Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2021/11

  Poslední aktualizace: 21.12.2021 - 09:54

  navigační systém; tyto asistivní technologie snižují zátěž pro řidiče). Digitalizované procesy mají snížit podíl práce kritické z hlediska bezpečnosti.klíčová slova: stavby - stavebnictví - digitalizace - průmysl 4.0 - technologie asistivní - projekty... stříbra ve vodním hospodářstvíanotace: Jedním z důvodů intenzivního využití nanočástic stříbra (AgNP) v široké škále různých oblastí, jako je zdravotnictví, potravinářství, kosmetika, textilní průmysl, elektrotechnický průmysl a strojírenství, jsou jejich... tiskROUPCOVÁ, PETRA: Measuring incidence of nanoparticles in the workplace athmosphere with a focus on the woodworking and engineering industries / Měření výskytu nanočástic v pracovním ovzduší se zaměřením na dřevozpracující a strojírenský průmyslanotace... orientací v rozsahu cm pomáhá satelitní navigační systém; tyto asistivní technologie snižují zátěž pro řidiče). Digitalizované procesy mají snížit podíl práce kritické z hlediska bezpečnosti.klíčová slova: stavby - stavebnictví - digitalizace - průmysl 4.0..., textilní průmysl, elektrotechnický průmysl a strojírenství, jsou jejich významné antimikrobiální účinky. Slibné jsou také pro úpravu vody, kde by mohly přispět k dezinfekci vody ve formě tenkých vrstev nanesených na různé materiály, a snížit tak dávkování chlóru... nanočástic v pracovním ovzduší se zaměřením na dřevozpracující a strojírenský průmyslanotace: Nanočástice se vyskytují v každodenním životě včetně průmyslu a tento článek se zaměřuje především na jejich výskyt v pracovním prostředí. Autoři měřili koncentraci

 2. Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : září - říjen 2008

  Poslední aktualizace: 20.11.2008 - 11:23

  proti nezákonné těžbě dřeva a souvisejícímu obchodu. V návrhu tohoto nařízení se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.         klíčová slova: průmysl dřevozpracující - těžba dřeva - dřevo... hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.         klíčová slova: průmysl dřevozpracující - těžba dřeva - dřevo - pravidla - povinnosti Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 650 15.10.2008 8 Návrh směrnice

 3. Projekt THESEIS zahajuje

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  vzdělávací program BOZP pro zaměstnance v průmyslu zaměřeném na ekologii, životní prostředí, odpadové hospodářství atd., tedy na tzv. “environmental industry” či “eco-industry”. Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP... vyplývajících z jejich činnosti. Eko-průmysl zahrnuje provoz a služby související s nakládáním s pevnými odpady, recyklaci, čištění odpadních vod, znečištění ovzduší, půdy a podzemních vod apod. Podle nejnovějších studií (ECORYS 2009) činí přímá... zaměstnanost v tomto odvětví více než 2,5 milionu osob zaměstnaných na plný úvazek. Eko-průmysl má ve světě konkurenční výhodu, a to zejména z toho důvodu, že byl dříve než jiná odvětví konfrontován s negativními důsledky znečištění životního prostředí. Kromě toho...-industry”. Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní projekty Abstract This paper presents a new international project in the field of education in eco-industry called THESEIS (Training on the Health & Safety for... měli mít přiměřené znalosti a dovednosti pro řešení specifických rizik vyplývajících z jejich činnosti. Eko-průmysl zahrnuje provoz a služby související s nakládáním s pevnými odpady, recyklaci, čištění odpadních vod, znečištění ovzduší, půdy a podzemních... vod apod. Podle nejnovějších studií (ECORYS 2009) činí přímá zaměstnanost v tomto odvětví více než 2,5 milionu osob zaměstnaných na plný úvazek. Eko-průmysl má ve světě konkurenční výhodu, a to zejména z toho důvodu, že byl dříve než jiná odvětví

 4. Projekt 08-S4-2021 Další vzdělávání – determinanty zacílení rekvalifikací v ČR a optimalizace NSP/NSK

  Poslední aktualizace: 23.02.2022 - 11:40

  sociálními partnery. Klíčová slova: pandemie, covid-19, průmysl 4.0, zaměstnavatelé, zaměstnanci, kvalifikace, vzdělávání Řešeno: 6/2021 – 12/2022 Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Odpovědný řešitel: JUDr. Jiří Vaňásek... partnery. Klíčová slova: pandemie, covid-19, průmysl 4.0, zaměstnavatelé, zaměstnanci, kvalifikace, vzdělávání Řešeno: 6/2021 – 12/2022 Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Odpovědný řešitel: JUDr. Jiří Vaňásek

 5. Čtvrtá průmyslová revoluce si žádá inovace ve vzdělávání

  Poslední aktualizace: 03.01.2018 - 09:09

  , která bude reflektovat zodpovědnější postoj celku i jednotlivců ke vzdělání v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci? Tato stať zkouší hledat na předložené otázky odpovědi. Klíčová slova: revoluce průmyslová, práce, průmysl, vzdělávání, změny, inovace... změnu přístupu ke vzdělávání, vzhledem k jejich rychlosti často i několikrát za život. Doba, v níž právě žijeme, je označována jako čtvrtá průmyslová revoluce, v té souvislosti jsou užívána i kratší jednodušší označení jako: Průmysl 4.0 (též Práce 4.0... Průmysl 4.0 je založen na dramatickém vývoji nových technologií. Přináší nové formy práce a zásadně proměňuje svět kolem nás. Má měnit (nebo už mění) společnost jako celek, a na život v takové společnosti a na nové formy práce. Na změny tohoto druhu ve světě... odpovědi. Klíčová slova: revoluce průmyslová, práce, průmysl, vzdělávání, změny, inovace, síla pracovní, BOZP Abstract There is no doubt that the world of work is nowadays being influenced more than ever by rapid development of technologies. Will the... souvislosti jsou užívána i kratší jednodušší označení jako: Průmysl 4.0 (též Práce 4.0 nebo také „čtvrtá průmyslová éra“ či „éra“ 4.0). Aktuálně probíhající průmyslová revoluce, která ve svém důsledku změní ekonomiku, staví před společnost nové skutečnosti a nové... výzvy. Vzdělávání musí reagovat na potřeby průmyslu a nových forem práce Průmysl 4.0 je založen na dramatickém vývoji nových technologií. Přináší nové formy práce a zásadně proměňuje svět kolem nás. Má měnit (nebo už mění) společnost jako celek, a na

 6. Projekt 2011-3988/001-001 Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector (THESEIS)

  Poslední aktualizace: 08.03.2013 - 22:45

  slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní projekty, koordinační schůzky HORÁČKOVÁ, Alena. Projekt THESEIS zahajuje. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2011, roč. 4, č. 4. Dostupný z WWW: <http...-industry”.Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní projekty KUHNOVÁ, Irena; HORÁČKOVÁ, Alena; MLEZIVOVÁ, Iveta. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v eko-průmyslu - Část 3: Porovnání úrovně znalostí vybraných... specifických rizicích souvisejících s jejich prací. Průzkum u cílové skupiny techniků odpadních vod a cílové skupiny odborníků na odpadové hospodářství byl proveden v osmi zemích partnerství projektu THESEIS.Klíčová slova: vody odpadní, odpady, eko-průmysl... industry” či “eco-industry”. Popisuje průběh 2. koordinační schůzky, která se konala na začátku června v Praze a kterou pořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce.Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní projekty, koordinační... vzdělávací program BOZP pro zaměstnance v průmyslu zaměřeném na ekologii, životní prostředí, odpadové hospodářství atd., tedy na tzv. “environmental industry” či “eco-industry”.Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní projekty... cílové skupiny odborníků na odpadové hospodářství byl proveden v osmi zemích partnerství projektu THESEIS.Klíčová slova: vody odpadní, odpady, eko-průmysl, znalosti, dovednosti, průzkumy, Česká republika, Belgie, Bulharsko, Polsko, Řecko, Německo, Finsko

 7. VÚBP na Mezinárodním strojírenském veletrhu

  Poslední aktualizace: 10.11.2021 - 09:07

  pro rok 2021 je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Jde o trend, který je jednou z prioritních... (MSV) je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 50 % vystavovatelů a 16 % návštěvníků. Hlavním tématem MSV pro rok 2021 je Průmysl 4.0 a

 8. Digitalizace ekonomiky a společnosti

  Poslední aktualizace: 10.10.2019 - 13:55

  segmentech ekonomiky, jako průmysl (průmysl 4.0), stavebnictví, doprava, obchod, státní správa a fungování měst (smart cities). V neposlední řadě zmiňují i některé "incidenty" s digitalizací spojené. VEBER, Jaromír ...[et al.]. Digitalizace ekonomiky a společnosti: výhody, rizika, příležitosti. Praha: Management Press, 2018. 198 s. ISBN 978-80-7261-554-4. ... sítě, jednak jejímu uplatnění v tradičních segmentech ekonomiky, jako průmysl (průmysl 4.0), stavebnictví, doprava, obchod, státní správa a fungování měst (smart cities). V neposlední řadě zmiňují i některé "incidenty" s digitalizací spojené. VEBER

 9. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2013/06-07

  Poslední aktualizace: 09.08.2013 - 00:50

  priemysleanotace: Detailní popis (příklad) hodnocení fyzické zátěže zaměstnance pracujícího s kulatinou v odvětví dřevozpracujícího průmyslu.klíčová slova: zátěž fyzická - hodnocení rizik - průmysl dřevozpracující MARKOVÁ, IVETA: Pracovné a zdravotné riziká súvisiace s... Labem klade vzhledem ke svému výrobnímu zaměření značný důraz na prevenci požárů. Brzy po svém založení se na požární prevenci v tomto chemickém provozu začal podílet "podnikový" hasičský záchranný sbor.klíčová slova: hasiči - průmysl chemický - podniky... - nemoci muskuloskeletální - průmysl sklářský - kontroloři - Slovensko PAVLÍK, JAROSLAV: Kontrola dodržiavania povinností revíznych tecnikov v Trenčianskom samospravnom krajianotace: Zjištění z kontrol provedených inspektory práce v Trenčínském kraji v r... drevospracujúcom priemysleanotace: Detailní popis (příklad) hodnocení fyzické zátěže zaměstnance pracujícího s kulatinou v odvětví dřevozpracujícího průmyslu.klíčová slova: zátěž fyzická - hodnocení rizik - průmysl dřevozpracující MARKOVÁ, IVETA: Pracovné a... - průmysl chemický - podniky - prevence požární - ochrana požární   BauPortal - č. 3 (2013) SCHMITT, ROLAND - BEYRLEIN, ANDREAS: Zusammenarbeit der Schalungsindustrie mit grossen, mittteleren und kleineren Bauunternehmen /Spolupráce při procesu bednění s... - nemoci z povolání - zátěž fyzická - nemoci muskuloskeletální - průmysl sklářský - kontroloři - Slovensko PAVLÍK, JAROSLAV: Kontrola dodržiavania povinností revíznych tecnikov v Trenčianskom samospravnom krajianotace: Zjištění z kontrol provedených inspektory

 10. Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 11. 2018

  Poslední aktualizace: 12.11.2018 - 13:07

  řada norem Dřevozpracující stroje – Bezpečnost (49 6070), části: ČSN EN ISO 19085-1 Společné požadavky, ČSN EN ISO 19085-4 Svislé kotoučové pily na řezání formátů (vyhlášením), ČSN EN ISO 19085-5 Formátovací kotoučové pily. ČSN EN ISO 16093 (20... (vyhlášením). Dále řada norem Dřevozpracující stroje – Bezpečnost (49 6070), části: ČSN EN ISO 19085-1 Společné požadavky, ČSN EN ISO 19085-4 Svislé kotoučové pily na řezání formátů (vyhlášením), ČSN EN ISO 19085-5 Formátovací kotoučové pily. ČSN EN

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail