Vyhozený zaměstnanec vyhrožuje firmě

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jsem OZO v prevenci rizik a dostal jsem dotaz k jednomu "právně zapeklitému případu", který by mohl zajímat i ostatní odbornou veřejnost a kolegy z oboru. Zaměstnanec a.s. ve tříměsíční zkušební lhůtě obdržel informaci od svého vedoucího - přímého nadřízeného, že vzhledem k jeho pracovní morálce (např. spánek na pracovišti při noční ostraze apod. - nebylo písemně řešeno), nebude nadále v pracovním poměru. Zaměstnanec poslední den zkušební lhůty - 30.4.2010 (pracovní doba od 07,00 do 19,00 hod.) provedl svévolně do Knihy evidence úrazů, která byla na pracovišti uložena, zápis následujícího znění: Pád po kameni na operovaný kyčel při otočení se. Zdroj úrazu: kámen v trávě. Čas: 17,10 hod. Pracovní úraz je beze svědků, dále nebyl nikomu hlášen. Pracovní směnu tento zaměstnanec dokončil bez obtíží až v 19,00 hod. Zaměstnanec se následně dostavil k svému praktickému lékaři, po celou dobu 3 dnů nebyl kontaktován lékař ZPP, který je pro zaměstnance k dispozici a dle mého názoru tento zaměstnanec měl dostatek času k jeho návštěvě. Kontaktován taktéž nebyl nikdo z firmy. Neschopenka je vystavena praktickým lékařem pouze s předtištěnou informací: "pracovník uvádí pracovní úraz", vycházky stanoveny od do. Zaměstnanec při odchodu z pracoviště poslední den v zaměstnání ústně upozornil svého nadřízeného, že se firmě pomstí a že "firma bude platit, že firmu zlikviduje" apod. Toto bylo proneseno před dalším spoluzaměstnancem, který je ochoten výhrůžku potvrdit. Dle mého názoru by se dal tento případ klasifikovat jako pokus o pojistný podvod včetně poškození - a to i finančního - svého bývalého zaměstnavatele. "Zraněný" zaměstnanec tvrdí, že je stále zaměstnancem a že mu přísluší nemocenská a další náhrady na mzdě. I přesto, že jsem se mu pokusil ústy jeho bývalého vedoucího domluvit, co všechno porušil a kam by se mohlo jeho činění dostat, tento reagoval velmi vulgárně a poté pouze prostřednictvím SMS, že ze své pozice zaměstnance neustoupí a že firma bude platit. Jak dále naložit s touto situací?

Já bych se s tím netrápila. Pracovní poměr jasně skončil, to že nějaká pracovní neschopnost vznikla po skončení pracovního poměru je jiná věc. Tam bude mít dotyčný snad nárok na dávky nemocenského od 15. dne pracovní neschopnosti, ale rozhodně ne na náhradu mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, protože pracovní poměr již neexistoval.

Pokud se týká vlastního pracovního úrazu, tak známe § 106 odst. 4 písm. h)  ZP – zaměstnanec je povinen bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin. Protože toto dotyčný zaměstnanec – jak vyplývá z Vašeho dotazu – neprovedl, tak bych jako zaměstnavatel jednoduše rozhodla, že zaměstnavatel úraz neuznává. Za úraz je odpovědný zaměstnavatel a zaměstnavatel si může rozhodnout ano/ne úraz uznám. Ať se jde zaměstnanec soudit a ať prokáže, co kde a jak se mu stalo, nějaký záznam v knize úrazů není absolutním důkazem. Zatím bych jako zaměstnavatel již nereagovala a kdyby se dotyčný ozval, tak doporučuji mu jednoduše sdělit, že po poradě s právníkem a i s Kooperativou (protože ta by byla první, která by Vám takový úraz neuznala) doporučujete, aby svoje nároky uplatnil soudní cestou, pro Vás že pracovní poměr skončil a že již není Vaším zaměstnancem.

Všechny ostatní řeči o tom, jak zaměstnavatele zlikviduje, jsou pouhé řeči, za BOZP odpovídá zaměstnavatel a zaměstnavatel si také vyšetřuje příčiny a okolnosti úrazu. Protože jde zjevně o velmi problémovou osobu, tak bych doporučovala jen se připravit na možný soudní spor a shromáždit důkazy, jak a kdy byl seznámen s pokynem, kudy má chodit při obchůzce a kdy byl seznámen s bezpečnostními pokyny platnými v organizaci. Možná ale že ani odtyčný se soudit nepůjde, často lidé jen zastrašují.

Autor článku: 

Komentáře

Vyhozený zaměstnanec vyhrožuje firmě

07.06.2010 - 08:52 Václav Syrový
Vyhozený zaměstnanec vyhrožuje firmě. Vážený pane kolego. Podobné případy případu který popisujete se vyskytují dosti často. Já sám jsem jich za svoji profesní praxi řešil desítky, nebudu je rozebírat, ale v průměru minimálně jeden případ ročně. A potom jsme s podnikovým právníkem jezdili po soudech a byli jsme v defenzivě, dokud jsme nevzali preventivně věci do svých rukou. JUDr. Dandová vysvětlila přesně právní vztahy a vazby, kdy k tomu není co doplňovat. Já sám osobně bych k celé záležitosti udělal ještě další kroky a to 1. udělal bych pokud možno podrobnou písemnou výpověď s nadřízeným, o průběhu rozhovoru se zaměstnancem v posledním dnu včetně výhrůžek, které na adresu firmy pronesl. Výpověď je vhodné provést za účasti svědka. Podobnou výpověď bych provedl se spoluzaměstnancem, rovněž se svědkem. Každou výpověď je vhodné provádět s vypovídajícím samostatně.( ono dneska svědka máte, ale zítra může být všechno jinak, svědek od firmy odejde, zapomene na to, může onemocnět, zemřít, v nejhorším případě jej může na ulici nebo při dopravní nehodě usmrtit auto a jste beze svědka). 2. Pokud by to bylo možné bylo by vhodné zajít za tím bývalým zaměstnancem a udělat podobnou výpověď(vysvětlení objasnění případu) i s ním, pokud bude ochoten ji udělat a napsat ( opět se svědkem) a podepsat. 3. Pokud se týká termínu "kontaktování" tak Zákoník práce neukládá povinnost zaměstnanci někoho kontaktovat, ale ukládá zaměstnanci hlásit pracovní úraz zaměstnavateli (neprodleně). Podrobnosti by měla mí firma ( zaměstnavatel) upraveny v pracovním řádu nebo v podobném dokumentu, kterým má společnost podrobně upraveny pracovně právní vztahy vyplývající ze Zákoníku práce a předpisů jej provádějících. 4. Sdělovat zaměstnanci co všechno porušil je velmi netaktické, v případě kdy zaměstnanec společnosti vyhrožuje, tak mu v podstatě odkryji svoje trumfy, aby si mohl dopředu připravit argumenty pro případ soudního sporu. 5. Pokud zaměstnanec reaguje vulgárně, tak to musím přejít bez emocí, protože je potřeba objektivně vyřešit celou událost a ochránit společnost před neoprávněnými požadavky bývalého zaměstnance. 6. Jinak pokud nejsou tyto kroky o kterých píši vpředu provedeny, tak bych to viděl jako porušení ustanovení § 105 ZP ze strany zaměstnavatele, a tím potom vznikl "právně zapeklitý případ". 7. Pokud máte názor, a máte pro to dostatek důkazů, že se jedná o pokus o pojistný podvod, a celé jednání zaměstnance má znaky tohoto trestného činu podle trestního zákona, máte možnost to oznámit orgánům činným v trestním řízení, pro prošetření. Toto jsou moje poznatky a zkušenosti s podobnými případy. Pokud byste potřeboval ještě nějaké další informace nebo zkušenosti, mohu Vám poradit. Václav Syrový, poradce BOZP, Stříbrná 775, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, 723 170 164.

Re: Vyhozený zaměstnanec vyhrožuje firmě

07.06.2010 - 14:13 František Černý
Souhlasím s kolegou. Jen dodám, že pokud se podaří zabránit soudnímu sporu, např. prokázáním porušení konkrétního předpisu zaměstnancem, je to jen a jen dobře. Mám zkušenost s několika podobnými případy a téměř vždy dal soud za pravdu zaměstnanci, pokud se zaměstnavatel nemohl opřít o přesný §, který byl zaměstnancem porušen. V článku je zmínka o Kooperativě, která jako první úraz neuzná............ Ano, běžně to dělá, například svévolně snižuje odškodnění za bolestné a podobně. Můj názor je ten, že ten, kdo pracovní úraz uzná, nebo ne, je zaměstnavatel. Kooperativa má pak plnit pojistnou smlouvu. Bohužel má na tento druh pojištění zákonem daný monopol a podle toho se chová. Ale to už je mimo toto téma.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail