Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Co inspekce práce neřeší

  Poslední aktualizace: 26.01.2007 - 12:13

  (www.suip.cz). Ten byl zřízen na základě zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Historicky vzato právní úprava kontroly dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, dozor nad bezpečností práce a... kontrola dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů a dozor nad bezpečností práce a technických zařízení a pracovních podmínek. Z toho důvodu zákon o inspekci práce v podstatě sloučil pod jeden Úřad pouze provádění kontroly, kterou... provádět kontrolu nad dodržováním pracovněprávních předpisů, vnitřních předpisů a závazků z kolektivních smluv ve smyslu ustanovení § 321 nového zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a pravomoc odborových orgánů ve smyslu ustanovení § 322 nového zákoníku práce... Často si myslíme, že se všemi pracovními problémy se můžeme obrátit na Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a oblastní inspektoráty práce (OIP). Že tomu tak není, zjistíme až poté, když na nejbližší OIP vážíme dlouhou cestu. V tomto tématu týdne JUDr. Eva Dandová informuje, s čím nám na OIP neporadí, protože to zkrátka není v jejich kompetenci, a kam se v takovém případě obrátit. .../2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Historicky vzato právní úprava kontroly dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, dozor nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních... jadernou bezpečnost nebyla v právním řádu České republiky konstruovaná jako jednotná, nýbrž jako decentralizovaná. V působnosti resortu ministerstva práce a sociálních věcí byla vždy soustředěna pouze kontrola dodržování povinností vyplývajících z... pracovněprávních předpisů a dozor nad bezpečností práce a technických zařízení a pracovních podmínek. Z toho důvodu zákon o inspekci práce v podstatě sloučil pod jeden Úřad pouze provádění kontroly, kterou předtím vykonávaly orgány státního odborného dozoru nad...Co inspekce práce neřeší

 2. Deset mýtů bezpečnosti práce

  Poslední aktualizace: 08.03.2004 - 13:02

  více než pouze omezení nebo vyloučení úrazů. Ve skutečnosti všechny statistiky, zabývající se bezpečnosti práce neříkají jak je činnost bezpečná, ale prezentují nedostatek bezpečnosti, resp. určitý aspekt nebezpečnosti prováděných činností a to ještě z....             Zkušenosti z inspekcí a prověrek bezpečnosti práce ukazují, že i když legislativa v této oblasti není zdaleka ideální, především z hlediska značné roztříštěnosti bezpečnostních požadavků do množství legislativních předpisů různé právní síly, nejsou stávající...              V oblasti BOZP stále přetrvává řada zjednodušených a mnohdy mylných přístupů a představ, které ve svém důsledku vedou k nízké úrovni bezpečnosti práce v podniku nebo na pracovišti. Podívejme se na ty nejčastější.   1. Provoz je... V oblasti BOZP stále přetrvává řada zjednodušených a mylných přístupů a představ, které ve svém důsledku vedou k nízké úrovni bezpečnosti práce v podniku nebo na pracovišti. S jakými názory se můžeme v praxi setkat? Podívejme se na ty nejčastější. ... skutečnosti všechny statistiky, zabývající se bezpečnosti práce neříkají jak je činnost bezpečná, ale prezentují nedostatek bezpečnosti, resp. určitý aspekt nebezpečnosti prováděných činností a to ještě z určitého hlediska.              V případě... promítnou do podnikových směrnic, nezajišťuje to ještě zdaleka, že budou naplněny. Bez účinné motivace a důsledného systému kontroly zůstane jejich naplnění převážně formální záležitostí.             Zkušenosti z inspekcí a prověrek bezpečnosti práce... Napsal uživatel admin dne 8. Březen 2004 - 13:02. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.bezpečnost práce              V oblasti BOZP stále...Deset mýtů bezpečnosti práce

 3. Elektrikářské práce - kvalifikace živnostníka

  Poslední aktualizace: 12.06.2023 - 14:19

  Jakou kvalifikaci (zkoušky apod.) musí mít živnostník, který samostatně provádí elektrikářské práce pod IČO? Jde o elektrikářské práce na rekonstrukci bytu, kde se dělá kompletně nová elektrika, musí se nově udělat pojistky, natáhnout dráty a připojit... držiteli oprávnění vydané pověřenou organizací (nyní je touto pověřenou organizací TIČR), jak je stanoveno v ust. § 7 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Dále... elektrotechnice (dále jen NV č. 194/2022 Sb.), se odvíjí podle toho, jakou činnost daná osoba (v tomto případě živnostník) vykonává na elektrickém zařízení. Pokud bude daný živnostník provádět „běžné elektrikářské práce“, tj., jak ve svém dotazu uvádíte... Na dotaz odpověděl Ing. Aleš Klumpler ze Státního úřadu inspekce práce. ... zařízeníosvčživnostníciodborná způsobilostklasifikace Jakou kvalifikaci (zkoušky apod.) musí mít živnostník, který samostatně provádí elektrikářské práce pod IČO? Jde o elektrikářské práce na rekonstrukci bytu, kde se dělá kompletně nová elektrika, musí se nově udělat... podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění vydané pověřenou organizací (nyní je touto pověřenou organizací TIČR), jak je stanoveno v ust. § 7 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o... zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice (dále jen NV č. 194/2022 Sb.), se odvíjí podle toho, jakou činnost daná osoba (v tomto případě živnostník) vykonává na elektrickém zařízení. Pokud bude daný živnostník provádět „běžné elektrikářské práce“, tj...Elektrikářské práce - kvalifikace živnostníka

 4. Policy Brief VÚBP - Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce

  Poslední aktualizace: 18.05.2022 - 11:15

  Ochrana osobních údajů je jednou z nepominutelných součástí právní regulace pracovněprávních vztahů. Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se... Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát na téma Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce. ... dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát na téma Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce. ochrana osobních údajůprávní... nařízení zachovává základní strukturu regulace, přineslo řadu změn, které se nutně dotýkají i pracovněprávních vztahů. Soubory ke stažení Policy Brief VÚBP - Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce(319.16... 19.05.2022 Zdroj: VÚBP Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a...Policy Brief VÚBP - Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce

 5. Projekt V07-S4 Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce

  Poslední aktualizace: 21.02.2022 - 15:25

  postup pro zaměstnavatele k zajištění BOZP na pracovišti v souvislosti s onemocněním covid-19  O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 7/2020 Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce ... Anotace: Cílem výzkumného úkolu je zmapovat dopad implementace obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v prostředí ČR do pracovněprávních vztahů, také s ohledem na BOZP a kontrolní pravomoc inspekce práce ve vztahu k ust. § 316 zákoníku práce... zaměstnavatele, organizace veřejného a soukromého sektoru. Klíčová slova: GDPR, Česká republika, pracovněprávní vztahy, BOZP, inspekce práce, zákoník práce Řešeno: 1/2019 – 12/2020 Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Odpovědný... BOZP na pracovišti v souvislosti s onemocněním covid-19  O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 7/2020 Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce Také si můžete přečíst 21.02.2022 - K...: Cílem výzkumného úkolu je zmapovat dopad implementace obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v prostředí ČR do pracovněprávních vztahů, také s ohledem na BOZP a kontrolní pravomoc inspekce práce ve vztahu k ust. § 316 zákoníku práce porovnat s..., organizace veřejného a soukromého sektoru. Klíčová slova: GDPR, Česká republika, pracovněprávní vztahy, BOZP, inspekce práce, zákoník práce Řešeno: 1/2019 – 12/2020 Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Odpovědný řešitel: Mgr. Denisa...Projekt V07-S4 Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce

 6. Novela zákoníku práce

  Poslední aktualizace: 27.09.2023 - 15:25

  Potřeba novelizovat zákoník práce vznikla především z důvodu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010... 5 jsou uvedeny možnosti zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti. U právních vztahů založených dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti u výpovědi zaměstnavatel, na rozdíl od výpovědi z...) bod 3.]. Také zaměstnancům vykonávajícím práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr budou poskytovány příplatky nebo náhradní volno, popř. náhrada odměny z dohody za práci ve svátek, příplatek za noční práci, za práci ve ztíženém... Dlouho očekávaná novela zákoníku práce vyšla pod č. 281/2023 Sb. a nabývá účinnosti 1. října 2023, s výjimkou některých ustanovení, která nabývají účinnosti 1. ledna 2024 a 1. ledna 2029. Například byla upravena právní úprava dohod o pracích konaných... mimo pracovní poměr za účelem větších právních jistot pro zaměstnance nebo právní úprava práce na dálku a náhrady nákladů v souvislosti s ní. ... dohodnutém místě než na pracovištidohodypráce na dálkupracovněprávní vztahy Potřeba novelizovat zákoník práce vznikla především z důvodu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a... zaměstnanec je povinen vést i její evidenci [§ 96 odst. 1 písm. a) bod 3.]. Také zaměstnancům vykonávajícím práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr budou poskytovány příplatky nebo náhradní volno, popř. náhrada odměny z dohody za práci... odměnu z dohody i náhrada odměny z dohody mezi příjmy uvedené v § 147 odst. 1 zákoníku práce, z nichž může zaměstnavatel zaměstnanci provádět srážky jednostranně. Významnou změnou jsou náhrady nákladů při výkonu práce na dálku, které upravuje § 190a...Novela zákoníku práce

 7. Práce na plynovém zařízení

  Poslední aktualizace: 20.05.2016 - 15:21

  zaškolení o bezpečnosti práce na plynu? Nemusím dělat zkoušky a mít nějaké oprávnění? Jaký předpis řeší tuto problematiku? Podle Vašeho dotazu a vlastního vymezení znalostí či charakteristiky plynového zařízení bych jednoznačně odpověděl: „Ne“. Ale pojďme se... organizace pracovníka, který prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení, související bezpečnostní předpisy, požární řád a poplachové směrnice a který je zaškolen v obsluze zařízení (§ 3 odst. 2 vyhlášky) – z vlastních... zaměstnanců zpravidla tedy obsluhu či údržbáře. Kontrola slouží k posouzení stavu provozovaného zařízení, zda odpovídá technickým požadavkům, požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany. Pracovník provádějící kontrolu... zaškolení o bezpečnosti práce na plynu? Nemusím dělat zkoušky a mít nějaké oprávnění? Jaký předpis řeší tuto problematiku? Podle Vašeho dotazu a vlastního vymezení znalostí či charakteristiky plynového zařízení bych jednoznačně odpověděl: „Ne“. Ale pojďme se... organizace pracovníka, který prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení, související bezpečnostní předpisy, požární řád a poplachové směrnice a který je zaškolen v obsluze zařízení (§ 3 odst. 2 vyhlášky) – z vlastních zaměstnanců... zpravidla tedy obsluhu či údržbáře. Kontrola slouží k posouzení stavu provozovaného zařízení, zda odpovídá technickým požadavkům, požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany. Pracovník provádějící kontrolu – zpravidla...Práce na plynovém zařízení

 8. Poradenská činnost inspektorátů práce

  Poslední aktualizace: 14.06.2017 - 16:15

  Tuto povinnost naplňují oblastní inspektoráty práce poradenskou činností, kterou se v různých formách zabývají již od doby vzniku systému inspekce práce v té podobě, jak jej známe dnes (tzn. od roku 2005). V současné době inspektoráty poskytují... práce se nejčastěji týkají oblasti vzniků, změn a zániků pracovních poměrů, dále otázek spojených s pracovní dobou, s určováním a čerpáním dovolené, otázek směřujících do oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nejčastějšími otázkami jsou... inspektorů je pro podavatele často velmi užitečné. Bezplatné poskytování základních informací prošlo za dobu existence systému inspekce práce určitým vývojem. Současná forma poradenství (to znamená, že je poradenství poskytováno osobně, telefonicky a písemně... Poradenská činnost inspektorátů práce představuje jistou formu služby občanům. Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ukládá ustanovením § 5 odst. 1 písm. k) inspektorátům „poskytovat zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek“. ... zlepšování BOZP 15.06.2023 - Kontrola dodržování pracovních podmínek při zaměstnání držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny 08.06.2023 - Statistické údaje o ženách na webu Život a práce žen ČR15.06.2017Zdroj: Zpravodaj SÚIP č. 2... podminkyporadenstvízaměstnavatelézaměstnanci Tuto povinnost naplňují oblastní inspektoráty práce poradenskou činností, kterou se v různých formách zabývají již od doby vzniku systému inspekce práce v té podobě, jak jej známe dnes (tzn. od roku 2005). V současné době inspektoráty... oblastní inspektoráty práce se nejčastěji týkají oblasti vzniků, změn a zániků pracovních poměrů, dále otázek spojených s pracovní dobou, s určováním a čerpáním dovolené, otázek směřujících do oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nejčastějšími...Poradenská činnost inspektorátů práce

 9. Rizika práce s azbestem

  Poslední aktualizace: 15.07.2003 - 14:38

  ?   Dobývání azbestu - doly na těžbu azbestu v ČR nejsou.   Průmyslové zpracování azbestu - v ČR je práce s azbestem zakázána zákoníkem práce s výjimkou výzkumných a analytických prací, likvidace nepotřebných zásob azbestu, odpadů a zařízení... místní reakci, která může vést ke vzniku onemocnění. Onemocnění z azbestu obvykle vznikají po dlouhé době od prvního kontaktu s azbestem. Mohou vzniknout tedy i v době, kdy dotyčný s azbestem již řadu let nepracuje.     KTERÉ NEMOCI ZPŮSOBUJE EXPOZICE... obsahem azbestu. Onemocnění lze hlásit jako nemoc z povolání.   Hyalinóza pleury - vazivové změny na pohrudnici (bláně, která obklopuje plíce). Často je náhodným nálezem na rtg plic a obvykle nevede ke zhoršení kvality života. Pokud je spojená s... těžbu azbestu v ČR nejsou.   Průmyslové zpracování azbestu - v ČR je práce s azbestem zakázána zákoníkem práce s výjimkou výzkumných a analytických prací, likvidace nepotřebných zásob azbestu, odpadů a zařízení obsahujících azbest a prací při jeho... onemocnění. Onemocnění z azbestu obvykle vznikají po dlouhé době od prvního kontaktu s azbestem. Mohou vzniknout tedy i v době, kdy dotyčný s azbestem již řadu let nepracuje.     KTERÉ NEMOCI ZPŮSOBUJE EXPOZICE AZBESTOVÉMU PRACHU?   Azbestóza... - postupná náhrada plicní tkáně vazivem. Obvykle má pozvolný průběh s typickým nálezem na rtg plic, výraznější postižení je v současnosti raritní, bylo spojeno s dlouholetou expozicí vysokým koncentracím prachu s obsahem azbestu. Onemocnění lze hlásit jako nemoc z...Rizika práce s azbestem

 10. Bezpečná práce s pesticidy

  Poslední aktualizace: 27.08.2009 - 12:03

  dne 18. července 2008, kterým se mění z. č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Další... - Méně azbestu, méně rakoviny. Nová pravidla a registr ochrání i Čechy 06.02.2023 - Světový den boje proti rakovině 2023: příležitost zaměřit se na rakovinu z povolání28.08.2009Zdroj: Práce a zdraví č. 2/2009Nebezpečné látkyD - Hodnocení a... obalu. Legislativa Zákon ze dne 22. ledna 2004, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči  a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon ze dne 18. července 2008, kterým se mění z. č. 356/2003 Sb., o...Bezpečná práce s pesticidy

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail