Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. EUROSHNET v roce 2007

  Poslední aktualizace: 30.09.2016 - 11:25

  ,vibrace,radiace,rizikové látky) Průmysl Elektrická bezpečnost Ergonomie Osobní ochranné prostředky   Ochrana kůže Zkoušení a certifikace / ověřování shody Záležitosti Euroshnetu Na stránkách Bozpinfo budeme v související... stabilní a z podnětů členů Euroshnetu se mohou měnit.) Emise(hluk,vibrace,radiace,rizikové látky) Průmysl Elektrická bezpečnost Ergonomie Osobní ochranné prostředky   Ochrana kůže Zkoušení a certifikace / ověřování shody

 2. Nanočástice, nanotechnologie a nanoprodukty a jejich vazba na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

  Poslední aktualizace: 23.11.2016 - 12:53

  nové generace, analyzátory, ochranné roušky), strojírenství (supertvrdé povrchy s nízkým třením, samočisticí nepoškrabatelné látky, obráběcí nástroje), stavebnictví (nové izolační materiály, samočisticí fasádní nátěry, antiadhézní obklady), chemický průmysl... (nanotrubice, nanokompozity, selektivní katalýza, aerogely), textilní průmysl (nemačkavé, hydrofobní a nešpinící se tkaniny), elektrotechnický průmysl (vysokokapacitní záznamová média, fotomateriály, palivové články), optický průmysl (optické filtry..., fotopické krystaly a fotopická vlákna, integrovaná optika), automobilový průmysl (nesmáčivé povrchy, filtry čelních skel), kosmický průmysl (katalyzátory, odolné povrchy satelitů), vojenský průmysl (nanosenzory, konstrukční prvky raketoplánů), životní...), stavebnictví (nové izolační materiály, samočisticí fasádní nátěry, antiadhézní obklady), chemický průmysl (nanotrubice, nanokompozity, selektivní katalýza, aerogely), textilní průmysl (nemačkavé, hydrofobní a nešpinící se tkaniny), elektrotechnický průmysl... (vysokokapacitní záznamová média, fotomateriály, palivové články), optický průmysl (optické filtry, fotopické krystaly a fotopická vlákna, integrovaná optika), automobilový průmysl (nesmáčivé povrchy, filtry čelních skel), kosmický průmysl (katalyzátory..., odolné povrchy satelitů), vojenský průmysl (nanosenzory, konstrukční prvky raketoplánů), životní prostředí (odstraňování nečistot, biodegradace, značkování potravin), apod. Oblastí s nejvyšší vývojovou aktivitou je elektronika, informatika a medicína

 3. Příklady chytrého pracoviště ve výrobním závodu. Nová výzva pro chytré BOZP v době 4. průmyslové revoluce

  Poslední aktualizace: 14.10.2020 - 14:27

  Průmysl 4.0 je označení pro současný trend digitalizace, s ní související automatizaci výroby a změny na trhu práce, které s sebou přinese. (wikipedia, 2020). V praxi „chytrého“ výrobního závodu jde například o tyto oblasti: moderní přístupy v procesním

 4. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/1

  Poslední aktualizace: 09.02.2018 - 12:48

  náklady na vyrobený kus.klíčová slova: obrábění - stroje obráběcí - roboti - automatizace - průmysl 4.0   Hygiene et Sécurité du Travail - č. 249 (2017)KORFMACHER, SEBASTIAN - MATTIUZZO, CORRADO: Passage a l´industrie 4.0 / Průmysl 4.0: aspekty... bezpečnosti a ochrany zdravíanotace: Průmysl 4.0 znamená propojení člověka, stroje a zařízení. Díky interakci těchto tří komunikátorů není již dostačující pro ochranu lidí pouze základní bezpečnost (např. zastavení stroje při porušení světelné bariéry). Je... budoucnosti.klíčová slova: průmysl 4.0 - digitalizace - systém člověk-stroj - informatizace - BOZP - člověk   Chemagazín - č. 1 (2018)ZAJÍC, RADEK: Optimální skladování látek citlivých na teplotuanotace: Společnost DENIOS, s. r. o., vyvíjí a vyrábí skříně... jednotlivé operace a také mzdové náklady na vyrobený kus.klíčová slova: obrábění - stroje obráběcí - roboti - automatizace - průmysl 4.0   Hygiene et Sécurité du Travail - č. 249 (2017) KORFMACHER, SEBASTIAN - MATTIUZZO, CORRADO: Passage a l´industrie 4.0... / Průmysl 4.0: aspekty bezpečnosti a ochrany zdravíanotace: Průmysl 4.0 znamená propojení člověka, stroje a zařízení. Díky interakci těchto tří komunikátorů není již dostačující pro ochranu lidí pouze základní bezpečnost (např. zastavení stroje při... koncept průmyslu 4.0 v budoucnosti.klíčová slova: průmysl 4.0 - digitalizace - systém člověk-stroj - informatizace - BOZP - člověk   Chemagazín - č. 1 (2018) ZAJÍC, RADEK: Optimální skladování látek citlivých na teplotuanotace: Společnost DENIOS, s. r

 5. Chemická legislativa dnes a zítra - nová evropská chemická politika REACH

  Poslední aktualizace: 08.12.2005 - 11:33

  záběrem zasahuje návrh Nařízení REACH nejenom průmysl chemický, ale i všechna další průmyslová odvětví, která chemické látky používají – automobilový, obuvnický, textilní, elektrotechnický, papírenský atd. I přesto, že naprostá většina nových , závažných... vládními odbornými úředníky z 25 členských zemí jednající 1 – 2 měsíčně v Bruselu) a výbory Evropského parlamentu (především pověřené – Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, Výbor pro... průmysl chemický, ale i všechna další průmyslová odvětví, která chemické látky používají – automobilový, obuvnický, textilní, elektrotechnický, papírenský atd. I přesto, že naprostá většina nových , závažných povinností vyplývajících z tohoto návrhu se... jednající 1 – 2 měsíčně v Bruselu) a výbory Evropského parlamentu (především pověřené – Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů). S Evropskou komisí

 6. REACH se dotkne všech

  Poslední aktualizace: 14.02.2007 - 13:56

  chemických látek pouze v rámci Evropské unie, nikoli globálně, " tvrdí Michaela Lagronová. MYŠLENKU PROVĚŘÍ AŽ BUDOUCNOST Z mnoha stran se ozývají názory, že směrnice REACH, ve svém důsledku poškodí evropský chemický průmysl, který je významnou... pouze v rámci Evropské unie, nikoli globálně, " tvrdí Michaela Lagronová. MYŠLENKU PROVĚŘÍ AŽ BUDOUCNOST Z mnoha stran se ozývají názory, že směrnice REACH, ve svém důsledku poškodí evropský chemický průmysl, který je významnou součástí ekonomiky EU. Také

 7. Mezinárodní spolupráce v oblasti prevence závažných havárií

  Poslední aktualizace: 01.10.2010 - 17:21

   odpovídajícím způsobem na ně reagovat. V této souvislosti OECD vypracovala a doporučila dva materiály. Jedná se o: Základní principy OECD pro prevenci závažných havárií, havarijní připravenost a zásahy. Návod pro průmysl, správní úřady, obce a.... V této souvislosti OECD vypracovala a doporučila dva materiály. Jedná se o: Základní principy OECD pro prevenci závažných havárií, havarijní připravenost a zásahy. Návod pro průmysl, správní úřady, obce a ostatní zainteresované subjekty (OECD

 8. Správná praxe ve firmě Alcoa Fujikura Czech s. r. o.

  Poslední aktualizace: 28.05.2009 - 09:06

  průmysl. K závodu patří ještě vývojové centrum v Plzni. Politika společnosti Alcoa je pracovat bezpečně po celém světě, zodpovědným způsobem, který respektuje životní prostředí a zdraví našich zaměstnanců, našich zákazníků a společností, kde pracujeme... nadnárodní společnost, která působí ve 34 zemích a má 87 tisíc zaměstnanců. Jedním z jejích závodů je Alcoa Fujikura Czech s.r.o. ve Stříbře s 679 zaměstnanci, kde se zabývají výrobou kabelových svazků pro automobilový průmysl. K závodu patří ještě vývojové

 9. Informace z XVI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2016“

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  fakulty Technické univerzity v Košicích, který hovořil o bezpečnosti v kontextu „Strategie Průmysl 4.0“. Sinay zkoumá nová rizika vyskytující se při obsluze strojů v kontextu Strategie Průmysl 4.0. Jedná se o propojený systém výroby, který okamžitě reaguje na... linky auto se zlatou kličkou. Cílem této strategie je absolutní digitalizace a nulové sklady. Strategie Průmysl 4.0 sleduje nejen požadavky zákazníků a i celý Live Circle Management – tedy životní cyklus výrobku od jeho plánování až po recyklaci. Tento proces... Škoda v Shanghai s částečným řízením z České republiky. Strategie Průmysl 4.0 je zatím nejvíce realizována v automobilovém průmyslu, kde je nejvyšší stupeň automatizace. Řečník uvedl, že nevýhodou je psychicky náročná pásová výroba o čemž svědčí fluktuace... nadprůměrným létem. Následovala přednáška, kterou vedl Juraj Sinay ze Strojní fakulty Technické univerzity v Košicích, který hovořil o bezpečnosti v kontextu „Strategie Průmysl 4.0“. Sinay zkoumá nová rizika vyskytující se při obsluze strojů v kontextu Strategie... Průmysl 4.0. Jedná se o propojený systém výroby, který okamžitě reaguje na požadavky zákazníků kdekoliv ve světě. Například, zákazník bude chtít na autě zlatou kličku, továrna na auta ihned zařadí tento podnět – individuální požadavek do výroby. Výsledkem je... okamžité splnění požadavku a po uplynutí doby výroby sjíždí z výrobní linky auto se zlatou kličkou. Cílem této strategie je absolutní digitalizace a nulové sklady. Strategie Průmysl 4.0 sleduje nejen požadavky zákazníků a i celý Live Circle Management

 10. Informace z XXV. ročníku mezinárodní konference „Aktuální otázky bezpečnosti práce 2012“

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  chyby plánování. Katastrofální mohou být tyto chyby ve vysoce rizikových oblastech průmyslu jako je ropný průmysl, hutní či jaderný průmysl. Řešení je možné hledat v zásadě rovnosti složitostí, kdy složitost průmyslového systému má odpovídat složitosti... kontroly. Obě strany by měly být stejně složité - jednoduché. V závěru bylo upozorněno na to, že vyspělý svět musí bezpečnost zaměřit více na servisní průmysl. Důvodem je přesun výrobního průmyslu do zemí méně rozvinutých. V rozvinutějším světě pak převládá... právě servisní průmysl. V druhé části úterního bloku proběhla diskuse u kulatého stolu na téma „Úrazové postavení živnostníků“. Za kulatý stůl zasedli Ing. Ondřej Ficeri z Hlavního inspektorátu práce Košice, JUDr. Soňa Oslanská ze Sociální pojišťovny... se vyvíjejí v rozporu s naší předchozí představou. Zde se projevují chyby plánování. Katastrofální mohou být tyto chyby ve vysoce rizikových oblastech průmyslu jako je ropný průmysl, hutní či jaderný průmysl. Řešení je možné hledat v zásadě rovnosti... složitostí, kdy složitost průmyslového systému má odpovídat složitosti kontroly. Obě strany by měly být stejně složité - jednoduché. V závěru bylo upozorněno na to, že vyspělý svět musí bezpečnost zaměřit více na servisní průmysl. Důvodem je přesun výrobního... průmyslu do zemí méně rozvinutých. V rozvinutějším světě pak převládá právě servisní průmysl. V druhé části úterního bloku proběhla diskuse u kulatého stolu na téma „Úrazové postavení živnostníků“. Za kulatý stůl zasedli Ing. Ondřej Ficeri z Hlavního

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail