Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Projekt 2011-3988/001-001 Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector (THESEIS)

  Poslední aktualizace: 08.03.2013 - 22:45

  slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní projekty, koordinační schůzky HORÁČKOVÁ, Alena. Projekt THESEIS zahajuje. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2011, roč. 4, č. 4. Dostupný z WWW: <http...-industry”.Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní projekty KUHNOVÁ, Irena; HORÁČKOVÁ, Alena; MLEZIVOVÁ, Iveta. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v eko-průmyslu - Část 3: Porovnání úrovně znalostí vybraných... specifických rizicích souvisejících s jejich prací. Průzkum u cílové skupiny techniků odpadních vod a cílové skupiny odborníků na odpadové hospodářství byl proveden v osmi zemích partnerství projektu THESEIS.Klíčová slova: vody odpadní, odpady, eko-průmysl... industry” či “eco-industry”. Popisuje průběh 2. koordinační schůzky, která se konala na začátku června v Praze a kterou pořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce.Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní projekty, koordinační... vzdělávací program BOZP pro zaměstnance v průmyslu zaměřeném na ekologii, životní prostředí, odpadové hospodářství atd., tedy na tzv. “environmental industry” či “eco-industry”.Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní projekty... cílové skupiny odborníků na odpadové hospodářství byl proveden v osmi zemích partnerství projektu THESEIS.Klíčová slova: vody odpadní, odpady, eko-průmysl, znalosti, dovednosti, průzkumy, Česká republika, Belgie, Bulharsko, Polsko, Řecko, Německo, Finsko

 2. Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 11. 2018

  Poslední aktualizace: 12.11.2018 - 13:07

  řada norem Dřevozpracující stroje – Bezpečnost (49 6070), části: ČSN EN ISO 19085-1 Společné požadavky, ČSN EN ISO 19085-4 Svislé kotoučové pily na řezání formátů (vyhlášením), ČSN EN ISO 19085-5 Formátovací kotoučové pily. ČSN EN ISO 16093 (20... (vyhlášením). Dále řada norem Dřevozpracující stroje – Bezpečnost (49 6070), části: ČSN EN ISO 19085-1 Společné požadavky, ČSN EN ISO 19085-4 Svislé kotoučové pily na řezání formátů (vyhlášením), ČSN EN ISO 19085-5 Formátovací kotoučové pily. ČSN EN

 3. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2013/06-07

  Poslední aktualizace: 09.08.2013 - 00:50

  priemysleanotace: Detailní popis (příklad) hodnocení fyzické zátěže zaměstnance pracujícího s kulatinou v odvětví dřevozpracujícího průmyslu.klíčová slova: zátěž fyzická - hodnocení rizik - průmysl dřevozpracující MARKOVÁ, IVETA: Pracovné a zdravotné riziká súvisiace s... Labem klade vzhledem ke svému výrobnímu zaměření značný důraz na prevenci požárů. Brzy po svém založení se na požární prevenci v tomto chemickém provozu začal podílet "podnikový" hasičský záchranný sbor.klíčová slova: hasiči - průmysl chemický - podniky... - nemoci muskuloskeletální - průmysl sklářský - kontroloři - Slovensko PAVLÍK, JAROSLAV: Kontrola dodržiavania povinností revíznych tecnikov v Trenčianskom samospravnom krajianotace: Zjištění z kontrol provedených inspektory práce v Trenčínském kraji v r... drevospracujúcom priemysleanotace: Detailní popis (příklad) hodnocení fyzické zátěže zaměstnance pracujícího s kulatinou v odvětví dřevozpracujícího průmyslu.klíčová slova: zátěž fyzická - hodnocení rizik - průmysl dřevozpracující MARKOVÁ, IVETA: Pracovné a... - průmysl chemický - podniky - prevence požární - ochrana požární   BauPortal - č. 3 (2013) SCHMITT, ROLAND - BEYRLEIN, ANDREAS: Zusammenarbeit der Schalungsindustrie mit grossen, mittteleren und kleineren Bauunternehmen /Spolupráce při procesu bednění s... - nemoci z povolání - zátěž fyzická - nemoci muskuloskeletální - průmysl sklářský - kontroloři - Slovensko PAVLÍK, JAROSLAV: Kontrola dodržiavania povinností revíznych tecnikov v Trenčianskom samospravnom krajianotace: Zjištění z kontrol provedených inspektory

 4. VÚBP na Mezinárodním strojírenském veletrhu

  Poslední aktualizace: 10.11.2021 - 09:07

  pro rok 2021 je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Jde o trend, který je jednou z prioritních... (MSV) je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 50 % vystavovatelů a 16 % návštěvníků. Hlavním tématem MSV pro rok 2021 je Průmysl 4.0 a

 5. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2019/9

  Poslední aktualizace: 08.10.2019 - 12:45

  příspěvku je seznámit čtenáře se zákonnými povinnostmi na úseku zajištění bezpečnosti práce při práci v dřevozpracujícím průmyslu.klíčová slova: průmysl dřevozpracující - bezpečnost práce - BOZP - inspekce práce - činnosti kontrolníŘEHOŘ, ROMAN: Novinky v... událostí. Pořadatelé očekávají účast přibližně 1 600 vystavujících firem a nejméně 80 tisíc odborných návštěvníků.klíčová slova: strojírenství - veletrhy - průmysl 4.0Firmy podceňují požární bezpečnostanotace: Tragické příklady z České republiky i ze zahraničí... přesvědčením, že se na ně tyto požadavky nevztahují. Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře se zákonnými povinnostmi na úseku zajištění bezpečnosti práce při práci v dřevozpracujícím průmyslu.klíčová slova: průmysl dřevozpracující - bezpečnost práce - BOZP... významnou ekonomickou a politickou událostí. Pořadatelé očekávají účast přibližně 1 600 vystavujících firem a nejméně 80 tisíc odborných návštěvníků.klíčová slova: strojírenství - veletrhy - průmysl 4.0 Firmy podceňují požární bezpečnostanotace: Tragické

 6. Digitalizace ekonomiky a společnosti

  Poslední aktualizace: 10.10.2019 - 13:55

  segmentech ekonomiky, jako průmysl (průmysl 4.0), stavebnictví, doprava, obchod, státní správa a fungování měst (smart cities). V neposlední řadě zmiňují i některé "incidenty" s digitalizací spojené. VEBER, Jaromír ...[et al.]. Digitalizace ekonomiky a společnosti: výhody, rizika, příležitosti. Praha: Management Press, 2018. 198 s. ISBN 978-80-7261-554-4. ... sítě, jednak jejímu uplatnění v tradičních segmentech ekonomiky, jako průmysl (průmysl 4.0), stavebnictví, doprava, obchod, státní správa a fungování měst (smart cities). V neposlední řadě zmiňují i některé "incidenty" s digitalizací spojené. VEBER

 7. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/2

  Poslední aktualizace: 12.03.2018 - 14:34

  vlastního řízení mají lepší zdravotní stav než stálí zaměstnanci v kancelářích firem. Tito lidé bývají více komunikativní, emocionálně stabilnější a ochotnější více riskovat než průměrní zaměstnanci tradičního typu.klíčová slova: digitalizace - průmysl... v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K dispozici je ke stažení na www.gesundearbeit-mega.de.klíčová slova: práce 4.0 - průmysl 4.0 - projekty - Německo - řízení lidských zdrojů - strategie - zdraví - podniky malé - podniky střední Die BG... vytváří svět práce 4.0. Velkou výzvou bude vývoj integrovaných a bezpečnostně orientovaných algoritmů, což bude i výzvou pro jejich testování a posuzování certifikačním orgánem.klíčová slova: práce 4.0 - průmysl 4.0 - inteligence umělá - algoritmy - rizika... prachu (vysoký prachový emitor vs. nízký prachový emitor).klíčová slova: stroje ruční - nářadí ruční - prach dřevný - emise - aerosoly - koncentrace - měření - průmysl dřevozpracující VESPER, STEPHEN: Quantification of mold contamination in multi-level... tradičního typu.klíčová slova: digitalizace - průmysl 4.0 - práce 4.0 - způsoby práce - sebepojetí - sebeřízení - studie - kultura práce SONNTAG, KARLHEINZ - POSDZICH, MARIE LOUISE: Arbeit 4.0 präventiv gestalten / Práce 4.0: zjištění a opatření projektu... zaměřen zejména na personální manažery a pracovníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K dispozici je ke stažení na www.gesundearbeit-mega.de.klíčová slova: práce 4.0 - průmysl 4.0 - projekty - Německo - řízení lidských zdrojů - strategie

 8. Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 7.5.2013

  Poslední aktualizace: 10.05.2013 - 12:45

  předpisy pro nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů trvale instalované v existujících budovách, kde za určitých okolností nemohou být splněny, vlivem různých omezení budovy, některé požadavky EN 81-1 a EN 81-2. ČSN EN 691-1 (49 6133) Dřevozpracující... stroje – Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Část 1: Společné požadavky. Tato evropská norma platí pro dřevozpracující stroje s řeznými nástroji a/nebo brousicími nástroji, jak jsou definovány v textu normy, pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno a za...) Dřevozpracující stroje – Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Část 1: Společné požadavky. Tato evropská norma platí pro dřevozpracující stroje s řeznými nástroji a/nebo brousicími nástroji, jak jsou definovány v textu normy, pokud jsou používány tak, jak je

 9. Rizikové faktory pracovních systémů - část 2 Pracovní úrazovost

  Poslední aktualizace: 08.03.2002 - 12:00

  1,869 potravinářský průmysl horní končetina 2,75 otevřená řezná rána 1,83 doprava dolní končetina 2,21 zhmoždění 1,558 prům. elektrotechnický horní končetina 2,31 otevřená řezná rána 1,199 prům .dřevozpracující horní končetina... nejčastěji ke smrtelným pracovním úrazům. Odvětví ekonomické činnosti relativní ukazatel smrtelných úrazů 1993 1994 doprava, skladování a spoje 0,31 1,01 dobývání nerostných surovin 0,33 0,67 zpracovatelský průmysl 0,4 0,65 zemědělství a... 1,37 otevřená řezná rána 0,903 lesnictví dolní končetina 1,22 zhmoždění 0,787 prům. skla a keramiky horní končetina 1,01 otevřená řezná rána 0,779 průmysl textilní horní končetina 1,36 otevřená řezná rána 0,724 zdravotnictví... dobývání nerostných surovin 0,33 0,67 zpracovatelský průmysl 0,4 0,65 zemědělství a myslivost, lesní hospodářství 0,23 0,15 stavebnictví 0,14 0,18 nemovitosti, pronájem nemovitostí, služby pro podniky, výzkum a vývoj... rána 4,876 vnitřní obchod horní končetina 4,65 otevřená řezná rána 3,069 stavební výroba horní končetina 2,99 zhmoždění 1,869 potravinářský průmysl horní končetina 2,75 otevřená řezná rána 1,83... doprava dolní končetina 2,21 zhmoždění 1,558 prům. elektrotechnický horní končetina 2,31 otevřená řezná rána 1,199 prům .dřevozpracující horní končetina 1,37 otevřená řezná rána 0,903 lesnictví dolní

 10. Pracovní úrazovost spojená s Průmyslem 4.0

  Poslední aktualizace: 15.09.2021 - 12:25

   stabilními zařízeními. Klíčová slova: Průmysl 4.0, pracovní úrazy, pracovní neschopnost Abstract The article discusses work-related injuries associated with Industry 4.0. It contains statistical data on occupational injuries and related incapacity for... for publication 9. 6. 2021 Úvod Jako Průmysl 4.0 lze označit právě probíhající průmyslovou revoluci, která je dána současným trendem využívání nových technologií založených na digitalizaci, automatizaci, robotizaci, využití exoskeletů, internetu... %) všech smrtelných pracovních úrazů v EU stala v odvětví stavebnictví, zatímco další nejvyšší podíl měl sektor dopravy a skladování (16,7 %), zpracovatelský průmysl (15,2 %) a zemědělství, lesnictví a rybolov (13,2 %). [7] Vážné pracovní úrazy byly... průmysl 4.0pracovní úrazypracovní neschopnost Abstrakt Článek pojednává o pracovní úrazovosti spojené s Průmyslem 4.0. Článek obsahuje statistická data pracovní úrazovosti a s tím související pracovní neschopnosti v České... neschopností přesahující tři kalendářní dny související se stroji a stabilními zařízeními. Klíčová slova: Průmysl 4.0, pracovní úrazy, pracovní neschopnost Abstract The article discusses work-related injuries associated with Industry 4.0. It contains... Accidents, Incapacity for Work Přijat k publikování / Received for publication 9. 6. 2021 Úvod Jako Průmysl 4.0 lze označit právě probíhající průmyslovou revoluci, která je dána současným trendem využívání nových technologií založených na digitalizaci

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail