Výsledky vyhledávání výrazu "covid"

Výsledky vyhledávání

 1. COVID-19 a sportovní aktivity

  Poslední aktualizace: 30.10.2020 - 19:07

  V současné době (říjen 2020) virus SARS-CoV-2 infikoval více než 43 milionů na celém světě a bezprostředně se podílel na více než 1.150.000 úmrtí. [1] Kolektivní zaměření se na boj proti COVID-19 vedlo k exponenciálnímu zvýšení znalostí o tomto viru.... I když je COVID-19 primárně onemocnění dýchacích cest, může se výrazně projevit v kardiovaskulárním systému s mnohočetnými následky - od zvýšení některých ukazatelů poškození srdečního svalu (zvýšení hladiny srdečního troponinu - cTn) až po zánět... srdečního svalu (myokarditidu), poruchy krevní srážlivosti a kardiogenní šok. [3] K tomu negativně přispívá zvýšené riziko maligních arytmií při užití tzv. off-label léčby infekce COVID-19. V neposlední řadě se ukazují také zhoršené výsledky u pacientů se... Probíhající pandemie COVID-19 je v současné moderní době globální krizí bezprecedentního rozsahu, která se nevyhýbá žádné oblasti lidské činnosti, a tím méně i celospolečensky přítomnému sportu. Právě sportu v souvislosti s COVID-19 se věnuje tento článek. ... současné době (říjen 2020) virus SARS-CoV-2 infikoval více než 43 milionů na celém světě a bezprostředně se podílel na více než 1.150.000 úmrtí. [1] Kolektivní zaměření se na boj proti COVID-19 vedlo k exponenciálnímu zvýšení znalostí o tomto viru. Účinná... COVID-19 primárně onemocnění dýchacích cest, může se výrazně projevit v kardiovaskulárním systému s mnohočetnými následky - od zvýšení některých ukazatelů poškození srdečního svalu (zvýšení hladiny srdečního troponinu - cTn) až po zánět srdečního svalu... (myokarditidu), poruchy krevní srážlivosti a kardiogenní šok. [3] K tomu negativně přispívá zvýšené riziko maligních arytmií při užití tzv. off-label léčby infekce COVID-19. V neposlední řadě se ukazují také zhoršené výsledky u pacientů se základními poruchami...COVID-19 a sportovní aktivity

 2. COVID-19 a pracoviště

  Poslední aktualizace: 29.10.2020 - 12:22

  pracoviště Pokud bylo vaše pracoviště po určitou dobu uzavřeno v souvislosti s onemocněním COVID-19, vytvořte plán pro opětovné zahájení práce, s ohledem na BOZP. Zvláštní pozornost věnujte vysoce rizikovým pracovníkům a buďte připraveni ochránit... S ohledem na stále vysoká čísla pacientů s nemocí COVID-19 a prodloužení nouzového stavu se nyní opět věnujme tomuto tématu. Agentura EU-OSHA vydala nezávazné pokyny, jejichž cílem je pomoci zaměstnavatelům a zaměstnancům zůstat v bezpečí a zdraví v... pracovním prostředí, které se díky pandemii COVID-19 výrazně změnilo. Věnují se mimo jiné vyhodnocení rizik a vhodných opatření (například obnovení pracovní činnosti po uzavření pracoviště; zvládání vysoké míry nepřítomnosti na pracovišti; řízení pracovníků pracujících z domova). ... 02.11.2020 Zdroj: Agentura EU-OSHA Téma BOZPinfo S ohledem na stále vysoká čísla pacientů s nemocí COVID-19 a prodloužení nouzového stavu se nyní opět věnujme tomuto tématu. Agentura... EU-OSHA vydala nezávazné pokyny, jejichž cílem je pomoci zaměstnavatelům a zaměstnancům zůstat v bezpečí a zdraví v pracovním prostředí, které se díky pandemii COVID-19 výrazně změnilo. Věnují se mimo jiné vyhodnocení rizik a vhodných opatření (například... uzavřeno v souvislosti s onemocněním COVID-19, vytvořte plán pro opětovné zahájení práce, s ohledem na BOZP. Zvláštní pozornost věnujte vysoce rizikovým pracovníkům a buďte připraveni ochránit nejvíce zranitelné (např. starší osoby, osoby s chronickými...COVID-19 a pracoviště

 3. Covid-19: posuzování karantény

  Poslední aktualizace: 23.07.2020 - 09:54

  SÚIP zastává stanovisko, že onemocnění covid-19 a ani pracovní neschopnost způsobenou nařízenou karanténou nelze považovat za pracovní úraz, neboť dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, se pracovním úrazem rozumí... případě onemocnění covid-19 nebo při nařízení karantény záznam o úrazu, neboť toto onemocnění považují za pracovní úraz ve smyslu zákoníku práce. Dovolujeme si informovat o existenci Stanoviska výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP k podmínkám uznání... nemoci covid-19 za nemoc z povolání ze dne 25. 3. 2020, které zařazuje onemocnění COVID-19 mezi nemoci přenosné a parazitární dle nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Toto stanovisko... Lze covid-19 považovat za pracovní úraz či nemoc z povolání? V této souvislosti dochází u odborné i laické veřejnosti k nejasnostem. ... onemocnění covid-19 a ani pracovní neschopnost způsobenou nařízenou karanténou nelze považovat za pracovní úraz, neboť dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, se pracovním úrazem rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance..., došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. V praxi se setkáváme s tím, že zaměstnavatelé vyhotovují v případě onemocnění covid-19 nebo při... nařízení karantény záznam o úrazu, neboť toto onemocnění považují za pracovní úraz ve smyslu zákoníku práce. Dovolujeme si informovat o existenci Stanoviska výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP k podmínkám uznání nemoci covid-19 za nemoc z povolání...Covid-19: posuzování karantény

 4. Povinné očkování proti onemocnění covid-19

  Poslední aktualizace: 22.12.2021 - 10:14

  Vyhláška od března 2022 zavádí povinné očkování proti onemocnění covid-19 pro osoby nad 60 let a vybrané profese, resp. osoby, které: a) poskytují zdravotní služby nebo jsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb, b) poskytují sociální... Povinné očkování proti onemocnění covid-19 Napsal uživatel hrubak dne 22. Prosinec 2021 - 10:14. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... formulář.očkováníkoronaviruscovid-19právní předpisyochrana zdraví Vyhláška od března 2022 zavádí povinné očkování proti onemocnění covid-19 pro osoby nad 60 let a vybrané profese, resp. osoby, které: a) poskytují zdravotní služby nebo jsou zaměstnanci poskytovatele...Povinné očkování proti onemocnění covid-19

 5. Ochrana proti covid-19 ve virtuální realitě

  Poslední aktualizace: 03.11.2021 - 09:59

  proti onemocnění covid-19: 1. správný a přesný postup při oblékání a svlékání OOPP a. čistá část oddělení b. septická část oddělení c. střídání směn 2. zásady použití OOPP při práci 3. upozornění na nejčastější chyby 4. nakládání s... 4 – Ukázka prostředí Ukázka aplikace ve 2D  Obrázek 5 – Použití dezinfekce  Obrázek 6 – Nasazení roušky Ukázka videí: OOPP ve zdravotnictví – COVID-19 - https://www.youtube.com/watch?v=NjVaPYXLSlI Manipulace s ostrými předměty... ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ Nácvik správného používání OOPP při ochraně proti onemocnění covid-19 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ Nácvik bezpečné manipulace s ostrými předměty... covid-19: 1. správný a přesný postup při oblékání a svlékání OOPP a. čistá část oddělení b. septická část oddělení c. střídání směn 2. zásady použití OOPP při práci 3. upozornění na nejčastější chyby 4. nakládání s infekčními OOPP, chemickými... aplikace ve 2D  Obrázek 5 – Použití dezinfekce  Obrázek 6 – Nasazení roušky Ukázka videí: OOPP ve zdravotnictví – COVID-19 - https://www.youtube.com/watch?v=NjVaPYXLSlI Manipulace s ostrými předměty - https://youtu.be/W4v_k78XgwQ Poranění... PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ Nácvik správného používání OOPP při ochraně proti onemocnění covid-19 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ Nácvik bezpečné manipulace s ostrými předměty BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE...Ochrana proti covid-19 ve virtuální realitě

 6. Průvodce samotestováním na covid-19 ve firmách

  Poslední aktualizace: 12.03.2021 - 08:51

  testu. Cílem testování je předejít nákaze ostatních zaměstnanců (netestuji zbytečně osoby na home office apod.). Informuji zaměstnance, že v případě jakýchkoliv příznaků onemocnění COVID-19 nepoužiji samotest, ale okamžitě postupuji podle návodu pro... příznakové osoby. 4. Testování se neprovádí u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo... onemocnění COVID-19, pokud od druhé dávky (resp. od jediné, jde-li o jednodávkové očkování) uplynulo již 14 dnů, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci. 5. Seznámím s příbalovou informací a návodem k použití... V tomto článku je uveden postup při samotestování na covid-19 ve firmách. Tedy postup, jak od 1. března 2021 samotestovat antigenními testy s úhradou z veřejného zdravotního pojištění. Další informace jsou uvedeny v odkazech pod článkem. ... testu. Cílem testování je předejít nákaze ostatních zaměstnanců (netestuji zbytečně osoby na home office apod.). Informuji zaměstnance, že v případě jakýchkoliv příznaků onemocnění COVID-19 nepoužiji samotest, ale okamžitě postupuji podle návodu pro... příznakové osoby. 4. Testování se neprovádí u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo... proti onemocnění COVID-19, pokud od druhé dávky (resp. od jediné, jde-li o jednodávkové očkování) uplynulo již 14 dnů, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci. 5. Seznámím s příbalovou informací a návodem k použití...Průvodce samotestováním na covid-19 ve firmách

 7. Iniciativa Sníh a epidemie covid-19

  Poslední aktualizace: 11.02.2021 - 08:37

  Zahájila svoji činnost 15. 12. 2020 a její vize je pomáhat při minimalizaci negativních dopadů epidemie covid-19 na společnost, včetně dopadu zdravotního, ekonomického, sociálního a dopadu na psychické zdraví obyvatel. Stejně tak chce tvůrčím způsobem... 15. 12. 2020 a její vize je pomáhat při minimalizaci negativních dopadů epidemie covid-19 na společnost, včetně dopadu zdravotního, ekonomického, sociálního a dopadu na psychické zdraví obyvatel. Stejně tak chce tvůrčím způsobem rozvíjet pozitivní... rizikových destinací z hlediska pracovněprávních důsledků a nároků z nemocenského pojištění 03.02.2021 - Aktualizace pokynů EU o úpravě pracovišť a ochraně pracovníků v době pandemie onemocnění COVID-19 28.01.2021 - 5 tipů, jak oživit školení... první pomoci 26.01.2021 - Veřejná konzultace o strategickém rámci EU pro BOZP (na období 2021–2027) zahájena 13.01.2021 - Testy na covid-19 jako mimořádná prohlídka? Ne!11.02.2021Zdroj: VÚBPTiskové zprávy Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte. ...Iniciativa Sníh a epidemie covid-19

 8. Infekce COVID-19 a dlouhodobý COVID: podrobné pokyny k návratu do práce pro vedoucí pracovníky a zaměstnance

  Poslední aktualizace: 08.07.2021 - 11:23

  pracovníci mohou zajistit návrat klíčových členů týmu zpět na pracoviště. Seznamte se s publikací Infekce COVID-19 a dlouhodobý COVID – pokyny k návratu do práce pro zotavující se zaměstnance. Přečtěte si publikaci Infekce COVID-19 a dlouhodobý COVID... – pokyny k návratu do práce pro vedoucí pracovníky. Více informací o materiálech pro pracoviště týkajících se onemocnění COVID-19. Obr.: © Denis Jung ... Dvě nové publikace agentury EU-OSHA objasňují výzvy, jimž čelí pracovníci vracející se do práce po prodělání onemocnění COVID-19, ať již se jedná o akutní formu tohoto onemocnění, nebo o jeho dlouhodobé příznaky, známé rovněž jako dlouhodobý COVID. ... 20.07.2021 Zdroj: Agentura EU-OSHA Krátké zprávy Dvě nové publikace agentury EU-OSHA objasňují výzvy, jimž čelí pracovníci vracející se do práce po prodělání onemocnění COVID-19, ať již se... jedná o akutní formu tohoto onemocnění, nebo o jeho dlouhodobé příznaky, známé rovněž jako dlouhodobý COVID. covid-19publikacepracovištěochrana zdraví Přinášejí jednoduchá řešení pro řízení návratu do práce, a to jak pro vedoucí pracovníky, tak... Infekce COVID-19 a dlouhodobý COVID – pokyny k návratu do práce pro zotavující se zaměstnance. Přečtěte si publikaci Infekce COVID-19 a dlouhodobý COVID – pokyny k návratu do práce pro vedoucí pracovníky. Více informací o materiálech pro pracoviště...Infekce COVID-19 a dlouhodobý COVID: podrobné pokyny k návratu do práce pro vedoucí pracovníky a zaměstnance

 9. Příprava pracoviště v souvislosti s covid-19

  Poslední aktualizace: 20.05.2020 - 10:11

  Pokyny poskytují rady v těchto oblastech: Vyhodnocení rizik a vhodných opatření minimalizování expozice vůči onemocnění covid-19; obnovení pracovní činnosti po období uzavření pracoviště. Zapojení pracovníků Pokyny obsahují... příklady obecných opatření, která mohou v závislosti na konkrétní pracovní situaci pomoci zaměstnavatelům při obnovování činností dosáhnout vhodného bezpečného a zdravého pracovního prostředí. Jednoduché způsoby, jak zabránit šíření covid-19 na... pracovišti; Jak zvládat rizika spojená s covid-19 při organizaci meetingů a akcí; Aspekty, které je třeba zohlednit, když cestujete vy nebo cestují vaši zaměstnanci; Příprava pracoviště v případě, že se covid-19 objeví ve vaší komunitě. Celý materiál naleznete zde. .... biologická rizikapracovištěanalýza a hodnocení rizikochrana zdraví Pokyny poskytují rady v těchto oblastech: Vyhodnocení rizik a vhodných opatření minimalizování expozice vůči onemocnění covid-19; obnovení pracovní činnosti po období.... Jednoduché způsoby, jak zabránit šíření covid-19 na pracovišti; Jak zvládat rizika spojená s covid-19 při organizaci meetingů a akcí; Aspekty, které je třeba zohlednit, když cestujete vy nebo cestují vaši zaměstnanci; Příprava pracoviště v... případě, že se covid-19 objeví ve vaší komunitě. Celý materiál naleznete zde. Také si můžete přečíst 14.05.2020 - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ve věci zdravotní způsobilosti zaměstnanců a pracovnělékařských prohlídek...Příprava pracoviště v souvislosti s covid-19

 10. Uznávání onemocnění covid-19 jako nemoc z povolání

  Poslední aktualizace: 30.03.2022 - 14:06

  Na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz v rubrice Pro zaměstnance a zaměstnavatele v článku Nejčastější otázky odškodnění za prodělání onemocnění covid-19 jako nemoci z povolání se uvádí, že obecně lze konstatovat, že... splnění podmínek vzniku nemoci z povolání u covid-19 se dá předpokládat zejména: u zdravotnických pracovníků, kteří poskytují zdravotní péči ambulantní, jednodenní, lůžkovou či ve vlastním sociálním prostředí pacienta nebo vykonávají činnosti přímo... platných protiepidemických opatření nepředpokládá vyšší pravděpodobnost šíření nákazy covid-19 než je tomu u obecné populace. Podle údajů z Národního registru nemocí z povolání uvedených v publikaci Nemoci z povolání v ČR v roce 2021 zveřejněné na... Je onemocnění covid-19 uznáno jako nemoc z povolání jen pro zdravotníky a sociální pracovníky, nebo i pro jiné pracovní pozice? ... Na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz v rubrice Pro zaměstnance a zaměstnavatele v článku Nejčastější otázky odškodnění za prodělání onemocnění covid-19 jako nemoci z povolání se uvádí, že obecně lze konstatovat, že splnění... podmínek vzniku nemoci z povolání u covid-19 se dá předpokládat zejména: u zdravotnických pracovníků, kteří poskytují zdravotní péči ambulantní, jednodenní, lůžkovou či ve vlastním sociálním prostředí pacienta nebo vykonávají činnosti přímo související... platných protiepidemických opatření nepředpokládá vyšší pravděpodobnost šíření nákazy covid-19 než je tomu u obecné populace. Podle údajů z Národního registru nemocí z povolání uvedených v publikaci Nemoci z povolání v ČR v roce 2021 zveřejněné na webových...Uznávání onemocnění covid-19 jako nemoc z povolání

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail