Výsledky vyhledávání výrazu "ergonomie"

Výsledky vyhledávání

 1. Plakát Účast zaměstnanců a participativní ergonomie ke kampani CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII

  Poslední aktualizace: 07.11.2022 - 15:09

  V dubnu 2022 byla zahájena kampaň pro zaměstnavatele pod názvem CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII. Materiály k této kampani, včetně nového plakátu Účast zaměstnanců a participativní ergonomie, najdete na webových stránkách Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. ... poruchyzaměstnancizaměstnavateléVÚBP, v. v. i. V dubnu 2022 byla zahájena kampaň pro zaměstnavatele pod názvem CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII. Materiály k této kampani, včetně nového plakátu Účast zaměstnanců a participativní ergonomie, najdete na...Plakát Účast zaměstnanců a participativní ergonomie ke kampani CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII

 2. Vybrané aspekty ergonomie při kancelářské práci

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  vhodných pomůcek by navíc měly být zohledněny ergonomické požadavky na vybavení a individuální nároky zaměstnanců. Z hlediska prevence by nemělo být opomenuto ani pravidelné posilovací a uvolňovací cviky. Klíčová slova: ergonomie, kancelářské práce... teplotní účinky a vnímání prostoru. (Upraveno dle [3] a [4]) Hodnocení kancelářského pracoviště Pro orientační zhodnocení kancelářského pracoviště je možné využít dotazník (Tabulka 7), který byl vytvořen v oddělení prevence rizik a ergonomie VÚBP..., resp. oblasti, kde lze předpokládat problémy. Pracoviště je možné zhodnotit ještě z ergonomického pohledu pomocí dotazníku (Tabulka 8). Jedná se o dotazník, který vznikl opět v oddělení prevence rizika a ergonomie VÚBP Praha. Po provedení šetření je... posilovací a uvolňovací cviky. Klíčová slova: ergonomie, kancelářské práce, bezpečnost práce, zdraví, pracovní prostředí Abstract The quality office work can be only in good working environment (microclimatic, ergonomics etc.). Increased attention...] a [4]) Hodnocení kancelářského pracoviště Pro orientační zhodnocení kancelářského pracoviště je možné využít dotazník (Tabulka 7), který byl vytvořen v oddělení prevence rizik a ergonomie VÚBP Praha. Tento dotazník nabízí možnost orientačního... dotazníku (Tabulka 8). Jedná se o dotazník, který vznikl opět v oddělení prevence rizika a ergonomie VÚBP Praha. Po provedení šetření je vhodné se zaměřit především na ty položky, které nebyly splněny. U těchto položek pak hledat důvod proč nebyly splněny...Vybrané aspekty ergonomie při kancelářské práci

 3. Základní přístup k otázkám bezpečnosti a ergonomie při projektování kolaborativních pracovišť

  Poslední aktualizace: 20.11.2020 - 11:42

  pracovišť. Klíčová slova: ergonomie, kolaborativní robot, standard ISO 9241-210, Human–centered-design (HCD) Abstract The current world of industrial production can be defined as a period of growth and significant changes from traditional technologies to... kolaborativních robotů v hlavních bodech: menší prostorové nároky, možnost přestavby při změně výroby, jednoduché programování a variabilita použití, konstrukce splňující bezpečnostní požadavky, dokonale řešená ergonomie pracoviště s... různých částí lidského těla, které mohou být použity pro vhodný návrh a provedení  robotických aplikací nebo pro analýzu bezpečnostních rizik při fyzickém kontaktu [7]. Ergonomie jako součást projektování kolaborativních pracovišť Zásadním přístupem..., rovněž tak znalost ISO 9241-210, součástí projektových prací při návrhu kolaborativních pracovišť. Klíčová slova: ergonomie, kolaborativní robot, standard ISO 9241-210, Human–centered-design (HCD) Abstract The current world of industrial production..., konstrukce splňující bezpečnostní požadavky, dokonale řešená ergonomie pracoviště s ohledem na interakci s obsluhou, rychlé zavedení do praxe Předností společných pracovišť člověk – robot je několik. Příkladem může být eliminace zdravotních rizik pro.... Technická specifikace pro tyto řešení obsahuje údaje ze studie o prazích bolesti různých částí lidského těla, které mohou být použity pro vhodný návrh a provedení  robotických aplikací nebo pro analýzu bezpečnostních rizik při fyzickém kontaktu [7]. Ergonomie...Základní přístup k otázkám bezpečnosti a ergonomie při projektování kolaborativních pracovišť

 4. Ergonomie a lidský činitel

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 13:05

  Ergonomie a lidský činitel Práce ve stoje: Jak snížit zdravotní rizika a zvýšit produktivitu? 09.08.2019 Zdroj: Lindström Group... Ergonomie a lidský činitel Každá práce s sebou nese jistá bezpečnostní rizika. Kromě úrazů mohou vést k chronickým onemocněním i další negativní vlivy na pracovišti. V případě kancelářských prací je dnes již samozřejmostí pořídit zaměstnancům..., Ergonomie a lidský činitel Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., je od 25. března 2019 držitelem autorizace pro profesní kvalifikaci 39-009-N Specialista v ergonomii (číslo autorizace 2019/12). To znamená, že bude moci vykonávat výchovu...Ergonomie a lidský činitel

 5. Lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, ergonomie - příklady v praxi (seminář)

  Poslední aktualizace: 09.11.2015 - 16:51

   obecně nízkou úrovní ergonomie na pracovištích u řady zaměstnavatelů. Opakovaně se setkáváme s případem objektivizace lokální svalové zátěže na různých linkách, kde dochází k nefyziologickému zatěžování horních končetin. Postupným zkoumáním občas.... Jaké máte Vy zkušenosti s lokální svalovou zátěží a ergonomií? Výše jsme nakousli jen jeden z problémů, se kterým se můžete ve své odborné praxi setkat. Autorizovaná laboratoř ergonomie a fyziologie práce společnosti PREVENTADO medical s.r.o...? rozšíření znalostí a orientaci v praktickém hodnocení ergonomie a fyziologie práce, automatizované výpočtové vzorce vybraných faktorů ve fyziologii práce (lokální svalová a celková fyzická zátěž, pracovní polohy), ukážeme Vám jednoduchá... Řešíte ve Vaší společnosti problematiku lokální svalové zátěže, celkové fyzické zátěže a ergonomie? Pro mnoho zaměstnavatelů je dnes problematika ergonomie - fyziologie práce a jejího hodnocení palčivý problém. ... zaujímáním nepřijatelných pracovních poloh a obecně nízkou úrovní ergonomie na pracovištích u řady zaměstnavatelů. Opakovaně se setkáváme s případem objektivizace lokální svalové zátěže na různých linkách, kde dochází k nefyziologickému zatěžování horních... jsou například odlišné pracovní návyky. Jaké máte Vy zkušenosti s lokální svalovou zátěží a ergonomií? Výše jsme nakousli jen jeden z problémů, se kterým se můžete ve své odborné praxi setkat. Autorizovaná laboratoř ergonomie a fyziologie práce.... Co absolvováním semináře získáte? rozšíření znalostí a orientaci v praktickém hodnocení ergonomie a fyziologie práce, automatizované výpočtové vzorce vybraných faktorů ve fyziologii práce (lokální svalová a celková fyzická zátěž, pracovní polohy...Lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, ergonomie - příklady v praxi (seminář)

 6. Participativní ergonomie: jak může zlepšit zdraví a pohodu zaměstnanců a předcházet muskuloskeletálním poruchám?

  Poslední aktualizace: 15.04.2021 - 11:09

  Nastiňuje, jak postupovat při vytváření projektu participativní ergonomie, a popisuje několik reálných příkladů použití participativní ergonomie k řešení rizikových faktorů přispívajících ke vzniku muskuloskeletálních poruch na pracovišti, od kanceláří... až po staveniště. Cenným nástrojem v oblasti participativní ergonomie je také náš informační list k mapování těla a rizik, který poskytuje podrobné pokyny, jak zapojit zaměstnance do hodnocení rizik a prevence muskuloskeletálních poruch. Nikdo nezná... práci lépe než ten, kdo ji vykonává, zapojit zaměstnance do identifikace rizik a hledání řešení proto dává smysl. Přečtěte si diskusní dokument k participativní ergonomii. Prohlédněte si informační list k mapování těla a rizik. Přečtěte si náš článek v OSHwiki o provádění participativní ergonomie. ... Nový diskusní dokument zkoumá přínosy používání participativní ergonomie, tedy zapojení zaměstnanců do plánování a kontroly pracovních činností při řešení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací. ... faktorykampaněEU OSHA Nastiňuje, jak postupovat při vytváření projektu participativní ergonomie, a popisuje několik reálných příkladů použití participativní ergonomie k řešení rizikových faktorů přispívajících ke vzniku muskuloskeletálních poruch na pracovišti, od... kanceláří až po staveniště. Cenným nástrojem v oblasti participativní ergonomie je také náš informační list k mapování těla a rizik, který poskytuje podrobné pokyny, jak zapojit zaměstnance do hodnocení rizik a prevence muskuloskeletálních poruch. Nikdo... článek v OSHwiki o provádění participativní ergonomie. Také si můžete přečíst 20.04.2021 - Je čas zabývat se chronickými muskuloskeletálními poruchami na pracovišti 19.04.2021 - Kampaň Psychosociální rizika 19.04.2021 - Chcete-li...Participativní ergonomie: jak může zlepšit zdraví a pohodu zaměstnanců a předcházet muskuloskeletálním poruchám?

 7. Aplikovaná ergonomie

  Poslední aktualizace: 01.02.2010 - 16:11

  Tato příručka, která je určena pracovníkům pověřených k plnění úkolů v oblasti prevence rizik, shrnuje nejnovější poznatky z oblasti ergonomie pracovního místa získané jak výzkumem v této oblasti tak i převzetím řady zkušeností ze zahraničí. Práce... ovlivňují pracovní podmínky (např. mikroklimatické podmínky, osvětlení, ale i psychická zátěž a další). MAREK, Jakub; SKŘEHOT, Petr. Základy aplikované ergonomie. 1. vyd. Praha : VÚBP, 2009. 118 s. ISBN 978-80-86973-58-6....Recenze na knihu: Základy aplikované ergonomie... Aplikovaná ergonomie Napsal uživatel ulmanova dne 1. Únor 2010 - 16:11. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.ergonomierecenzeTato příručka..., která je určena pracovníkům pověřených k plnění úkolů v oblasti prevence rizik, shrnuje nejnovější poznatky z oblasti ergonomie pracovního místa získané jak výzkumem v této oblasti tak i převzetím řady zkušeností ze zahraničí. Práce srozumitelným způsobem... pracovní podmínky (např. mikroklimatické podmínky, osvětlení, ale i psychická zátěž a další). MAREK, Jakub; SKŘEHOT, Petr. Základy aplikované ergonomie. 1. vyd. Praha : VÚBP, 2009. 118 s. ISBN 978-80-86973-58-6. Také si můžete přečíst 16.12.2019...Aplikovaná ergonomie

 8. Ergonomie a uplatnění jejích nastrojů a metod na pracovišti

  Poslední aktualizace: 24.08.2016 - 08:41

  Ergonomie a uplatnění jejích nastrojů a metod na pracovišti Typ projektugranty - ČR Zařazení projektu dle tématuergonomiepracovní prostředí Zahájení a ukončení projektu01.04.2004 - 01.11.2004 Klíčová slova (cz...)ergonomie, nástroje, kvalita, pracovní proces, člověk, lidský činitel Klíčová slova (en)ergonomy, ergonomy versus productivity, certification of ergonomists, teaching methods Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář. Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte. ...Ergonomie a uplatnění jejích nastrojů a metod na pracovišti

 9. ABC ergonomie

  Poslední aktualizace: 11.11.2010 - 11:49

  Publikace má za cíl sloužit laické veřejnosti, která se chce vzdělávat a poučit v oblasti ergonomie a pracovních systémů, i odborné veřejnosti, která potřebuje ke své práci rychlý zdroj informací a definic. Publikace je zpracována jako slovník, který... dostupné na našem trhu. Publikace může být vhodným doplňkem nejen při studiu ergonomie, ale i praktickým rádcem při řešení každodenních ergonomických problémů. MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0....Recenze na knihu: ABC ergonomie... ABC ergonomie Napsal uživatel kolinska@vubp-p... dne 11. Listopad 2010 - 11:49. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... formulář.encyklopedieergonomierecenzeslovníkyPublikace má za cíl sloužit laické veřejnosti, která se chce vzdělávat a poučit v oblasti ergonomie a pracovních systémů, i odborné veřejnosti, která potřebuje ke své práci rychlý zdroj informací a definic. Publikace je zpracována jako... literatuře dostupné na našem trhu. Publikace může být vhodným doplňkem nejen při studiu ergonomie, ale i praktickým rádcem při řešení každodenních ergonomických problémů. MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha...ABC ergonomie

 10. Ergonomie

  Poslední aktualizace: 31.03.2008 - 17:26

  Druhé vydání Mezinárodní encyklopedie ergonomie a lidského faktoru bylo kompletně zrevidováno a aktualizováno. Je rozděleno do 13 oddílů, v nichž jsou hesla řazena abecedně. Každé heslo poskytuje jasný a jednoduchý profil témat, včetně praktických... informací. Publikace poskytuje přehled aplikací, nástrojů a inovativních pojetí vztahujících se k výzkumu v oblasti ergonomie. Odborníci a studenti zde naleznou neocenitelný zdroj informací z ergonomie, řízení, práce s výpočetní technikou a psychologie. International encyclopedia of ergonomics and human factor. Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006.3 sv. ISBN 0-415-30430-X.... Ergonomie Napsal uživatel ulmanova dne 31. Březen 2008 - 17:26. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.encyklopedieergonomielidský... faktorrecenzeDruhé vydání Mezinárodní encyklopedie ergonomie a lidského faktoru bylo kompletně zrevidováno a aktualizováno. Je rozděleno do 13 oddílů, v nichž jsou hesla řazena abecedně. Každé heslo poskytuje jasný a jednoduchý profil témat, včetně praktických... informací. Publikace poskytuje přehled aplikací, nástrojů a inovativních pojetí vztahujících se k výzkumu v oblasti ergonomie. Odborníci a studenti zde naleznou neocenitelný zdroj informací z ergonomie, řízení, práce s výpočetní technikou a psychologie...Ergonomie

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail