Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Informace z XXV. ročníku mezinárodní konference „Aktuální otázky bezpečnosti práce 2012“

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  chyby plánování. Katastrofální mohou být tyto chyby ve vysoce rizikových oblastech průmyslu jako je ropný průmysl, hutní či jaderný průmysl. Řešení je možné hledat v zásadě rovnosti složitostí, kdy složitost průmyslového systému má odpovídat složitosti... kontroly. Obě strany by měly být stejně složité - jednoduché. V závěru bylo upozorněno na to, že vyspělý svět musí bezpečnost zaměřit více na servisní průmysl. Důvodem je přesun výrobního průmyslu do zemí méně rozvinutých. V rozvinutějším světě pak převládá... právě servisní průmysl. V druhé části úterního bloku proběhla diskuse u kulatého stolu na téma „Úrazové postavení živnostníků“. Za kulatý stůl zasedli Ing. Ondřej Ficeri z Hlavního inspektorátu práce Košice, JUDr. Soňa Oslanská ze Sociální pojišťovny... se vyvíjejí v rozporu s naší předchozí představou. Zde se projevují chyby plánování. Katastrofální mohou být tyto chyby ve vysoce rizikových oblastech průmyslu jako je ropný průmysl, hutní či jaderný průmysl. Řešení je možné hledat v zásadě rovnosti... složitostí, kdy složitost průmyslového systému má odpovídat složitosti kontroly. Obě strany by měly být stejně složité - jednoduché. V závěru bylo upozorněno na to, že vyspělý svět musí bezpečnost zaměřit více na servisní průmysl. Důvodem je přesun výrobního... průmyslu do zemí méně rozvinutých. V rozvinutějším světě pak převládá právě servisní průmysl. V druhé části úterního bloku proběhla diskuse u kulatého stolu na téma „Úrazové postavení živnostníků“. Za kulatý stůl zasedli Ing. Ondřej Ficeri z Hlavního

 2. Analýza pracovní úrazovosti žen v ČR

  Poslední aktualizace: 16.04.2013 - 18:14

  , rybářství - 35 35 B. Těžba a dobývání - 15 15 C. Zpracovatelský průmysl 4 78 82 D. Výroba a rozvod elektřiny a j. energie... 10 116 126 C. Zpracovatelský průmysl 12 724 43 665 56 389 D. Výroba a rozvod elektřiny a j. energie 57 437 494 E. Zásobování vodou; činnost... další. Zaměstnání u žen to bylo především „Technické, zdravotnické a pedagogické pracovnice“ (37 %). Smrtelná pracovní úrazovost mužů se projevila v rizikových odvětvích (Zpracovatelský průmysl a Stavebnictví) a v rizikových zaměstnáních. Největší

 3. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2008/4

  Poslední aktualizace: 05.05.2008 - 18:10

  před kapalnými chemikáliemi.         klíčová slova: chemikálie nebezpečné - kapaliny technologické - stříkání - ochrana proti chemikáliím - průmysl dřevozpracující - dřevo - materiály - metody - zkoušky - Finsko... společnosti vyvinuly promyšlenou úroveň znalostí provozní bezpečnosti a rozšířily je po západním světě. Přístup se ukázal jako vhodný pro současný globální průmysl. Menší společnosti si však často neuvědomily významné zdroje, které byly tímto získány. Je... nutno změnit a rozšířit komunikační paradigma.         klíčová slova: průmysl chemický - průmysl petrochemický - bezpečnost provozu - provoz - podniky malé - postupy technologické - procesy průmyslové 44... - kapaliny technologické - stříkání - ochrana proti chemikáliím - průmysl dřevozpracující - dřevo - materiály - metody - zkoušky - Finsko 31 Protection from steam at high pressures : development of a test device and protocol. Ochrana proti...         anotace: Velké západní chemické a ropné společnosti vyvinuly promyšlenou úroveň znalostí provozní bezpečnosti a rozšířily je po západním světě. Přístup se ukázal jako vhodný pro současný globální průmysl. Menší společnosti si však často neuvědomily... významné zdroje, které byly tímto získány. Je nutno změnit a rozšířit komunikační paradigma.         klíčová slova: průmysl chemický - průmysl petrochemický - bezpečnost provozu - provoz - podniky malé - postupy technologické - procesy

 4. Pracovní úrazovost v České republice v roce 2005

  Poslední aktualizace: 15.01.2007 - 20:25

  úrazů vyšší než republikový průměr a četnost pracovních úrazů  vykazuje četnost zhruba stejnou jako je republikový průměr, odvětví Zpracovatelský průmysl (D) vykazuje četnost smrtelných pracovních úrazů nižší než republikový průměr a četnost pracovních... hodnot ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v jednotlivých odvětvích a tendence jejich vývoje jsou patrné z grafů č. 4.4.1 a 4.4.2. Největší počet smrtelných pracovních úrazů vykazují odvětví:  Stavebnictví (F), Zpracovatelský průmysl (D) a Doprava... elektřiny, plynu a vody - E), u jiných zase vzrostl (Zpracovatelský průmysl - D). Pokles v ostatních odvětvích kromě Dobývání nerostných surovin (C) činí 11 případů. Na smrtelných pracovních úrazech se v cca 42,6 % podílí dopravní nehody, které jsou rozprostřeny

 5. Smrtelné pracovní úrazy v roce 2004

  Poslední aktualizace: 17.08.2005 - 12:12

  č. 3.1 je patrné, že největší počet smrtelných pracovních úrazů vykazují odvětví:  Stavebnictví (F), Zpracovatelský průmysl (D) a Doprava, skladování a spoje (I).   Zdroje smrtelných pracovních úrazů V grafu č. 4 je znázorněn podíl počtu smrtelných... průmysl 58 58 53 42 29 E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 4 8 4 5 14 F Stavebnictví 47 50 46 51 37 G Obchod, oprava mot. vozidel a spotřebního zboží 13 22 13 16 16 H Pohostinství a ubytování 1 2 1 1 1 I Doprava, skladování a spoje 42 35 32 25 24 J... 2003 2004 A Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství 0,90 0,78 1,07 0,99 1,14 B Rybolov, podniky pro chov ryb, služby - - - - - C Dobývání nerostných surovin 1,24 1,79 1,52 2,18 3,80 D Zpracovatelský průmysl 0,39 0,38 0,35 0,28 0,23 E Výroba a rozvod.... 3.1 je patrné, že největší počet smrtelných pracovních úrazů vykazují odvětví:  Stavebnictví (F), Zpracovatelský průmysl (D) a Doprava, skladování a spoje (I).   Zdroje smrtelných pracovních úrazů V grafu č. 4 je znázorněn podíl počtu smrtelných... 2004 A Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství 21 17 22 19 19 B Rybolov, podniky pro chov ryb, služby - - - - - C Dobývání nerostných surovin 10 14 11 15 18 D Zpracovatelský průmysl 58 58 53 42 29 E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a... A Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství 0,90 0,78 1,07 0,99 1,14 B Rybolov, podniky pro chov ryb, služby - - - - - C Dobývání nerostných surovin 1,24 1,79 1,52 2,18 3,80 D Zpracovatelský průmysl 0,39 0,38 0,35 0,28 0,23 E Výroba

 6. Analýza pracovní úrazovosti vybraných podniků v okrese Tábor

  Poslední aktualizace: 12.05.2021 - 13:21

  zjištěný při sčítání lidu v roce 2011. [3] V odvětvové skladbě podle počtu zaměstnaných osob připadá s převahou největší podíl 40 % na zpracovatelský průmysl, což představuje téměř 13 000 zaměstnanců. V jeho rámci pak největší podíl zaujímá výroba... zpracování) Při detailním pohledu na odvětví, v nichž podniky působí, je zřejmé, že se jedná převážně o zpracovatelský průmysl a různá odvětví výroby. Toto zjištění odpovídá obecnému trendu, kdy je zpracovatelský průmysl dlouhodobě na přední příčce v... a příslušenství pro motorová vozidla. Časté jsou také PÚ s PN3+ ve výrobě plastů a v potravinářské výrobě. Mimo zpracovatelský průmysl dochází k vyšší míře úrazovosti také v zemědělské výrobě, nebo v odvětví odstraňování odpadů. Všechna uvedená odvětví... průmysl, což představuje téměř 13 000 zaměstnanců. V jeho rámci pak největší podíl zaujímá výroba elektrických a elektronických zařízení pro motorová vozidla (Brisk Tábor, a. s.), kovovýroba a výroba strojů (Kovosvit, a. s., Sezimovo Ústí) a potravinářská..., v nichž podniky působí, je zřejmé, že se jedná převážně o zpracovatelský průmysl a různá odvětví výroby. Toto zjištění odpovídá obecnému trendu, kdy je zpracovatelský průmysl dlouhodobě na přední příčce v pracovní úrazovosti [5]. Je to do značné míry dáno... také PÚ s PN3+ ve výrobě plastů a v potravinářské výrobě. Mimo zpracovatelský průmysl dochází k vyšší míře úrazovosti také v zemědělské výrobě, nebo v odvětví odstraňování odpadů. Všechna uvedená odvětví se vyskytují na předních příčkách v hodnocení

 7. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2017/06

  Poslední aktualizace: 29.06.2017 - 12:30

  vizi staveništi 4.0.klíčová slova: staveniště - stroje a zařízení - stavby - účinnost energetická - technika stavební - trendy - průmysl 4.0 Bezpečná práca - č. 3 (2017) MARKOVÁ, IVETA - ZELENÝ, JÁN - SUCHOŇ, MAREK: Hodnotenie vplyvu vibrácií v... na stavbách.klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - pracoviště bezpečná - správná praxe - výstavba - stavebnictví - průmysl automobilový - konference mezinárodní - seminářeRAMPAŠEK, PETER: Tripartitná konferencia BOZP na Malte... workplace / Jak se inspektorát vypořádává s chemickými látkami na pracovištianotace: Nizozemsko má dobře rozvinutý chemický průmysl. Pod záštitou Ministerstva sociálních věcí a zaměstnanosti je inspektorát odpovědný za to, aby výrobci informovali o zvýšeném... jednotlivým trendům a požadavkům a dále vizi staveništi 4.0.klíčová slova: staveniště - stroje a zařízení - stavby - účinnost energetická - technika stavební - trendy - průmysl 4.0 Bezpečná práca - č. 3 (2017) MARKOVÁ, IVETA - ZELENÝ, JÁN - SUCHOŇ, MAREK... pracovních (resp. dopravních) prostředků na stavbách.klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - pracoviště bezpečná - správná praxe - výstavba - stavebnictví - průmysl automobilový - konference mezinárodní - semináře RAMPAŠEK, PETER: Tripartitná... Inspectorate handles chemicals in the workplace / Jak se inspektorát vypořádává s chemickými látkami na pracovištianotace: Nizozemsko má dobře rozvinutý chemický průmysl. Pod záštitou Ministerstva sociálních věcí a zaměstnanosti je inspektorát odpovědný za to, aby

 8. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2009/2

  Poslední aktualizace: 02.03.2009 - 11:39

  , rozšířila systém sledování ergonomie ve výrobě a připravila další projekty.         klíčová slova: ochrana zdraví - zaměstnanci - péče o pracovníky - praxe - průmysl automobilový - projekty Hygiene et Sécurité du Travail - č. 213 (2008) 33... shromažďování dat, stanovení expozice a zpracování norem.         klíčová slova: monomery - metylmetakrylát - expozice pracovníků - průmysl chemický 42 Laboratory and field testing of sampling methods for inhalable and respirable.... EEER poskytuje doporučení a specifikaci zařízení pro ochranu zdraví.         klíčová slova: průmysl chemický - úniky látek - látky chemické - chemikálie - expozice pracovníků - doporučení 50 Systematic literature review of uses and... širokou odbornou lékařskou veřejnost s novinkou na českém trhu, a to systémem zvlhčování vzduchu pro výrobní podniky.         klíčová slova: prach dřevný - prašnost - vzduch - vlhkost vzduchu - chlazení - průmysl dřevozpracující 67 HAJDUKOVÁ... - zaměstnanci - péče o pracovníky - praxe - průmysl automobilový - projekty Hygiene et Sécurité du Travail - č. 213 (2008) 33 LANGL OIS , E. - MORÉLE, YVES - LHUILLIER, F.: Performances des pompes de prélevement individuel. Výkon... poskytuje informace pro diskusi o současných potřebách v průmyslu v oblasti shromažďování dat, stanovení expozice a zpracování norem.         klíčová slova: monomery - metylmetakrylát - expozice pracovníků - průmysl chemický 42 Laboratory

 9. Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 2. 2018

  Poslední aktualizace: 12.02.2018 - 09:28

  normy pro pracoviště. Zohledňuje nezávazné praktické pokyny pro zavedení směrnice o elektromagnetických polích a stanovuje postupy posuzování a kritéria shody vztahující se na energetický průmysl. Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané... specifické normy pro pracoviště. Zohledňuje nezávazné praktické pokyny pro zavedení směrnice o elektromagnetických polích a stanovuje postupy posuzování a kritéria shody vztahující se na energetický průmysl. Normy schválené k přímému používání jako ČSN

 10. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2009/10

  Poslední aktualizace: 02.11.2009 - 13:35

  nástrojů s vysokými otáčkami vede k závažným úrazům. K úrazům dochází jak při dřevařské výrobě, tak i při truhlářských pracích.         klíčová slova: dřevo - zpracování - průmysl dřevozpracující - úrazy pracovní - příklady 18 Ohrozí....         klíčová slova: ochrana rukou - rukavice ochranné - rukavice pracovní - výrobci 61 TOMÁŠEK, J.: Ansell HyFlex : ochranné rukavice pro automobilový průmysl a kovovýrobu.         anotace: V těchto dvou odvětvích je při práci velmi... článku jsou představeny ochranné pracovní rukavice firmy Ansell HyFlex.         klíčová slova: rukavice ochranné - ochrana rukou - průmysl automobilový - kovoprůmysl 62 FRITZSCHE, H. B.: Bezpečně s chladicími látkami : osobní ochrana na... úrazům. K úrazům dochází jak při dřevařské výrobě, tak i při truhlářských pracích.         klíčová slova: dřevo - zpracování - průmysl dřevozpracující - úrazy pracovní - příklady 18 Ohrozí ekonomická krize bezpečnost při práci? Jakou roli hraje... vizi této nové společnosti.         klíčová slova: ochrana rukou - rukavice ochranné - rukavice pracovní - výrobci 61 TOMÁŠEK, J.: Ansell HyFlex : ochranné rukavice pro automobilový průmysl a kovovýrobu.         anotace: V těchto dvou... poškodit pokožku rukou. V článku jsou představeny ochranné pracovní rukavice firmy Ansell HyFlex.         klíčová slova: rukavice ochranné - ochrana rukou - průmysl automobilový - kovoprůmysl 62 FRITZSCHE, H. B.: Bezpečně s chladicími

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail