Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k výjimce z provádění periodických lékařských prohlídek

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k výjimce z provádění periodických lékařských prohlídek vyplývající z usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021.

Usnesením vlády ČR č. 54 ze dne 18. 1. 2021 (publikováno pod č. 17/2021 Sb.) bylo stanoveno udělení výjimky z provádění periodických lékařských prohlídek podle ustanovení § 59 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 11, včetně přílohy č. 2 části II. vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů, s tím, že po dobu trvání současného nouzového stavu (aktuálně do 14. 2. 2021), není třeba tyto prohlídky zajišťovat a provádět, respektive lze je považovat za nadále platné, i když jejichž platnost skončila v době trvání nouzového stavu.

V praxi jde o periodické prohlídky podle ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb. a její přílohy č. 2 části II. (rizika ohrožení zdraví).

Tato výjimka se však netýká periodických pracovnělékařských prohlídek (v některých právních předpisech označovaných jako pravidelné) podle jiných právních předpisů.

Těmito jinými právními předpisy jsou například:

  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), který se týká zejména řidičů, u nichž je řízení motorového vozidla sjednáno jako druh práce v pracovní smlouvě,
  • zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
  • zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
  • vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy,
  • nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek dobrovolných hasičů obcí nebo podniků a
  • vyhláška č. 271/2012 Sb., o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka).

Periodické lékařské prohlídky u zaměstnanců dle zvláštních právních předpisů musí být i nadále prováděny ve lhůtách a s obsahem podle těchto právních předpisů.

Výjimka z usnesení vlády č. 54 se na ně nevztahuje. 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail