Výsledky vyhledávání výrazu "ergonomie"

Výsledky vyhledávání

 1. Ergonomie pracovního místa

  Poslední aktualizace: 01.03.2004 - 14:56

  Ergonomie pracovního místa Napsal uživatel admin dne 1. Březen 2004 - 14:56. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář. V posledních letech se...Ergonomie pracovního místa

 2. ŠKODA AUTO klade důraz na zdraví a prevenci

  Poslední aktualizace: 27.06.2013 - 15:04

  předcházet, nežli je následně řešit. Proto jsou ve ŠKODA AUTO preventivní opatření důležitým pilířem ergonomické politiky. Těžištěm zlepšení ergonomie je samotná oblast výroby automobilů. Všechny aktivity zde spočívají především v optimalizaci celého... materiálem jsou pro pracovníky mnohem přístupnější. Zlepšování pracovních podmínek se týká všech oblastí činnosti firmy. Proto se v rámci projektu ergonomie řeší i pracovní podmínky v kancelářích jako například správné sezení, nastavení monitoru počítače a... centrálního projektu ergonomie. Při hodnocení ergonomie sází ŠKODA AUTO také na nejnovější vědecké poznatky. Od poloviny roku 2012 má automobilka vlastní autorizovanou Laboratoř ergonomie a fyziologie práce. Úkolem laboratoře je zejména posuzování úrovně pracovních... Zdraví a bezpečnost zaměstnanců patří k hlavním pilířům sociální politiky společnosti ŠKODA AUTO. V rámci "Dne ergonomie", který se konal 10. června 2013, prezentovala česká automobilka hlavní body svého rozsáhlého projektu ergonomie. ... předcházet, nežli je následně řešit. Proto jsou ve ŠKODA AUTO preventivní opatření důležitým pilířem ergonomické politiky. Těžištěm zlepšení ergonomie je samotná oblast výroby automobilů. Všechny aktivity zde spočívají především v optimalizaci celého... materiálem jsou pro pracovníky mnohem přístupnější. Zlepšování pracovních podmínek se týká všech oblastí činnosti firmy. Proto se v rámci projektu ergonomie řeší i pracovní podmínky v kancelářích jako například správné sezení, nastavení monitoru počítače a... centrálního projektu ergonomie. Při hodnocení ergonomie sází ŠKODA AUTO také na nejnovější vědecké poznatky. Od poloviny roku 2012 má automobilka vlastní autorizovanou Laboratoř ergonomie a fyziologie práce. Úkolem laboratoře je zejména posuzování úrovně pracovních

 3. Handbook of human factors and ergonomics

  Poslední aktualizace: 07.12.2021 - 10:42

  demonstrují skutečné využití pojmů a metod, které jsou v příručce probírány, a ukazují mimořádný vývoj v této oblasti od čtvrtého vydání v roce 2012. Publikace poskytuje důkladný úvod do funkce lidského činitele, včetně disciplíny lidského činitele a ergonomie a... funkce lidského činitele, včetně disciplíny lidského činitele a ergonomie, designu a integrace lidských systémů; prozkoumání základů lidského faktoru, včetně pocitů a vnímání, výběru a řízení činností, zpracování informací a duševní zátěže; pojednání o... Komplexní příručka o problematice lidského činitele a ergonomie. ... demonstrují skutečné využití pojmů a metod, které jsou v příručce probírány, a ukazují mimořádný vývoj v této oblasti od čtvrtého vydání v roce 2012. Publikace poskytuje důkladný úvod do funkce lidského činitele, včetně disciplíny lidského činitele a ergonomie a... lidského činitele, včetně disciplíny lidského činitele a ergonomie, designu a integrace lidských systémů; prozkoumání základů lidského faktoru, včetně pocitů a vnímání, výběru a řízení činností, zpracování informací a duševní zátěže; pojednání o

 4. Ergonomické hodnotenie a riešenie priestorových pomerov pracovísk

  Poslední aktualizace: 04.04.2005 - 02:39

  Další příspěvek slovenských odborníků na téma „Ergonomie a preventivně ergonomické programy“.

 5. Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž

  Poslední aktualizace: 09.10.2020 - 12:06

  , Ph.D., včetně kontrolních seznamů a odkazů na filmy s Napem. Téma fyzické zátěže z pohledu ergonomie přiblížil Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M. Ergonomie je mnohooborová disciplína, mohli bychom ji rozdělit na několik druhů (například fyzická, organizační..., psychosociální, myoskeletární, rehabilitační ergonomie). Přímý vliv na fyzickou zátěž má fyzická ergonomie (vliv pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví), kognitivní (psychologické aspekty pracovní činnosti jako vnímání, paměť, usuzování) a... organizační ergonomie (optimalizace sociotechnických systémů, vč. organizačních struktur, strategií, postupů). Základem je participativní ergonomie – zaměstnanci jsou informováni o možných škodlivých vlivech, vědí, čeho si mají všímat nejen na pracovišti... přednášky na téma Fyzická zátěž z pohledu ergonomie (Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.) a Muskuloskeletální poruchy a jejich prevence (Ing. Jiří Vala, Ph.D.). Seminář pořádala EU-OSHA ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce. ... Valy, Ph.D., včetně kontrolních seznamů a odkazů na filmy s Napem. Téma fyzické zátěže z pohledu ergonomie přiblížil Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M. Ergonomie je mnohooborová disciplína, mohli bychom ji rozdělit na několik druhů (například fyzická..., organizační, psychosociální, myoskeletární, rehabilitační ergonomie). Přímý vliv na fyzickou zátěž má fyzická ergonomie (vliv pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví), kognitivní (psychologické aspekty pracovní činnosti jako vnímání, paměť, usuzování...) a organizační ergonomie (optimalizace sociotechnických systémů, vč. organizačních struktur, strategií, postupů). Základem je participativní ergonomie – zaměstnanci jsou informováni o možných škodlivých vlivech, vědí, čeho si mají všímat nejen na pracovišti

 6. Využití legislativy jako součásti ergonomického nástroje Tecnomatix Jack

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  projevují a co mají za následek. Další část příspěvku se už věnuje tomu, jak je možné využívat informačních technologií, a to zejména simulací, pro hodnocení pracoviště z hlediska ergonomie. Samotný závěr pak popisuje, jak je možné přibližovat reálný svět tomu... virtuálnímu ve smyslu začleňování zákonů a nařízení vlády. Klíčová slova: muskuloskeletální poruchy, ergonomie, simulace Abstract This article looks into issues of musculoskeletal disorders which affects workers all around the world. After... vlivy. I zde narůstá důležitost ergonomie, která se snaží řešit problematiku efektivnosti lidské práce komplexně. Integruje poznatky všech vědních disciplín, které umožní minimalizovat negativní dopady na zdraví uživatelů ergonomického řešení v praxi a... mají za následek. Další část příspěvku se už věnuje tomu, jak je možné využívat informačních technologií, a to zejména simulací, pro hodnocení pracoviště z hlediska ergonomie. Samotný závěr pak popisuje, jak je možné přibližovat reálný svět tomu virtuálnímu ve smyslu začleňování zákonů a nařízení vlády. ... hlediska ergonomie. Samotný závěr pak popisuje, jak je možné přibližovat reálný svět tomu virtuálnímu ve smyslu začleňování zákonů a nařízení vlády. Klíčová slova: muskuloskeletální poruchy, ergonomie, simulace Abstract This article looks into issues of... udržitelného rozvoje zdrojů, environmentální problémy, změny klimatu a jeho vlivy. I zde narůstá důležitost ergonomie, která se snaží řešit problematiku efektivnosti lidské práce komplexně. Integruje poznatky všech vědních disciplín, které umožní... ergonomii za důležitý prostředek zvyšování efektivnosti lidské práce v podnicích. V přístupech k uplatňování ergonomie se zdá být USA na vyšší úrovni, než je tomu v EU. V USA vycházejí z předpokladu, že plnohodnotný pracovní výkon je možné očekávat pouze od

 7. I v práci správně sedět, správně stát

  Poslední aktualizace: 23.06.2022 - 12:48

  tento problém uvědomují a chtějí ho adekvátním způsobem řešit. V posledních letech se hlavní zaměření ergonomie pracovního postoje soustřeďuje nejen na komfort, ale především na prevenci zranění a muskuloskeletálních onemocnění. Ergonomie představuje... účinný nástroj, který mohou odborní pracovníci, vlastníci podniků a manažeři využít k tomu, aby zabránili těmto negativním aspektům. Mimo prevence pracovních úrazů se ergonomie zabývá také zlepšením pracovních podmínek, a to odstraněním překážek na... pracovišti, které brání zaměstnancům podávat lepší výkon odpovídající jejich možnostem a schopnostem. Další výhodou uplatnění ergonomie na pracovišti je vyšší efektivita a produktivita. Pro aplikaci ergonomických přístupů v praxi jsou zásadní odborné znalosti..., zkrátka všem, kteří si tento problém uvědomují a chtějí ho adekvátním způsobem řešit. V posledních letech se hlavní zaměření ergonomie pracovního postoje soustřeďuje nejen na komfort, ale především na prevenci zranění a muskuloskeletálních onemocnění.... Ergonomie představuje účinný nástroj, který mohou odborní pracovníci, vlastníci podniků a manažeři využít k tomu, aby zabránili těmto negativním aspektům. Mimo prevence pracovních úrazů se ergonomie zabývá také zlepšením pracovních podmínek, a to odstraněním... překážek na pracovišti, které brání zaměstnancům podávat lepší výkon odpovídající jejich možnostem a schopnostem. Další výhodou uplatnění ergonomie na pracovišti je vyšší efektivita a produktivita. Pro aplikaci ergonomických přístupů v praxi jsou zásadní

 8. Za Mirkem Králem

  Poslední aktualizace: 30.03.2021 - 11:47

  Univerzity obrany jako vedoucí předmětové skupiny, kde dosáhl hodnosti plukovníka. Působil zde až do odchodu do důchodu v roce 1991. S oborem ergonomie se seznámil v roce 1973 při pracovním pobytu v leteckém ústavu KIIGA v Kyjevě na Ukrajině. Velmi jej zaujal, a... spolehlivost letecké techniky publikované v Akademickém vědeckém sborníku Univerzity obrany v Brně roku 1991. Král tak podpořil etablování ergonomie v profesi, která je s ní ve světě výrazně spojena od dob druhé světové války. Na jeho práci mohli potom na této škole... bezpečnosti práce v Brně (garant výuky ergonomie a zkušební komisař pro certifikaci osob odborně způsobilých v prevenci rizik). Pro potřeby výuky zpracoval řadu učebnic. Od roku 2001 spolupracoval s ÚVSSaR Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v..., kde dosáhl hodnosti plukovníka. Působil zde až do odchodu do důchodu v roce 1991. S oborem ergonomie se seznámil v roce 1973 při pracovním pobytu v leteckém ústavu KIIGA v Kyjevě na Ukrajině. Velmi jej zaujal, a začal jej proto rozvíjet na domácí... Akademickém vědeckém sborníku Univerzity obrany v Brně roku 1991. Král tak podpořil etablování ergonomie v profesi, která je s ní ve světě výrazně spojena od dob druhé světové války. Na jeho práci mohli potom na této škole navázat následovníci, mezi něž patřil... například Doc. Ing. Gabriel Števko. Dlouhodobě spolupracoval s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce v Praze, kde se v rámci výzkumů věnoval studiím ergonomické povahy. Spolupracoval také s Institutem výchovy a bezpečnosti práce v Brně (garant výuky ergonomie a

 9. Plnotextové publikace zdarma ke stažení

  Poslední aktualizace: 11.03.2011 - 15:00

  Pracovnělékařské služby Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., 2021 COVID-19 Nemoc z povolání COVID-19 Nemoc z povolání Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., 2021 Správná praxe pro malé a střední podniky Ergonomie v...., 2020 Postoj těla a chůze jako základní pohybová dovednost Postoj těla a chůze jako základní pohybová dovednost Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., 2020 10 základních principů ergonomie pracoviště 10 základních principů... ergonomie pracoviště Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., 2020 Ochrana zaměstnanců při pracovních činnostech ve výkopech Ochrana zaměstnanců při pracovních činnostech ve výkopech Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., 2020 Odraz... COVID-19 Nemoc z povolání COVID-19 Nemoc z povolání Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., 2021 Správná praxe pro malé a střední podniky Ergonomie v praxi Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., 2022 Pracovní úrazy Výzkumný... jako základní pohybová dovednost Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., 2020 10 základních principů ergonomie pracoviště 10 základních principů ergonomie pracoviště Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., 2020 Ochrana zaměstnanců při... aplikované ergonomie Základy aplikované ergonomie Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., 2009 Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se

 10. Specialista v ergonomii

  Poslední aktualizace: 09.07.2019 - 13:53

  dvoudenní soustředění, v němž se budou uchazeči seznamovat s „klíčovými oblastmi ergonomie“. Po nastudování této problematiky v třítýdenním samostudiu následuje další dvoudenní soustředění k „aplikaci ergonomie v praxi“, v rámci kterého účastníci soustředění... zkoušky, dostatečný počet autorizovaných zástupců – odborníků v oblasti ergonomie. Ti jsou zajištěni díky spolupráci s Českou ergonomickou společností a byli schváleni v rámci obdržené autorizace. Jaké podmínky bude muset splnit uchazeč (jako například u... ergonomie. Velmi vhodným zázemím se jeví odborná způsobilost v prevenci rizik, neboť takovýto odborník má potřebné zkušenosti s vyhledáváním rizik, jejich hodnocením, zná drtivou většinu právních předpisů k problematice ochrany zdraví. Tj. má dostatečný základ pro... němž se budou uchazeči seznamovat s „klíčovými oblastmi ergonomie“. Po nastudování této problematiky v třítýdenním samostudiu následuje další dvoudenní soustředění k „aplikaci ergonomie v praxi“, v rámci kterého účastníci soustředění předloží ergonomické... autorizovaných zástupců – odborníků v oblasti ergonomie. Ti jsou zajištěni díky spolupráci s Českou ergonomickou společností a byli schváleni v rámci obdržené autorizace. Jaké podmínky bude muset splnit uchazeč (jako například u odborně způsobilé osoby v... prevenci rizik maturitu a praxi)? Toto není specifikováno, ale bez předchozích znalostí či praktických zkušeností by uchazeč zkoušku těžko zvládl. Je proto nutná jistá teoretická příprava a praktická dovednost v oblasti ergonomie. Velmi vhodným zázemím

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail