Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Uznání nemoci z povolání, práce na poloviční úvazek a nároky pojišťovny

  Poslední aktualizace: 04.05.2021 - 10:44

  zaměstnat, ptala jsem se pracovnice pojišťovny a bylo mi odpovězeno toto: „V případě, že práce na zkrácený pracovní úvazek je ze zdravotních důvodů souvisejících s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, musí být nutnost zkrácení úvazku potvrzena lékařským... Utrpěla jsem nemoc z povolání. Od roku 2013 jsem v invalidním důchodu 1. stupně a pracuji jako OSVČ. Letos jsem se rozhodla nechat zaměstnat jako zdravotní sestra (povolání před NzP). Od 4. 1. 2021 mám pracovní poměr na poloviční úvazek jako odběrová... sestra. Stále jsem v invalidním důchodu 1. stupně. Závodní lékařka vyplnila formulář pro pojišťovnu, že mám zkrácený úvazek z důvodu nemoci z povolání. Ale pojišťovna nevyplácí náhradu za ztrátu na výdělku. Dnes po mně vyžadují vyplnění příslušného formuláře... pojišťovny a bylo mi odpovězeno toto: „V případě, že práce na zkrácený pracovní úvazek je ze zdravotních důvodů souvisejících s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, musí být nutnost zkrácení úvazku potvrzena lékařským posudkem, který může vystavit pouze... 05.05.2021 Zdroj: BOZPinfo Poškození zdraví Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová. nemoc z povolánípracovní poměrnáhradypojišťovnypoškození zdraví Utrpěla jsem nemoc z povolání. Od... důchodu 1. stupně. Závodní lékařka vyplnila formulář pro pojišťovnu, že mám zkrácený úvazek z důvodu nemoci z povolání. Ale pojišťovna nevyplácí náhradu za ztrátu na výdělku. Dnes po mně vyžadují vyplnění příslušného formuláře za účelem vypracování lékařského...Uznání nemoci z povolání, práce na poloviční úvazek a nároky pojišťovny

 2. Nelehká situace po ukončení práce z důvodu nemoci z povolání

  Poslední aktualizace: 15.03.2016 - 12:31

  Chtěla bych se zeptat, jak je to s nárokem na rentu. Po uznání nemoci z povolání - syndrom karpalního tunelu - jsem dostala výpověď dle § 52 písm. d) zákoníku práce s odstupným ve výši 12násobku platu. Jsem vedená na úřadu práce. Mám nárok na rentu i po... hlediska vašich schopností, kvalifikace a zdravotního stavu, jen pro nedostatek pracovních příležitostí a situaci na trhu práce, kdy tedy máte zájem využít nemocí z povolání sníženou (omezenou) pracovní způsobilost, ale nemáte možnost jej uskutečnit... dobu vedení na úřadu práce, když teď rok nebudu nic pobírat? A co když si najdu práci dřív než za rok? V případě, že mám nárok na rentu, jak zažádat o vyplácení renty, ať už na úřadu práce nebo v novém zaměstnání? Rozhodující je, co jste dělala v onom... Nelehká situace po ukončení práce z důvodu nemoci z povolání Napsal uživatel admin dne 15. Březen 2016 - 12:31. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... formulář.nemoci z povoláníodškodňováníChtěla bych se zeptat, jak je to s nárokem na rentu. Po uznání nemoci z povolání - syndrom karpalního tunelu - jsem dostala výpověď dle § 52 písm. d) zákoníku práce s odstupným ve výši 12násobku platu. Jsem vedená na... zaměstnání, které by bylo pro Vás vhodné z hlediska vašich schopností, kvalifikace a zdravotního stavu, jen pro nedostatek pracovních příležitostí a situaci na trhu práce, kdy tedy máte zájem využít nemocí z povolání sníženou (omezenou) pracovní způsobilost, ale...Nelehká situace po ukončení práce z důvodu nemoci z povolání

 3. Rozhovor s RNDr. Stanislavem Malým, Ph.D. z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

  Poslední aktualizace: 07.05.2013 - 16:09

  č. 341/2005 Sb. Naším zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Předmětem naší hlavní činnosti je vědecký výzkum a aplikace metod v oblasti prevence rizik vyplývajících z pracovních činností. Jsme jediným národním výzkumným pracovištěm, které... bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí vedoucího k omezování počtu úrazů a nemocí souvisejících s prací. Naše úkoly vyplývají z Úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO), z požadavků Rady Evropské unie a Evropské komise, Evropské agentury pro... uvedenou Masarykovou akademií práce. Psychologií a sociologií práce, jakož i bezpečností práce se zabýval v první republice Ústřední psychotechnický ústav, který byl založen v roce 1920 z iniciativy České akademie technické. Přebudováním tohoto ústavu vznikl v.... Naším zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Předmětem naší hlavní činnosti je vědecký výzkum a aplikace metod v oblasti prevence rizik vyplývajících z pracovních činností. Jsme jediným národním výzkumným pracovištěm, které se zabývá... neohrožujícího pracovního prostředí vedoucího k omezování počtu úrazů a nemocí souvisejících s prací. Naše úkoly vyplývají z Úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO), z požadavků Rady Evropské unie a Evropské komise, Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu... akademií práce. Psychologií a sociologií práce, jakož i bezpečností práce se zabýval v první republice Ústřední psychotechnický ústav, který byl založen v roce 1920 z iniciativy České akademie technické. Přebudováním tohoto ústavu vznikl v roce 1939 Ústav lidské...Rozhovor s RNDr. Stanislavem Malým, Ph.D. z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

 4. Doprovod dospělého syna do domova pro zdravotně postižené

  Poslední aktualizace: 02.07.2012 - 13:23

  doprovod do zařízení sociální péče pouze u dítěte. Jak je to řešené u osob, které už nejsou dětmi, ale rodič je musí přesto doprovázet? Má právo na pracovní volno a je placené nebo neplacené? V zákoně je řešen jen doprovod k lékaři nikoli doprovod při cestě z... domova pro zdravotně postižené na víkendový pobyt domů a zpět. Syn jezdí domů na víkendový pobyt vždy v pátek a vrací se zpět v pondělí ráno. Tento doprovod mi zasahuje do pracovní doby. Doprovod osoby ZTP/P do a ze zařízení sociální péče je sice faktickou... překážkou v práci zaměstnance, ale, nejedná-li se o dítě zaměstnance, tuto situaci pracovněprávní předpisy neřeší. Nejedná se o žádnou z překážek v práci na straně zaměstnance, uvedených v nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah... doprovod při cestě z domova pro zdravotně postižené na víkendový pobyt domů a zpět. Syn jezdí domů na víkendový pobyt vždy v pátek a vrací se zpět v pondělí ráno. Tento doprovod mi zasahuje do pracovní doby. Doprovod osoby ZTP/P do a ze zařízení sociální... Doprovod dospělého syna do domova pro zdravotně postižené Napsal uživatel admin dne 2. Červenec 2012 - 13:23. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... péče je sice faktickou překážkou v práci zaměstnance, ale, nejedná-li se o dítě zaměstnance, tuto situaci pracovněprávní předpisy neřeší. Nejedná se o žádnou z překážek v práci na straně zaměstnance, uvedených v nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se...Doprovod dospělého syna do domova pro zdravotně postižené

 5. Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce

  Poslední aktualizace: 21.04.2005 - 12:08

  pracovního prostředí a pracovních podmínek z hlediska bezpečnosti a produktivity práce a pracovní pohody Pro tento projektový úkol byly stanoveny tyto cíle: a) formulace základních směrů výzkumu v oblasti pracovního prostředí tak, aby vytvořil základ... bezpečnosti práce na základě vytváření předpokladů pro optimalizaci pracovního prostředí, a to jak z teoretického, tak z experimentálního hlediska. Projekt 2: Vliv trvalého zvyšování kultury práce na bezpečnost a produktivitu práce Cílem řešení bylo: a... harmonizované s EU je výzkum, návrh a ověření prostředků směřujících k zajištění trvalého zvyšování bezpečnosti, produktivity a kultury práce. Uvedený cíl vychází z premisy, že sociální politika jako zdroj ekonomického bohatství a kulturního rozkvětu státu... Výsledky semináře ze dne 15. prosince 2004. Místo jednání: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Účast na jednání: pracovníci odboru bezpečnosti práce a prevence (MPSV), členové Rady vlády pro BOZP, zástupci Hospodářské komory ČR, pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. ... bezpečnosti práce a umožní i navázat na mezinárodní výzkumné programy. Výzkumný záměr byl členěn do pěti výzkumných projektů, které daly základ systematickému výzkumu v této oblasti. Projekt 1: Optimalizace pracovního prostředí a pracovních podmínek z... optimalizaci pracovního prostředí, a to jak z teoretického, tak z experimentálního hlediska. Projekt 2: Vliv trvalého zvyšování kultury práce na bezpečnost a produktivitu práce Cílem řešení bylo: a) zmapovat situaci a stav kultury práce v ČR b... oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vycházejí z „Koncepce VaV MPSV“. Ta umožnila realizovat novou strategii výzkumu, kterou VÚBP prosazoval již od počátku 90. let a která vycházela z řešení dílčích problémů a směřovala ke komplexnímu přístupu...Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce

 6. Distanční práce v (post)kovidovém období

  Poslední aktualizace: 01.07.2022 - 13:59

  Abstrakt Příspěvek se zabývá prací z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele při používání zlidovělého pojmu práce z domova, kdy zdůrazňuje dopady této formy práce na zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Zdůrazňuje též povinnosti zaměstnavatele v..., kterým bude třeba čelit, aby se odstranily některé nedostatky při aplikaci institutu. Klíčová slova: práce z domova, home office, telework, duševní zdraví, psychosociální rizika, pracovní poměr, pracovní právo Abstract The paper deals with work from a... „zákoník práce“) je v době epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2, neboli covid-19, velmi aktuální. Pandemie započala období, kdy z domova pracují i ti zaměstnanci, které by to lidově řečeno nikdy ani nenapadlo. Práce z domova byla zvolena jako... Příspěvek se zabývá prací z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele při používání zlidovělého pojmu práce z domova, kdy zdůrazňuje dopady této formy práce na zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Zdůrazňuje též povinnosti zaměstnavatele v oblasti... pracovních podmínek těchto zaměstnanců s akcentem na psychosociální rizika. Na statistických datech příspěvek dokládá zhoršení zdraví zaměstnanců v případě nedůsledného plnění povinností zaměstnavatele při této formě práce. Pojmenovává výzvy, kterým bude třeba čelit, aby se odstranily některé nedostatky při aplikaci institutu. ... práce z domovahome officeteleworkduševní zdravípsychosociální rizikapracovní poměrpracovní právo Abstrakt Příspěvek se zabývá prací z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele při používání zlidovělého pojmu práce z domova... zdraví zaměstnanců v případě nedůsledného plnění povinností zaměstnavatele při této formě práce. Pojmenovává výzvy, kterým bude třeba čelit, aby se odstranily některé nedostatky při aplikaci institutu. Klíčová slova: práce z domova, home office, telework... domova pracují i ti zaměstnanci, které by to lidově řečeno nikdy ani nenapadlo. Práce z domova byla zvolena jako jedno z opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru. V té době se jednalo o opatření z hlediska ochrany veřejného zdraví, navíc natolik plošné...Distanční práce v (post)kovidovém období

 7. Poznatky z ověřování e-learningového kurzu „Ochrana zdraví a hygiena práce“ a jejich přínos

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  základní povědomí o ochraně zaměstnanců na pracovišti (o hygieně práce). Z hlediska dosaženého stupně formálního vzdělání je doplňující podmínkou, že uchazeč o tento e-kurz má nejméně středoškolské vzdělání. Náměty a připomínky respondentů pro interaktivitu... kapitolách Hluk, Vibrace, Zraková zátěž a doplnění studijního cíle u kap. Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu. Z doporučení pro výsledný kurz vyplynuly požadavky na lepší, přehlednější, obsáhlejší a výstižnější pojetí shrnutí studované látky za každou z kapitol... se správným řešením, jehož použitím si respondent- studující mohl ověřit, zda a do jaké míry byl úspěšný. Otázka č. x       Vyberte všechna správná řešení z nabídky odpovědí.Označte opatření, která jsou prováděna v případě práce v chladném... V tomto článku seznamují autoři čtenáře s výsledky ověřování elektronického kurzu „Ochrana zdraví a hygiena práce“, které se uskutečnilo v letním semestru akademického roku 2007/2008 na Katedře personalistiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. ... „Poskytování služeb v oblasti BOZP“, a má 3 roky praxe v oblasti BOZP, tzn. ten, jenž má již základní povědomí o ochraně zaměstnanců na pracovišti (o hygieně práce). Z hlediska dosaženého stupně formálního vzdělání je doplňující podmínkou, že uchazeč o... dozvědí. Zaznamenáno bylo několik málo doporučení pro úpravu studijního cíle v kapitolách Hluk, Vibrace, Zraková zátěž a doplnění studijního cíle u kap. Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu. Z doporučení pro výsledný kurz vyplynuly požadavky na lepší...   organizační opatření – snížení doby práce Otázka č. x       Vyberte pouze jedno správné řešení z nabídky odpovědí.V jakém frekvenčním pásmu vnímá lidské ucho zvuk?   30 Hz až 20 000 Hz   5 Hz až 15 kHz   20 Hz až 20 000 Hz...Poznatky z ověřování e-learningového kurzu „Ochrana zdraví a hygiena práce“ a jejich přínos

 8. Informace z XXV. ročníku mezinárodní konference „Aktuální otázky bezpečnosti práce 2012“

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  právě servisní průmysl. V druhé části úterního bloku proběhla diskuse u kulatého stolu na téma „Úrazové postavení živnostníků“. Za kulatý stůl zasedli Ing. Ondřej Ficeri z Hlavního inspektorátu práce Košice, JUDr. Soňa Oslanská ze Sociální pojišťovny..., Mgr. Tibor Holý, živnostník, Ing. Andrej Gmitter z Národního inspektorátu práce a Ing. Vladimír Kmec z Konfederace odborových svazů Slovenské republiky. Do diskuse se dále zapojovali někteří z přítomných posluchačů. V rámci diskuse se probírala otázka.... Jedním z možných návrhů byla například úprava terminologie v zákoníku práce, ale to se nesetkalo s širokým přijetím. Zajímavým poznatkem byl výrok Mgr. Holého, který si myslí, že sami živnostníci ve věci úrazového pojištění jednotní nejsou. Někteří... Ve dnech 6. až 8. listopadu 2012 proběhl ve slovenském Štrbském Plese již 25. ročník mezinárodní konference „Aktuální otázky bezpečnosti práce“. Jedná se o největší a nejprestižnější akci tohoto typu na Slovensku. Cílem konference bylo představit... partnery konference byly Inspektorát práce Slovenské republiky, Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Asociace BOZP a OPP. Součástí konference bylo předání ocenění Bezpečný podnik. Jako výstup z konference byl publikován sborník... inspektorátu práce Košice, JUDr. Soňa Oslanská ze Sociální pojišťovny, Mgr. Tibor Holý, živnostník, Ing. Andrej Gmitter z Národního inspektorátu práce a Ing. Vladimír Kmec z Konfederace odborových svazů Slovenské republiky. Do diskuse se dále zapojovali někteří... pojištění. Shoda již nepanovala na způsobu provedení takovýchto kroků. Jedním z možných návrhů byla například úprava terminologie v zákoníku práce, ale to se nesetkalo s širokým přijetím. Zajímavým poznatkem byl výrok Mgr. Holého, který si myslí, že sami...Informace z XXV. ročníku mezinárodní konference „Aktuální otázky bezpečnosti práce 2012“

 9. Současný charakter vykonávané práce a výskyt některých rizikových faktorů z pohledu ekonomicky aktivní populace ČR

  Poslední aktualizace: 24.01.2019 - 15:09

  . Zmiňované trendy jsou v článku doloženy statistickými údaji zachycujícími subjektivní hodnocení charakteru práce a pracovních rizik respondenty z dotazníkového šetření 2018. Klíčová slova: charakter práce, odvětví ekonomických činností (CZ-NACE), klasifikace... kvalitu pracovního života[1] byl mimo jiné zaměřený na subjektivní hodnocení charakteru právě vykonávané práce z pohledu míry její fyzické a psychické náročnosti, pracovního tempa, jednotvárnosti a monotónnosti práce. Celkové hodnocení výsledků ukázalo... středně těžkou zátěž. Téměř osmnáct procent respondentů uvedlo, že jejich práce je velmi pestrá. Graf č. 1: Průměrné hodnoty vybraných dimenzí charakteru práce Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. – 11. 6. 2018, 2068 respondentů z... jsou v článku doloženy statistickými údaji zachycujícími subjektivní hodnocení charakteru práce a pracovních rizik respondenty z dotazníkového šetření 2018. ... Dynamika pracovního trhu v České republice s sebou neodmyslitelně přináší důsledky v podobě postupné proměny charakteru práce. Ruku v ruce s uvedeným trendem přicházejí nová pracovní rizika, nebo se silněji připomínají všeobecně známá. Zmiňované trendy... hodnocení charakteru práce a pracovních rizik respondenty z dotazníkového šetření 2018. Klíčová slova: charakter práce, odvětví ekonomických činností (CZ-NACE), klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), subjektivní hodnocení, kvalita pracovního života, Česká republika... vykonávané práce z pohledu míry její fyzické a psychické náročnosti, pracovního tempa, jednotvárnosti a monotónnosti práce. Celkové hodnocení výsledků ukázalo, že pracovní pozice jsou více náročné po psychické stránce (průměr 5,73) než fyzické (průměr 4,94.... Graf č. 1: Průměrné hodnoty vybraných dimenzí charakteru práce Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. – 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem...Současný charakter vykonávané práce a výskyt některých rizikových faktorů z pohledu ekonomicky aktivní populace ČR

 10. Informace z XXVI. ročníku mezinárodní konference „Aktuální otázky bezpečnosti práce 2013“

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  . Zaměstnanci tak musí při příchodu do práce parkovat couváním. Důvodem je to, že couvání vyhodnotil podnik jako jeden z možných rizikových faktorů, kdy při odchodu ze zaměstnání nebo v okamžiku evakuace je již zaměstnanec unaven, případně pod tlakem, a proto je lépe..., tedy v listopadu 2014. Oficiální stránky konference http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/Aktivity/BOZP/index.htm. Vzorová citace SENČÍK, Josef. Informace z XXVI. ročníku mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2013“. Časopis výzkumu a... Abstrakt Ve dnech 12. a 13. listopadu 2013 proběhl ve slovenském Štrbském Plese již 26. ročník mezinárodní konference „Aktuální otázky bezpečnosti práce“. Jedná se o největší a nejprestižnější akci tohoto typu na Slovensku. Cílem konference bylo... Ve dnech 12. a 13. listopadu 2013 proběhl ve slovenském Štrbském Plese již 26. ročník mezinárodní konference „Aktuální otázky bezpečnosti práce“. Jedná se o největší a nejprestižnější akci tohoto typu na Slovensku. Cílem konference bylo představit... republiky. Dalšími partnery konference byly Inspektorát práce Slovenské republiky, Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Asociace BOZP a OPP. Součástí konference bylo předání ocenění Bezpečný podnik. Jako výstup z konference byl..., kdy jeden z podniků nařizuje svým zaměstnancům i způsob parkování. Zaměstnanci tak musí při příchodu do práce parkovat couváním. Důvodem je to, že couvání vyhodnotil podnik jako jeden z možných rizikových faktorů, kdy při odchodu ze zaměstnání nebo v... konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2013“. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2013, roč. 6, č. 3-4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/konference-aktualne-bozp-2013.html>. ISSN 1803-3687. 13.01.2014Autor článku: Mgr. et Mgr. Josef Senčík ...Informace z XXVI. ročníku mezinárodní konference „Aktuální otázky bezpečnosti práce 2013“

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail