Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Nadměrný hluk patří mezi tři největší rizika při práci, potvrzuje to změna evropských předpisů v oblasti BOZP

  Poslední aktualizace: 13.12.2018 - 13:20

  společnosti 3M 3M je přední globální technologická společnost se sídlem v St. Paul v USA. Již déle než 100 let vyvíjí inovativní výrobky a řešení pro průmysl, energetiku a telekomunikace, bezpečnost a zabezpečení, zdravotnictví, kancelář a domácnost.... Bezplatná vzdělávací sada pro podporu programu ochrany sluchu: www.3m.cz/programochranysluchu   O společnosti 3M 3M je přední globální technologická společnost se sídlem v St. Paul v USA. Již déle než 100 let vyvíjí inovativní výrobky a řešení pro průmysl

 2. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/3

  Poslední aktualizace: 09.04.2018 - 12:26

  : průmysl mlékárenský - expozice pracovníků - bioaerosoly - endotoxiny - prach organický - čpavek   Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2018) MACEDO, ANGELA C.: Work environment and occupational risk assessment for small animal... Mine Safety and Health Administration (MSHA)anotace: Nová regulace hluku pro těžební průmysl vstoupila v platnost v roce 2000, čímž byla stanovena jednotná regulační povinnost jak pro uhelné, tak pro nehlukové těžební divize. Nové pravidlo požadovalo, aby... prosazují v praxi.klíčová slova: roboti - automatizace - digitalizace - průmysl 4.0 - praxe - podnikySLÁVIK, PETER: Výrobu ovládne chytrý softwareanotace: V souvislosti s Průmyslem 4.0 se často hovoří o inteligentních, navzájem komunikujících strojích. Chytré... pro dlouhou pracovní směnu).klíčová slova: průmysl mlékárenský - expozice pracovníků - bioaerosoly - endotoxiny - prach organický - čpavek   Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2018) MACEDO, ANGELA C.: Work environment and... průmyslu prostřednictvím hodnocení předvolání úřadu Mine Safety and Health Administration (MSHA)anotace: Nová regulace hluku pro těžební průmysl vstoupila v platnost v roce 2000, čímž byla stanovena jednotná regulační povinnost jak pro uhelné, tak pro nehlukové... digitalizace a o tom, jak se nové technologie prosazují v praxi.klíčová slova: roboti - automatizace - digitalizace - průmysl 4.0 - praxe - podniky SLÁVIK, PETER: Výrobu ovládne chytrý softwareanotace: V souvislosti s Průmyslem 4.0 se často hovoří o

 3. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2016/12

  Poslední aktualizace: 05.01.2017 - 13:10

  vysoce rizikové výrobní procesy.klíčová slova: prach polétavý - částice polétavé - vzduch znečištěný - procesy výrobní - provozy výrobní - průmysl farmaceutický - zdravotnictví - prostředí bezprašné - výrobkyRANČÁK, J. - SOUČEK, I. - ŠPAČEK, M.: Ekonomika a....: Chemický průmysl a aktuální environmentální legislativaanotace: Chemický průmysl je jedním z nejvýznamnějších odvětví ČR a dle různého pohledu (tržby, počet zaměstnanců, přidaná hodnota) tvoří cca 15% podíl českého zpracovatelského průmyslu. Vzhledem k obavě... nepřímo dopadají na celý český průmysl.klíčová slova: průmysl chemický - legislativa environmentální - legislativa chemická - Evropa   Chemické listy - č. 12 (2016)SKŘEHOT, PETR A.: Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při používání... kritických místech, kde probíhají vysoce rizikové výrobní procesy.klíčová slova: prach polétavý - částice polétavé - vzduch znečištěný - procesy výrobní - provozy výrobní - průmysl farmaceutický - zdravotnictví - prostředí bezprašné - výrobky RANČÁK, J. - SOUČEK.... - SUCHÝ, J. - SOUČEK, I.: Chemický průmysl a aktuální environmentální legislativaanotace: Chemický průmysl je jedním z nejvýznamnějších odvětví ČR a dle různého pohledu (tržby, počet zaměstnanců, přidaná hodnota) tvoří cca 15% podíl českého zpracovatelského... chemického průmyslu pak následně nepřímo dopadají na celý český průmysl.klíčová slova: průmysl chemický - legislativa environmentální - legislativa chemická - Evropa   Chemické listy - č. 12 (2016) SKŘEHOT, PETR A.: Požadavky na zajištění bezpečnosti a

 4. Evropská unie plánuje sedmiletku

  Poslední aktualizace: 05.01.2007 - 17:29

  převratné aplikace a transformovat evropský průmysl založený na zdrojích na průmysl orientovaný na znalosti. Energie – klíčové výzkumné aktivity tohoto programu jsou především ve vytvoření obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí CO2... a transformovat evropský průmysl založený na zdrojích na průmysl orientovaný na znalosti. Energie – klíčové výzkumné aktivity tohoto programu jsou především ve vytvoření obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí CO2 Životní prostředí včetně změn

 5. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2009/6

  Poslední aktualizace: 29.06.2009 - 18:17

  dřevozpracujícího průmyslu. Tento průmysl patří mezi výrobní odvětví s nejvyšším počtem zaměstnanců exponovaných nadměrnému hluku, přičemž zdrojem hluku jsou především různé dřevozpracující stroje.         klíčová slova: hluk nadměrný - expozice pracovníků... komunální služby, důlní průmysl a stavebnictví se objevují nové otázky pro zaměstnavatele, bezpečnostní odborníky, řídicí orgány a výzkumné pracovníky, které je potřeba řešit a přehodnocovat v souvislosti s dodavateli, a to jak na úrovni kultury.... Tento průmysl patří mezi výrobní odvětví s nejvyšším počtem zaměstnanců exponovaných nadměrnému hluku, přičemž zdrojem hluku jsou především různé dřevozpracující stroje.         klíčová slova: hluk nadměrný - expozice pracovníků - měření... bezpečnostních datech?         anotace: V průmyslových odvětvích, jak jsou komunální služby, důlní průmysl a stavebnictví se objevují nové otázky pro zaměstnavatele, bezpečnostní odborníky, řídicí orgány a výzkumné pracovníky, které je potřeba řešit

 6. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2019/6

  Poslední aktualizace: 10.07.2019 - 19:36

  během jedné sezony. Kenneth je navíc nejsilnějším cyklonem, jaký kdy byl na tomto území zaznamenán.klíčová slova: události mimořádné - katastrofy přírodní - povodněSTEINZ, MIROSLAV: Ochrana obyvatel v okolí chemických provozůanotace: Moderní průmysl nebo i... dozvuky dříve významných továren, to je průmysl v České republice. Aniž si to uvědomujeme, nachází se kolem nás, ať už v běžném životě nebo v pracovním prostředí, spousta chemických látek. Některé mohou být v blízkosti v takovém množství, že by pro nás mohly... být v případě úniku nebezpečné.klíčová slova: provozy chemické - průmysl chemický - havárie průmyslové - havárie závažné - látky nebezpečné - ochrana obyvatelstva - plánování havarijní - prevenceKOTOUČ, DAVID: Hrozby ohrožující zdroje požární vody v České...: Moderní průmysl nebo i dozvuky dříve významných továren, to je průmysl v České republice. Aniž si to uvědomujeme, nachází se kolem nás, ať už v běžném životě nebo v pracovním prostředí, spousta chemických látek. Některé mohou být v blízkosti v takovém... množství, že by pro nás mohly být v případě úniku nebezpečné.klíčová slova: provozy chemické - průmysl chemický - havárie průmyslové - havárie závažné - látky nebezpečné - ochrana obyvatelstva - plánování havarijní - prevence KOTOUČ, DAVID: Hrozby ohrožující..., účast, přijetí; zvážení software 4.0 a zpracování dat.klíčová slova: digitalizace - transformace - průmysl 4.0 - společnost - práce 4.0 - technologie - software - BOZP - odborníci BOZP Hygiene et Sécurité du Travail - č. 254 (2019) KERANDUEVEN, KAREN

 7. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2015/09

  Poslední aktualizace: 05.10.2015 - 12:47

  praktických zkušeností s dodržováním a zvyšováním úrovně BOZP ve společnosti ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia s.r.o. klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - kovoprůmysl - průmysl kovozpracující - podniky průmyslové - Slovensko GRESSOVÁ... BOZP byla zpracována v r. 2013. klíčová slova: podniky průmyslové - průmysl chemický - řízení rizik - minimalizace rizik - katalog rizik - metody - posouzení rizik - posuzování rizik - studie případové SKŘEHOT, PETR, A.: Praktické aspekty bezpečnosti a... bezpečnosti práce.klíčová slova: koučink - BOZP - řízení bezpečnosti práce - rizika - průmysl ropný - těžba - plyn zemníMASSO, MÄRT: The determinants of employee participation in occupational health and safety management / Determinanty účasti zaměstnanců na řízení...: Prezentace praktických zkušeností s dodržováním a zvyšováním úrovně BOZP ve společnosti ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia s.r.o. klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - kovoprůmysl - průmysl kovozpracující - podniky průmyslové... bezpečnostní služby a BOZP byla zpracována v r. 2013. klíčová slova: podniky průmyslové - průmysl chemický - řízení rizik - minimalizace rizik - katalog rizik - metody - posouzení rizik - posuzování rizik - studie případové SKŘEHOT, PETR, A.: Praktické aspekty... bezpečnosti práce.klíčová slova: koučink - BOZP - řízení bezpečnosti práce - rizika - průmysl ropný - těžba - plyn zemní MASSO, MÄRT: The determinants of employee participation in occupational health and safety management / Determinanty účasti zaměstnanců

 8. Analýza pracovní úrazovosti žen v ČR

  Poslední aktualizace: 16.04.2013 - 18:14

  , lesnictví, rybářství - 35 35 B. Těžba a dobývání - 15 15 C. Zpracovatelský průmysl 4 78 82 D. Výroba a rozvod elektřiny a j. energie.... Těžba a dobývání 10 116 126 C. Zpracovatelský průmysl 12 724 43 665 56 389 D. Výroba a rozvod elektřiny a j. energie 57 437 494 E... činnosti (M.), Peněžnictví a pojišťovnictví (K.) a další. Zaměstnání u žen to bylo především „Technické, zdravotnické a pedagogické pracovnice“ (37 %). Smrtelná pracovní úrazovost mužů se projevila v rizikových odvětvích (Zpracovatelský průmysl a

 9. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2017/07

  Poslední aktualizace: 09.08.2017 - 11:51

   ochrany zdraví při práci.klíčová slova: soutěže - děti - žáci - školy - život pracovní - pracoviště bezpečná - zdraví - věk - kampaně evropské - 2017 - budoucnost CzechIndustry - č. 2 (2017) Průmysl 4.0: digitální gramotnost bude stejně důležitá jako... aspekty.klíčová slova: průmysl 4.0 - gramotnost - digitalizace - trh pracovní - aspekty sociální Die BG - č. 7-8 (2017) MAGIERA, CARSTEN: Lass nichts anbrennen: Hautschutz am Arbeitsplatz / Nespalte se: ochrana pokožky na pracovištianotace: Článek se zabývá...: Přehled ukazatelů smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v ČR v roce 2015 a jejich vývoj od r. 2006.klíčová slova: úrazy smrtelné - ukazatele - Česká republika - 2015 - nehody dopravní - prostředky dopravní - komunikace pozemní - průmysl..., zdravých pracovišť a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.klíčová slova: soutěže - děti - žáci - školy - život pracovní - pracoviště bezpečná - zdraví - věk - kampaně evropské - 2017 - budoucnost CzechIndustry - č. 2 (2017) Průmysl 4.0: digitální... vybrané sociální aspekty.klíčová slova: průmysl 4.0 - gramotnost - digitalizace - trh pracovní - aspekty sociální Die BG - č. 7-8 (2017) MAGIERA, CARSTEN: Lass nichts anbrennen: Hautschutz am Arbeitsplatz / Nespalte se: ochrana pokožky na... - komunikace pozemní - průmysl zpracovatelský KANbrief - č. 2 (2017) JESKE, TIM - STOWASSER, SASCHA: Opportunities and challenges of digitalization for occupational safety and health / Příležitosti a výzvy digitalizace pro bezpečnost a ochranu zdraví při

 10. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2020/11

  Poslední aktualizace: 16.12.2020 - 15:34

  vhodných intervenčních strategií ke snížení těžařských nehod.klíčová slova: nehody pracovní - úrazy pracovní - havárie průmyslové - průmysl těžební - těžba - faktor lidský - chyby lidské - faktory organizační - sítě bayesovské - analýzy nehod - prevence...: klima bezpečnostní - kultura bezpečnosti - průmysl zpracovatelský - měření - metody - validitaRAU, PEI-LUEN PATRICK: Personality factors and safety attitudes predict safety behaviour and accidents in elevator worker / Osobnostní faktory a bezpečnostní... na ochranu sluchu komplexní intervencí, která odpovídá předem definovaným kritériím pro komplexní intervence.klíčová slova: hluk - ochrana sluchu - expozice pracovníků - programy preventivní - pracoviště - intervence - doly - průmysl těžební - Jižní... intervenčních strategií ke snížení těžařských nehod.klíčová slova: nehody pracovní - úrazy pracovní - havárie průmyslové - průmysl těžební - těžba - faktor lidský - chyby lidské - faktory organizační - sítě bayesovské - analýzy nehod - prevence nehod SINGH...: klima bezpečnostní - kultura bezpečnosti - průmysl zpracovatelský - měření - metody - validita RAU, PEI-LUEN PATRICK: Personality factors and safety attitudes predict safety behaviour and accidents in elevator worker / Osobnostní faktory a bezpečnostní postoje... na ochranu sluchu komplexní intervencí, která odpovídá předem definovaným kritériím pro komplexní intervence.klíčová slova: hluk - ochrana sluchu - expozice pracovníků - programy preventivní - pracoviště - intervence - doly - průmysl těžební - Jižní

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail