Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Nejčastější nedostatky pokutované státním odborným dozorem

  Poslední aktualizace: 17.10.2005 - 07:25

  : - Zpracovatelský průmysl, terciární sféra, služby, doprava 28 % - Stavebnictví a výroba stavebních hmot 27 % - Hutnictví a strojírenství 26 % - Zemědělství a lesnictví 19 % Vyhrazená technická zařízení  - Elektrická - 37 % - Zdvihací - 22 % - Tlaková - 22... % - Plynová - 19 % Nejčastěji zjišťované nedostatky Zpracovatelský průmysl, terciární sféra, služby, doprava - Zaměstnavatelé nevyhledávají a neposuzují rizika poškození zdraví - Zaměstnanci nemají předepsanou zdravotní způsobilost... průmysl, terciární sféra, služby, doprava 28 % - Stavebnictví a výroba stavebních hmot 27 % - Hutnictví a strojírenství 26 % - Zemědělství a lesnictví 19 % Vyhrazená technická zařízení  - Elektrická - 37 % - Zdvihací - 22 % - Tlaková - 22 % - Plynová... - 19 % Nejčastěji zjišťované nedostatky Zpracovatelský průmysl, terciární sféra, služby, doprava - Zaměstnavatelé nevyhledávají a neposuzují rizika poškození zdraví - Zaměstnanci nemají předepsanou zdravotní způsobilost - Zaměstnavatelé neposkytují

 2. Od roku 2007 budou platit pro výrobce a dovozce chemikálií přísnější ekologické normy

  Poslední aktualizace: 16.02.2006 - 10:09

  chemického průmyslu ČR. Nová právní úprava bude mít zásadní vliv i na odvětví, která na chemický průmysl navazují. Dotkne se automobilového, elektrotechnického, papírenského a farmaceutického průmyslu. Nejvíce postiženy by však mohly být především malé a... úprava bude mít zásadní vliv i na odvětví, která na chemický průmysl navazují. Dotkne se automobilového, elektrotechnického, papírenského a farmaceutického průmyslu. Nejvíce postiženy by však mohly být především malé a střední podniky, které působí v

 3. Digitalizace změní trh práce

  Poslední aktualizace: 02.01.2018 - 17:21

  toto všechno vůbec připravit? To jsou otázky, které si klademe a na které bude článek zaměřen. Klíčová slova: průmysl, průmyslová revoluce, trh práce, digitalizace, technologie, kvalifikace, Práce 4.0, automatizace Abstract We live in a world...), 2015 [cit. 2017-09-18]. Dostupný z: http://www.nsp.cz/download/03_Studie_dopad_digitalizace_na_trh_prace.pdf. [6]  Iniciativa Průmysl 4.0 [online]. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu [cit. 2017-09-18]. Dostupný z: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty.../53723/64358/658713/priloha001.pdf. [7]  Kulatý stůl Národního konventu o EU na téma Společnost 4.0: odpovědi na dotazy Úřadu vlády ČR, Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Pracovní skupina pro implementaci Průmysl 4.0 ve firmách, 2016. [8]  MAŘÍK... čekat zásadní změny. Jak bude trh práce vypadat, jaké profese budou zanikat a jaké budou nově vznikat a jak se na toto všechno vůbec připravit? To jsou otázky, které si klademe a na které bude článek zaměřen. Klíčová slova: průmysl, průmyslová revoluce... digitalizace na trh práce v ČR a EU [online]. Oddělení strategie a trendů Evropské unie (OSTEU), 2015 [cit. 2017-09-18]. Dostupný z: http://www.nsp.cz/download/03_Studie_dopad_digitalizace_na_trh_prace.pdf. [6]  Iniciativa Průmysl 4.0 [online]. Praha... republiky. Pracovní skupina pro implementaci Průmysl 4.0 ve firmách, 2016. [8]  MAŘÍK, Vladimír …[et al.]. Společnost 4.0: podkladový dokument pro Národní konvent o EU [online]. Praha: Hospodářská komora ČR [cit. 2017-09-18]. Dostupný z: http

 4. Pracovní úrazovost ve velkoměstě

  Poslední aktualizace: 26.04.2007 - 16:34

  (Obr.1). Významná odvětví národního hospodářství, jako jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody nebo doprava, skladování a spoje zaměstnávají pouze necelých 30 % zaměstnanců pracujících v Praze. Rozsah zemědělství... grafů na obr.3.1 a 3.2 dále vyplývají následující charakteristiky: zpracovatelský průmysl se rozhodujícím způsobem podílí na pracovní úrazovosti jak v Praze, tak ve zbytku ČR, pracovní úrazovost v zemědělství se soustřeďuje mimo Prahu a podíl... 2005 pro Prahu, Brno, Ostravu, zbytek ČR a ČR ve středních podnicích s 26 až 249 zaměstnanci A Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství D Zpracovatelský průmysl E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody F Stavebnictví G Obchod

 5. Nebezpečné odpady ve zdravotnictví

  Poslední aktualizace: 14.09.2006 - 11:45

  .   Eliminace  vlivu těchto faktorů vyžaduje nové systémové metody řešení, např. v logistice  a zejména vzdělávání zdravotnického i ostatního personálu. Nakládání s nebezpečnými odpady ze zdravotnictví je průmysl s obratem přes 1 mld. Kč, na kterém se...? Nejde zatím v oblasti odpadů jen o dohánění poznání reality a  nesystémovou implementaci různých opatření?   Je to průmysl?   Rozsah oboru nakládání s nebezpečnými zdravotnickými odpady   (dále NO) lze dokládat na základě...  vlivu těchto faktorů vyžaduje nové systémové metody řešení, např. v logistice  a zejména vzdělávání zdravotnického i ostatního personálu. Nakládání s nebezpečnými odpady ze zdravotnictví je průmysl s obratem přes 1 mld. Kč, na kterém se podílí přes 200... reality a  nesystémovou implementaci různých opatření?   Je to průmysl?   Rozsah oboru nakládání s nebezpečnými zdravotnickými odpady   (dále NO) lze dokládat na základě nekomplexních a relativně zastaralých statistických údajů (v červnu

 6. Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 1. 2020

  Poslední aktualizace: 09.01.2020 - 14:32

  vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika+). ČSN EN ISO 19085-7 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7... vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika+). ČSN EN ISO 19085-7 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část

 7. O významu pracovního prostředí

  Poslední aktualizace: 04.04.2004 - 22:05

   průmyslu. Problémy jsou dobře známy. Evropa stárne. Stále méně pracujících podporuje rostoucí počet stárnoucích lidí. Potřebujeme více lidí, kteří budou pracovat po delší část svého života.  Zároveň náš průmysl potřebuje zůstat konkurenceschopný. Změny... jsou nutné. Z dlouhodobého hlediska nemůžeme konkurovat ekonomikám s nízkými mzdami a produktům s nízkou přidanou hodnotou. Náš průmysl musí být v čele inovace a racionalizovat svou výrobu. Potřebujeme pracovní sílu, která se dokáže přizpůsobovat stále se.... Stále méně pracujících podporuje rostoucí počet stárnoucích lidí. Potřebujeme více lidí, kteří budou pracovat po delší část svého života.  Zároveň náš průmysl potřebuje zůstat konkurenceschopný. Změny jsou nutné. Z dlouhodobého hlediska nemůžeme konkurovat... ekonomikám s nízkými mzdami a produktům s nízkou přidanou hodnotou. Náš průmysl musí být v čele inovace a racionalizovat svou výrobu. Potřebujeme pracovní sílu, která se dokáže přizpůsobovat stále se měnícímu pracovnímu prostředí a zároveň se bude cítit

 8. Projekt VUS4_02 Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence

  Poslední aktualizace: 27.01.2022 - 13:04

  pro záchyt nanočástic. Cílem tohoto projektu je tvorba rozšířeného způsobu hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích napříč odvětvími, zejména se zaměřením na zpracovatelský průmysl viz klasifikace ekonomických činností CZ-NACE. Bude se zde... netěsnosti osobních ochranných prostředků pro záchyt nanočástic. Cílem tohoto projektu je tvorba rozšířeného způsobu hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích napříč odvětvími, zejména se zaměřením na zpracovatelský průmysl viz klasifikace

 9. Azbest jako pracovní riziko - co bylo známo a kdy

  Poslední aktualizace: 27.06.2005 - 09:51

  vybrané pracovní skupiny včetně pracovníků při stavbě lodí a výrobě izolátorů. Teprve v pozdních 60. letech bylo zjištěno, že azbest je riziko, které musí být kontrolováno, v omezeném počtu pracovního prostředí jako mlýny; loděnice a doly. Všeobecný průmysl... r. 1940, obsahující zmínku o azbestu. V 40. letech obsahoval jeden článek slovo azbest v titulu. Podobně byl v 50. letech zveřejněn jeden článek, omezený na průmysl azbestu. V r. 1975 zveřejnil časopis 12 článků, jejichž název obsahoval slovo azbest. Byl... pracovníků při stavbě lodí a výrobě izolátorů. Teprve v pozdních 60. letech bylo zjištěno, že azbest je riziko, které musí být kontrolováno, v omezeném počtu pracovního prostředí jako mlýny; loděnice a doly. Všeobecný průmysl si zřejmě nebyl vědom potenciálního... obsahoval jeden článek slovo azbest v titulu. Podobně byl v 50. letech zveřejněn jeden článek, omezený na průmysl azbestu. V r. 1975 zveřejnil časopis 12 článků, jejichž název obsahoval slovo azbest. Byl to rok nejintenzivnější z celé dekády ohledně azbestové

 10. Nadměrný hluk patří mezi tři největší rizika při práci, potvrzuje to změna evropských předpisů v oblasti BOZP

  Poslední aktualizace: 13.12.2018 - 13:20

  společnosti 3M 3M je přední globální technologická společnost se sídlem v St. Paul v USA. Již déle než 100 let vyvíjí inovativní výrobky a řešení pro průmysl, energetiku a telekomunikace, bezpečnost a zabezpečení, zdravotnictví, kancelář a domácnost... je přední globální technologická společnost se sídlem v St. Paul v USA. Již déle než 100 let vyvíjí inovativní výrobky a řešení pro průmysl, energetiku a telekomunikace, bezpečnost a zabezpečení, zdravotnictví, kancelář a domácnost. Diversifikované

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail