Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Normy spotřeby práce

  Poslední aktualizace: 14.05.2019 - 14:11

  , stanovil stejné normy práce. Jedině tak může zaměstnavatel zajistit, že za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty bude příslušet všem zaměstnancům stejná mzda. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se podle ustanovení § 110 zákoníku práce (ZP) rozumí... práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. Podle zákoníku práce lze za spravedlivou odměnu za... množství požadované práce a pracovního tempa vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech. V odst. 1 § 300 je dále uvedeno, že množství... 06.11.2019 - Prostor před otevřeným elektrickým rozvaděčem 09.10.2019 - Skladové provozy z pohledu bezpečnosti práce a pracovní úrazovosti15.05.2019Zdroj: BOZPinfoPracovněprávní vztahy Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte. ... Normy spotřeby práce Napsal uživatel hrubak dne 14. Květen 2019 - 14:11. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.pracovní tempomanipulace... stejné normy práce. Jedině tak může zaměstnavatel zajistit, že za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty bude příslušet všem zaměstnancům stejná mzda. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se podle ustanovení § 110 zákoníku práce (ZP) rozumí práce...Normy spotřeby práce

 2. Projekt HS63/01 Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce

  Poslední aktualizace: 08.01.2013 - 21:21

   údajů včetně priorizace z hlediska závažnosti jejich působení Návrh na řešení a konkretizaci opatření a postupů směřujících ke zlepšování organizace a kultury práce a pracovního uspokojení. Klíčová slova: bozp, produktivita práce, organizace práce... práce mají nejnižší nemocnost a úrazovost.Klíčová slova: OSH; occupational safety and health; economic aspects HUDOUSKOVÁ, Jana. Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce. Portál BOZPinfo [online], 29.12.2004. Dostupný z... Anotace: Projekt je zaměřen do následujících oblastí: Analýza relevantních faktorů ovlivňujících produktivitu práce (pracovní podmínky, pracovní prostředí, bezpečnost práce, pracovní uspokojení) Zpracování a vyhodnocení zjištěných poznatků a... Projekt je zaměřen na analýzu relevantních faktorů ovlivňujících produktivitu práce, zpracování a vyhodnocení zjištěných poznatků a na návrh řešení opatření a postupů směřujících ke zlepšování organizace kultury práce a pracovního uspokojení. ..., pracovní uspokojení) Zpracování a vyhodnocení zjištěných poznatků a údajů včetně priorizace z hlediska závažnosti jejich působení Návrh na řešení a konkretizaci opatření a postupů směřujících ke zlepšování organizace a kultury práce a pracovního...], 5.07.2004. Dostupný z WWW http://bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/ekonomicke040620.html. Anotace: Zvyšování produktivity práce při současném zvyšování úrovně BOZP je předpokladem pro vytváření podmínek udržitelného rozvoje a pro lepší kvalitu... bezpečnosti práce. Portál BOZPinfo [online], 29.12.2004. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/veda-vyzkum/vyzkum_bezpecnosti050421.html.Anotace: Shrnuty jsou výsledky semináře, který proběhl dne 15. prosince 2004 na Ministerstvu...Projekt HS63/01 Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce

 3. Bezpečná práce ve skladu u regálů

  Poslední aktualizace: 25.05.2021 - 11:13

  nebo plošiny. Kvalita regálů Ať už se jedná o malé nebo velké sklady, kvalita regálů je pro bezpečnost práce klíčová. Vyplatí se tedy investovat do kvalitních regálů, které jsou stabilní a mají dostatečnou nosnost. Profesionální regály bývají často... pracují v místech, kde je materiál uložený do větší výšky než 2 metry a není zabezpečen proti pádu do prostoru. Školení práce ve skladu Pravidelné školení práce ve skladu by měli podstupovat všichni zaměstnanci skladu a také osoby, které se budou v... prostorách skladu pohybovat. Proškolením se výrazně snižuje riziko pracovních úrazů. Zaměstnanci obsluhující vysokozdvižné vozíky musí být před začátkem práce proškoleni pro jejich bezpečné užívání. ... Ač se to na první pohled nemusí zdát, práce ve skladu patří k jedné z nejrizikovějších profesí. Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti práce, provádět pravidelné kontroly a především školit zaměstnance. ... maximálně do výšky 1,8 metru. Ve výšce více než 1,8 metru je nutné použít bezpečné pracovní zařízení jako žebřík, pojízdné schody nebo plošiny. Kvalita regálů Ať už se jedná o malé nebo velké sklady, kvalita regálů je pro bezpečnost práce klíčová. Vyplatí se.... Pro obsluhu vysokozdvižných vozíků je nezbytná ochrana hlavy. Stejně tak musí mít ochrannou přilbu i ti, co pracují v místech, kde je materiál uložený do větší výšky než 2 metry a není zabezpečen proti pádu do prostoru. Školení práce ve skladu... Pravidelné školení práce ve skladu by měli podstupovat všichni zaměstnanci skladu a také osoby, které se budou v prostorách skladu pohybovat. Proškolením se výrazně snižuje riziko pracovních úrazů. Zaměstnanci obsluhující vysokozdvižné vozíky musí být před...Bezpečná práce ve skladu u regálů

 4. Práce v horku a na slunci

  Poslední aktualizace: 11.07.2007 - 17:43

  Úvodem Úvodem Jsou profese, které jsou z důvodů technologické nezbytnosti vykonávány v horku. Někdy se k technologické zátěži teplem přidá i teplo klimatické. Problematiku práce v horku ošetřuje vládní nařízení č. 178/2001 Sb. v platném znění... mikroklimatických podmínek v důsledku tepelné zátěže z technologických zdrojů a na ostatních pracovištích za mimořádně teplých dnů musí být doba výkonu práce upravena tak, aby nebyly překračovány hodnoty dlouhodobě a krátkodobě únosné pracovně tepelné zátěže...  dočasně vysoká teplota z důvodu horkého počasí. Přestávka má za úkol umožnit pracovníkovi odpočinek od fyzické zátěže v horku a má význam tam, kde se vykonává práce fyzicky náročná. Je ale třeba říci, že do 34 °C (tg) na mimořádné přestávky nárok nevzniká. Má... Jsou profese, které jsou z důvodů technologické nezbytnosti vykonávány v horku. Někdy se k technologické zátěži teplem přidá i teplo klimatické. Pokud jste horku vystaveni i vy, mohly by vás infromace v tomto Tématu týdne, zpracované přehlednou formou e-příručky, zaujmout. ... profese, které jsou z důvodů technologické nezbytnosti vykonávány v horku. Někdy se k technologické zátěži teplem přidá i teplo klimatické. Problematiku práce v horku ošetřuje vládní nařízení č. 178/2001 Sb. v platném znění (t.j. včetně novely – vládní... tepelné zátěže z technologických zdrojů a na ostatních pracovištích za mimořádně teplých dnů musí být doba výkonu práce upravena tak, aby nebyly překračovány hodnoty dlouhodobě a krátkodobě únosné pracovně tepelné zátěže; tyto hodnoty a doby výkonu práce... nařízení č. 523/2002 Sb.) v § 4 nazvaném Tepelná zátěž, zátěž chladem a minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců. Na pracovištích, kde je vyžadována trvalá práce, s výjimkou pracovišť, vyžadujících zvláštní tepelné podmínky a pracovišť, na nichž nelze...Práce v horku a na slunci

 5. Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce

  Poslední aktualizace: 24.08.2016 - 08:41

  Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce Typ projektugranty - ČR Zařazení projektu dle tématubezpečnost práceproduktivita prácepracovní prostředí Zahájení a ukončení projektu01.01.2001 - 01.12.2004 Klíčová slova... (cz)produktivita práce, faktory, analýza, pracovní podmínky, pracovní prostředí, bezpečnost práce, ochrana zdraví Klíčová slova (en)occupational safety and health, productivity of work, organization of work, safety culture, wellbeing Vkládat...Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce

 6. Problematika a poznatky z výkonu inspekce práce v oblasti agenturního zaměstnávání na oblastním inspektorátu práce v letech 2008 a 2009

  Poslední aktualizace: 06.08.2010 - 13:13

  inspekce práce odsouhlaseného plánu kontrol a dále na základě podnětů přijatých od zaměstnanců, bývalých zaměstnanců, úřadů práce, popřípadě jiných orgánů a institucí. Porovnáním skutečností z let 2008 a 2009 lze konstatovat, že v roce 2009 se zdvojnásobil...Kontroly zaměřené na agenturní zaměstnávání byly v roce 2009, tak jako v předchozích letech, prováděny Oblastním inspektorátem práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj (dále OIP) v rámci hlavního úkolu na základě předem sestaveného a Státním úřadem... počet podaných i vyřízených podnětů. Koncem roku 2008 docházelo v našem regionu, zejména v krajském městě Plzni, k masovému upouštění od využívání agenturních zaměstnanců k výkonu práce. Ne vždy však probíhaly tyto redukce stavu zaměstnanců v souladu se...Oblastní inspektoráty práce provádějí mimo jiné i pravidelné kontroly agenturního zaměstnávání ve svých regionech. O vývoji situace v Plzeňském a Karlovarském kraji pojednává následující Téma týdne.... Problematika a poznatky z výkonu inspekce práce v oblasti agenturního zaměstnávání na oblastním inspektorátu práce v letech 2008 a 2009 Napsal uživatel admin dne 6. Srpen 2010 - 13:13. Vkládat příspěvky do... doby. V návaznosti na kontroly agentur práce jsou souběžně prováděny kontroly uživatelů, kdy bývá odhalen nesoulad prezentovaných skutečností, zejména týkajících se skutečně odpracované pracovní doby a z toho vyplývajících nároků, a dále nesoulad mezi... diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.agenturní zaměstnáváníOIPKontroly zaměřené na agenturní zaměstnávání byly v roce 2009, tak jako v předchozích letech, prováděny Oblastním inspektorátem práce pro Plzeňský...Problematika a poznatky z výkonu inspekce práce v oblasti agenturního zaměstnávání na oblastním inspektorátu práce v letech 2008 a 2009

 7. Vláda schválila novelu zákoníku práce

  Poslední aktualizace: 18.12.2019 - 09:16

  Novela rovněž přinese snížení administrativní náročnosti, která je kladená na zaměstnavatele, a to tak, že se ruší povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě ukončení DPP s výjimkou těch dohod, u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami z dohody o provedení práce nebo které zakládaly účast na nemocenském pojištění. ... vstříc a zaměstnavatel má jistotu, že tam někdo z nich bude. „Sdílené pracovní místo je další způsob, jak můžeme podpořit rodiny. Je to možnost, jak rodičům s malými dětmi usnadnit slaďování rodinného a pracovního života. Výhodné to bude i pro... zaměstnavatele, protože spokojenější zaměstnanci odvádějí svoji práci lépe,“ komentuje opatření ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Flexibilní formy práce mohou pomoci rodičům s malými dětmi v návratu do práce po rodičovské dovolené nebo k... Vláda na svém jednání 16. prosince 2019 schválila návrh novely zákoníku práce předkládaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Součástí novely je ukotvení sdíleného pracovního místa, změna výpočtu nároku na dovolenou, navýšení finanční náhrady pro pozůstalé po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. ... výjimkou těch dohod, u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami z dohody o provedení práce nebo které zakládaly účast na nemocenském pojištění. Také si můžete přečíst 27.01.2020 - Pracovní doba řidiče nákladního vozidla 21.01.2020... Vláda schválila novelu zákoníku práce Napsal uživatel hrubak dne 18. Prosinec 2019 - 9:16. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.zákoník... nejvíce vyhovovat. Mohou si vzájemně pomáhat, vycházet si vstříc a zaměstnavatel má jistotu, že tam někdo z nich bude. „Sdílené pracovní místo je další způsob, jak můžeme podpořit rodiny. Je to možnost, jak rodičům s malými dětmi usnadnit slaďování...Vláda schválila novelu zákoníku práce

 8. Bezpečnost práce při manipulaci s břemeny

  Poslední aktualizace: 25.03.2021 - 09:36

  skladových provozech, a to nejen s chemickým zbožím, vyhledávání a hodnocení rizik na pracovišti a následné seznamování zaměstnanců s vyhledanými konkrétními riziky. Z informačního systému Státního úřadu inspekce práce vyplývají nejzávažnější nedostatky, mezi... skladové provozy, pak se jedná například o riziko střetu zaměstnance s manipulačním vozíkem, dále přejetí dolních končetin zaměstnance couvajícím manipulačním vozíkem, pád břemene z manipulačního vozíku nebo z regálu atd. Při ruční manipulaci ve skladovém... nebo alespoň minimalizována? Zaměstnavatel by měl ve skladových provozech zejména dodržovat nejen základní právní předpis v oblasti bezpečnosti práce, kterým je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, kde například § 102 odst. 4 stanoví, že zaměstnavatel je... Podle našeho názoru dodržování bezpečnosti práce při manipulaci s břemeny je zásadní například ve skladových provozech. Tyto skladové provozy jsou charakterizovány zejména vysokým podílem ruční manipulace (vychystávání, překládání, evidence atd.) a s tím spojeným pohybem zaměstnanců. ... předpisů se při kontrolní činnosti setkáváme? V zásadě se jedná o porušení obecného právního předpisu, kterým je zákoník práce, ale také předpisů souvisejících. Budeme-li konkrétní, pak se jedná zejména o to základní: nedostatečné (nekonkrétní) školení. Z... chemickým zbožím, vyhledávání a hodnocení rizik na pracovišti a následné seznamování zaměstnanců s vyhledanými konkrétními riziky. Z informačního systému Státního úřadu inspekce práce vyplývají nejzávažnější nedostatky, mezi které lze zařadit ohrožení... jedná například o riziko střetu zaměstnance s manipulačním vozíkem, dále přejetí dolních končetin zaměstnance couvajícím manipulačním vozíkem, pád břemene z manipulačního vozíku nebo z regálu atd. Při ruční manipulaci ve skladovém provoze se pak jedná o...Bezpečnost práce při manipulaci s břemeny

 9. Bezpečnost práce při mechanizované těžbě dříví

  Poslední aktualizace: 14.06.2021 - 11:04

  vyžadovat odpovídající zabezpečení pracovníků z hlediska bezpečnosti práce, aby nedocházelo ke zbytečným pracovním úrazům, případně i ztrátám na životech. Pro použití harvestorové technologie, ať již pro kácení, odvětvování nebo vyvážení sortimentů dříví, musí být... podmínky, za kterých byl udělen. Uvedené tak vyplývá z ust. § 46 odst. 8 písm. c) a odst. 11 písm. b) energetického zákona. Při zajišťování bezpečnosti práce při mechanizované těžbě dříví je nezbytné vycházet nejen z obecně platných právních předpisů, které se... musí být k činnosti obsluhy stroje proškolen, seznámen s pracovními postupy a zakázanými způsoby práce a vybaven odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky chránícími ho před riziky, která ho při práci ohrožují. Dále je povinen provádět... Z důvodu rychlejšího zpracování velkého objemu dříví je ve vhodných lokalitách stále častěji využívána mechanizovaná těžba dříví, realizovaná především prostřednictvím harvestorové technologie. Přestože je mechanická těžba dříví oproti manuální těžbě... prostřednictvím harvestorové technologie je bezpodmínečně nutné vyžadovat odpovídající zabezpečení pracovníků z hlediska bezpečnosti práce, aby nedocházelo ke zbytečným pracovním úrazům, případně i ztrátám na životech. Pro použití harvestorové technologie... písemný souhlas s takovou činností v ochranném pásmu a stanovit podmínky, za kterých byl udělen. Uvedené tak vyplývá z ust. § 46 odst. 8 písm. c) a odst. 11 písm. b) energetického zákona. Při zajišťování bezpečnosti práce při mechanizované těžbě dříví je... nezbytné vycházet nejen z obecně platných právních předpisů, které se vztahují k bezpečnosti práce (např. zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 339/2017 Sb.), ale je nutné se také řídit pokyny výrobce uvedenými v návodu pro obsluhu daného...Bezpečnost práce při mechanizované těžbě dříví

 10. Jednotky požární ochrany a bezpečnost práce

  Poslední aktualizace: 29.07.2013 - 14:28

  zásahu. Z uvedeného důvodu nelze po oblast operačního řízení zcela aplikovat běžné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, ale jen základní principy. Další zásadní charakteristikou je, že cca 71 000 dobrovolných hasičů, nemá pracovněprávní vztah ani... při mimořádných událostech nevztahovala. V řadě případů zásahů je postup jednotky PO srovnatelný s postupem definovaným jako jednání s nebezpečím z prodlení. Přesto je bezpečnost práce pro hasiče při zásahu řešena. Předně vycházíme z toho, že při... nebezpečí, která se u různých druhů zásahů jednotek mohou vyskytnout. Tím je provedena obecná analýza rizik z hlediska bezpečnosti práce hasičů a pro jejich bezpečnost na místě zásahu je tato kapitola zásadní. Povinností každé jednotky PO je z uvedených nebezpečí... nevztahovala. V řadě případů zásahů je postup jednotky PO srovnatelný s postupem definovaným jako jednání s nebezpečím z prodlení. Přesto je bezpečnost práce pro hasiče při zásahu řešena. Předně vycházíme z toho, že při zásahu jednoty PO musí být zvolený... jednotek mohou vyskytnout. Tím je provedena obecná analýza rizik z hlediska bezpečnosti práce hasičů a pro jejich bezpečnost na místě zásahu je tato kapitola zásadní. Povinností každé jednotky PO je z uvedených nebezpečí v periodě dvou let prokazatelně hasiče... Část 1. - BOZP hasičů Výkon služby v jednotkách požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) má dvě rozdílné podoby řízení - organizační nebo operační. Výkonu služby v operačním řízení říkáme zásah, kdy jednotky PO provádějí hašení požárů, záchranné práce...Jednotky požární ochrany a bezpečnost práce

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail