Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Pracovní úrazovost spojená s Průmyslem 4.0

  Poslední aktualizace: 15.09.2021 - 12:25

   stabilními zařízeními. Klíčová slova: Průmysl 4.0, pracovní úrazy, pracovní neschopnost Abstract The article discusses work-related injuries associated with Industry 4.0. It contains statistical data on occupational injuries and related incapacity for... for publication 9. 6. 2021 Úvod Jako Průmysl 4.0 lze označit právě probíhající průmyslovou revoluci, která je dána současným trendem využívání nových technologií založených na digitalizaci, automatizaci, robotizaci, využití exoskeletů, internetu... %) všech smrtelných pracovních úrazů v EU stala v odvětví stavebnictví, zatímco další nejvyšší podíl měl sektor dopravy a skladování (16,7 %), zpracovatelský průmysl (15,2 %) a zemědělství, lesnictví a rybolov (13,2 %). [7] Vážné pracovní úrazy byly... průmysl 4.0pracovní úrazypracovní neschopnost Abstrakt Článek pojednává o pracovní úrazovosti spojené s Průmyslem 4.0. Článek obsahuje statistická data pracovní úrazovosti a s tím související pracovní neschopnosti v České... neschopností přesahující tři kalendářní dny související se stroji a stabilními zařízeními. Klíčová slova: Průmysl 4.0, pracovní úrazy, pracovní neschopnost Abstract The article discusses work-related injuries associated with Industry 4.0. It contains... Accidents, Incapacity for Work Přijat k publikování / Received for publication 9. 6. 2021 Úvod Jako Průmysl 4.0 lze označit právě probíhající průmyslovou revoluci, která je dána současným trendem využívání nových technologií založených na digitalizaci

 2. Azbest jako pracovní riziko - co bylo známo a kdy

  Poslední aktualizace: 27.06.2005 - 09:51

  vybrané pracovní skupiny včetně pracovníků při stavbě lodí a výrobě izolátorů. Teprve v pozdních 60. letech bylo zjištěno, že azbest je riziko, které musí být kontrolováno, v omezeném počtu pracovního prostředí jako mlýny; loděnice a doly. Všeobecný průmysl... r. 1940, obsahující zmínku o azbestu. V 40. letech obsahoval jeden článek slovo azbest v titulu. Podobně byl v 50. letech zveřejněn jeden článek, omezený na průmysl azbestu. V r. 1975 zveřejnil časopis 12 článků, jejichž název obsahoval slovo azbest. Byl... pracovníků při stavbě lodí a výrobě izolátorů. Teprve v pozdních 60. letech bylo zjištěno, že azbest je riziko, které musí být kontrolováno, v omezeném počtu pracovního prostředí jako mlýny; loděnice a doly. Všeobecný průmysl si zřejmě nebyl vědom potenciálního... obsahoval jeden článek slovo azbest v titulu. Podobně byl v 50. letech zveřejněn jeden článek, omezený na průmysl azbestu. V r. 1975 zveřejnil časopis 12 článků, jejichž název obsahoval slovo azbest. Byl to rok nejintenzivnější z celé dekády ohledně azbestové

 3. Nadměrný hluk patří mezi tři největší rizika při práci, potvrzuje to změna evropských předpisů v oblasti BOZP

  Poslední aktualizace: 13.12.2018 - 13:20

  společnosti 3M 3M je přední globální technologická společnost se sídlem v St. Paul v USA. Již déle než 100 let vyvíjí inovativní výrobky a řešení pro průmysl, energetiku a telekomunikace, bezpečnost a zabezpečení, zdravotnictví, kancelář a domácnost... je přední globální technologická společnost se sídlem v St. Paul v USA. Již déle než 100 let vyvíjí inovativní výrobky a řešení pro průmysl, energetiku a telekomunikace, bezpečnost a zabezpečení, zdravotnictví, kancelář a domácnost. Diversifikované

 4. Analýza pracovní úrazovosti žen v ČR

  Poslední aktualizace: 27.06.2023 - 10:07

  - 53 53 C. Zpracovatelský průmysl 7 179 186 D. Výroba a rozvod elektřiny a j. energie.... Zpracovatelský průmysl 3 602 10 701 14 303 D. Výroba a rozvod elektřiny a j. energie 20 141... dopravních nehod na smrtelnou pracovní úrazovost je patrný i v odvětvích (CZ-NACE) a také v zaměstnáních. U žen to bylo především odvětví Doprava a skladování (H.), a to 17 %, dále Zpracovatelský průmysl (C.) s 13 % a také Velkoobchod, maloobchod, opravy

 5. Program Bezpečný podnik slaví 15 let

  Poslední aktualizace: 21.10.2011 - 13:03

  Strakonice – víceúčelová strojírenská výroba hlavně pro automobilový průmysl, Hochtief CZ, a.s., Praha – působí ve všech segmentech stavebního trhu v ČR, Nestlé Česko s.r.o., závod SFINX Holešov – výrobce převážně nečokoládového sortimentů bonbonů... techniky, Continental Automotive Systems Czech Republic, spol. s r.o., Frenštát pod Radhoštěm – zabývá se výrobou elektroniky a řídících systémů především pro automobilový průmysl, Rossmann, spol. s r.o., Praha – síť prodejen drogerie – parfumerie... strojírenská výroba hlavně pro automobilový průmysl, Hochtief CZ, a.s., Praha – působí ve všech segmentech stavebního trhu v ČR, Nestlé Česko s.r.o., závod SFINX Holešov – výrobce převážně nečokoládového sortimentů bonbonů. Soutěž Profesionál BOZP... Systems Czech Republic, spol. s r.o., Frenštát pod Radhoštěm – zabývá se výrobou elektroniky a řídících systémů především pro automobilový průmysl, Rossmann, spol. s r.o., Praha – síť prodejen drogerie – parfumerie. Podnik podporující zdraví 2

 6. Die BG ročník 2000

  Poslední aktualizace: 08.01.2002 - 15:33

  10 provozy 32 průmysl chemický 27 průmysl masný 12 průmysl potravinářský....         klíčová slova: průmysl masný - Německo - OOPP 13SCHÜTZ, F.: EDV im Arbeitsschutz. Elektronické zpracování dat v BOZP. s. 199-205         anotace: Zásady pro použití PC. Volba správného systému a vhodného softwaru. Volba hardwaru a... 2000, č. 6 22RABENTE, T.: Kühlschmierstoffe - Handlungshilfen für di Praxis. Řezné kapaliny - pomůcky k zacházení s nimi pro praxi. s. 332-336         anotace: Oborové společenství pro kovoobráběcí průmysl vypracovalo CD-ROM... 32 průmysl chemický 27 průmysl masný 12 průmysl potravinářský 23 předpisy 39 předpisy bezpečnostní 3, 4, 18, 39 předpisy...         anotace: Popis typických OOPP pro toto odvětví včetně novějších modelů. Ochrana proti píchnutí a pořezání, proti horké vodě a čisticím prostředkům a proti chladu.         klíčová slova: průmysl masný - Německo - OOPP 13 SCHÜTZ...: Oborové společenství pro kovoobráběcí průmysl vypracovalo CD-ROM, které přináší obšírnou informaci o celé problematice. Možnosti, které poskytuje. Použití v provozu. Cílové skupiny pro CD-ROM.         klíčová slova: informace - kovoprůmysl - kapaliny řezné

 7. Registrace používaných chemických látek

  Poslední aktualizace: 17.09.2008 - 15:50

  sněmovny. Zákon v současné podobě by podle Klause dostal veškerý chemický průmysl, včetně nejmenších producentů pod přímou kontrolu evropských byrokratů. "Tato evropská směrnice je chybná, její české převyprávění je ještě horší. Proto zákon nemohu podepsat... jednu tunu ročně, musejí tyto látky zaregistrovat. Lhůtu na to měly mít do 1. prosince. Podle ekologického Sdružení Arnika klade novela i nařízení samotné mírné nároky na chemický průmysl. Nařízení REACH namísto povinné substituce zavádí takzvanou... podobě by podle Klause dostal veškerý chemický průmysl, včetně nejmenších producentů pod přímou kontrolu evropských byrokratů. "Tato evropská směrnice je chybná, její české převyprávění je ještě horší. Proto zákon nemohu podepsat," dodal Klaus. Vetem chce... látky zaregistrovat. Lhůtu na to měly mít do 1. prosince. Podle ekologického Sdružení Arnika klade novela i nařízení samotné mírné nároky na chemický průmysl. Nařízení REACH namísto povinné substituce zavádí takzvanou dostatečnou kontrolu chemické látky

 8. Mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2011

  Poslední aktualizace: 17.06.2011 - 19:22

  společnosti ArcelorMittal, a.s., který upozornil na to, že těžký průmysl představuje vysoké riziko pro vznik dopravních nehod způsobených kolizí dopravních prostředků, drážními soupravami a průmyslovými těžkými vozidly, kde ke zvýšení povědomí své vlastní...., který upozornil na to, že těžký průmysl představuje vysoké riziko pro vznik dopravních nehod způsobených kolizí dopravních prostředků, drážními soupravami a průmyslovými těžkými vozidly, kde ke zvýšení povědomí své vlastní bezpečnosti stejně jako upozornění

 9. Dotazník - Rozdíl ve využívání „nových technologií“ v době před koronakrizí a v jejím průběhu

  Poslední aktualizace: 21.12.2020 - 10:03

  republiky. S příchodem nových technologií a konceptů do společnosti, jakými jsou např. průmysl 4.0, chytré podniky, Internet věcí, robotizace nebo umělá inteligence, se začíná měnit charakter práce a dovedností. Pro každé odvětví je koncept nových... pokročilých technologií do pracovních činností a zrychlená automatizace již do určité míry probíhá ve všech vyspělých zemí včetně České republiky. S příchodem nových technologií a konceptů do společnosti, jakými jsou např. průmysl 4.0, chytré podniky

 10. Ministr předal osvědčení „Bezpečný podnik“

  Poslední aktualizace: 28.05.2010 - 17:43

  Jedna z těchto společností, a to Dřevozpracující družstvo se sídlem v Lukavci, ocenění získala již popáté. Bezpečným podnikem je tak nepřetržitě 15 let. V České republice se prokazuje platným osvědčením "Bezpečný podnik" 56 společností. Shodně pro ně... „Bezpečný podnik“. Osvědčení „Bezpečný podnik“ obdržely tyto společnosti: Dřevozpracující družstvo, Hettich ČR k.s., HF-Czechforge s.r.o., ELLA-CS, s.r.o., MIKROP ČEBÍN a.s., Teplárny Brno, a.s., SMO a.s., SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. Je tedy zřejmé, že i v... podnikMPSVJedna z těchto společností, a to Dřevozpracující družstvo se sídlem v Lukavci, ocenění získala již popáté. Bezpečným podnikem je tak nepřetržitě 15 let. V České republice se prokazuje platným osvědčením "Bezpečný podnik" 56 společností. Shodně... programu „Bezpečný podnik“. Osvědčení „Bezpečný podnik“ obdržely tyto společnosti: Dřevozpracující družstvo, Hettich ČR k.s., HF-Czechforge s.r.o., ELLA-CS, s.r.o., MIKROP ČEBÍN a.s., Teplárny Brno, a.s., SMO a.s., SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. Je tedy

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail