Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Využívání flexibilních forem práce a pracovní doba z pohledu ekonomicky aktivní populace v ČR

  Poslední aktualizace: 24.01.2019 - 16:02

  na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí podle zákoníku práce přichází v úvahu sjednání kratší a změněné pracovní doby, pružné pracovní doby, práce z domova částečně nebo úplně (homeoffice, homeworking), práce na dálku (distanční..., vymezit zodpovědnosti a definovat formu předání práce, a to vše písemnou formou. Práce z domova Práce mimo pracoviště zaměstnavatele vedené pod několika pojmy jako např.: Homeoffice (bývá poskytován zaměstnavatelem jako benefit k využití čas od času..., popř. pravidelně) a Homeworking (dohodnutý výkon pracovní činnosti z domova). Tento typ práce umožňuje zaměstnancům rozvržení si pracovní doby a pracovat část týdne nebo celou pracovní dobu z domova maximálně 40 hodin týdně. Zákoník práce se u tohoto typu... flexibilní práce mít a u vybraných z nich pak jejich stručnou charakteristiku. S využitím statistických výsledků subjektivního hodnocení respondentů v rámci reprezentativního šetření kvality pracovního života 2018 článek dokládá, jak se tyto flexibilní formy... práce týkají naší ekonomicky aktivní populace, přičemž poukazuje na možné rozdíly subjektivních hodnocení podle pohlaví, věku, vzdělání a odvětvového členění. Hodnocení respondentů bylo rovněž analyzováno z pohledu práce přesčas, práce v noci a o víkendech... Flexibilní formy zaměstnání nejsou v České republice prozatím natolik běžnou praxí, jako je tomu jinde v Evropě. Nicméně i český trh práce přináší v posledních letech potřebu se těmito alternativami více zabývat, především v souvislosti s rychlým..., pružné pracovní doby, práce z domova částečně nebo úplně (homeoffice, homeworking), práce na dálku (distanční spolupráce, teleworking), dohody o práci konané mimo pracovní poměr, tj. dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti a konta... dle kvalifikace ale také dle preferencí. Na straně druhé je třeba velmi dobře předem rozvrhnout náplň práce, vymezit zodpovědnosti a definovat formu předání práce, a to vše písemnou formou. Práce z domova Práce mimo pracoviště zaměstnavatele vedené... pod několika pojmy jako např.: Homeoffice (bývá poskytován zaměstnavatelem jako benefit k využití čas od času, popř. pravidelně) a Homeworking (dohodnutý výkon pracovní činnosti z domova). Tento typ práce umožňuje zaměstnancům rozvržení si pracovní doby a...Využívání flexibilních forem práce a pracovní doba z pohledu ekonomicky aktivní populace v ČR

 2. Problematika a poznatky z výkonu inspekce práce v oblasti agenturního zaměstnávání na oblastním inspektorátu práce v letech 2008 a 2009

  Poslední aktualizace: 06.08.2010 - 13:13

  inspekce práce odsouhlaseného plánu kontrol a dále na základě podnětů přijatých od zaměstnanců, bývalých zaměstnanců, úřadů práce, popřípadě jiných orgánů a institucí. Porovnáním skutečností z let 2008 a 2009 lze konstatovat, že v roce 2009 se... Kontroly zaměřené na agenturní zaměstnávání byly v roce 2009, tak jako v předchozích letech, prováděny Oblastním inspektorátem práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj (dále OIP) v rámci hlavního úkolu na základě předem sestaveného a Státním úřadem... zdvojnásobil počet podaných i vyřízených podnětů. Koncem roku 2008 docházelo v našem regionu, zejména v krajském městě Plzni, k masovému upouštění od využívání agenturních zaměstnanců k výkonu práce. Ne vždy však probíhaly tyto redukce stavu zaměstnanců v souladu se... Oblastní inspektoráty práce provádějí mimo jiné i pravidelné kontroly agenturního zaměstnávání ve svých regionech. O vývoji situace v Plzeňském a Karlovarském kraji pojednává následující Téma týdne. ... kontrol a dále na základě podnětů přijatých od zaměstnanců, bývalých zaměstnanců, úřadů práce, popřípadě jiných orgánů a institucí. Porovnáním skutečností z let 2008 a 2009 lze konstatovat, že v roce 2009 se zdvojnásobil počet podaných i vyřízených... novelu zákona o zaměstnanosti, posiluje ochranu agenturních zaměstnanců  03.01.2023 - Pády z pojízdných lešení způsobené jejich převrácením 06.09.2022 - Oblastní inspektoráty práce (OIP) 14.07.2022 - Policy Brief VÚBP - Právní... zaměstnávání byly v roce 2009, tak jako v předchozích letech, prováděny Oblastním inspektorátem práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj (dále OIP) v rámci hlavního úkolu na základě předem sestaveného a Státním úřadem inspekce práce odsouhlaseného plánu...Problematika a poznatky z výkonu inspekce práce v oblasti agenturního zaměstnávání na oblastním inspektorátu práce v letech 2008 a 2009

 3. Workshop Digitalizace, robotizace a bezpečnost práce nejen z pohledu psychosociálních rizik

  Poslední aktualizace: 22.02.2024 - 07:53

  Workshop Digitalizace, robotizace a bezpečnost práce nejen z pohledu psychosociálních rizik se koná 27. 2. 2024 od 13 do 15 hod. online, nebo prezenčně ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce. Mgr. et Mgr. Josef SENČÍK - Úvodní slovo a představení...Workshop Digitalizace, robotizace a bezpečnost práce nejen z pohledu psychosociálních rizik

 4. Pozvánka na workshop Digitalizace, robotizace a bezpečnost práce nejen z pohledu psychosociálních rizik 

  Poslední aktualizace: 20.02.2024 - 10:20

  Workshop přináší poznatky z hloubkových rozhovorů se zaměstnanci, jež na svých pracovištích využívají nové technologie, jako jsou například roboty, a dále poznatky z oblasti vnímání kvality pracovního života. Workshop je určen především pracovníkům... působícím v oblasti bezpečnosti práce. Získané poznatky by účastníkům měli umožnit lépe se orientovat v tom, jaký mají zaměstnanci k novým technologiím vztah a jak toto případně zohlednit v rámci jejich přístupu k systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci... Workshop Digitalizace, robotizace a bezpečnost práce nejen z pohledu psychosociálních rizik se koná 27. 2. 2024 od 13 do 15 hod. online, nebo prezenčně ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce (viz pozvánku v příloze). ... Workshop přináší poznatky z hloubkových rozhovorů se zaměstnanci, jež na svých pracovištích využívají nové technologie, jako jsou například roboty, a dále poznatky z oblasti vnímání kvality pracovního života. Workshop je určen především pracovníkům působícím v... oblasti bezpečnosti práce. Získané poznatky by účastníkům měli umožnit lépe se orientovat v tom, jaký mají zaměstnanci k novým technologiím vztah a jak toto případně zohlednit v rámci jejich přístupu k systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci... člověka nejen při práci s digitálními technologiemi v oblasti BOZP 08.02.2024 - Robotika na pracovišti: připravte se na horskou dráhu plnou nových zážitků s Napem! 07.02.2024 - Práce prostřednictvím digitálních platforem: podrobnější...Pozvánka na workshop Digitalizace, robotizace a bezpečnost práce nejen z pohledu psychosociálních rizik 

 5. Více než 90 partnerů z celé Evropy spolupracuje na vytvoření bezpečné a zdravé digitální budoucnosti práce

  Poslední aktualizace: 01.03.2024 - 11:26

  Tyto podniky a sdružení z veřejného i soukromého sektoru hrají klíčovou úlohu při podpoře úspěchu kampaně prostřednictvím osvětových činností, spolupráce a inovací. Přidávají se ke kontaktním místům agentury EU-OSHA, ambasadorům sítě EEN pro BOZP a... Organizace z různých odvětví působící na celoevropské úrovni se přihlásily ke kampani Zdravé pracoviště na období 2023–2025 jako oficiální partneři kampaně. ... názory. Spuštění nového průzkumu mezi zúčastněnými subjekty agentury EU-OSHA 20.02.2024 - Pozvánka na workshop Digitalizace, robotizace a bezpečnost práce nejen z pohledu psychosociálních rizik  20.02.2024 - Seznamte se s novou zprávou o... Tyto podniky a sdružení z veřejného i soukromého sektoru hrají klíčovou úlohu při podpoře úspěchu kampaně prostřednictvím osvětových činností, spolupráce a inovací. Přidávají se ke kontaktním místům agentury EU-OSHA, ambasadorům sítě EEN pro BOZP a... pracovišti. Informace o oficiálních partnerech kampaně najdete v tiskové zprávě. Seznamte se s celou řadou partnerů kampaně. Také si můžete přečíst 22.02.2024 - Digitální transformace práce 22.02.2024 - Podělte se s námi o vaše...Více než 90 partnerů z celé Evropy spolupracuje na vytvoření bezpečné a zdravé digitální budoucnosti práce

 6. Poznatky z ověřování e-learningového kurzu „Ochrana zdraví a hygiena práce“ a jejich přínos

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  základní povědomí o ochraně zaměstnanců na pracovišti (o hygieně práce). Z hlediska dosaženého stupně formálního vzdělání je doplňující podmínkou, že uchazeč o tento e-kurz má nejméně středoškolské vzdělání. Náměty a připomínky respondentů pro interaktivitu... kapitolách Hluk, Vibrace, Zraková zátěž a doplnění studijního cíle u kap. Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu. Z doporučení pro výsledný kurz vyplynuly požadavky na lepší, přehlednější, obsáhlejší a výstižnější pojetí shrnutí studované látky za každou z kapitol... se správným řešením, jehož použitím si respondent- studující mohl ověřit, zda a do jaké míry byl úspěšný. Otázka č. x       Vyberte všechna správná řešení z nabídky odpovědí.Označte opatření, která jsou prováděna v případě práce v chladném... V tomto článku seznamují autoři čtenáře s výsledky ověřování elektronického kurzu „Ochrana zdraví a hygiena práce“, které se uskutečnilo v letním semestru akademického roku 2007/2008 na Katedře personalistiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. ... „Poskytování služeb v oblasti BOZP“, a má 3 roky praxe v oblasti BOZP, tzn. ten, jenž má již základní povědomí o ochraně zaměstnanců na pracovišti (o hygieně práce). Z hlediska dosaženého stupně formálního vzdělání je doplňující podmínkou, že uchazeč o tento e.... Zaznamenáno bylo několik málo doporučení pro úpravu studijního cíle v kapitolách Hluk, Vibrace, Zraková zátěž a doplnění studijního cíle u kap. Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu. Z doporučení pro výsledný kurz vyplynuly požadavky na lepší, přehlednější...   organizační opatření – snížení doby práce Otázka č. x       Vyberte pouze jedno správné řešení z nabídky odpovědí.V jakém frekvenčním pásmu vnímá lidské ucho zvuk?   30 Hz až 20 000 Hz   5 Hz až 15 kHz   20 Hz až 20 000 Hz...Poznatky z ověřování e-learningového kurzu „Ochrana zdraví a hygiena práce“ a jejich přínos

 7. Vstupní, nebo mimořádná prohlídka z důvodu nového zařazení práce do vyšší kategorie?

  Poslední aktualizace: 15.01.2024 - 09:42

  rozumí navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden nebo jejich změna dle vyhl. č. 79/2013 Sb. § 10 odst. 2. Druhý názor je, že jsme je na nové vstupní lékařské prohlídky posílat nemuseli, protože nedošlo ke změně druhu práce. Kdo má pravdu? Odpověď na... si pozorně přečteme ustanovení § 10 a § 12 vyhlášky, zjistíme, že v případě vstupní prohlídky podle § 10 odst. 2 jsou odlišné podmínky vázány na akt převedení na jinou práci nebo změnu druhu práce a naopak mimořádné prohlídky podle § 12 odst. 2 písm. c) na... hluku a vibrací, které nebyly při původní vstupní prohlídce zohledněny, půjde o prohlídku vstupní a musíme si zde pomoci ustanovením § 10 odst. 2 vyhlášky, a to i přesto, že nejde o změnu druhu práce nebo převedení na jinou práci. V případě navýšení míry... práce. Kdo má pravdu? Odpověď na Váš dotaz musíme hledat ve vyhlášce č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve... znění pozdějších předpisů. Když si pozorně přečteme ustanovení § 10 a § 12 vyhlášky, zjistíme, že v případě vstupní prohlídky podle § 10 odst. 2 jsou odlišné podmínky vázány na akt převedení na jinou práci nebo změnu druhu práce a naopak mimořádné... kategorie druhé pro faktor hluku a vibrací, které nebyly při původní vstupní prohlídce zohledněny, půjde o prohlídku vstupní a musíme si zde pomoci ustanovením § 10 odst. 2 vyhlášky, a to i přesto, že nejde o změnu druhu práce nebo převedení na jinou...Vstupní, nebo mimořádná prohlídka z důvodu nového zařazení práce do vyšší kategorie?

 8. Uznání nemoci z povolání, práce na poloviční úvazek a nároky pojišťovny

  Poslední aktualizace: 04.05.2021 - 10:44

  zaměstnat, ptala jsem se pracovnice pojišťovny a bylo mi odpovězeno toto: „V případě, že práce na zkrácený pracovní úvazek je ze zdravotních důvodů souvisejících s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, musí být nutnost zkrácení úvazku potvrzena lékařským... Utrpěla jsem nemoc z povolání. Od roku 2013 jsem v invalidním důchodu 1. stupně a pracuji jako OSVČ. Letos jsem se rozhodla nechat zaměstnat jako zdravotní sestra (povolání před NzP). Od 4. 1. 2021 mám pracovní poměr na poloviční úvazek jako odběrová... sestra. Stále jsem v invalidním důchodu 1. stupně. Závodní lékařka vyplnila formulář pro pojišťovnu, že mám zkrácený úvazek z důvodu nemoci z povolání. Ale pojišťovna nevyplácí náhradu za ztrátu na výdělku. Dnes po mně vyžadují vyplnění příslušného formuláře... zaměstnat, ptala jsem se pracovnice pojišťovny a bylo mi odpovězeno toto: „V případě, že práce na zkrácený pracovní úvazek je ze zdravotních důvodů souvisejících s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, musí být nutnost zkrácení úvazku potvrzena lékařským... Napsal uživatel hrubak dne 4. Květen 2021 - 10:44. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.pracovní poměrnáhradypojišťovnypoškození zdravínemoci z... povolání Utrpěla jsem nemoc z povolání. Od roku 2013 jsem v invalidním důchodu 1. stupně a pracuji jako OSVČ. Letos jsem se rozhodla nechat zaměstnat jako zdravotní sestra (povolání před NzP). Od 4. 1. 2021 mám pracovní poměr na poloviční úvazek jako...Uznání nemoci z povolání, práce na poloviční úvazek a nároky pojišťovny

 9. Zkušenosti z prověrek bezpečnosti práce a pracovněprávních vztahů v rámci programu "Bezpečný podnik"

  Poslední aktualizace: 13.03.2019 - 14:34

  Počty podniků vlastnících platné osvědčení „Bezpečný podnik“ dle jednotlivých oblastních inspektorátů práce (OIP) jsou uvedeny v následující tabulce: OIP pro hl. město Prahu 5 OIP pro Středočeský kraj 7 OIP pro... kraj 10 OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj 19 Oblastní inspektoráty práce prováděly v roce 2018 prověrky dle programu „Bezpečný podnik“ ve firmách, které se nově přihlásily do programu „Bezpečný podnik“, a ve firmách... vyhodnocení rizik a o přijatých opatřeních, ale tato rizika byla v dokumentaci uvedena obecně a nebylo v ní uvedeno, kde se tato konkrétní rizika vyskytují, na jaké části stroje, na jakém pracovišti, při jaké činnosti apod., a z tohoto důvodu byla v... V letošním roce to bude již 23 let, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo program „Bezpečný podnik“. Ke dni 23. 10. 2018 bylo držitelem platného osvědčení „Bezpečný podnik“ celkově 79 právních subjektů, což představuje přibližně 65 000 zaměstnanců. ... podniků vlastnících platné osvědčení „Bezpečný podnik“ dle jednotlivých oblastních inspektorátů práce (OIP) jsou uvedeny v následující tabulce: OIP pro hl. město Prahu 5 OIP pro Středočeský kraj 7 OIP pro Jihočeský kraj a Kraj... Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj 19 Oblastní inspektoráty práce prováděly v roce 2018 prověrky dle programu „Bezpečný podnik“ ve firmách, které se nově přihlásily do programu „Bezpečný podnik“, a ve firmách, kterým končila platnost osvědčení... opatřeních, ale tato rizika byla v dokumentaci uvedena obecně a nebylo v ní uvedeno, kde se tato konkrétní rizika vyskytují, na jaké části stroje, na jakém pracovišti, při jaké činnosti apod., a z tohoto důvodu byla v dokumentaci uvedena obecná opatření. Při...Zkušenosti z prověrek bezpečnosti práce a pracovněprávních vztahů v rámci programu "Bezpečný podnik"

 10. Bezpečnost práce a ochrana zdraví ve školství z pohledu legislativy a duální vzdělávání

  Poslední aktualizace: 13.07.2023 - 15:03

  Po úvodním slově Mgr. Dagmar Kužvartové, ředitelky zaměstnavatelské sekce Svazu průmyslu a dopravy ČR, představila Mgr. Jaroslava Žůrková z Ministerstva práce a sociálních věcí, která zastupovala Český Focal Point pro BOZP, kampaň Zdravé pracoviště na... období 2023–2025 Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku. Podle průzkumu Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA) Situace v oblasti BOZP, 2022, pracovníci v EU při práci používají následující digitální technologie: notebooky, tablety, chytré telefony... nebo tempo práce, zvyšuje se pracovní zátěž, pracovníci se setkávají s dlouhou nepravidelnou pracovní dobou. Kampaň si klade za cíl: zlepšit znalosti o bezpečném a produktivním používání digitálních technologií ve všech odvětvích, zvýšit... V rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2023–2025 s názvem Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku se 21. června 2023 konal online seminář Bezpečnost práce a ochrana zdraví ve školství z pohledu legislativy a duální vzdělávání. ... předpisyškolstvísemináře Po úvodním slově Mgr. Dagmar Kužvartové, ředitelky zaměstnavatelské sekce Svazu průmyslu a dopravy ČR, představila Mgr. Jaroslava Žůrková z Ministerstva práce a sociálních věcí, která zastupovala Český Focal Point pro BOZP, kampaň Zdravé... pracoviště na období 2023–2025 Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku. Podle průzkumu Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA) Situace v oblasti BOZP, 2022, pracovníci v EU při práci používají následující digitální technologie: notebooky, tablety, chytré... rychlost nebo tempo práce, zvyšuje se pracovní zátěž, pracovníci se setkávají s dlouhou nepravidelnou pracovní dobou. Kampaň si klade za cíl: zlepšit znalosti o bezpečném a produktivním používání digitálních technologií ve všech odvětvích, zvýšit...Bezpečnost práce a ochrana zdraví ve školství z pohledu legislativy a duální vzdělávání

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail