Výsledky vyhledávání výrazu "zaměstnanci"

Výsledky vyhledávání

 1. Aplikace BESOFT online - modul Zaměstnanci

  Poslední aktualizace: 11.06.2024 - 16:08

  samostatné moduly pro řešení Vašich konkrétních potřeb.  MODUL ZAMĚSTNANCI  Modul Zaměstnanci je určen k evidenci zaměstnanců organizace a zejména pak na sledování k nim přiřazených termínů školení, lékařských prohlídek a jiných periodických... prohlídkách a jiných termínech.  PŘEHLED VYBRANÝCH FUNKCÍ   Import seznamu zaměstnanců z Excelu  Evidenční údaje vašich zaměstnanců  Hromadné akce při práci se zaměstnanci Definování vlastních filtrů/číselníků a ostatních údajů... zaměstnance (např. školení, speciální lékařské prohlídky a jiné periodické termíny) Přiřazování termínů zaměstnanců individuálně, hromadně nebo na základě profese Rychlý přehled s exportem Potřebujete zjistit, kteří zaměstnanci se zúčastnili..., který nabízí samostatné moduly pro řešení Vašich konkrétních potřeb.  MODUL ZAMĚSTNANCI  Modul Zaměstnanci je určen k evidenci zaměstnanců organizace a zejména pak na sledování k nim přiřazených termínů školení, lékařských prohlídek a jiných..., lékařských prohlídkách a jiných termínech.  PŘEHLED VYBRANÝCH FUNKCÍ   Import seznamu zaměstnanců z Excelu  Evidenční údaje vašich zaměstnanců  Hromadné akce při práci se zaměstnanci Definování vlastních filtrů/číselníků a ostatních údajů... pro zaměstnance (např. školení, speciální lékařské prohlídky a jiné periodické termíny) Přiřazování termínů zaměstnanců individuálně, hromadně nebo na základě profese Rychlý přehled s exportem Potřebujete zjistit, kteří zaměstnanci se...Aplikace BESOFT online - modul Zaměstnanci

 2. Povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci nápoje na pracovišti

  Poslední aktualizace: 21.06.2006 - 11:14

  “. ZDROJ: Beránková, Kateřina. Povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci nápoje na pracovišti. In Práce a sociální politika [online]. Praha : MPSV, 2006 [cit. 21-06-2006]. Dostupný z WWW: <http://noviny.mpsv.cz/clanek.php?id=1182>. ..., Kateřina. Povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci nápoje na pracovišti. In Práce a sociální politika [online]. Praha : MPSV, 2006 [cit. 21-06-2006]. Dostupný z WWW: <http://noviny.mpsv.cz/clanek.php?id=1182>. Autor článku: Beránková...Povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci nápoje na pracovišti

 3. Povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci nápoje na pracovištích

  Poslední aktualizace: 08.08.2005 - 10:34

  práce se uvádí:  „…osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu, vypracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek... § 4, ochranné nápoje § 5 a větrání pracoviště § 6 tohoto nařízení vlády. Na pracovištích, kde zaměstnanci trvale pracují, s výjimkou míst vyžadujících zvláštní tepelné podmínky a pracovišť, na kterých není technicky možné odstranit tepelnou zátěž z... veřejné správy České republiky http://portal.gov.cz v části Zákony. ZDROJ: Beránková, Kateřina. Povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci nápoje na pracovištích [online]. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2005 [cit. 08-08-2005]. Tisková zpráva, PDF dokument. Dostupný z WWW: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/1601/290705.pdf>. ... pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu, vypracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Vláda stanoví nařízením rozsah a... § 6 tohoto nařízení vlády. Na pracovištích, kde zaměstnanci trvale pracují, s výjimkou míst vyžadujících zvláštní tepelné podmínky a pracovišť, na kterých není technicky možné odstranit tepelnou zátěž z technologie (např. vysoké pece), musí zaměstnavatel... v části Zákony. ZDROJ: Beránková, Kateřina. Povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci nápoje na pracovištích [online]. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2005 [cit. 08-08-2005]. Tisková zpráva, PDF dokument. Dostupný z WWW: <http...Povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci nápoje na pracovištích

 4. Musí na preventivní prohlídku všichni zaměstnanci?

  Poslední aktualizace: 02.11.2005 - 11:19

  Musí na preventivní prohlídku všichni zaměstnanci?

 5. Proti šikaně na pracovišti musí zaměstnanci umět aktivně bojovat

  Poslední aktualizace: 21.03.2005 - 08:19

  pracovištích pochopitelně čelí i jejich mužské protějšky. Hlavní otázka tudíž zní, jaký zvolit postup obrany. Odpověď dává v první řadě zákoník práce. Ten přikazuje zaměstnavatelům, aby se drželi zásady rovného zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o... nepředloží hodnověrné důkazy o tom, že má pro rozdílné zacházení věcné důvody, může soud vyjít vstříc zaměstnanci. Hranice harrasmentu Problematické může být samotné stanovení hranice sexuálního šikanování, takzvaného harrasmentu, na pracovišti.  Jak... souvislosti s ataky různých podob na pracovišti si čeští zaměstnanci zvykají na další nové termíny, jako je bullying, bossing či mobbing. Tato jednání lze shrnout pod zavedený český termín, pocházející původně z vojenského prostředí, nazvaný šikana... čelí i jejich mužské protějšky. Hlavní otázka tudíž zní, jaký zvolit postup obrany. Odpověď dává v první řadě zákoník práce. Ten přikazuje zaměstnavatelům, aby se drželi zásady rovného zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o pracovní podmínky a..., že má pro rozdílné zacházení věcné důvody, může soud vyjít vstříc zaměstnanci. Hranice harrasmentu Problematické může být samotné stanovení hranice sexuálního šikanování, takzvaného harrasmentu, na pracovišti.  Jak uvádějí právní experti, je především... pracovišti si čeští zaměstnanci zvykají na další nové termíny, jako je bullying, bossing či mobbing. Tato jednání lze shrnout pod zavedený český termín, pocházející původně z vojenského prostředí, nazvaný šikana. "Přičemž bossing znamená šikanu a hrubost šéfů...Proti šikaně na pracovišti musí zaměstnanci umět aktivně bojovat

 6. Přenášení těžkých břemen více zaměstnanci

  Poslední aktualizace: 15.11.2020 - 15:49

  Přenášení těžkých břemen více zaměstnanci

 7. Agenturní zaměstnanci bez smlouvy a dohody na cizím pracovišti

  Poslední aktualizace: 07.08.2023 - 10:19

  V areálu naší firmy (výroby) pracují agenturní pracovníci, kteří na naše pracoviště chodí denně (pracovní doba jako stálí zaměstnanci) a dlouhodobě, ale nemají pracovní smlouvu ani dohodu. Dělají pro nás například vývoj, náš vztah je fakturační. Když u... pro tyto pracovníky, pokud by je chtěli používat? Podle § 309 odst. 1 zákoníku práce po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho... základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u uživatele a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat... firmy (výroby) pracují agenturní pracovníci, kteří na naše pracoviště chodí denně (pracovní doba jako stálí zaměstnanci) a dlouhodobě, ale nemají pracovní smlouvu ani dohodu. Dělají pro nás například vývoj, náš vztah je fakturační. Když u nás začali... pracovníky, pokud by je chtěli používat? Podle § 309 odst. 1 zákoníku práce po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k... pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u uživatele a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů uživatele a...Agenturní zaměstnanci bez smlouvy a dohody na cizím pracovišti

 8. Je možné zaměstnanci nevyplácet cestovní náhrady, pokud je nenárokuje?

  Poslední aktualizace: 21.08.2007 - 10:50

  Je možné zaměstnanci nevyplácet cestovní náhrady (jízdné, stravné), pokud zaměstnanec podepsal cestovní příkaz s poznámkou, že tyto náhrady nenárokuje? Nutné vedlejší výdaje jsou mu propláceny (např. poplatek za školení, parkovné). A jak by to bylo v... dispozitivnost zákoníku práce v této části) vyšší. Podle ustanovení § 51 zákoníku práce, úvodního ustanovení hlavy sedmé, o náhradě výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce, je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci, není-li v tomto zákoně... nezpochybnitelné, předchozí písemná forma určení podmínek se nevyžaduje, netrvá-li na ní zaměstnanec. Z těch všech důvodů musí zaměstnavatel proplatit zaměstnanci při tuzemské pracovní cestě tyto náhrady: • náhradu jízdních výdajů • náhradu jízdních... Napsal uživatel admin dne 21. Srpen 2007 - 10:50. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.služební cesty Je možné zaměstnanci nevyplácet cestovní... ustanovení § 51 zákoníku práce, úvodního ustanovení hlavy sedmé, o náhradě výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce, je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, náhradu výdajů, které mu... podmínek se nevyžaduje, netrvá-li na ní zaměstnanec. Z těch všech důvodů musí zaměstnavatel proplatit zaměstnanci při tuzemské pracovní cestě tyto náhrady: • náhradu jízdních výdajů • náhradu jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny • náhradu výdajů za...Je možné zaměstnanci nevyplácet cestovní náhrady, pokud je nenárokuje?

 9. Kontroly firem ukázaly, že ukrajinští zaměstnanci pracují za férových podmínek

  Poslední aktualizace: 19.07.2022 - 09:34

  o tom, že se daří příchozí úspěšně integrovat na pracovní trh, a přitom ho nedeformovat tím, že by pracovali za jiných podmínek než ostatní zaměstnanci,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Také doplnil, že kontroly zdaleka... kontroly tak ukazují, že zaměstnanci z Ukrajiny nejsou odměňováni hůře a nemají horší pracovní podmínky (např. delší pracovní dobu) než čeští zaměstnanci. Nejčastěji šlo o tato porušení: 17 kontrolovaných subjektů umožnilo výkon nelegální práce 45... Kontroly firem ukázaly, že ukrajinští zaměstnanci pracují za férových podmínek Napsal uživatel hrubak dne 19. Červenec 2022 - 9:34. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte... před válkou na Ukrajině. Celkem přitom u nás pracuje bezmála 90 tisíc držitelů dočasné ochrany. Svědčí to o tom, že se daří příchozí úspěšně integrovat na pracovní trh, a přitom ho nedeformovat tím, že by pracovali za jiných podmínek než ostatní zaměstnanci... mzdových a pracovních podmínek zaměstnanců pracujících na obdobných pracovních pozicích. Dosud provedené kontroly tak ukazují, že zaměstnanci z Ukrajiny nejsou odměňováni hůře a nemají horší pracovní podmínky (např. delší pracovní dobu) než čeští zaměstnanci...Kontroly firem ukázaly, že ukrajinští zaměstnanci pracují za férových podmínek

 10. Je umístění tlakové nádoby do kanceláře se zaměstnanci v souladu s BOZP?

  Poslední aktualizace: 15.04.2024 - 10:01

  Je umístění tlakové nádoby do kanceláře se zaměstnanci v souladu s BOZP?

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail