Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Už 72 společností má platné osvědčení "Bezpečný podnik"

  Poslední aktualizace: 28.05.2013 - 15:24

  Letos osvědčení a současně ocenění s velkou tradicí mimo jiné získalo Dřevozpracující družstvo se sídlem v Lukavci. Bezpečným podnikem se stalo pošesté, titul tak může používat nepřetržitě už osmnáct let. „Osvědčení Bezpečný podnik znamená, že firmy... registrační formulář.Bezpečný podnikLetos osvědčení a současně ocenění s velkou tradicí mimo jiné získalo Dřevozpracující družstvo se sídlem v Lukavci. Bezpečným podnikem se stalo pošesté, titul tak může používat nepřetržitě už osmnáct let. „Osvědčení Bezpečný

 2. Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků

  Poslední aktualizace: 11.12.2017 - 09:14

  všemi odvětvími (zpracovatelský průmysl, zemědělství, skladové provozy, velkosklady, logistická centra atd.). K problematice pracovních úrazů, resp. k zamyšlení se nad nimi, je účelné uvést rozbor pracovních úrazů dle délky pracovního zařazení.... Průřezově se tyto pracovní úrazy prolínají všemi odvětvími (zpracovatelský průmysl, zemědělství, skladové provozy, velkosklady, logistická centra atd.). K problematice pracovních úrazů, resp. k zamyšlení se nad nimi, je účelné uvést rozbor pracovních úrazů dle

 3. Informace o nebezpečnosti chemických výrobků jako základní nástroj reklamy

  Poslední aktualizace: 16.05.2008 - 19:03

  průmysl Chemický průmysl využil problém k vytvoření nového odvětví, kterým je výroba PET láhví. Důsledky používání PET láhví na životní prostředí jsou samozřejmě negativní. Nezodpovědní občané láhve pohazují v životním prostředí. Láhve plavou na vodě, v... domácnosti vodu. Část populace, zpravidla ženy, když přimějí muže, aby domů nosil balenou vodu, mají hřejivý pocit, že muž konečně dělá také něco pro rodinu a nechodí jen do práce a do restaurace. Šance pro chemický průmysl Chemický průmysl využil problém

 4. Euroshnet v roce 2007

  Poslední aktualizace: 16.02.2007 - 13:12

  ,rizikové látky) Průmysl Elektrická bezpečnost Ergonomie Osobní ochranné prostředky   Ochrana kůže Zkoušení a certifikace / ověřování shody Záležitosti Euroshnetu Na stránkách Bozpinfo budeme v související Tématické příloze... expertů v oblasti profesionální zóny probíhají nyní v těchto diskusních skupinách: (Uvedené diskusní skupiny nejsou stabilní a z podnětů členů Euroshnetu se mohou měnit.) Emise(hluk,vibrace,radiace,rizikové látky) Průmysl Elektrická bezpečnost

 5. Úmluvy Mezinárodní organizace práce ratifikované Českou republikou

  Poslední aktualizace: 25.07.2018 - 10:09

  Publikované ratifikované úmluvy MOP jsou většinou převzaty ze Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv ČR. Sborník úmluv byl realizován v rámci projektu ČMKOS 2017 „§ 320a zákoníku práce I. – Průmysl, vzdělávání, práce, společnost 4.0“, který je... ratifikované úmluvy MOP jsou většinou převzaty ze Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv ČR. Sborník úmluv byl realizován v rámci projektu ČMKOS 2017 „§ 320a zákoníku práce I. – Průmysl, vzdělávání, práce, společnost 4.0“, který je financován z

 6. Poznatky a závěry z mezinárodní konference „Genderový rozměr digitalizace práce“

  Poslední aktualizace: 02.01.2018 - 12:13

  , reflektovala existující i předpokládaný vliv nových technologií a masové automatizace a digitalizace práce, služeb a procesů označovaných jako Průmysl 4.0 do pracovních příležitostí a pracovních podmínek žen. Konferenci uspořádala Československá konfederace... ekonomiky se ovšem nemění jen oblast průmyslu. Změny způsobené čtvrtou průmyslovou revolucí se dotknou i oblasti vzdělávání nebo pracovního trhu. V rámci tzv. čtvrté průmyslové revoluce, pro kterou jsou v současnosti užívány také pojmy Průmysl 4.0 nebo Práce... 4.0, je proto třeba upozornit na sociální rozměr přechodu společnosti na digitalizaci a fenomén zvaný Společnost 4.0, tedy společnost, která představuje komplexní přístup, propojující průmysl, služby, vědu a výzkum, inovace a nové technologie, společnost... Průmysl 4.0 do pracovních příležitostí a pracovních podmínek žen. Konferenci uspořádala Československá konfederace odborových svazů společně s pražským zastoupením Nadace Friedricha Eberta (Friedrich-Ebert-Stiftung). Další text seznamuje s hlavním sdělením.... V rámci tzv. čtvrté průmyslové revoluce, pro kterou jsou v současnosti užívány také pojmy Průmysl 4.0 nebo Práce 4.0, je proto třeba upozornit na sociální rozměr přechodu společnosti na digitalizaci a fenomén zvaný Společnost 4.0, tedy společnost, která... představuje komplexní přístup, propojující průmysl, služby, vědu a výzkum, inovace a nové technologie, společnost, která využije technický pokrok v pracovním procesu k tomu, aby zbavil dosavadní pracovní trh některých jeho nespravedlností, mezi nimi i té

 7. Analýza možných dopadů Průmyslu 4.0 na pracovní úrazovost

  Poslední aktualizace: 15.09.2021 - 15:21

  : pracovní úrazovost, Průmysl 4.0, robotizace Abstract The article discusses the possible impact of Industry 4.0 on occupational injuries in the Czech Republic. The article gives specific examples of occupations that are likely to be affected by the impact... projevujícím se negativně. Výrobci budou muset věnovat zvýšenou pozornost vlastnímu vývoji zařízení a analýzám rizik, které by měly odhalit nebezpečí, která mohou hrozit pracovníkům při neoprávněné manipulaci s těmito zařízeními. Průmysl 4.0 tak bude mít výrazně... zdrojů předložit možný odhad budoucího vývoje pracovního trhu ovlivněného novými technologiemi a v souvislosti s tím odvodit změny v pracovní úrazovosti. Průmysl 4.0 a možný budoucí vývoj pracovní úrazovosti V roce 2019 představovaly pracovní úrazy... nebo konstruktéry, kteří je vyvíjí. Klíčová slova: pracovní úrazovost, Průmysl 4.0, robotizace Abstract The article discusses the possible impact of Industry 4.0 on occupational injuries in the Czech Republic. The article gives specific examples of... s těmito zařízeními. Průmysl 4.0 tak bude mít výrazně vyšší požadavky na konstruktéry a vývojáře, kteří se v rámci své činností musí zaměřit na oblast bezpečnosti. [1] Pozornosti nesmí uniknout ani zvýšené nároky na kulturu a vzdělávání na úseku BOZP všech... zúčastněných stran. Cílem článku je z dostupných zdrojů předložit možný odhad budoucího vývoje pracovního trhu ovlivněného novými technologiemi a v souvislosti s tím odvodit změny v pracovní úrazovosti. Průmysl 4.0 a možný budoucí vývoj pracovní

 8. Pracovní úrazovost v České republice v roce 2005

  Poslední aktualizace: 15.01.2007 - 20:25

  úrazů vyšší než republikový průměr a četnost pracovních úrazů  vykazuje četnost zhruba stejnou jako je republikový průměr, odvětví Zpracovatelský průmysl (D) vykazuje četnost smrtelných pracovních úrazů nižší než republikový průměr a četnost pracovních... hodnot ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v jednotlivých odvětvích a tendence jejich vývoje jsou patrné z grafů č. 4.4.1 a 4.4.2. Největší počet smrtelných pracovních úrazů vykazují odvětví:  Stavebnictví (F), Zpracovatelský průmysl (D) a Doprava... elektřiny, plynu a vody - E), u jiných zase vzrostl (Zpracovatelský průmysl - D). Pokles v ostatních odvětvích kromě Dobývání nerostných surovin (C) činí 11 případů. Na smrtelných pracovních úrazech se v cca 42,6 % podílí dopravní nehody, které jsou rozprostřeny

 9. Údržba a nebezpečné látky

  Poslední aktualizace: 25.01.2016 - 12:38

  vysoce hořlavých a výbušných. "Elektronická fakta" v příloze č. 1 se zaměřují na konkrétní rizika související s různými nebezpečnými látkami, jimž jsou pracovníci údržby vystaveni, "elektronická fakta" v příloze č. 2 se zaměřují na chemický průmysl a příloha č. 3 se týká komunikace na pracovišti v souvislosti s nebezpečnými látkami.

 10. Kybernetický útok jako hrozba pro BOZP v podnicích

  Poslední aktualizace: 21.12.2020 - 12:27

  situací je kybernetický útok, ať už vedený jen na informační systémy, nebo zaměřený i na fyzické ovládnutí technologií a sabotáž. Význam těchto akcí pak poroste s přechodem na Průmysl 4.0. Příspěvek se zabývá historií kybernetických útoků na podniky v cizině i... kybernetický útok, ať už vedený jen na informační systémy, nebo zaměřený i na fyzické ovládnutí technologií a sabotáž. Význam těchto akcí pak poroste s přechodem na Průmysl 4.0. Příspěvek se zabývá historií kybernetických útoků na podniky v historii v cizině i u nás s vytýčením významných milníků v jejich vývoji, jejich dopady na podnik i bezpečnost a nutností tento problém řešit. ... Průmysl 4.0. Příspěvek se zabývá historií kybernetických útoků na podniky v cizině i u nás s vytýčením významných milníků v jejich vývoji, jejich dopady na podnik i bezpečnost a nutností tento problém řešit. Klíčová slova: kybernetický útok, bezpečnost

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail