Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Rozhovor s RNDr. Stanislavem Malým, Ph.D. z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

  Poslední aktualizace: 07.05.2013 - 16:09

  č. 341/2005 Sb. Naším zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Předmětem naší hlavní činnosti je vědecký výzkum a aplikace metod v oblasti prevence rizik vyplývajících z pracovních činností. Jsme jediným národním výzkumným pracovištěm, které... bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí vedoucího k omezování počtu úrazů a nemocí souvisejících s prací. Naše úkoly vyplývají z Úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO), z požadavků Rady Evropské unie a Evropské komise, Evropské agentury pro... uvedenou Masarykovou akademií práce. Psychologií a sociologií práce, jakož i bezpečností práce se zabýval v první republice Ústřední psychotechnický ústav, který byl založen v roce 1920 z iniciativy České akademie technické. Přebudováním tohoto ústavu vznikl v... zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Předmětem naší hlavní činnosti je vědecký výzkum a aplikace metod v oblasti prevence rizik vyplývajících z pracovních činností. Jsme jediným národním výzkumným pracovištěm, které se zabývá... neohrožujícího pracovního prostředí vedoucího k omezování počtu úrazů a nemocí souvisejících s prací. Naše úkoly vyplývají z Úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO), z požadavků Rady Evropské unie a Evropské komise, Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu... práce. Psychologií a sociologií práce, jakož i bezpečností práce se zabýval v první republice Ústřední psychotechnický ústav, který byl založen v roce 1920 z iniciativy České akademie technické. Přebudováním tohoto ústavu vznikl v roce 1939 Ústav lidské...Rozhovor s RNDr. Stanislavem Malým, Ph.D. z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

 2. Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce – právní úprava a praxe

  Poslední aktualizace: 28.06.2019 - 11:42

  V současné době je rozsah odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání vymezen § 365 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (ZP). Podle uvedeného ustanovení se odpovědnost zaměstnavatele... při pracovních úrazech a nemocech z povolání řídí ustanovením § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatelé zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance jsou pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou...), sociální pracovníci z úřadů práce, kteří provádějí sociální šetření ohledně příspěvku na péči a setkávají se s klientelou, která potřebuje sociální rehabilitaci kvůli udržení své soběstačnosti. Všechny tyto subjekty by měly poskytnout potřebné základní... Konference Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce - právní úprava a praxe se konala 12. června 2019 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze. Opět se zde otevřelo téma právní úpravy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce a mnoho dalších témat z oblasti BOZP. ... povolánípracovnělékařské služby V současné době je rozsah odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání vymezen § 365 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (ZP). Podle uvedeného ustanovení se... odpovědnost zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání řídí ustanovením § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatelé zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance jsou pro případ své odpovědnosti za... zabezpečení (OSSZ), sociální pracovníci z úřadů práce, kteří provádějí sociální šetření ohledně příspěvku na péči a setkávají se s klientelou, která potřebuje sociální rehabilitaci kvůli udržení své soběstačnosti. Všechny tyto subjekty by měly poskytnout...Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce – právní úprava a praxe

 3. Informace z XXIV. ročníku mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2011“

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  otázky bezpečnosti práce 2011“. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2011, roč. 4, č. 4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2011/konference-slovensko2011-marek.html>. ISSN 1803-3687. ... Abstrakt Mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“ se téměř každoročně koná ve slovenských Tatrách. XXIV. ročník se konal v hotelu Patria ve Štrbském plese. Konference byla organizovaná v rámci evropských aktivit na podporu kampaně... „Hodnocení rizik“ ve spolupráci s OSHA, Národním inspektorátem práce (NIS), Technickou univerzitou v Košicích (TUKE), Asociací pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Institutem pro výzkum práce a rodiny (IVPR) a v letošním roce byla zorganizována mimo... Mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“ se téměř každoročně koná ve slovenských Tatrách. XXIV. ročník se konal v hotelu Patria ve Štrbském plese. Konference byla organizovaná v rámci evropských aktivit na podporu kampaně „Hodnocení... rizik“ ve spolupráci s OSHA, Národním inspektorátem práce (NIS), Technickou univerzitou v Košicích (TUKE), Asociací pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Institutem pro výzkum práce a rodiny (IVPR) a v letošním roce byla zorganizována mimo jiné i při příležitosti 10letého výročí od založení Katedry bezpečnosti a kvality TUKE. ... MAREK, Jakub. Informace z 24. ročníku mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2011“. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2011, roč. 4, č. 4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2011/konference-slovensko2011-marek.html>. ISSN 1803-3687. 31.01.2012Autor článku: Ing. Jakub Marek ... BOZPmezinárodní konferencepracovní rizikaprevence rizikSlovensko Abstrakt Mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“ se téměř každoročně koná ve slovenských Tatrách. XXIV. ročník se konal v hotelu Patria ve... Štrbském plese. Konference byla organizovaná v rámci evropských aktivit na podporu kampaně „Hodnocení rizik“ ve spolupráci s OSHA, Národním inspektorátem práce (NIS), Technickou univerzitou v Košicích (TUKE), Asociací pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a...Informace z XXIV. ročníku mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2011“

 4. Výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. c), nebo d) zákoníku práce?

  Poslední aktualizace: 05.09.2019 - 08:47

  zaměstnancem. Okresní soud žalobu zamítl. Došel k závěru, že výpověď z pracovního poměru byla žalobci dána platně, neboť byly naplněny všechny předpoklady výpovědi podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce (rozhodnutí o organizační změně, nadbytečnost... nestal pro žalovanou v době výpovědi z pracovního poměru ze dne 26. 4. 2011 nadbytečným zaměstnancem, neboť již dne 5. 4. 2011 byl zdravotně nezpůsobilým k výkonu dosavadní práce. Žalovaná proto nadále nemohla (nesměla) tuto práci sjednanou v pracovní... zák. práce]. Neměla-li takovou práci, byla oprávněna dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. d) nebo § 52 písm. e) zák. práce. Jestliže žalovaná nemohla a nesměla (objektivně vzato) přidělovat žalobci práci... Organizace (dále žalovaná) sdělila zaměstnanci (dále žalobce), že mu dává výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce. Kvůli organizačním změnám zaměstnavatele nemůže nadále být zaměstnáván v souladu s pracovní smlouvou.... Zaměstnanec ale byl toho názoru, že pokud už má dostat výpověď, tak kvůli zdravotní nezpůsobilosti z důvodu předchozího pracovního úrazu. Jak rozhodly soudy? ... nadbytečným zaměstnancem. Okresní soud žalobu zamítl. Došel k závěru, že výpověď z pracovního poměru byla žalobci dána platně, neboť byly naplněny všechny předpoklady výpovědi podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce (rozhodnutí o organizační změně... žalobce nestal pro žalovanou v době výpovědi z pracovního poměru ze dne 26. 4. 2011 nadbytečným zaměstnancem, neboť již dne 5. 4. 2011 byl zdravotně nezpůsobilým k výkonu dosavadní práce. Žalovaná proto nadále nemohla (nesměla) tuto práci sjednanou v... odst. 6 zák. práce]. Neměla-li takovou práci, byla oprávněna dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. d) nebo § 52 písm. e) zák. práce. Jestliže žalovaná nemohla a nesměla (objektivně vzato) přidělovat žalobci...Výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. c), nebo d) zákoníku práce?

 5. Moderní formy práce

  Poslední aktualizace: 01.08.2017 - 15:03

   pozitivy, které jsou s takovouto formou práce spojeny je však potřeba řešit také negativa, či spíše problematické oblasti, mezi které nejčastěji patří zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců pracujících z domova. Vývoj v oblasti... (Khanna & New, 2008). Práce z domova má své výhody i nevýhody. Některé výhody ocení úplně každý. Současně v reakci na měnící se demografické parametry pracovní síly ve vyspělých zemích a zvyšujícímu se počtu pracujících matek a seniorů jsou podniky... stále více nuceni přehodnotit svůj vztah k home office a politice jejího zavádění (Kossek et al., 2010).  I když v zahraničí je home office běžnou formou práce, v české legislativě není výslovně upravena. Proto je nutno jednotlivé detaily práce z domova... Požadavky na efektivní řízení a maximální využití pracovní síly se rychle mění. To vede ke stále rychlejšímu rozšíření nových přístupů v pracovním procesu včetně flexibilních forem práce, které jsou vykonávány na dálku. Jednou z těchto forem je i home office, práce z domova. ... takovouto formou práce spojeny je však potřeba řešit také negativa, či spíše problematické oblasti, mezi které nejčastěji patří zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců pracujících z domova. Vývoj v oblasti informačních technologií, zavádění... vztah k home office a politice jejího zavádění (Kossek et al., 2010).  I když v zahraničí je home office běžnou formou práce, v české legislativě není výslovně upravena. Proto je nutno jednotlivé detaily práce z domova (způsob evidence pracovní doby..., bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní pomůcky a zařízení, dočasnost režimu práce z domova a možnost jejího zrušení aj.) upravit v pracovní smlouvě, samostatné dohodě se zaměstnancem nebo interní směrnicí (Hlaváčková, 2014). Právní předpisy...Moderní formy práce

 6. Digitalizace v oblasti práce

  Poslední aktualizace: 17.05.2024 - 11:19

  práce zaměstnanec pracuje částečně na dálku a částečně na pracovišti zaměstnavatele, nebo jde o tzv. sdílenou práci, kdy se střídá na pracovním místě s kolegou. O tom, že práce z domova nebo na dálku nemusí být jen benefitem, jsme se mohli přesvědčit... se u notebooku, ale mít monitor ve výši očí, sedět na vhodně vybrané kancelářské židli při správném osvětlení. Zkrátka přizpůsobit místo práce svému tělu. Velkou brzdou pro výkon práce z domova je nedostatečná komunikace s okolím. Zaměstnanec by si měl... Kampaň představil Ing. Jaroslav Hlavín z Ministerstva práce a sociálních věcí, který zastupoval Český Focal Point. Kampaň si klade za cíl zlepšit znalosti o BOZP a vhodném používání digitálních technologií; zvýšit povědomí o digitalizaci a jejím dopadu... Digitální technologie nabízejí pracovníkům i zaměstnavatelům více příležitostí, ale také výzvy a rizika. Aktuální kampaň Zdravé pracoviště 2023–2025 Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA) se věnuje práci prostřednictvím digitálních platforem. Tématem digitalizace v souvislosti s BOZP se také zabýval seminář Digitalizace v oblasti práce, který se konal online 16. května 2024. ...). V případě hybridní práce zaměstnanec pracuje částečně na dálku a částečně na pracovišti zaměstnavatele, nebo jde o tzv. sdílenou práci, kdy se střídá na pracovním místě s kolegou. O tom, že práce z domova nebo na dálku nemusí být jen benefitem, jsme... na ergonomii. Nehrbit se u notebooku, ale mít monitor ve výši očí, sedět na vhodně vybrané kancelářské židli při správném osvětlení. Zkrátka přizpůsobit místo práce svému tělu. Velkou brzdou pro výkon práce z domova je nedostatečná komunikace s okolím... officeteleworkingpráce na dálku Kampaň představil Ing. Jaroslav Hlavín z Ministerstva práce a sociálních věcí, který zastupoval Český Focal Point. Kampaň si klade za cíl zlepšit znalosti o BOZP a vhodném používání digitálních technologií; zvýšit povědomí...Digitalizace v oblasti práce

 7. Prezentace a fotografie z konference BEZPEČNOST PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA 2016

  Poslední aktualizace: 03.11.2016 - 14:41

  Sborník vybraných příspěvků, prezentace přednášejících a fotografie z 1. ročníku mezinárodní odborné konference BEZPEČNOST PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA 2016 najdete na webových stránkách konference. Další fotografie z konference si můžete prohlédnout v naší... fotogalerii. Konferenci, která se konala 12. - 13. října 2016 v hotelu DAP v Praze, pořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA) ve spolupráci s dalšími organizacemi. Foto 1 - 17, 24: Michael Tomeš Foto 18 - 23: Ondřej Vraný ... pracovnícimladší pracovnícibezpečnost a ochrana zdraví při práci Sborník vybraných příspěvků, prezentace přednášejících a fotografie z 1. ročníku mezinárodní odborné konference BEZPEČNOST PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA 2016 najdete na webových stránkách konference. Další... fotografie z konference si můžete prohlédnout v naší fotogalerii. Konferenci, která se konala 12. - 13. října 2016 v hotelu DAP v Praze, pořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a Evropské agentury... mediálním partnerem evropské kampaně Zdravé pracoviště – Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku 2023–2025 02.08.2023 - Applied Ergonomics 2023 02.08.2023 - Ergonomics 2023 02.08.2023 - Human Factors 202303.11.2016Zdroj: VÚBP, v.v.i.Bezpečnost práceArchiv Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte. ...Prezentace a fotografie z konference BEZPEČNOST PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA 2016

 8. Závažné havárie a výbuchy – poznatky z kontrol Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj

  Poslední aktualizace: 22.06.2010 - 16:40

  kontroly v 17 objektech spadajících do PZH v působnosti Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj (dále OIP). V Moravskoslezském kraji byly provedeny kontroly celkem ve 14 objektech, z tohoto počtu byly 3 objekty zařazeny do skupiny... zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu technických zařízení, z právních předpisů stanovících pracovní podmínky a zákona č. 59/2006 Sb. v rámci působnosti OIP bylo zjištěno 85 závad. Z celkového počtu zjištěných závad bylo 14 závad odstraněno ihned a k... nepřijetí potřebných opatření k odstranění nebo snížení rizika havárie nebo pracovního úrazu. Z kontrol dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce v oblasti PZH vyplývá, že počet zjištěných závad se oproti minulým... působnosti Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj (dále OIP). V Moravskoslezském kraji byly provedeny kontroly celkem ve 14 objektech, z tohoto počtu byly 3 objekty zařazeny do skupiny A a 11 objektů do skupiny B. V Olomouckém... kraji byly provedeny kontroly celkem ve 3 objektech, z tohoto počtu byly 2 objekty zařazeny do skupiny A a 1 objekt do skupiny B. Při kontrolách dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu... snížení rizika havárie nebo pracovního úrazu. Z kontrol dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce v oblasti PZH vyplývá, že počet zjištěných závad se oproti minulým letům značně snížil, a to ze 116 závad v roce...Závažné havárie a výbuchy – poznatky z kontrol Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj

 9. on-line seminář BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ VE ŠKOLSTVÍ Z POHLEDU LEGISLATIVY A DUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  Poslední aktualizace: 08.06.2023 - 23:57

  Vážení, dovolujeme si Vás pozvat na odborný on-line seminář BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ VE ŠKOLSTVÍ Z POHLEDU LEGISLATIVY A DUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ On-line seminář pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve... spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Svazem průmyslu a dopravy ČR (SPČR) v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2023 – 2025 s názvem „Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku“ On-line seminář se koná ve... středu 21. června 2023 od 9.30 hodin Cílem odborného on-line semináře je poskytnout účastníkům bližší náhled do problematiky týkající se ochrany zdraví ve školství z pohledu legislativy a duálního vzdělávání. Kromě aktuálních informací ve vztahu... on-line seminář BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ VE ŠKOLSTVÍ Z POHLEDU LEGISLATIVY A DUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ...on-line seminář BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ VE ŠKOLSTVÍ Z POHLEDU LEGISLATIVY A DUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 10. Důstojná práce pro všechny - téma 95. mezinárodní konference práce

  Poslední aktualizace: 05.08.2006 - 06:53

  globální svět práce? Na celém světě rapidně rostou pracovní síly, přičemž více než 3 miliardy lidí pracují nebo hledají práci. Do roku 2015 se očekává jejich nárůst o více než 430 milionů, z čehož převážná většina bude pocházet z rozvojových zemí, kde je 80.... Ženy stále čelí řadě překážek, pokud jde o spravedlivou integraci na trhu práce. Nezaměstnanost mladých v poslední dekádě globálně vzrostla z 12,1 na 13,7 %. Dětská práce se za poslední čtyři roky snížila o 11 %, i tak však v roce 2004 bylo... připadá na zemědělství a 21% na průmysl. Nutnost prosadit změny na trhu práce vychází z naléhavé potřeby redukovat chudobu a nerovnost mezi národy, z technologické transformace informačních procesů, ze zvyšující se globální konkurence související s... Zpráva o průběhu 95. mezinárodní konference práce, která se konala v červnu v Ženevě. ... spravedlivou integraci na trhu práce. Nezaměstnanost mladých v poslední dekádě globálně vzrostla z 12,1 na 13,7 %. Dětská práce se za poslední čtyři roky snížila o 11 %, i tak však v roce 2004 bylo zaznamenáno více než 218 milionů případů dětské práce.... Nutnost prosadit změny na trhu práce vychází z naléhavé potřeby redukovat chudobu a nerovnost mezi národy, z technologické transformace informačních procesů, ze zvyšující se globální konkurence související s obchodní a finanční liberalizací, z dramatického... zaměstnavatelů dochází k jejich koordinovanému odmítání. ZDROJ:Důstojná práce pro všechny? In Sondy [online]. Praha : ČMKOS, 2006 [cit. 05-08-2006]. Dostupný z WWW: <http://www.tydenik-sondy.cz/verze2006/>. Také si můžete přečíst 05.09.2023...Důstojná práce pro všechny - téma 95. mezinárodní konference práce

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail