Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2015/09

  Poslední aktualizace: 05.10.2015 - 12:47

  praktických zkušeností s dodržováním a zvyšováním úrovně BOZP ve společnosti ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia s.r.o. klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - kovoprůmysl - průmysl kovozpracující - podniky průmyslové - Slovensko GRESSOVÁ... BOZP byla zpracována v r. 2013. klíčová slova: podniky průmyslové - průmysl chemický - řízení rizik - minimalizace rizik - katalog rizik - metody - posouzení rizik - posuzování rizik - studie případové SKŘEHOT, PETR, A.: Praktické aspekty bezpečnosti a... bezpečnosti práce.klíčová slova: koučink - BOZP - řízení bezpečnosti práce - rizika - průmysl ropný - těžba - plyn zemníMASSO, MÄRT: The determinants of employee participation in occupational health and safety management / Determinanty účasti zaměstnanců na řízení...: Prezentace praktických zkušeností s dodržováním a zvyšováním úrovně BOZP ve společnosti ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia s.r.o. klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - kovoprůmysl - průmysl kovozpracující - podniky průmyslové... bezpečnostní služby a BOZP byla zpracována v r. 2013. klíčová slova: podniky průmyslové - průmysl chemický - řízení rizik - minimalizace rizik - katalog rizik - metody - posouzení rizik - posuzování rizik - studie případové SKŘEHOT, PETR, A.: Praktické aspekty... bezpečnosti práce.klíčová slova: koučink - BOZP - řízení bezpečnosti práce - rizika - průmysl ropný - těžba - plyn zemní MASSO, MÄRT: The determinants of employee participation in occupational health and safety management / Determinanty účasti zaměstnanců

 2. Analýza pracovní úrazovosti žen v ČR

  Poslední aktualizace: 16.04.2013 - 18:14

  , lesnictví, rybářství - 35 35 B. Těžba a dobývání - 15 15 C. Zpracovatelský průmysl 4 78 82 D. Výroba a rozvod elektřiny a j. energie.... Těžba a dobývání 10 116 126 C. Zpracovatelský průmysl 12 724 43 665 56 389 D. Výroba a rozvod elektřiny a j. energie 57 437 494 E... činnosti (M.), Peněžnictví a pojišťovnictví (K.) a další. Zaměstnání u žen to bylo především „Technické, zdravotnické a pedagogické pracovnice“ (37 %). Smrtelná pracovní úrazovost mužů se projevila v rizikových odvětvích (Zpracovatelský průmysl a

 3. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2020/11

  Poslední aktualizace: 16.12.2020 - 15:34

  vhodných intervenčních strategií ke snížení těžařských nehod.klíčová slova: nehody pracovní - úrazy pracovní - havárie průmyslové - průmysl těžební - těžba - faktor lidský - chyby lidské - faktory organizační - sítě bayesovské - analýzy nehod - prevence...: klima bezpečnostní - kultura bezpečnosti - průmysl zpracovatelský - měření - metody - validitaRAU, PEI-LUEN PATRICK: Personality factors and safety attitudes predict safety behaviour and accidents in elevator worker / Osobnostní faktory a bezpečnostní... na ochranu sluchu komplexní intervencí, která odpovídá předem definovaným kritériím pro komplexní intervence.klíčová slova: hluk - ochrana sluchu - expozice pracovníků - programy preventivní - pracoviště - intervence - doly - průmysl těžební - Jižní... intervenčních strategií ke snížení těžařských nehod.klíčová slova: nehody pracovní - úrazy pracovní - havárie průmyslové - průmysl těžební - těžba - faktor lidský - chyby lidské - faktory organizační - sítě bayesovské - analýzy nehod - prevence nehod SINGH...: klima bezpečnostní - kultura bezpečnosti - průmysl zpracovatelský - měření - metody - validita RAU, PEI-LUEN PATRICK: Personality factors and safety attitudes predict safety behaviour and accidents in elevator worker / Osobnostní faktory a bezpečnostní postoje... na ochranu sluchu komplexní intervencí, která odpovídá předem definovaným kritériím pro komplexní intervence.klíčová slova: hluk - ochrana sluchu - expozice pracovníků - programy preventivní - pracoviště - intervence - doly - průmysl těžební - Jižní

 4. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2017/07

  Poslední aktualizace: 09.08.2017 - 11:51

   ochrany zdraví při práci.klíčová slova: soutěže - děti - žáci - školy - život pracovní - pracoviště bezpečná - zdraví - věk - kampaně evropské - 2017 - budoucnost CzechIndustry - č. 2 (2017) Průmysl 4.0: digitální gramotnost bude stejně důležitá jako... aspekty.klíčová slova: průmysl 4.0 - gramotnost - digitalizace - trh pracovní - aspekty sociální Die BG - č. 7-8 (2017) MAGIERA, CARSTEN: Lass nichts anbrennen: Hautschutz am Arbeitsplatz / Nespalte se: ochrana pokožky na pracovištianotace: Článek se zabývá...: Přehled ukazatelů smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v ČR v roce 2015 a jejich vývoj od r. 2006.klíčová slova: úrazy smrtelné - ukazatele - Česká republika - 2015 - nehody dopravní - prostředky dopravní - komunikace pozemní - průmysl..., zdravých pracovišť a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.klíčová slova: soutěže - děti - žáci - školy - život pracovní - pracoviště bezpečná - zdraví - věk - kampaně evropské - 2017 - budoucnost CzechIndustry - č. 2 (2017) Průmysl 4.0: digitální... vybrané sociální aspekty.klíčová slova: průmysl 4.0 - gramotnost - digitalizace - trh pracovní - aspekty sociální Die BG - č. 7-8 (2017) MAGIERA, CARSTEN: Lass nichts anbrennen: Hautschutz am Arbeitsplatz / Nespalte se: ochrana pokožky na... - komunikace pozemní - průmysl zpracovatelský KANbrief - č. 2 (2017) JESKE, TIM - STOWASSER, SASCHA: Opportunities and challenges of digitalization for occupational safety and health / Příležitosti a výzvy digitalizace pro bezpečnost a ochranu zdraví při

 5. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2009/1

  Poslední aktualizace: 02.02.2009 - 10:59

  - nemoci dýchacích cest - průmysl dřevařský - průmysl dřevozpracující - dřevo - prach - koncentrace 57 Selecting a lead hazard control strategy based on dust lead loading and housing conditions : I. methods and results. Výběr... nehodám v těchto objektech vyvarovat.         klíčová slova: objekty - průmysl - ochrana požární - nehody - požáry - příčiny 20 DUŠÁTKO, ANTONÍN: Nebezpečné kovoobráběcí stroje.         anotace: Kovoobráběcí stroje se narozdíl od strojů... - hygiena práce - kontroly - inspekce práce - rizika zdravotní - programy bezpečnosti práce - průmysl - USA 45 Measurement of the physical properties of aerosols in a fullerene factory for inhalation exposure assessment. Měření... - průmysl dřevozpracující - dřevo - prach - koncentrace 57 Selecting a lead hazard control strategy based on dust lead loading and housing conditions : I. methods and results. Výběr strategie boje proti nebezpečnému olovu, založené... slova: objekty - průmysl - ochrana požární - nehody - požáry - příčiny 20 DUŠÁTKO, ANTONÍN: Nebezpečné kovoobráběcí stroje.         anotace: Kovoobráběcí stroje se narozdíl od strojů dřevozpracujících považují z hlediska rizika za méně....         klíčová slova: bezpečnost práce - hygiena práce - kontroly - inspekce práce - rizika zdravotní - programy bezpečnosti práce - průmysl - USA 45 Measurement of the physical properties of aerosols in a fullerene factory for inhalation

 6. Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků

  Poslední aktualizace: 11.12.2017 - 09:14

  všemi odvětvími (zpracovatelský průmysl, zemědělství, skladové provozy, velkosklady, logistická centra atd.). K problematice pracovních úrazů, resp. k zamyšlení se nad nimi, je účelné uvést rozbor pracovních úrazů dle délky pracovního zařazení... pádů břemene z vidlic nebo z přídavných zařízení. Průřezově se tyto pracovní úrazy prolínají všemi odvětvími (zpracovatelský průmysl, zemědělství, skladové provozy, velkosklady, logistická centra atd.). K problematice pracovních úrazů, resp. k zamyšlení

 7. Vztahy, komunikace, subjektivně vnímaná zátěž při výkonu práce

  Poslední aktualizace: 24.01.2019 - 16:41

  % 31,9% Těžba nerostných surovin 66,7% 33,3% Zpracovatelský průmysl 59,8% 40,2% Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 72,2% 27,8% Stavebnictví 67,9% 32,1... rozhodně) Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství 45,2% 54,8% Těžba nerostných surovin 27,3% 72,7% Zpracovatelský průmysl 28,7% 71,3% Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody...). Číselné označení odvětví: Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství (1); Těžba nerostných surovin (2); Zpracovatelský průmysl (3); Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (4); Stavebnictví (5); Obchod; opravy motorových vozidel a spotřebního zboží (6... hospodářství 68,1% 31,9% Těžba nerostných surovin 66,7% 33,3% Zpracovatelský průmysl 59,8% 40,2% Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 72,2% 27,8% Stavebnictví 67,9% 32,1... surovin 27,3% 72,7% Zpracovatelský průmysl 28,7% 71,3% Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 39,4% 60,6% Stavebnictví 28,5% 71,5% Obchod; opravy motorových vozidel a spotřebního zboží... rozhovor tazatele s respondentem (n= 2 068). Číselné označení odvětví: Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství (1); Těžba nerostných surovin (2); Zpracovatelský průmysl (3); Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (4); Stavebnictví (5); Obchod; opravy

 8. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2005/6

  Poslední aktualizace: 04.07.2005 - 12:38

  průmyslovém zpracování dřeva, i když je třeba úprav u výsledků stanovení inhalovatelného a torakálního prachu.         klíčová slova: impaktory - prach rostlinný - prach vdechovatelný - průmysl dřevozpracující - odběr vzorků 29 NEITZEL, R. - SEIXAS, N.... Přehled činnosti jednotlivých OS: pro kamenolomy; pro jemnou mechaniku a elektrotechniku; pro chemický průmysl; pro potraviny a jídelny; pro stavebnictví; pro velkoobchod a sklady; pro maloobchod; pro silnice, podzemní dráhy a železnice; pro udržování vozidel... expozice ve světle veškerého zjištěného působení na zdraví v souvislosti s limity stanovenými v jiných odvětvích.         klíčová slova: mlhy olejové - aerosoly - expozice pracovníků - průmysl zábavní Mapfre Seguridad - č. 97 (2005) 33 ZABALA, MARTÍN... - průmysl dřevozpracující - odběr vzorků 29 NEITZEL, R. - SEIXAS, N.: The effectiveness of hearing protection among construction workers. Účinnost ochrany sluchu u stavebních dělníků         anotace: Analýza údajů o expozici hluku a ochraně sluchu z... zaměřen na praktické poznatky. Přehled činnosti jednotlivých OS: pro kamenolomy; pro jemnou mechaniku a elektrotechniku; pro chemický průmysl; pro potraviny a jídelny; pro stavebnictví; pro velkoobchod a sklady; pro maloobchod; pro silnice, podzemní dráhy a... - průmysl zábavní Mapfre Seguridad - č. 97 (2005) 33 ZABALA, MARTÍN DULANTO - BALLESTA, ANTONIO BENÉITEZ: Guia para la prevención de riesgos laborales en el almacenamiento y apilado de materiales. Průvodce prevencí před pracovními riziky při

 9. Nejčastější nedostatky pokutované státním odborným dozorem

  Poslední aktualizace: 17.10.2005 - 07:25

  technologie, ve 136 případech zákaz činností a v 11 případech zákaz práce přesčas. Finanční sankce (pokuty) byly v roce 2004 uloženy v celkové částce 2.164.000 Kč. Struktura dozoru Všeobecný dozor je rozdělen do 4 skupin podle odvětví: - Zpracovatelský průmysl... % Nejčastěji zjišťované nedostatky Zpracovatelský průmysl, terciární sféra, služby, doprava - Zaměstnavatelé nevyhledávají a neposuzují rizika poškození zdraví- Zaměstnanci nemají předepsanou zdravotní způsobilost- Zaměstnavatelé neposkytují OOPP dle vlastního... rozdělen do 4 skupin podle odvětví: - Zpracovatelský průmysl, terciární sféra, služby, doprava 28 % - Stavebnictví a výroba stavebních hmot 27 % - Hutnictví a strojírenství 26 % - Zemědělství a lesnictví 19 % Vyhrazená technická zařízení - Elektrická - 37... % - Zdvihací - 22 % - Tlaková - 22 % - Plynová - 19 % Nejčastěji zjišťované nedostatky Zpracovatelský průmysl, terciární sféra, služby, doprava - Zaměstnavatelé nevyhledávají a neposuzují rizika poškození zdraví- Zaměstnanci nemají předepsanou zdravotní

 10. Úmluvy Mezinárodní organizace práce ratifikované Českou republikou

  Poslední aktualizace: 25.07.2018 - 10:09

  Publikované ratifikované úmluvy MOP jsou většinou převzaty ze Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv ČR. Sborník úmluv byl realizován v rámci projektu ČMKOS 2017 „§ 320a zákoníku práce I. – Průmysl, vzdělávání, práce, společnost 4.0“, který je.... – Průmysl, vzdělávání, práce, společnost 4.0“, který je financován z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím MPSV. Podle článku 10 Ústavy ČR jsou "vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas, a jimiž je Česká republika

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail