Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Čítárna

  Poslední aktualizace: 04.08.2016 - 11:15

  Praktické příklady Podpora zdraví na pracovišti se stává nedílnou součástí každodenního pracovního života v celé řadě podniků. Prakticky se jedná zejména o prevenci poškození zdraví z práce, ozdravění výživy, zvyšování pohybové aktivity, zavádění... BOZPinfo Práce ve výšce patří k velmi rizikovým činnostem. Následky pádu z výšky jsou zpravidla velmi vážné. Správná volba druhu a používání OOPP je důležitým předpokladem odpovídají ochrany proti pádu. Článek se věnuje použití osobních... bezpečnosti práce 08.01.2020 Zdroj: VÚBP Řízení BOZP Přehledná a stručná charakteristika informačních a znalostních zdrojů z oblasti prevence rizik a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytovaných

 2. Seznamte se s novou studií o systémech včasného varování před onemocněními souvisejícími s prací

  Poslední aktualizace: 02.01.2019 - 10:30

  zdraví z práce - právní úprava a praxe“ 08.10.2019 - Negativní vliv azbestu jako příčiny nemocí z povolání nadále přetrvává 09.07.2019 - Výkonná ředitelka agentury EU-OSHA se v rozhovoru pro stanici Euronews zabývá nádorovými onemocněními.... Využijte přihlašovací a registrační formulář.nemoci z povoláníinformační systémy Zpráva podrobně analyzuje řadu úspěšných přístupů týkajících se varování a dozoru jak v EU, tak mimo ni. Zamýšlí se nad tím, jak lze tyto přístupy uplatnit v jiných zemích... systémech varování a dozoru Také si můžete přečíst 26.11.2019 - Nebezpečné látky a nemoci z povolání 21.11.2019 - Odškodnění za ohrožení nemocí z povolání 31.10.2019 - Výstupy z konference „Prevence a rehabilitace poškození

 3. Plakát OiRA - Zubní lékař

  Poslední aktualizace: 10.05.2021 - 09:34

  OiRA Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA) jsou určeny pro hodnocení rizik v mikro a malých podnicích. Bližší informace najdete například v tomto článku. Také si můžete přečíst 03.06.2021 - Novinky z celé Evropy ze světa BOZP – díky zpravodaji OSHmail... 02.06.2021 - Evropští migrující pracovníci se potýkají s vyšší expozicí jak onemocnění COVID-19, tak muskuloskeletálním poruchám 20.05.2021 - Zlepšování souladu s normami BOZP v měnícím se světě práce 18.05.2021 - Chronické

 4. Chystá se změna vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

  Poslední aktualizace: 25.08.2023 - 13:15

  novela zákona č. 309/2006 Sb. Objeví se povinné průběžné vzdělávání odborně způsobilých osob? 19.07.2023 - Zdravotní způsobilost žáka k mimoškolní akci 18.07.2023 - Bezpečnost práce a ochrana zdraví ve školství z pohledu legislativy a duální... vzdělávání30.08.2023Zdroj: SZÚÚvodní obrázek: Téma BOZPinfoD - Pracovní lékařství a hygiena práce Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.

 5. Školení BOZP

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 12:23

  Zdroj: BOZPinfo Školení BOZP Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Tilhon z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Je nutné školit jednatele firmy z BOZP? 07.06.2017 Zdroj... plynového zařízení 05.04.2018 Zdroj: BOZPinfo Školení BOZP Na dotaz odpověděla Ing. Michaela Matějková ze Státního úřadu inspekce práce. Jaká školení může provádět odborně způsobilá... osoba v prevenci rizik? 07.03.2018 Zdroj: BOZPinfo Školení BOZP Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Kysela ze Státního úřadu inspekce práce. Musí starosta obce absolvovat školení

 6. Journal of Safety Research 2008

  Poslední aktualizace: 19.06.2015 - 17:41

  zdravípracovištěvýzkumsilniční bezpečnost Journal of Safety Research - číslo 3 Journal of Safety Research - číslo 4 Journal of Safety Research - číslo 5 Journal of Safety Research - číslo 6 Také si můžete přečíst 18.10.2023 - Kontroly bezpečnosti práce v... podniku 21.09.2023 - Požadavky na zajištění bezpečnosti práce při provozu vysokozdvižných vozíků 20.09.2023 - Vstupní lékařská prohlídka při změně druhu práce 13.09.2023 - Naší vizí je změnit pohled na odborně způsobilé osoby v

 7. Journal of Safety Research 2015

  Poslední aktualizace: 19.06.2015 - 17:14

  18.10.2023 - Kontroly bezpečnosti práce v podniku 21.09.2023 - Požadavky na zajištění bezpečnosti práce při provozu vysokozdvižných vozíků 20.09.2023 - Vstupní lékařská prohlídka při změně druhu práce 13.09.2023 - Naší vizí je

 8. Journal of Safety Research 2016

  Poslední aktualizace: 22.02.2016 - 22:01

  18.10.2023 - Kontroly bezpečnosti práce v podniku 21.09.2023 - Požadavky na zajištění bezpečnosti práce při provozu vysokozdvižných vozíků 20.09.2023 - Vstupní lékařská prohlídka při změně druhu práce 13.09.2023 - Naší

 9. Journal of Safety Research 2017

  Poslední aktualizace: 22.03.2017 - 14:25

  18.10.2023 - Kontroly bezpečnosti práce v podniku 21.09.2023 - Požadavky na zajištění bezpečnosti práce při provozu vysokozdvižných vozíků 20.09.2023 - Vstupní lékařská prohlídka při změně druhu práce 13.09.2023 - Naší vizí

 10. Journal of Safety Research 2019

  Poslední aktualizace: 05.04.2019 - 13:12

  18.10.2023 - Kontroly bezpečnosti práce v podniku 21.09.2023 - Požadavky na zajištění bezpečnosti práce při provozu vysokozdvižných vozíků 20.09.2023 - Vstupní lékařská prohlídka při změně druhu práce 13.09.2023 - Naší vizí je

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail