Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Poradenská činnost inspektorátů práce

  Poslední aktualizace: 14.06.2017 - 16:15

  Tuto povinnost naplňují oblastní inspektoráty práce poradenskou činností, kterou se v různých formách zabývají již od doby vzniku systému inspekce práce v té podobě, jak jej známe dnes (tzn. od roku 2005). V současné době inspektoráty poskytují... práce se nejčastěji týkají oblasti vzniků, změn a zániků pracovních poměrů, dále otázek spojených s pracovní dobou, s určováním a čerpáním dovolené, otázek směřujících do oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nejčastějšími otázkami jsou... inspektorů je pro podavatele často velmi užitečné. Bezplatné poskytování základních informací prošlo za dobu existence systému inspekce práce určitým vývojem. Současná forma poradenství (to znamená, že je poradenství poskytováno osobně, telefonicky a písemně... Poradenská činnost inspektorátů práce představuje jistou formu služby občanům. Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ukládá ustanovením § 5 odst. 1 písm. k) inspektorátům „poskytovat zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek“. ... zlepšování BOZP 15.06.2023 - Kontrola dodržování pracovních podmínek při zaměstnání držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny 08.06.2023 - Statistické údaje o ženách na webu Život a práce žen ČR15.06.2017Zdroj: Zpravodaj SÚIP č. 2... podminkyporadenstvízaměstnavatelézaměstnanci Tuto povinnost naplňují oblastní inspektoráty práce poradenskou činností, kterou se v různých formách zabývají již od doby vzniku systému inspekce práce v té podobě, jak jej známe dnes (tzn. od roku 2005). V současné době inspektoráty... oblastní inspektoráty práce se nejčastěji týkají oblasti vzniků, změn a zániků pracovních poměrů, dále otázek spojených s pracovní dobou, s určováním a čerpáním dovolené, otázek směřujících do oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nejčastějšími...Poradenská činnost inspektorátů práce

 2. Bezpečná práce s pesticidy

  Poslední aktualizace: 27.08.2009 - 12:03

  dne 18. července 2008, kterým se mění z. č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Další... - Méně azbestu, méně rakoviny. Nová pravidla a registr ochrání i Čechy 06.02.2023 - Světový den boje proti rakovině 2023: příležitost zaměřit se na rakovinu z povolání28.08.2009Zdroj: Práce a zdraví č. 2/2009Nebezpečné látkyD - Hodnocení a... obalu. Legislativa Zákon ze dne 22. ledna 2004, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči  a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon ze dne 18. července 2008, kterým se mění z. č. 356/2003 Sb., o...Bezpečná práce s pesticidy

 3. INTEPROTEC: komplexně o bezpečnosti práce

  Poslední aktualizace: 21.03.2006 - 12:25

  zpravodajství z tohoto veletrhu. Zpravodajství bude zaměřeno, např. na prezentované novinky z oblasti BOZP, informace o zajímavostech aj. ZDROJ:INTERPROTEC: komplexně o bezpečnosti práce. Inovace, č. 4, 2005, s. 26. ... Nejvýznamnější veletrh na téma bezpečnosti práce v nových členských zemích Evropské unie – INTERPROTEC – proběhne na brněnském výstavišti ve dnech 16. – 19. května 2006. Mezi vystavovateli nebudou chybět významné podniky v oboru ochrany zdraví při práci... jak z Česka, tak ze zahraničí. V posledních ročnících se INTERPROTEC rozvíjel především díky účasti zahraničních firem – např. na minulém ročníku se poprvé prezentovaly firmy z Rakouska, Indie a Turecka. Podle předběžného zájmu vystavovatelů se dá... Nejvýznamnější veletrh na téma bezpečnosti práce v nových členských zemích Evropské unie – INTERPROTEC – proběhne na brněnském výstavišti ve dnech 16. – 19. května 2006. ... Nejvýznamnější veletrh na téma bezpečnosti práce v nových členských zemích Evropské unie – INTERPROTEC – proběhne na brněnském výstavišti ve dnech 16. – 19. května 2006. Mezi vystavovateli nebudou chybět významné podniky v oboru ochrany zdraví při práci jak z Česka... veletrhu. Zpravodajství bude zaměřeno, např. na prezentované novinky z oblasti BOZP, informace o zajímavostech aj. ZDROJ:INTERPROTEC: komplexně o bezpečnosti práce. Inovace, č. 4, 2005, s. 26. Také si můžete přečíst 01.11.2023 - Sedmý ročník národní..., tak ze zahraničí. V posledních ročnících se INTERPROTEC rozvíjel především díky účasti zahraničních firem – např. na minulém ročníku se poprvé prezentovaly firmy z Rakouska, Indie a Turecka. Podle předběžného zájmu vystavovatelů se dá očekávat, že trend...INTEPROTEC: komplexně o bezpečnosti práce

 4. Nemoc z povolání od A do Z

  Poslední aktualizace: 27.08.2021 - 13:27

  nemoc zjištěna, vykonával v inkubační době této nemoci práci, při níž je významné riziko touto nemocí onemocnět. Někdy může jít pouze o ohrožení nemocí z povolání podle § 347 odst. 1 zákoníku práce (ZP). Ohrožením nemocí z povolání se rozumí takové změny... zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za stejných... lékařského posudku tzv. střediska nemocí z povolání následně vydá další posudek se zjištěnou příčinou. Zaměstnavatel by měl zaměstnance zatím vyřadit z práce s náhradou mzdy (neboť lze očekávat uznání nemoci z povolání),“ říká JUDr. Bořivoj Šubrt. Pokud by... Poslední dobou nám často píšete o objasnění problematiky nemocí z povolání. Například, co dělat, když má zaměstnanec podezření na nemoc z povolání, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele; dotazy na její uznávání a odškodňování. ... byla tato nemoc zjištěna, vykonával v inkubační době této nemoci práci, při níž je významné riziko touto nemocí onemocnět. Někdy může jít pouze o ohrožení nemocí z povolání podle § 347 odst. 1 zákoníku práce (ZP). Ohrožením nemocí z povolání se rozumí... takové změny zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za... lékařského posudku tzv. střediska nemocí z povolání následně vydá další posudek se zjištěnou příčinou. Zaměstnavatel by měl zaměstnance zatím vyřadit z práce s náhradou mzdy (neboť lze očekávat uznání nemoci z povolání),“ říká JUDr. Bořivoj Šubrt. Pokud...Nemoc z povolání od A do Z

 5. Nelehká situace po ukončení práce z důvodu nemoci z povolání

  Poslední aktualizace: 15.03.2016 - 12:31

  Chtěla bych se zeptat, jak je to s nárokem na rentu. Po uznání nemoci z povolání - syndrom karpalního tunelu - jsem dostala výpověď dle § 52 písm. d) zákoníku práce s odstupným ve výši 12násobku platu. Jsem vedená na úřadu práce. Mám nárok na rentu i po... hlediska vašich schopností, kvalifikace a zdravotního stavu, jen pro nedostatek pracovních příležitostí a situaci na trhu práce, kdy tedy máte zájem využít nemocí z povolání sníženou (omezenou) pracovní způsobilost, ale nemáte možnost jej uskutečnit... dobu vedení na úřadu práce, když teď rok nebudu nic pobírat? A co když si najdu práci dřív než za rok? V případě, že mám nárok na rentu, jak zažádat o vyplácení renty, ať už na úřadu práce nebo v novém zaměstnání? Rozhodující je, co jste dělala v onom... Nelehká situace po ukončení práce z důvodu nemoci z povolání Napsal uživatel admin dne 15. Březen 2016 - 12:31. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... formulář.nemoci z povoláníodškodňováníChtěla bych se zeptat, jak je to s nárokem na rentu. Po uznání nemoci z povolání - syndrom karpalního tunelu - jsem dostala výpověď dle § 52 písm. d) zákoníku práce s odstupným ve výši 12násobku platu. Jsem vedená na... zaměstnání, které by bylo pro Vás vhodné z hlediska vašich schopností, kvalifikace a zdravotního stavu, jen pro nedostatek pracovních příležitostí a situaci na trhu práce, kdy tedy máte zájem využít nemocí z povolání sníženou (omezenou) pracovní způsobilost, ale...Nelehká situace po ukončení práce z důvodu nemoci z povolání

 6. Práce ve větru a dešti

  Poslední aktualizace: 27.09.2005 - 11:38

  Jsem zaměstnán ve stavební firmě. Prosím o stručnou informaci, jakým způsobem mám být odměňován, když v důsledku například silného větru nebo deště nemohu pracovat. Pojem „nepříznivé povětrnostní vlivy“ je upraven v § 129 odst. 2 zákoníku práce, není... zde však blíže specifikován. Podle dosavadní praxe se jedná například o přerušení práce vlivem silných větrů, mrazů nebo dešťů na stavbách, na montážích v terénu či v lesním hospodářství. Jedná se tedy o práce v určitých rezortech a profesích. Jestliže... o stručnou informaci, jakým způsobem mám být odměňován, když v důsledku například silného větru nebo deště nemohu pracovat. Pojem „nepříznivé povětrnostní vlivy“ je upraven v § 129 odst. 2 zákoníku práce, není zde však blíže specifikován. Podle... dosavadní praxe se jedná například o přerušení práce vlivem silných větrů, mrazů nebo dešťů na stavbách, na montážích v terénu či v lesním hospodářství. Jedná se tedy o práce v určitých rezortech a profesích. Jestliže zaměstnanci nebudou v tomto případě převedeni... týdeníku Sondy – týdeníku pro sociální otázky - dne 22. září 2005. ZDROJ:Práce ve větru a dešti. Sondy, XV, č. 37, s. 8. Také si můžete přečíst 20.09.2023 - Vstupní lékařská prohlídka při změně druhu práce 13.09.2023 - Mohou ženy pracovat s...Práce ve větru a dešti

 7. Práce ve výškách

  Poslední aktualizace: 24.09.2013 - 12:50

  Za práci ve výškách se považuje práce v jakékoliv výšce, ale při práci ve výšce od 1,5 m musí zaměstnavatel zajistit ochranu zaměstnanců proti pádu z výšky. Při úvahách o zajištění pracovníků v menších výškách je určitě užitečné vycházet z analýzy rizik... pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (dále jen "nařízení vlády"). Ze zákoníku práce § 103 odst. 2 a 3 vyplývá povinnost zajistit každému zaměstnanci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví... postupy, osobní ochranné pracovní prostředky apod. zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách a na žebřících ve výšce nad 5 m... Pád z výšky z důvodu nedostatečného zajištění zaměstnance se ve statistice pracovní úrazovosti objevuje celkem často. V loňském roce na následky pádu utrpělo smrtelný pracovní úraz kolem třiceti lidí. Práce ve výškách je také častým tématem vašich dotazů. ... Za práci ve výškách se považuje práce v jakékoliv výšce, ale při práci ve výšce od 1,5 m musí zaměstnavatel zajistit ochranu zaměstnanců proti pádu z výšky. Při úvahách o zajištění pracovníků v menších výškách je určitě užitečné vycházet z analýzy rizik a... pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (dále jen "nařízení vlády"). Ze zákoníku práce § 103 odst. 2 a 3 vyplývá povinnost zajistit každému zaměstnanci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při... postupy, osobní ochranné pracovní prostředky apod. zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách a na žebřících ve výšce nad 5 m...Práce ve výškách

 8. Novinky v zákoníku práce

  Poslední aktualizace: 09.12.2011 - 17:25

  . Dohody, BOZP, ostatní Část 3. Dohody, BOZP, ostatní Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Nově se navyšuje maximální rozsah – 300 hod. v kalendářním roce. Z dohody o provedení práce (DPP) se bude odvádět zdravotní a sociální pojištění, DPP... povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění a některé sankce za jeho porušení.“ Za § 1 se vkládá nový § 1a Základní zásady pracovněprávních vztahů, který zní:„V... pracovněprávních vztazích se uplatňují zejména tyto základní zásady a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, b) uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro výkon práce, c) spravedlivé odměňování zaměstnance, d) řádný výkon práce zaměstnancem v... Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn z. č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákoník práce. Na téma Novinky v zákoníku práce přednášela ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce JUDr. Eva Dandová. ... zdraví ve školství z pohledu legislativy a duální vzdělávání 29.06.2023 - Poslanci dali zelenou novele zákoníku práce. Upravuje home office nebo pravidla pro „dohodáře“ 05.06.2023 - Dokumentace stroje zakoupeného v zemi EU... Napsal uživatel admin dne 9. Prosinec 2011 - 17:25. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.legislativaprávní předpisyzákoník práce Část 1. Úvod... zaměstnanců při dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění a některé sankce za jeho porušení.“ Za § 1 se vkládá nový § 1a Základní zásady pracovněprávních vztahů, který zní:„V pracovněprávních vztazích se...Novinky v zákoníku práce

 9. Kontroly bezpečnosti práce v podniku

  Poslední aktualizace: 20.10.2023 - 13:33

  Chtěl bych vás poprosit o informace o kontrole bezpečnosti v podniku, kde jsem zaměstnaný (práce v nástrojárně). Zajímalo by mě, co musí kontrola splňovat vzhledem k povaze provozu. Musí sama použít pracovní obuv, oděvy a ochranné prostředky? Může bez... prokázání, o koho jde, legitimovat zaměstnance?  Kontroly řeší zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění z. č. 183/2017 Sb. (kontrolní řád). Podle § 8 tohoto zákona je kontrolující v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn a) požadovat prokázání... to splnění účelu nebo provedení kontroly, f) vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolované osobě. Z výše uvedeného vyplývá, že kontrolující doklady požadovat může a sám se musí prokazovat pověřením ke kontrole a dokladem totožnosti... 26.09.2023 - Skladování chemických látek z pohledu kontroly inspektorátu práce 21.09.2023 - Požadavky na zajištění bezpečnosti práce při provozu vysokozdvižných vozíků 23.08.2023 - Úraz při cestě k zákazníkovi. Je to úraz pracovní... Chtěl bych vás poprosit o informace o kontrole bezpečnosti v podniku, kde jsem zaměstnaný (práce v nástrojárně). Zajímalo by mě, co musí kontrola splňovat vzhledem k povaze provozu. Musí sama použít pracovní obuv, oděvy a ochranné prostředky? Může bez... prokázání, o koho jde, legitimovat zaměstnance?  Kontroly řeší zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění z. č. 183/2017 Sb. (kontrolní řád). Podle § 8 tohoto zákona je kontrolující v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn a) požadovat prokázání...Kontroly bezpečnosti práce v podniku

 10. Distanční práce v (post)kovidovém období

  Poslední aktualizace: 01.07.2022 - 13:59

  Abstrakt Příspěvek se zabývá prací z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele při používání zlidovělého pojmu práce z domova, kdy zdůrazňuje dopady této formy práce na zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Zdůrazňuje též povinnosti zaměstnavatele v..., kterým bude třeba čelit, aby se odstranily některé nedostatky při aplikaci institutu. Klíčová slova: práce z domova, home office, telework, duševní zdraví, psychosociální rizika, pracovní poměr, pracovní právo Abstract The paper deals with work from a... „zákoník práce“) je v době epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2, neboli covid-19, velmi aktuální. Pandemie započala období, kdy z domova pracují i ti zaměstnanci, které by to lidově řečeno nikdy ani nenapadlo. Práce z domova byla zvolena jako... Příspěvek se zabývá prací z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele při používání zlidovělého pojmu práce z domova, kdy zdůrazňuje dopady této formy práce na zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Zdůrazňuje též povinnosti zaměstnavatele v oblasti... pracovních podmínek těchto zaměstnanců s akcentem na psychosociální rizika. Na statistických datech příspěvek dokládá zhoršení zdraví zaměstnanců v případě nedůsledného plnění povinností zaměstnavatele při této formě práce. Pojmenovává výzvy, kterým bude třeba čelit, aby se odstranily některé nedostatky při aplikaci institutu. ... práce z domova, kdy zdůrazňuje dopady této formy práce na zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Zdůrazňuje též povinnosti zaměstnavatele v oblasti pracovních podmínek těchto zaměstnanců s akcentem na psychosociální rizika. Na statistických datech příspěvek... dokládá zhoršení zdraví zaměstnanců v případě nedůsledného plnění povinností zaměstnavatele při této formě práce. Pojmenovává výzvy, kterým bude třeba čelit, aby se odstranily některé nedostatky při aplikaci institutu. Klíčová slova: práce z domova, home... období, kdy z domova pracují i ti zaměstnanci, které by to lidově řečeno nikdy ani nenapadlo. Práce z domova byla zvolena jako jedno z opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru. V té době se jednalo o opatření z hlediska ochrany veřejného zdraví, navíc...Distanční práce v (post)kovidovém období

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail