Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Globalizace a respektování norem BOZP s přihlédnutím k zaměstnávání zahraničních pracovních migrantů – 3. část

  Poslední aktualizace: 11.05.2021 - 17:22

  (Vartia-Väänänen, 2007). Migranti pracuji nejčastěji ve fyzicky náročných sektorech jako například zemědělství, rybářský průmysl, kde jsou daleko častější pracovní úrazy a nemoci z povolání (Eurofound, 2007). Migranti jsou také vystaveni expozici vibrací... náročných sektorech jako například zemědělství, rybářský průmysl, kde jsou daleko častější pracovní úrazy a nemoci z povolání (Eurofound, 2007). Migranti jsou také vystaveni expozici vibrací, hluku, horka, toxických látek a dalších kontaminantů

 2. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2009/12

  Poslední aktualizace: 04.01.2010 - 12:17

  zlepšení rámcových podmínek v logistice pro posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ve střední a východní Evropě.         klíčová slova: průmysl chemický - látky chemické - logistika - doprava - Evropa - konference mezinárodní - závěry... hodnotná náplň byla dalším příspěvkem k přiblížení veřejnému zájmu o tuto průmyslovou oblast nejen v Evropě, ale i kdekoli jinde.         klíčová slova: chemie - průmysl chemický - rozvoj trvale udržitelný - odpovědnost - podniky....         klíčová slova: průmysl chemický - látky chemické - logistika - doprava - Evropa - konference mezinárodní - závěry - doporučení 24 ROTREKL, M.: Evropská konference Responsible Care.         anotace: V Praze se ve dnech 21.–23. října... - průmysl chemický - rozvoj trvale udržitelný - odpovědnost - podniky - nanomateriály - REACH - GHS 25 Význam hodnocení rizik při snižování onemocnění na pracovišti.         anotace: V rámci dvouleté kampaně "Zdravé pracoviště

 3. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2020/07-08

  Poslední aktualizace: 18.09.2020 - 13:52

  mimořádné - průmysl petrochemický - Hasičský záchranný sbor - spolupráce mezinárodní   Acta Oeconomica Pragensia - č. 3-4 (2019)GLASEROVÁ, MARTINA: Value preferences and frustration in the workplace / Hodnotové preference a frustrace na pracovištianotace... výrobu nábytku, protože dosud nebylo k dispozici žádné měřítko. Dotazník přijalo 783 subjektů.klíčová slova: klima bezpečnostní - kultura bezpečnosti - průmysl nábytkářský - výroba - řízení bezpečnosti práce - TureckoLIANG, HUAKANG - ZHANG, SHOUJIAN - SU..., automatizace a inteligentní propojení výrobních kroků, představují pro design podporující zdraví jak příležitosti, tak výzvy.klíčová slova: průmysl 4.0 - digitalizace - BOZP - zdraví - zdraví duševní - psychikaFROST, MARTINA: Produktive, sichere und gesunde... Chemelot, který leží nedaleko nizozemského města Maastricht. Těchto stáží se vždy účastní nejen příslušníci v pozicích techniků chemické služby, velitelů družstev nebo velitelů čet, ale i velitelů stanic.klíčová slova: události mimořádné - průmysl... nábytku, protože dosud nebylo k dispozici žádné měřítko. Dotazník přijalo 783 subjektů.klíčová slova: klima bezpečnostní - kultura bezpečnosti - průmysl nábytkářský - výroba - řízení bezpečnosti práce - Turecko LIANG, HUAKANG - ZHANG, SHOUJIAN - SU, YIKUN... digitalizace, automatizace a inteligentní propojení výrobních kroků, představují pro design podporující zdraví jak příležitosti, tak výzvy.klíčová slova: průmysl 4.0 - digitalizace - BOZP - zdraví - zdraví duševní - psychika FROST, MARTINA: Produktive, sichere und

 4. Pracovní úrazovost v České republice v roce 2011

  Poslední aktualizace: 11.07.2012 - 13:56

  . Největší počet smrtelných pracovních úrazů vykázala odvětví: Zpracovatelský průmysl (C.), Stavebnictví (F.) a Doprava a skladování (H.). Počet případů meziročně vzrostl ve Zpracovatelském průmyslu (C.), ve Velkoobchodu, maloobchodu, opravách (G.), Těžbě a

 5. Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2013

  Poslední aktualizace: 11.12.2014 - 10:55

  úrazů vykazoval zpracovatelský průmysl a stavebnictví. Tato dvě odvětví se na první a druhé pozici střídají. Ve stavebnictví bylo v roce 2009 vykázáno minimum případů (19) od roku 2000. V roce 2010 došlo k nárůstu o 8 případů (celkem 27) a v roce 2013 zde

 6. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2013/02

  Poslední aktualizace: 03.03.2013 - 22:28

   inovací také firemní kultura v oblasti péče o zaměstnance.klíčová slova: kultura firemní - péče o zaměstnance - strategie podnikové - průmysl textilní - odbory   Travail et Sécurité - č. 735 (2013) BRASSEUR, GRÉGORY - RAVALLEC, CÉLINE - VAUDOUX... firmy stojí vedle vývoje a inovací také firemní kultura v oblasti péče o zaměstnance.klíčová slova: kultura firemní - péče o zaměstnance - strategie podnikové - průmysl textilní - odbory   Travail et Sécurité - č. 735 (2013) BRASSEUR, GRÉGORY - RAVALLEC

 7. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2009/8

  Poslední aktualizace: 01.09.2009 - 12:06

   hlediska demografického vývoje.         klíčová slova: prevence nemocí - průmysl chemický - lékaři závodní - zdraví - zaměstnanci - péče zdravotní 19 KAISER, VOLKER: Die Methodik der Zusammenhangsbegutachtung : Hinweise für die... práce - ústavy bezpečnosti práce - průmysl chemický - USA 75 LONG, L.-A.: History of process safety at OSHA. Dějiny bezpečnosti procesů v Agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA)         anotace: První významný předpis.... Poučení z jejich vyšetřování napomohlo zformovat její činnost a takto jsou utvářeny její dějiny i po více než 15 letech.         klíčová slova: ústavy bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - průmysl chemický - procesy chemické....         klíčová slova: prevence nemocí - průmysl chemický - lékaři závodní - zdraví - zaměstnanci - péče zdravotní 19 KAISER, VOLKER: Die Methodik der Zusammenhangsbegutachtung : Hinweise für die Unfallsachbearbeitung. Metodika posudků lékařské příčinné....         klíčová slova: bezpečnost práce - hygiena práce - ústavy bezpečnosti práce - průmysl chemický - USA 75 LONG, L.-A.: History of process safety at OSHA. Dějiny bezpečnosti procesů v Agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci... práce - průmysl chemický - procesy chemické - chemikálie nebezpečné - USA 76 CUMMINGS, D.-E.: The evolution and current status of process safety management metrics. Vývoj a současný stav schématu managementu bezpečnosti práce         anotace

 8. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2016/06

  Poslední aktualizace: 13.07.2016 - 22:20

  stavebnictvíanotace: Stavební průmysl je jedním z nejnebezpečnějších pracovních prostředí, v němž se vyskytuje vysoký počet pracovních úrazů a úmrtí. Ke zlepšení výkonnosti BOZP je potřeba dosažení nulového počtu zranění, nemocí a úmrtí na stavbách. Jednou ze... bezpečnosti práce MARKS, ERIC - AWOLUSI, IBUKUN D. - MCKAY, BRIAN: Near-hit reporting: reducing construction industry injuries / Hlášení skoronehod či skoroúrazů: snižování pracovních úrazů ve stavebnictvíanotace: Stavební průmysl je jedním z

 9. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2017/02

  Poslední aktualizace: 06.03.2017 - 13:28

   bezpečného provozu na řízení technologických procesů. Zmíněn je příklad opatření ke zvyšování provozní bezpečnosti. klíčová slova: řízení podnikové - průmysl chemický - rizika - bezpečnost provozní - bezpečnost průmyslová - spolehlivost - procesy... a bezpečného provozu na řízení technologických procesů. Zmíněn je příklad opatření ke zvyšování provozní bezpečnosti. klíčová slova: řízení podnikové - průmysl chemický - rizika - bezpečnost provozní - bezpečnost průmyslová - spolehlivost - procesy

 10. Pracovní úrazovost v České republice v roce 2008

  Poslední aktualizace: 19.05.2009 - 14:22

  . 4.4.1 a 4.4.2. Největší počet smrtelných pracovních úrazů vykázala odvětví: Zpracovatelský průmysl (D), Stavebnictví (F) a Doprava, skladování a spoje (I). V odvětvích Obchod, opravy motorových vozidel a výrobků (G), Finanční zprostředkování a pojišťovníctví

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail