Výsledky vyhledávání výrazu "ergonomie"

Výsledky vyhledávání

 1. Ergonomie pracovního místa

  Poslední aktualizace: 01.03.2004 - 14:56

  Ergonomie pracovního místa Napsal uživatel admin dne 1. Březen 2004 - 14:56. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář. V posledních letech se...Ergonomie pracovního místa

 2. Handbook of human factors and ergonomics

  Poslední aktualizace: 07.12.2021 - 10:42

  demonstrují skutečné využití pojmů a metod, které jsou v příručce probírány, a ukazují mimořádný vývoj v této oblasti od čtvrtého vydání v roce 2012. Publikace poskytuje důkladný úvod do funkce lidského činitele, včetně disciplíny lidského činitele a ergonomie a... funkce lidského činitele, včetně disciplíny lidského činitele a ergonomie, designu a integrace lidských systémů; prozkoumání základů lidského faktoru, včetně pocitů a vnímání, výběru a řízení činností, zpracování informací a duševní zátěže; pojednání o... Komplexní příručka o problematice lidského činitele a ergonomie. ... demonstrují skutečné využití pojmů a metod, které jsou v příručce probírány, a ukazují mimořádný vývoj v této oblasti od čtvrtého vydání v roce 2012. Publikace poskytuje důkladný úvod do funkce lidského činitele, včetně disciplíny lidského činitele a ergonomie a... lidského činitele, včetně disciplíny lidského činitele a ergonomie, designu a integrace lidských systémů; prozkoumání základů lidského faktoru, včetně pocitů a vnímání, výběru a řízení činností, zpracování informací a duševní zátěže; pojednání o

 3. Ergonomické hodnotenie a riešenie priestorových pomerov pracovísk

  Poslední aktualizace: 04.04.2005 - 02:39

  Další příspěvek slovenských odborníků na téma „Ergonomie a preventivně ergonomické programy“.

 4. Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž

  Poslední aktualizace: 09.10.2020 - 12:06

  , Ph.D., včetně kontrolních seznamů a odkazů na filmy s Napem. Téma fyzické zátěže z pohledu ergonomie přiblížil Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M. Ergonomie je mnohooborová disciplína, mohli bychom ji rozdělit na několik druhů (například fyzická, organizační..., psychosociální, myoskeletární, rehabilitační ergonomie). Přímý vliv na fyzickou zátěž má fyzická ergonomie (vliv pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví), kognitivní (psychologické aspekty pracovní činnosti jako vnímání, paměť, usuzování) a... organizační ergonomie (optimalizace sociotechnických systémů, vč. organizačních struktur, strategií, postupů). Základem je participativní ergonomie – zaměstnanci jsou informováni o možných škodlivých vlivech, vědí, čeho si mají všímat nejen na pracovišti... přednášky na téma Fyzická zátěž z pohledu ergonomie (Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.) a Muskuloskeletální poruchy a jejich prevence (Ing. Jiří Vala, Ph.D.). Seminář pořádala EU-OSHA ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce. ... Valy, Ph.D., včetně kontrolních seznamů a odkazů na filmy s Napem. Téma fyzické zátěže z pohledu ergonomie přiblížil Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M. Ergonomie je mnohooborová disciplína, mohli bychom ji rozdělit na několik druhů (například fyzická..., organizační, psychosociální, myoskeletární, rehabilitační ergonomie). Přímý vliv na fyzickou zátěž má fyzická ergonomie (vliv pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví), kognitivní (psychologické aspekty pracovní činnosti jako vnímání, paměť, usuzování...) a organizační ergonomie (optimalizace sociotechnických systémů, vč. organizačních struktur, strategií, postupů). Základem je participativní ergonomie – zaměstnanci jsou informováni o možných škodlivých vlivech, vědí, čeho si mají všímat nejen na pracovišti

 5. I v práci správně sedět, správně stát

  Poslední aktualizace: 23.06.2022 - 12:48

  tento problém uvědomují a chtějí ho adekvátním způsobem řešit. V posledních letech se hlavní zaměření ergonomie pracovního postoje soustřeďuje nejen na komfort, ale především na prevenci zranění a muskuloskeletálních onemocnění. Ergonomie představuje... účinný nástroj, který mohou odborní pracovníci, vlastníci podniků a manažeři využít k tomu, aby zabránili těmto negativním aspektům. Mimo prevence pracovních úrazů se ergonomie zabývá také zlepšením pracovních podmínek, a to odstraněním překážek na... pracovišti, které brání zaměstnancům podávat lepší výkon odpovídající jejich možnostem a schopnostem. Další výhodou uplatnění ergonomie na pracovišti je vyšší efektivita a produktivita. Pro aplikaci ergonomických přístupů v praxi jsou zásadní odborné znalosti..., zkrátka všem, kteří si tento problém uvědomují a chtějí ho adekvátním způsobem řešit. V posledních letech se hlavní zaměření ergonomie pracovního postoje soustřeďuje nejen na komfort, ale především na prevenci zranění a muskuloskeletálních onemocnění.... Ergonomie představuje účinný nástroj, který mohou odborní pracovníci, vlastníci podniků a manažeři využít k tomu, aby zabránili těmto negativním aspektům. Mimo prevence pracovních úrazů se ergonomie zabývá také zlepšením pracovních podmínek, a to odstraněním... překážek na pracovišti, které brání zaměstnancům podávat lepší výkon odpovídající jejich možnostem a schopnostem. Další výhodou uplatnění ergonomie na pracovišti je vyšší efektivita a produktivita. Pro aplikaci ergonomických přístupů v praxi jsou zásadní

 6. Za Mirkem Králem

  Poslední aktualizace: 30.03.2021 - 11:47

  Univerzity obrany jako vedoucí předmětové skupiny, kde dosáhl hodnosti plukovníka. Působil zde až do odchodu do důchodu v roce 1991. S oborem ergonomie se seznámil v roce 1973 při pracovním pobytu v leteckém ústavu KIIGA v Kyjevě na Ukrajině. Velmi jej zaujal, a... spolehlivost letecké techniky publikované v Akademickém vědeckém sborníku Univerzity obrany v Brně roku 1991. Král tak podpořil etablování ergonomie v profesi, která je s ní ve světě výrazně spojena od dob druhé světové války. Na jeho práci mohli potom na této škole... bezpečnosti práce v Brně (garant výuky ergonomie a zkušební komisař pro certifikaci osob odborně způsobilých v prevenci rizik). Pro potřeby výuky zpracoval řadu učebnic. Od roku 2001 spolupracoval s ÚVSSaR Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v..., kde dosáhl hodnosti plukovníka. Působil zde až do odchodu do důchodu v roce 1991. S oborem ergonomie se seznámil v roce 1973 při pracovním pobytu v leteckém ústavu KIIGA v Kyjevě na Ukrajině. Velmi jej zaujal, a začal jej proto rozvíjet na domácí... Akademickém vědeckém sborníku Univerzity obrany v Brně roku 1991. Král tak podpořil etablování ergonomie v profesi, která je s ní ve světě výrazně spojena od dob druhé světové války. Na jeho práci mohli potom na této škole navázat následovníci, mezi něž patřil... například Doc. Ing. Gabriel Števko. Dlouhodobě spolupracoval s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce v Praze, kde se v rámci výzkumů věnoval studiím ergonomické povahy. Spolupracoval také s Institutem výchovy a bezpečnosti práce v Brně (garant výuky ergonomie a

 7. Plán vzdělávacích akcí na rok 2016

  Poslední aktualizace: 15.02.2016 - 16:20

  , příklady k procvičení, ukázková videa apod.); ergonomických řešení (ergonomie ve výrobním prostředí, ergonomie v kanceláři, časté problémy a jejich řešení, optimalizace stavu, příklady k procvičení, ukázková videa, apod.). CO ABSOLVOVÁNÍM SEMINÁŘE... telefonické konzultace po dobu 3 měsíců od absolvování semináře); fyziologie práce (rozšíření znalostí a orientaci v praktickém hodnocení ergonomie a fyziologie práce, automatizované výpočtové vzorce vybraných faktorů ve fyziologii práce, ukážeme Vám... jednoduchá opatření ke snížení zátěže a zlepšení ergonomie pracoviště, předáme Vám jednoduchý ergonomický checklist k identifikaci lokální svalové zátěže a nevhodných pracovních poloh, bezplatné telefonické konzultace po dobu 3 měsíců od absolvování semináře... řešení (ergonomie ve výrobním prostředí, ergonomie v kanceláři, časté problémy a jejich řešení, optimalizace stavu, příklady k procvičení, ukázková videa, apod.). CO ABSOLVOVÁNÍM SEMINÁŘE ZÍSKÁTE kategorizace prací (rozšíření znalostí a orientaci v...); fyziologie práce (rozšíření znalostí a orientaci v praktickém hodnocení ergonomie a fyziologie práce, automatizované výpočtové vzorce vybraných faktorů ve fyziologii práce, ukážeme Vám jednoduchá opatření ke snížení zátěže a zlepšení ergonomie pracoviště

 8. Osvědčení Specialista v ergonomii získali první absolventi kurzu a zkoušky

  Poslední aktualizace: 27.08.2020 - 11:14

  , že byl kurz naplněn především členy České ergonomické společnosti. Což jsou lidé, kteří se v této oblasti dlouhodobě pohybují a mají jisté znalosti o ergonomii. Oblast ergonomie je ovšem tak široká, že ji nikdo z uchazečů nepraktikuje v celém rozsahu a měl... činnosti mnohokráte řeší i samotnou problematiku ergonomie. Jen si to možná plně neuvědomují nebo nepřistupují k řešení problematiky na pracovištích s vnímáním specifik takovéhoto přístupu. Protože tento přístup se od přístupu BOZP přece jen odlišuje. Co... (a s ním i zkouška) postaven tak, aby každého uchazeče oslovil, aby ukázal šíři problematiky ergonomie, aby si absolvent kurzu a zkoušky byl vědom rozdílnosti přístupu k řešení problému, jak jej vnímá například BOZP a jak jej vnímá právě ergonomie... naplněn především členy České ergonomické společnosti. Což jsou lidé, kteří se v této oblasti dlouhodobě pohybují a mají jisté znalosti o ergonomii. Oblast ergonomie je ovšem tak široká, že ji nikdo z uchazečů nepraktikuje v celém rozsahu a měl tak... mnohokráte řeší i samotnou problematiku ergonomie. Jen si to možná plně neuvědomují nebo nepřistupují k řešení problematiky na pracovištích s vnímáním specifik takovéhoto přístupu. Protože tento přístup se od přístupu BOZP přece jen odlišuje. Co bylo pro... zkouška) postaven tak, aby každého uchazeče oslovil, aby ukázal šíři problematiky ergonomie, aby si absolvent kurzu a zkoušky byl vědom rozdílnosti přístupu k řešení problému, jak jej vnímá například BOZP a jak jej vnímá právě ergonomie. Děkujeme za rozhovor

 9. Specialista v ergonomii

  Poslední aktualizace: 09.07.2019 - 13:53

  dvoudenní soustředění, v němž se budou uchazeči seznamovat s „klíčovými oblastmi ergonomie“. Po nastudování této problematiky v třítýdenním samostudiu následuje další dvoudenní soustředění k „aplikaci ergonomie v praxi“, v rámci kterého účastníci soustředění... zkoušky, dostatečný počet autorizovaných zástupců – odborníků v oblasti ergonomie. Ti jsou zajištěni díky spolupráci s Českou ergonomickou společností a byli schváleni v rámci obdržené autorizace. Jaké podmínky bude muset splnit uchazeč (jako například u... ergonomie. Velmi vhodným zázemím se jeví odborná způsobilost v prevenci rizik, neboť takovýto odborník má potřebné zkušenosti s vyhledáváním rizik, jejich hodnocením, zná drtivou většinu právních předpisů k problematice ochrany zdraví. Tj. má dostatečný základ pro... němž se budou uchazeči seznamovat s „klíčovými oblastmi ergonomie“. Po nastudování této problematiky v třítýdenním samostudiu následuje další dvoudenní soustředění k „aplikaci ergonomie v praxi“, v rámci kterého účastníci soustředění předloží ergonomické... autorizovaných zástupců – odborníků v oblasti ergonomie. Ti jsou zajištěni díky spolupráci s Českou ergonomickou společností a byli schváleni v rámci obdržené autorizace. Jaké podmínky bude muset splnit uchazeč (jako například u odborně způsobilé osoby v... prevenci rizik maturitu a praxi)? Toto není specifikováno, ale bez předchozích znalostí či praktických zkušeností by uchazeč zkoušku těžko zvládl. Je proto nutná jistá teoretická příprava a praktická dovednost v oblasti ergonomie. Velmi vhodným zázemím

 10. Ergonomická rizika - zaměřeno na fyzickou, psychickou a zrakovou zátěž

  Poslední aktualizace: 16.01.2022 - 17:24

  V dnešní době zaměstnavatelé vnímají důležitost ergonomie. Zaměřují se na vyhledávání ergonomických rizik, které se snaží eliminovat, nebo alespoň částečně zmenšit. Uvědomují si, že spokojený zaměstnanec je jeden z nejdůležitějších komponentů... prosperující společnosti, jelikož právě na zaměstnancích závisí téměř celý výrobní proces. Ergonomie se stala za poslední desetiletí jedním z nejvíce řešených problémů v oblasti bezpečnosti práce. Zaměstnavatelé si velmi dobře uvědomují důležitost hodnocení... ergonomických rizik, zavádění ergonomických požadavků do praxe, zdravé pracovní podmínky pro zaměstnance, jelikož vědí, že se jim tato „investice“ mnohonásobně vrátí. Cílem ergonomie je propojit fyziologii člověka a jeho potřeby s technologií. Definice... zátěžergonomie V dnešní době zaměstnavatelé vnímají důležitost ergonomie. Zaměřují se na vyhledávání ergonomických rizik, které se snaží eliminovat, nebo alespoň částečně zmenšit. Uvědomují si, že spokojený zaměstnanec je jeden z nejdůležitějších komponentů... prosperující společnosti, jelikož právě na zaměstnancích závisí téměř celý výrobní proces. Ergonomie se stala za poslední desetiletí jedním z nejvíce řešených problémů v oblasti bezpečnosti práce. Zaměstnavatelé si velmi dobře uvědomují důležitost hodnocení... ergonomických rizik, zavádění ergonomických požadavků do praxe, zdravé pracovní podmínky pro zaměstnance, jelikož vědí, že se jim tato „investice“ mnohonásobně vrátí. Cílem ergonomie je propojit fyziologii člověka a jeho potřeby s technologií. Definice

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail