesete výpis ze zdravotnické dokumentace, který Vám zaměstnavatel uhradí. 

Podle § 42 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nebo o zdravotním stavu vydává poskytovatel na základě zhodnocení 
a) výsledků lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření;

b) výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě jejím registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, je-li posuzovaná osoba u takového poskytovatele registrována,...;

c) zdravotní náročnosti pro výkon práce, povolání, vzdělávání, sportu, tělesné výchovy nebo jiné činnosti, pro které je osoba posuzována, a podmínek, za kterých je činnost vykonávána, nebo nároků činnosti na zdraví posuzované osoby.

Podle § 6 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, se zdravotní stav za účelem posouzení zdravotní způsobilosti při pracovnělékařských prohlídkách hodnotí (mimo jiné) na základě údajů uvedených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, pokud se takový výpis podle zákona (z. č. 373/2011 Sb.) nebo této vyhlášky vyžaduje. 

Podle § 42a odst. 1 z. č. 373/2011 Sb. lze výpis ze zdravotnické dokumentace nahradit potvrzením o nezměněném zdravotním stavu, pokud
a) o výpis požádá stejný poskytovatel, který již dříve vydal lékařský posudek, a
b) nedojde od dříve vydaného výpisu ze zdravotnické dokumentace ke změně zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby.

Podle vyhlášky č. 79/2013 Sb. není třeba požadovat výpis ze zdravotnické dokumentace, popřípadě potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, při mimořádné prohlídce, pokud od vydání posledního lékařského posudku uplynula doba kratší než 6 měsíců nebo pokud to poskytovatel pracovnělékařských služeb nevyžaduje, a při výstupní prohlídce.

Pokud jste zařazen podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie práce 1, může Vás zaměstnavatel poslat na vstupní prohlídku k Vašemu registrujícímu poskytovateli (praktickému lékaři).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail