Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Kybernetický útok jako hrozba pro BOZP v podnicích

  Poslední aktualizace: 21.12.2020 - 12:27

  situací je kybernetický útok, ať už vedený jen na informační systémy, nebo zaměřený i na fyzické ovládnutí technologií a sabotáž. Význam těchto akcí pak poroste s přechodem na Průmysl 4.0. Příspěvek se zabývá historií kybernetických útoků na podniky v cizině i... kybernetický útok, ať už vedený jen na informační systémy, nebo zaměřený i na fyzické ovládnutí technologií a sabotáž. Význam těchto akcí pak poroste s přechodem na Průmysl 4.0. Příspěvek se zabývá historií kybernetických útoků na podniky v historii v cizině i u nás s vytýčením významných milníků v jejich vývoji, jejich dopady na podnik i bezpečnost a nutností tento problém řešit. ... mimořádných situacích, které lze předvídat. Jednou z takovýchto situací je kybernetický útok, ať už vedený jen na informační systémy, nebo zaměřený i na fyzické ovládnutí technologií a sabotáž. Význam těchto akcí pak poroste s přechodem na Průmysl 4.0. Příspěvek se

 2. Poznatky a závěry z mezinárodní konference „Genderový rozměr digitalizace práce“

  Poslední aktualizace: 02.01.2018 - 12:13

  , reflektovala existující i předpokládaný vliv nových technologií a masové automatizace a digitalizace práce, služeb a procesů označovaných jako Průmysl 4.0 do pracovních příležitostí a pracovních podmínek žen. Konferenci uspořádala Československá konfederace... ekonomiky se ovšem nemění jen oblast průmyslu. Změny způsobené čtvrtou průmyslovou revolucí se dotknou i oblasti vzdělávání nebo pracovního trhu. V rámci tzv. čtvrté průmyslové revoluce, pro kterou jsou v současnosti užívány také pojmy Průmysl 4.0 nebo Práce... 4.0, je proto třeba upozornit na sociální rozměr přechodu společnosti na digitalizaci a fenomén zvaný Společnost 4.0, tedy společnost, která představuje komplexní přístup, propojující průmysl, služby, vědu a výzkum, inovace a nové technologie, společnost... Průmysl 4.0 do pracovních příležitostí a pracovních podmínek žen. Konferenci uspořádala Československá konfederace odborových svazů společně s pražským zastoupením Nadace Friedricha Eberta (Friedrich-Ebert-Stiftung). Další text seznamuje s hlavním sdělením.... V rámci tzv. čtvrté průmyslové revoluce, pro kterou jsou v současnosti užívány také pojmy Průmysl 4.0 nebo Práce 4.0, je proto třeba upozornit na sociální rozměr přechodu společnosti na digitalizaci a fenomén zvaný Společnost 4.0, tedy společnost, která... představuje komplexní přístup, propojující průmysl, služby, vědu a výzkum, inovace a nové technologie, společnost, která využije technický pokrok v pracovním procesu k tomu, aby zbavil dosavadní pracovní trh některých jeho nespravedlností, mezi nimi i té

 3. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2006/8

  Poslední aktualizace: 01.09.2006 - 14:13

  zařízení.         anotace: Článek je kompilátem příkladů úrazů v prostředí dřevozpracujícího průmyslu. U každého z nich je na konci uveden výčet poznatků z vyšetřování nehody.         klíčová slova: průmysl dřevozpracující - příklady - úrazy - nehody... obsluze dřevozpracujících zařízení.         anotace: Článek je kompilátem příkladů úrazů v prostředí dřevozpracujícího průmyslu. U každého z nich je na konci uveden výčet poznatků z vyšetřování nehody.         klíčová slova: průmysl dřevozpracující

 4. Nadměrný hluk patří mezi tři největší rizika při práci, potvrzuje to změna evropských předpisů v oblasti BOZP

  Poslední aktualizace: 13.12.2018 - 13:20

  společnosti 3M 3M je přední globální technologická společnost se sídlem v St. Paul v USA. Již déle než 100 let vyvíjí inovativní výrobky a řešení pro průmysl, energetiku a telekomunikace, bezpečnost a zabezpečení, zdravotnictví, kancelář a domácnost.... Bezplatná vzdělávací sada pro podporu programu ochrany sluchu: www.3m.cz/programochranysluchu   O společnosti 3M 3M je přední globální technologická společnost se sídlem v St. Paul v USA. Již déle než 100 let vyvíjí inovativní výrobky a řešení pro průmysl

 5. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/10

  Poslední aktualizace: 09.11.2018 - 09:39

  jednotlivé mýty v této oblasti (kompetence je módní téma, odbornost není důležitá, sociální kompetence je klíčem k úspěchu, manažeři musí být extrovertní, Průmysl 4.0 a digitální transformace je nová éra života německé společnosti, pokud chce člověk... pochopit, co znamená digitální transformace, musíte jít do Silicon Valley, digitalizace je především otázkou technologie).klíčová slova: vedení lidí - manažeři - pracovníci vedoucí - transformace - digitalizace - průmysl 4.0 - mýty   Hygiene et Sécurité du... význam a dopad třeba i jediné chyby na lidský život je farmaceutický průmysl jedním z nejnáročnějších odvětví, pokud jde o požadavky na bezpečnost a čistotu. Proces výzkumu a vývoje je dlouhý a nákladný, přičemž šance na uvedení nového léku na trh je 1 ku 5... nových modelů vedení. Autor podrobně rozebírá jednotlivé mýty v této oblasti (kompetence je módní téma, odbornost není důležitá, sociální kompetence je klíčem k úspěchu, manažeři musí být extrovertní, Průmysl 4.0 a digitální transformace je nová éra života... - průmysl 4.0 - mýty   Hygiene et Sécurité du Travail - č. 215 (2018) GUICHARD, ROMAIN - ROMERO-HARIOT, ANITA - DUBERNET, FRANCOIS: Chantiers de désamiantage sous confinement / Místa odstraňování azbestu v uzavřeném prostoru: vliv větrání na prašnostanotace... bezpečnostanotace: S ohledem na svůj zásadní význam a dopad třeba i jediné chyby na lidský život je farmaceutický průmysl jedním z nejnáročnějších odvětví, pokud jde o požadavky na bezpečnost a čistotu. Proces výzkumu a vývoje je dlouhý a nákladný, přičemž

 6. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/3

  Poslední aktualizace: 09.04.2018 - 12:26

  : průmysl mlékárenský - expozice pracovníků - bioaerosoly - endotoxiny - prach organický - čpavek   Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2018) MACEDO, ANGELA C.: Work environment and occupational risk assessment for small animal... Mine Safety and Health Administration (MSHA)anotace: Nová regulace hluku pro těžební průmysl vstoupila v platnost v roce 2000, čímž byla stanovena jednotná regulační povinnost jak pro uhelné, tak pro nehlukové těžební divize. Nové pravidlo požadovalo, aby... prosazují v praxi.klíčová slova: roboti - automatizace - digitalizace - průmysl 4.0 - praxe - podnikySLÁVIK, PETER: Výrobu ovládne chytrý softwareanotace: V souvislosti s Průmyslem 4.0 se často hovoří o inteligentních, navzájem komunikujících strojích. Chytré... pro dlouhou pracovní směnu).klíčová slova: průmysl mlékárenský - expozice pracovníků - bioaerosoly - endotoxiny - prach organický - čpavek   Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2018) MACEDO, ANGELA C.: Work environment and... průmyslu prostřednictvím hodnocení předvolání úřadu Mine Safety and Health Administration (MSHA)anotace: Nová regulace hluku pro těžební průmysl vstoupila v platnost v roce 2000, čímž byla stanovena jednotná regulační povinnost jak pro uhelné, tak pro nehlukové... digitalizace a o tom, jak se nové technologie prosazují v praxi.klíčová slova: roboti - automatizace - digitalizace - průmysl 4.0 - praxe - podniky SLÁVIK, PETER: Výrobu ovládne chytrý softwareanotace: V souvislosti s Průmyslem 4.0 se často hovoří o

 7. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2016/12

  Poslední aktualizace: 05.01.2017 - 13:10

  vysoce rizikové výrobní procesy.klíčová slova: prach polétavý - částice polétavé - vzduch znečištěný - procesy výrobní - provozy výrobní - průmysl farmaceutický - zdravotnictví - prostředí bezprašné - výrobkyRANČÁK, J. - SOUČEK, I. - ŠPAČEK, M.: Ekonomika a....: Chemický průmysl a aktuální environmentální legislativaanotace: Chemický průmysl je jedním z nejvýznamnějších odvětví ČR a dle různého pohledu (tržby, počet zaměstnanců, přidaná hodnota) tvoří cca 15% podíl českého zpracovatelského průmyslu. Vzhledem k obavě... nepřímo dopadají na celý český průmysl.klíčová slova: průmysl chemický - legislativa environmentální - legislativa chemická - Evropa   Chemické listy - č. 12 (2016)SKŘEHOT, PETR A.: Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při používání... kritických místech, kde probíhají vysoce rizikové výrobní procesy.klíčová slova: prach polétavý - částice polétavé - vzduch znečištěný - procesy výrobní - provozy výrobní - průmysl farmaceutický - zdravotnictví - prostředí bezprašné - výrobky RANČÁK, J. - SOUČEK.... - SUCHÝ, J. - SOUČEK, I.: Chemický průmysl a aktuální environmentální legislativaanotace: Chemický průmysl je jedním z nejvýznamnějších odvětví ČR a dle různého pohledu (tržby, počet zaměstnanců, přidaná hodnota) tvoří cca 15% podíl českého zpracovatelského... chemického průmyslu pak následně nepřímo dopadají na celý český průmysl.klíčová slova: průmysl chemický - legislativa environmentální - legislativa chemická - Evropa   Chemické listy - č. 12 (2016) SKŘEHOT, PETR A.: Požadavky na zajištění bezpečnosti a

 8. Evropská unie plánuje sedmiletku

  Poslední aktualizace: 05.01.2007 - 17:29

  převratné aplikace a transformovat evropský průmysl založený na zdrojích na průmysl orientovaný na znalosti. Energie – klíčové výzkumné aktivity tohoto programu jsou především ve vytvoření obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí CO2... a transformovat evropský průmysl založený na zdrojích na průmysl orientovaný na znalosti. Energie – klíčové výzkumné aktivity tohoto programu jsou především ve vytvoření obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí CO2 Životní prostředí včetně změn

 9. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2009/6

  Poslední aktualizace: 29.06.2009 - 18:17

  dřevozpracujícího průmyslu. Tento průmysl patří mezi výrobní odvětví s nejvyšším počtem zaměstnanců exponovaných nadměrnému hluku, přičemž zdrojem hluku jsou především různé dřevozpracující stroje.         klíčová slova: hluk nadměrný - expozice pracovníků... komunální služby, důlní průmysl a stavebnictví se objevují nové otázky pro zaměstnavatele, bezpečnostní odborníky, řídicí orgány a výzkumné pracovníky, které je potřeba řešit a přehodnocovat v souvislosti s dodavateli, a to jak na úrovni kultury.... Tento průmysl patří mezi výrobní odvětví s nejvyšším počtem zaměstnanců exponovaných nadměrnému hluku, přičemž zdrojem hluku jsou především různé dřevozpracující stroje.         klíčová slova: hluk nadměrný - expozice pracovníků - měření... bezpečnostních datech?         anotace: V průmyslových odvětvích, jak jsou komunální služby, důlní průmysl a stavebnictví se objevují nové otázky pro zaměstnavatele, bezpečnostní odborníky, řídicí orgány a výzkumné pracovníky, které je potřeba řešit

 10. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2019/6

  Poslední aktualizace: 10.07.2019 - 19:36

  během jedné sezony. Kenneth je navíc nejsilnějším cyklonem, jaký kdy byl na tomto území zaznamenán.klíčová slova: události mimořádné - katastrofy přírodní - povodněSTEINZ, MIROSLAV: Ochrana obyvatel v okolí chemických provozůanotace: Moderní průmysl nebo i... dozvuky dříve významných továren, to je průmysl v České republice. Aniž si to uvědomujeme, nachází se kolem nás, ať už v běžném životě nebo v pracovním prostředí, spousta chemických látek. Některé mohou být v blízkosti v takovém množství, že by pro nás mohly... být v případě úniku nebezpečné.klíčová slova: provozy chemické - průmysl chemický - havárie průmyslové - havárie závažné - látky nebezpečné - ochrana obyvatelstva - plánování havarijní - prevenceKOTOUČ, DAVID: Hrozby ohrožující zdroje požární vody v České...: Moderní průmysl nebo i dozvuky dříve významných továren, to je průmysl v České republice. Aniž si to uvědomujeme, nachází se kolem nás, ať už v běžném životě nebo v pracovním prostředí, spousta chemických látek. Některé mohou být v blízkosti v takovém... množství, že by pro nás mohly být v případě úniku nebezpečné.klíčová slova: provozy chemické - průmysl chemický - havárie průmyslové - havárie závažné - látky nebezpečné - ochrana obyvatelstva - plánování havarijní - prevence KOTOUČ, DAVID: Hrozby ohrožující..., účast, přijetí; zvážení software 4.0 a zpracování dat.klíčová slova: digitalizace - transformace - průmysl 4.0 - společnost - práce 4.0 - technologie - software - BOZP - odborníci BOZP Hygiene et Sécurité du Travail - č. 254 (2019) KERANDUEVEN, KAREN

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail