Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Smrtelné pracovní úrazy v ČR v letech 1999 - 2003 podle OKEČ

  Poslední aktualizace: 06.08.2004 - 14:24

  pouhých čtyř ze třinácti celkem zaznamenaných kategorií OKEČ. První z nich byla kategorie OKEČ Stavebnictví s 51 případy, tj. 25,6% smrtelných pracovních úrazů. Po ní následovala kategorie Zpracovatelský průmysl, v níž vzniklo 42, tj. 21,1% smrtelných..., tj. 3,5% případů z nejčetnější kategorie OKEČ Zpracovatelský průmysl, a to Výroba ostatních minerálních výrobků, Výroba kovových konstrukcí a Výroba strojů a zařízení. V těchto oddílech však nebyla zaznamenána žádná výraznější skupina OKEČ. Za zmínku... veřejné, sociální a osobní služby). Graf č. 2: Vývoj smrtelných pracovních úrazů podle kategorií OKEČ   Z grafu č. 2 je patrné, že trvale nejvyšší hodnoty ukazatele počtu smrtelných pracovních úrazů vykazují kategorie Zpracovatelský průmysl a... OKEČ. První z nich byla kategorie OKEČ Stavebnictví s 51 případy, tj. 25,6% smrtelných pracovních úrazů. Po ní následovala kategorie Zpracovatelský průmysl, v níž vzniklo 42, tj. 21,1% smrtelných pracovních úrazů. Dále to byla kategorie Doprava... Zpracovatelský průmysl, a to Výroba ostatních minerálních výrobků, Výroba kovových konstrukcí a Výroba strojů a zařízení. V těchto oddílech však nebyla zaznamenána žádná výraznější skupina OKEČ. Za zmínku stojí ještě dva oddíly s výraznějšími skupinami OKEČ... pracovních úrazů podle kategorií OKEČ   Z grafu č. 2 je patrné, že trvale nejvyšší hodnoty ukazatele počtu smrtelných pracovních úrazů vykazují kategorie Zpracovatelský průmysl a kategorie Stavebnictví. Je však třeba poznamenat, že kategorie

 2. Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 12. 2019

  Poslední aktualizace: 16.12.2019 - 15:51

  (47 0626) Zemědělské stroje - Přípojná vozidla se sklápěcí karosérií - Bezpečnost z června 2018. ČSN EN ISO 19085-10 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily) +). Jejím vyhlášením... zrušuje ČSN EN 1853 (47 0626) Zemědělské stroje - Přípojná vozidla se sklápěcí karosérií - Bezpečnost z června 2018. ČSN EN ISO 19085-10 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily

 3. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2021/11

  Poslední aktualizace: 21.12.2021 - 09:54

  navigační systém; tyto asistivní technologie snižují zátěž pro řidiče). Digitalizované procesy mají snížit podíl práce kritické z hlediska bezpečnosti.klíčová slova: stavby - stavebnictví - digitalizace - průmysl 4.0 - technologie asistivní - projekty... stříbra ve vodním hospodářstvíanotace: Jedním z důvodů intenzivního využití nanočástic stříbra (AgNP) v široké škále různých oblastí, jako je zdravotnictví, potravinářství, kosmetika, textilní průmysl, elektrotechnický průmysl a strojírenství, jsou jejich... tiskROUPCOVÁ, PETRA: Measuring incidence of nanoparticles in the workplace athmosphere with a focus on the woodworking and engineering industries / Měření výskytu nanočástic v pracovním ovzduší se zaměřením na dřevozpracující a strojírenský průmyslanotace... orientací v rozsahu cm pomáhá satelitní navigační systém; tyto asistivní technologie snižují zátěž pro řidiče). Digitalizované procesy mají snížit podíl práce kritické z hlediska bezpečnosti.klíčová slova: stavby - stavebnictví - digitalizace - průmysl 4.0..., textilní průmysl, elektrotechnický průmysl a strojírenství, jsou jejich významné antimikrobiální účinky. Slibné jsou také pro úpravu vody, kde by mohly přispět k dezinfekci vody ve formě tenkých vrstev nanesených na různé materiály, a snížit tak dávkování chlóru... nanočástic v pracovním ovzduší se zaměřením na dřevozpracující a strojírenský průmyslanotace: Nanočástice se vyskytují v každodenním životě včetně průmyslu a tento článek se zaměřuje především na jejich výskyt v pracovním prostředí. Autoři měřili koncentraci

 4. Přehled společností, které splnily podmínky programu "Bezpečný podnik"

  Poslední aktualizace: 24.02.2004 - 15:47

    Název společnosti 1. certifikát 2. certifikát 3. certifikát 4. certifikát1. VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Třinec  17.9.1998 20.12.2001  28.4.2005 2. DŘEVOZPRACUJÍCÍ DRUŽSTVO, Lukavec 17.9.1998 20.12.2001 18.10.2004 3..., a.s., Praha 18.3.1999 22.10.2002    8. Masný průmysl – Krásno, spol. s r. o., Zlín 18.3.1999 22.10.2002    9. BIOCEL, a.s. Paskov 18.3.1999 22.10.2002    10. NOVÁ HUŤ, a.s., Závod 3 – Výroba a montáže, Ostrava 18.3.1999.... DŘEVOZPRACUJÍCÍ DRUŽSTVO, Lukavec 17.9.1998 20.12.2001 18.10.2004 3. METROSTAV,a.s., Praha 17.9.1998 4.4.2002  28.4.2005   4. Eastman Sokolov, a. s. 17.9.1998 20.12.2001     5. AUTOPLUS II, s.r.o. Most 18.3.1999... 17.4.2003     6. CHEMOPETROL, a.s., Litvínov 18.3.1999 4.4.2002  28.4.2005   7. DAEWOO AVIA, a.s., Praha 18.3.1999 22.10.2002     8. Masný průmysl – Krásno, spol. s r. o., Zlín 18.3.1999 22.10.2002     9. BIOCEL

 5. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2019/7

  Poslední aktualizace: 06.08.2019 - 11:09

  průmyslu.klíčová slova: nehody pracovní - události mimořádné - příčiny - analýzy nehod - metody - porovnání - průmysl ropnýWANG, YANQING: Interactive mechanism of working environments and construction behaviors with cognitive work analysis / Interaktivní... - poškození zdraví - nemoci z povolání - pily - Thajsko - průmysl dřevozpracujícíYAN, SHENGYUAN: Driver's mental workload prediction model based on physiological indices / Model predikce mentální pracovní zátěže řidiče založený na fyziologických ukazatelíchanotace..., LinkedInu a dalších sociálních sítích, že bude automaticky ve stávajících zaměstnancích hledat ty nejvhodnější nástupce, klíčové zaměstnance atd. Ale je tomu opravdu tak?klíčová slova: průmysl 4.0 - personalistika - automatizace - robotizace Moderní řízení - č... - ztráta sluchu - poškození zdraví - nemoci z povolání - pily - Thajsko - průmysl dřevozpracující YAN, SHENGYUAN: Driver's mental workload prediction model based on physiological indices / Model predikce mentální pracovní zátěže řidiče založený na... ropném průmyslu.klíčová slova: nehody pracovní - události mimořádné - příčiny - analýzy nehod - metody - porovnání - průmysl ropný WANG, YANQING: Interactive mechanism of working environments and construction behaviors with cognitive work analysis... nejvhodnější kandidáty na Facebooku, LinkedInu a dalších sociálních sítích, že bude automaticky ve stávajících zaměstnancích hledat ty nejvhodnější nástupce, klíčové zaměstnance atd. Ale je tomu opravdu tak?klíčová slova: průmysl 4.0 - personalistika - automatizace

 6. Nová technologie Ansell Grip Technology™ umožňuje zvýšení efektivity práce a zároveň zabraňuje zdravotním rizikům

  Poslední aktualizace: 02.05.2006 - 10:28

  průmysl, lakovny, automobilový průmysl, metalurgii, ropná pole, důlní průmysl a polygrafický průmysl. Kromě vybraných specializovaných rukavic je technologie Ansell Grip Technology™ také použita na dalších oblíbených rukavicích, jako jsou například HyFlex..., pružnost a prodyšnost. První rukavice, které budou vybaveny technologií Grip Technology™, budou nové rukavice AlphaTec™. AlphaTec™ je pletená, máčená rukavice odolná proti chemikáliím určená pro chemický průmysl, lakovny, automobilový průmysl..., metalurgii, ropná pole, důlní průmysl a polygrafický průmysl. Kromě vybraných specializovaných rukavic je technologie Ansell Grip Technology™ také použita na dalších oblíbených rukavicích, jako jsou například HyFlex. Videozáznam testů provedených s technologií

 7. Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 6. 2022

  Poslední aktualizace: 10.06.2022 - 10:46

  ) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 3: Číslicově řízené (NC/CNC) vyvrtávačky a horní frézky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-3 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky z října... - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí z ledna 2013. ČSN EN ISO 19085-3 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 3: Číslicově řízené (NC/CNC...) vyvrtávačky a horní frézky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-3 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky z října 2019. ČSN EN 14564 (69 9001) Nádrže pro přepravu nebezpečného

 8. Intercept Technology proti řezným ranám na rukou

  Poslední aktualizace: 17.03.2006 - 12:04

  lehkých rukavic, které jsou určeny pro použití v průmyslu, které zajišťují optimální ochranu, doporučenou při zacházení ostrými materiály. Oblasti použití jsou: automobilový průmysl, výroba kovů, bílé techniky sklenářský průmysl. Kromě... použití v průmyslu, které zajišťují optimální ochranu, doporučenou při zacházení ostrými materiály. Oblasti použití jsou: automobilový průmysl, výroba kovů, bílé techniky sklenářský průmysl. Kromě poskytnutí výjimečné ochrany proti

 9. Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : září - říjen 2008

  Poslední aktualizace: 20.11.2008 - 11:23

  proti nezákonné těžbě dřeva a souvisejícímu obchodu. V návrhu tohoto nařízení se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.         klíčová slova: průmysl dřevozpracující - těžba dřeva - dřevo... hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.         klíčová slova: průmysl dřevozpracující - těžba dřeva - dřevo - pravidla - povinnosti Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 650 15.10.2008 8 Návrh směrnice

 10. Situace v oblasti vědy a výzkumu v rámci Evropy

  Poslední aktualizace: 07.03.2006 - 12:10

  V EU jsou na vědu a výzkum kladeny stále nižší nároky. Investice se stále zaměřují pouze na obory jako např. automobilový průmysl , zatímco na obory jako farmaceutický průmysl, informační technologie spadají mimo unii. To je jeden z hlavních důvodů... uniehdpinvesticevědavýzkum V EU jsou na vědu a výzkum kladeny stále nižší nároky. Investice se stále zaměřují pouze na obory jako např. automobilový průmysl , zatímco na obory jako farmaceutický průmysl, informační technologie spadají mimo unii. To je jeden z hlavních důvodů

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail