Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Informace z XXVI. ročníku mezinárodní konference „Aktuální otázky bezpečnosti práce 2013“

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  . Zaměstnanci tak musí při příchodu do práce parkovat couváním. Důvodem je to, že couvání vyhodnotil podnik jako jeden z možných rizikových faktorů, kdy při odchodu ze zaměstnání nebo v okamžiku evakuace je již zaměstnanec unaven, případně pod tlakem, a proto je lépe..., tedy v listopadu 2014. Oficiální stránky konference http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/Aktivity/BOZP/index.htm. Vzorová citace SENČÍK, Josef. Informace z XXVI. ročníku mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2013“. Časopis výzkumu a... Abstrakt Ve dnech 12. a 13. listopadu 2013 proběhl ve slovenském Štrbském Plese již 26. ročník mezinárodní konference „Aktuální otázky bezpečnosti práce“. Jedná se o největší a nejprestižnější akci tohoto typu na Slovensku. Cílem konference bylo... Ve dnech 12. a 13. listopadu 2013 proběhl ve slovenském Štrbském Plese již 26. ročník mezinárodní konference „Aktuální otázky bezpečnosti práce“. Jedná se o největší a nejprestižnější akci tohoto typu na Slovensku. Cílem konference bylo představit... republiky. Dalšími partnery konference byly Inspektorát práce Slovenské republiky, Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Asociace BOZP a OPP. Součástí konference bylo předání ocenění Bezpečný podnik. Jako výstup z konference byl..., kdy jeden z podniků nařizuje svým zaměstnancům i způsob parkování. Zaměstnanci tak musí při příchodu do práce parkovat couváním. Důvodem je to, že couvání vyhodnotil podnik jako jeden z možných rizikových faktorů, kdy při odchodu ze zaměstnání nebo v... konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2013“. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2013, roč. 6, č. 3-4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/konference-aktualne-bozp-2013.html>. ISSN 1803-3687. 13.01.2014Autor článku: Mgr. et Mgr. Josef Senčík ...Informace z XXVI. ročníku mezinárodní konference „Aktuální otázky bezpečnosti práce 2013“

 2. Informace z XXIX. ročníku mezinárodní vědecké konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2016“

  Poslední aktualizace: 26.01.2017 - 16:30

  Technické univerzity Ostrava. Po zahajovacích proslovech bylo provedeno slavnostní předání certifikátů Bezpečný podnik s prezentací oceněných podniků. Hlavní program začala Ing. Laurencia Jančurová z Národního inspektorátu práce s příspěvkem Kampaň EU... dobu pracovního života člověka. Na zahajovací příspěvek navazoval kulatý stůl, kde např. RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., z Institutu pro výzkum práce a rodiny prezentovala výsledky průzkumu mezi podnikateli a jejich zaměstnanci. Na otázku, jak... principu předběžné opatrnosti. Součástí přednášky byla i videosekvence spoluautorky příspěvku Ing. Lenky Frišhansové z VÚBP Praha, která se konference nemohla osobně zúčastnit. Ing. Mikuláš Moncman z Inspektorátu práce Trnava, ve svém příspěvku... Ve dnech 14. – 16. listopadu 2016 proběhl ve Štrbském Plese již 29. ročník mezinárodní konference "Aktuální otázky bezpečnosti práce". Jedná se o největší a nejprestižnější akci v oblasti BOZP na Slovensku, jejímž cílem je představit nové trendy, postupy a zkušenosti dobré praxe v rámci evropské kampaně Zdravé pracoviště pro všechny věkové kategorie. .... Laurencia Jančurová z Národního inspektorátu práce s příspěvkem Kampaň EU OSHA Zdravé pracoviště pro všechny věkové kategorie se zdůrazněním podmínek na pracovišti nejen pro stávající postarší generaci, ale i pro mladou generaci, aby nedocházelo k jejímu... předčasnému vyčerpání, tj. ve smyslu holistického přístupu prevence po celou dobu pracovního života člověka. Na zahajovací příspěvek navazoval kulatý stůl, kde např. RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., z Institutu pro výzkum práce a rodiny prezentovala výsledky... angažovanosti (jako dlouhodobého procesu). JUDr. Lucia Sabová Danková z Národního inspektorátu práce se ve svém příspěvku Vysílání zaměstnanců a nové povinnosti zaměstnavatele věnovala rozdílu mezi vysíláním zaměstnanců do zahraničí (nejde o služební cesty...Informace z XXIX. ročníku mezinárodní vědecké konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2016“

 3. Prezentace vědecké práce VÚBP

  Poslední aktualizace: 19.05.2021 - 12:57

  Za pomoci informačních technologií je možné online formou pokračovat v odborné spolupráci a v prezentování výsledků vědecké práce, přestože koronavirová epidemie v poslední době vědeckou výměnu zkomplikovala. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i...., prezentoval svou práci na online konferenci Bezpečnostně technologického klastru s názvem Jak na COVID – poznatky a zkušenosti odborníků II. Na této konferenci představil přednášku COVID krize z pohledu managementu rizik. Druhou platformou prezentace... výsledků práce VÚBP se stal 30. kurz aplikované chemické legislativy KACHLE pořádaný společností DEKRA, mezinárodní organizací poskytující expertní služby v oblasti bezpečnosti. Na této akci zazněla pod záštitou VÚBP přednáška Chemické havárie s účastí chemických látek.   ... Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., prezentoval svou práci na online konferenci Bezpečnostně technologického klastru s názvem Jak na COVID – poznatky a zkušenosti odborníků II. ..., v.v.i. Za pomoci informačních technologií je možné online formou pokračovat v odborné spolupráci a v prezentování výsledků vědecké práce, přestože koronavirová epidemie v poslední době vědeckou výměnu zkomplikovala. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i...., prezentoval svou práci na online konferenci Bezpečnostně technologického klastru s názvem Jak na COVID – poznatky a zkušenosti odborníků II. Na této konferenci představil přednášku COVID krize z pohledu managementu rizik. Druhou platformou prezentace... výsledků práce VÚBP se stal 30. kurz aplikované chemické legislativy KACHLE pořádaný společností DEKRA, mezinárodní organizací poskytující expertní služby v oblasti bezpečnosti. Na této akci zazněla pod záštitou VÚBP přednáška Chemické havárie s účastí...Prezentace vědecké práce VÚBP

 4. Bezpečnost práce u zemědělských strojů

  Poslední aktualizace: 08.01.2010 - 15:21

  pádu z výšky nebo do hloubky. Toto NV má přílohu Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení... prostředky. Z tohoto NV je pro práci v zemědělství důležitá příloha č. 1 Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování silniční dopravy. Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se... práce konat z důvodu přípravy na povolání (dříve platila vyhláška č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou... Problematika práce v zemědělství je velmi široká. Vztahuje se k ní celá řada předpisů a norem a obsáhnout ji v celém komplexu je poměrně náročné. Tento článek uvádí základní informace o zdrojích, kde lze související požadavky hledat. ... si můžete přečíst 04.03.2021 - Základní doporučení pro zaměstnavatele pro zajištění BOZP při práci z domova 23.02.2021 - Odraz GDPR v oblasti BOZP a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance... dostali ty ty ty od EU? (tuto skutečnost mj,. naše média tají). Pokud se chcete pořádně od srdce zasmát, přečtěte si důvodovou zprávu z parlamentu. Nenechte si ale vzít chuť do práce, ti naši "kolchozníci" za to stojí. Pro psaní komentářů... nemocí z povolání, ale vytvoření funkčního systému chránícího před negativními důsledky života v pracovním procesu nejen zaměstnance, ale především zaměstnavatele - ochrana před snížením produktivity práce, hrazením náhrad mzdy, snížením konkurenceschopnosti...Bezpečnost práce u zemědělských strojů

 5. Bezpečná práce v kanceláři

  Poslední aktualizace: 25.05.2021 - 14:03

  Ergonomie pracovního místa Dodržování zásad ergonomie práce a pracovního prostředí je v kancelářském zaměstnání klíčové, protože z dlouhodobého hlediska silně ovlivňuje zdraví člověka. V tomto směru je důležitá součinnost zaměstnavatele se..., kardiovaskulární onemocnění, otoky nohou, tvorba křečových žil, nadváha a obezita. Jak problémům předejít? Střídání pozic Jako velmi úspěšná prevence před nemocemi ze sedavého zaměstnání se jeví pravidelné střídání práce vsedě, vestoje a..., polohovatelná, z prodyšných materiálů a mít dostatečnou nosnost. Nejlepší volbou jsou dynamické židle se synchronním mechanismem, který umožňuje plynulé nastavení sklonu opěráku a sedáku. Myš a klávesnice Nesprávná a strnulá poloha rukou na myši a... článku si uvedeme čtyři nebezpečné faktory, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost. kancelářpracovní místopracovištěteplotaochranné nápoje Ergonomie pracovního místa Dodržování zásad ergonomie práce a pracovního prostředí je v kancelářském... zaměstnání klíčové, protože z dlouhodobého hlediska silně ovlivňuje zdraví člověka. V tomto směru je důležitá součinnost zaměstnavatele se zaměstnanci. Vhodně vybavené pracoviště je bezpečné jen v případě, že jsou zaměstnanci proškolení a vědí, jak vybavení...? Střídání pozic Jako velmi úspěšná prevence před nemocemi ze sedavého zaměstnání se jeví pravidelné střídání práce vsedě, vestoje a pohybu. Prací ve stoje se posiluje hluboký stabilizační systém, lépe se prokrvují končetiny a mozek, což vede k lepšímu...Bezpečná práce v kanceláři

 6. Informace z XXIV. ročníku mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2011“

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  otázky bezpečnosti práce 2011“. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2011, roč. 4, č. 4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2011/konference-slovensko2011-marek.html>. ISSN 1803-3687. ... Abstrakt Mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“ se téměř každoročně koná ve slovenských Tatrách. XXIV. ročník se konal v hotelu Patria ve Štrbském plese. Konference byla organizovaná v rámci evropských aktivit na podporu kampaně... „Hodnocení rizik“ ve spolupráci s OSHA, Národním inspektorátem práce (NIS), Technickou univerzitou v Košicích (TUKE), Asociací pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Institutem pro výzkum práce a rodiny (IVPR) a v letošním roce byla zorganizována mimo... Mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“ se téměř každoročně koná ve slovenských Tatrách. XXIV. ročník se konal v hotelu Patria ve Štrbském plese. Konference byla organizovaná v rámci evropských aktivit na podporu kampaně „Hodnocení... rizik“ ve spolupráci s OSHA, Národním inspektorátem práce (NIS), Technickou univerzitou v Košicích (TUKE), Asociací pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Institutem pro výzkum práce a rodiny (IVPR) a v letošním roce byla zorganizována mimo jiné i při příležitosti 10letého výročí od založení Katedry bezpečnosti a kvality TUKE. ... těžbě dřeva“. Vzorová citace MAREK, Jakub. Informace z 24. ročníku mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2011“. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2011, roč. 4, č. 4. Dostupný z WWW: <http... BOZPmezinárodní konferencepracovní rizikaprevenceSlovenskobezpečnost a ochrana zdraví při práci Abstrakt Mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“ se téměř každoročně koná ve slovenských Tatrách. XXIV. ročník se... konal v hotelu Patria ve Štrbském plese. Konference byla organizovaná v rámci evropských aktivit na podporu kampaně „Hodnocení rizik“ ve spolupráci s OSHA, Národním inspektorátem práce (NIS), Technickou univerzitou v Košicích (TUKE), Asociací pro bezpečnost...Informace z XXIV. ročníku mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2011“

 7. Informace z XXVIII. ročníku mezinárodní konference „Aktuální otázky bezpečnosti práce 2015“

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  bezpečnosti práce (průnik bezpečnosti práce, pracovního lékařství a ergonomie) a posléze průnik systému kvality, BOZP a environmentu, jako integrovaného systému kvality a řízení. Se zajímavou přednáškou vystoupil PaedDr. Martin Murín z Ekotoxikologického... pro případ havárie. Byly představeny i nástroje pro prevenci a předvídání havárií. Přednáška byla doplněna několika filmovými ukázkami skutečných havárií. Jako další hovořil Ing. Jaromír Jakubík z Inspektorátu práce v Trenčíně. Přednesl příspěvek s... Jančurové z Národného inšpektorátu práce Košice, která hovořila na téma "Evropská kampaň využívaná jako prostředek pro zlepšení BOZP", jejíž cílem má být uvedení BOZP ve známost širší veřejnosti. Byl představen postup a  náležitosti, které jsou k tomuto projektu... Ve dnech 18. až 20. listopadu 2015 proběhl ve Štrbském Plese již 28. ročník mezinárodní konference „Aktuální otázky bezpečnosti práce“. Jedná se o největší a nejprestižnější akci tohoto typu na Slovensku. Cílem konference bylo představit účastníkům nové trendy, postupy a zkušenosti dobré praxe v oblasti BOZP. Součástí akce bylo také předání certifikátů „Bezpečný podnik“. .... Jaromír Jakubík z Inspektorátu práce v Trenčíně. Přednesl příspěvek s názvem "Spolehlivost řídicích systémů pracovních strojů a jejich vliv na vznik pracovních úrazů". Podtrhl význam ochranných pracovních prostředků, ale zároveň uvedl případy, kdy i osobní... konference byl zahájen úvodní přednáškou Ing. Laurencie Jančurové z Národného inšpektorátu práce Košice, která hovořila na téma "Evropská kampaň využívaná jako prostředek pro zlepšení BOZP", jejíž cílem má být uvedení BOZP ve známost širší veřejnosti. Byl... videoukázkou týkající se ochrany zdraví zaměstnanců. Na závěr byla prezentována příslušná legislativa. Dále vystoupil Ing. Jiří Tilhon z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., v Praze s přednáškou "Spolupráce při prevenci rizik". Konstatoval, mimo jiné, že...Informace z XXVIII. ročníku mezinárodní konference „Aktuální otázky bezpečnosti práce 2015“

 8. Plakát Digitalizace práce a muskuloskeletální poruchy

  Poslední aktualizace: 06.06.2022 - 11:02

  Plakáty byly vytvořeny v rámci kampaně pro zaměstnavatele pod názvem CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII a najdete je také na webových stránkách Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, kam budou postupně přidávány další materiály k této kampani. ... Vyšel 3. plakát (viz přílohu) Práce z domova a muskuloskeletální poruchy. ... poruchykampanězaměstnavatelézaměstnanciVÚBP, v. v. i. Plakáty byly vytvořeny v rámci kampaně pro zaměstnavatele pod názvem CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII a najdete je také na webových stránkách Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, kam budou postupně přidávány další materiály k... této kampani. Soubory ke stažení:  Plakát Digitalizace práce a muskuloskeletální poruchyTaké si můžete přečíst 16.06.2022 - Zdravé pracoviště a digitalizace v BOZP 15.06.2022 - Sestava cviků pro zvýšení fyzické kondice strážníků...Plakát Digitalizace práce a muskuloskeletální poruchy

 9. Bezpečnost práce při chovu skotu

  Poslední aktualizace: 09.06.2022 - 11:11

  Při činnostech týkajících se samotného chovu skotu se v roce 2021 stalo 10 pracovních úrazů s hospitalizací delší než 5 dní a 1 pracovní úraz smrtelný. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce při chovu skotu jsou uvedeny zejména v nařízení... vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat (dále jen nařízení vlády). Podle ust. přílohy č. 2 bodu 1 nařízení vlády je při chovu skotu... zaměstnavatel povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy zejména s ohledem na rizika. Pracovní postupy by měly reflektovat především konkrétní podmínky na daném pracovišti, kde se skot chová, prostorové uspořádání pracoviště, ústupové cesty z... Z kontrolních činností provedených Státním úřadem inspekce práce u kontrolovaných osob bylo zjištěno, že v odvětví A – Zemědělství, lesnictví, rybářství (podle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE) se v roce 2021 stalo celkem 2 121 pracovních úrazů... Při činnostech týkajících se samotného chovu skotu se v roce 2021 stalo 10 pracovních úrazů s hospitalizací delší než 5 dní a 1 pracovní úraz smrtelný. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce při chovu skotu jsou uvedeny zejména v nařízení... vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat (dále jen nařízení vlády). Podle ust. přílohy č. 2 bodu 1 nařízení vlády je při chovu skotu... zaměstnavatel povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy zejména s ohledem na rizika. Pracovní postupy by měly reflektovat především konkrétní podmínky na daném pracovišti, kde se skot chová, prostorové uspořádání pracoviště, ústupové cesty z...Bezpečnost práce při chovu skotu

 10. Představujeme Výzkumný ústav bezpečnosti práce

  Poslední aktualizace: 18.03.2021 - 08:45

  3D tisk z termoplastů současně na více tiskárnách, dosahuje koncentrace nanočástic v pracovním prostředí hodnot i nad úroveň, která je v metodice Ministerstva práce a sociálních věcí uvedena jako riziková, a tedy vyžadující aplikaci ochranných prostředků... Výzkumný ústav bezpečnosti práce v současné době plní aktuální úkoly pro svého zřizovatele, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí, dále pro Ministerstvo životního prostředí a další orgány státní správy. Věnuje se výzkumu, vzdělávání, zkoušení... důstojné práce v ČR. Jmenovat lze například webové aplikace Kvalita pracovního života (Indikátor subjektivně vnímané kvality pracovního života) nebo publikační činnost, prezentace výsledků na workshopech, seminářích a konferencích. Odborné pracoviště... Výzkumný ústav bezpečnosti práce v roce 2019 oslavil významné výročí svého vzniku. Za 65 let jeho existence byla bezpečnost práce poznamenána velkými změnami ve vývoji v této oblasti a výzkumný ústav dnes zaujímá významné místo v rámci oboru. ... práce, veřejná výzkumná instituce 2018–2021Také si můžete přečíst 16.03.2021 - Aktuální situace kolem covid-19 - otázky a odpovědi 04.03.2021 - Základní doporučení pro zaměstnavatele pro zajištění BOZP při práci z domova... tisk z termoplastů současně na více tiskárnách, dosahuje koncentrace nanočástic v pracovním prostředí hodnot i nad úroveň, která je v metodice Ministerstva práce a sociálních věcí uvedena jako riziková, a tedy vyžadující aplikaci ochranných prostředků... zdravíinstituce Výzkumný ústav bezpečnosti práce v současné době plní aktuální úkoly pro svého zřizovatele, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí, dále pro Ministerstvo životního prostředí a další orgány státní správy. Věnuje se výzkumu, vzdělávání, zkoušení...Představujeme Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail