Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 10. 2021

  Poslední aktualizace: 11.10.2021 - 15:34

  montáž a demontáž pneumatik vozidel - Bezpečnostní požadavky. ČSN EN ISO 19085-1 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 19085-1 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky z listopadu 2018. U norem označených +) se připravuje převzetí překladem. ... ISO 19085-1 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 19085-1 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky z listopadu 2018. U norem označených +) se

 2. Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 8. 2021

  Poslední aktualizace: 11.08.2021 - 14:53

  62485-6 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 6: Bezpečný provoz lithium-ion baterií pro trakční aplikace. ČSN EN ISO 19085-12 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 12: Čepovací/profilovací.... ČSN EN IEC 62485-6 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 6: Bezpečný provoz lithium-ion baterií pro trakční aplikace. ČSN EN ISO 19085-12 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 12: Čepovací

 3. Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 10. 2020

  Poslední aktualizace: 15.10.2020 - 12:25

  ISO 19085-9 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu)+). ČSN EN ISO 19085-11 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN... 2015. ČSN EN IEC 60695-1-12 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-12: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Požární bezpečnost. ČSN EN ISO 19085-9 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9...: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu)+). ČSN EN ISO 19085-11 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 940+A1 (49 6129) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované

 4. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2022/8

  Poslední aktualizace: 21.09.2022 - 09:41

  : průmysl dřevozpracující - rizika pracovní - úrazy pracovní - kultura bezpečnosti práce - podniky malé - podniky střední - GhanaPELOZATO DE OLIVEIRA, DALTRO IZAIAS: Prevalence of chronic lower back pain in Brazilian military firefighters / Prevalence chronické... nebezpečných látkách, který provozuje Asociace pojištění odpovědnosti zaměstnavatele ve stavebnictví (BG BAU). Posledním zdrojem je GISCHEM, informační systém o nebezpečných látkách Obchodního sdružení pro suroviny a chemický průmysl (BG RCI) a Obchodního sdružení... zpracovatelský průmysl, který vedle již zmíněných odvětví chemického, farmaceutického a gumárenského průmyslu zahrnuje veškerá další odvětví zpracovatelského průmyslu. Jako vybrané parametry, které byly podrobeny analýze, byly zvoleny klíčové charakteristiky... dodávaly OOP za dotované náklady.klíčová slova: průmysl dřevozpracující - rizika pracovní - úrazy pracovní - kultura bezpečnosti práce - podniky malé - podniky střední - Ghana PELOZATO DE OLIVEIRA, DALTRO IZAIAS: Prevalence of chronic lower back pain in..., informační systém o nebezpečných látkách, který provozuje Asociace pojištění odpovědnosti zaměstnavatele ve stavebnictví (BG BAU). Posledním zdrojem je GISCHEM, informační systém o nebezpečných látkách Obchodního sdružení pro suroviny a chemický průmysl... benchmark sloužil zpracovatelský průmysl, který vedle již zmíněných odvětví chemického, farmaceutického a gumárenského průmyslu zahrnuje veškerá další odvětví zpracovatelského průmyslu. Jako vybrané parametry, které byly podrobeny analýze, byly zvoleny

 5. Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 12. 2019

  Poslední aktualizace: 16.12.2019 - 15:51

  (47 0626) Zemědělské stroje - Přípojná vozidla se sklápěcí karosérií - Bezpečnost z června 2018. ČSN EN ISO 19085-10 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily) +). Jejím vyhlášením... zrušuje ČSN EN 1853 (47 0626) Zemědělské stroje - Přípojná vozidla se sklápěcí karosérií - Bezpečnost z června 2018. ČSN EN ISO 19085-10 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily

 6. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2019/7

  Poslední aktualizace: 06.08.2019 - 11:09

  průmyslu.klíčová slova: nehody pracovní - události mimořádné - příčiny - analýzy nehod - metody - porovnání - průmysl ropnýWANG, YANQING: Interactive mechanism of working environments and construction behaviors with cognitive work analysis / Interaktivní... - poškození zdraví - nemoci z povolání - pily - Thajsko - průmysl dřevozpracujícíYAN, SHENGYUAN: Driver's mental workload prediction model based on physiological indices / Model predikce mentální pracovní zátěže řidiče založený na fyziologických ukazatelíchanotace..., LinkedInu a dalších sociálních sítích, že bude automaticky ve stávajících zaměstnancích hledat ty nejvhodnější nástupce, klíčové zaměstnance atd. Ale je tomu opravdu tak?klíčová slova: průmysl 4.0 - personalistika - automatizace - robotizace Moderní řízení - č... - ztráta sluchu - poškození zdraví - nemoci z povolání - pily - Thajsko - průmysl dřevozpracující YAN, SHENGYUAN: Driver's mental workload prediction model based on physiological indices / Model predikce mentální pracovní zátěže řidiče založený na... ropném průmyslu.klíčová slova: nehody pracovní - události mimořádné - příčiny - analýzy nehod - metody - porovnání - průmysl ropný WANG, YANQING: Interactive mechanism of working environments and construction behaviors with cognitive work analysis... nejvhodnější kandidáty na Facebooku, LinkedInu a dalších sociálních sítích, že bude automaticky ve stávajících zaměstnancích hledat ty nejvhodnější nástupce, klíčové zaměstnance atd. Ale je tomu opravdu tak?klíčová slova: průmysl 4.0 - personalistika - automatizace

 7. Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 6. 2022

  Poslední aktualizace: 10.06.2022 - 10:46

  ) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 3: Číslicově řízené (NC/CNC) vyvrtávačky a horní frézky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-3 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky z října... - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí z ledna 2013. ČSN EN ISO 19085-3 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 3: Číslicově řízené (NC/CNC...) vyvrtávačky a horní frézky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-3 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky z října 2019. ČSN EN 14564 (69 9001) Nádrže pro přepravu nebezpečného

 8. Přehled společností, které splnily podmínky programu "Bezpečný podnik"

  Poslední aktualizace: 24.02.2004 - 15:47

    Název společnosti 1. certifikát 2. certifikát 3. certifikát 4. certifikát1. VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Třinec  17.9.1998 20.12.2001  28.4.2005 2. DŘEVOZPRACUJÍCÍ DRUŽSTVO, Lukavec 17.9.1998 20.12.2001 18.10.2004 3..., a.s., Praha 18.3.1999 22.10.2002    8. Masný průmysl – Krásno, spol. s r. o., Zlín 18.3.1999 22.10.2002    9. BIOCEL, a.s. Paskov 18.3.1999 22.10.2002    10. NOVÁ HUŤ, a.s., Závod 3 – Výroba a montáže, Ostrava 18.3.1999.... DŘEVOZPRACUJÍCÍ DRUŽSTVO, Lukavec 17.9.1998 20.12.2001 18.10.2004 3. METROSTAV,a.s., Praha 17.9.1998 4.4.2002  28.4.2005   4. Eastman Sokolov, a. s. 17.9.1998 20.12.2001     5. AUTOPLUS II, s.r.o. Most 18.3.1999... 17.4.2003     6. CHEMOPETROL, a.s., Litvínov 18.3.1999 4.4.2002  28.4.2005   7. DAEWOO AVIA, a.s., Praha 18.3.1999 22.10.2002     8. Masný průmysl – Krásno, spol. s r. o., Zlín 18.3.1999 22.10.2002     9. BIOCEL

 9. Šestnáct firem obdrželo osvědčení „Bezpečný podnik“

  Poslední aktualizace: 31.10.2019 - 08:34

   nemocnosti svých zaměstnanců na minimum. K datu 22. 10. 2019 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující firmy: Steel Center Europe, s.r.o.; provozovna Humpolec Dřevozpracující družstvo, se sídlem v Lukavci CZ LOKO, a.s.; provozovna Jihlava... práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum. K datu 22. 10. 2019 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující firmy: Steel Center Europe, s.r.o.; provozovna Humpolec Dřevozpracující družstvo, se sídlem v

 10. Kulatý stůl u příležitosti 15. výročí programu Bezpečný podnik

  Poslední aktualizace: 04.11.2011 - 12:31

  , Dřevozpracující družstvo, Lukavec. Setkání u kulatého stolu se zúčastnili zástupci podniků Metrostav, a.s., a Pražská energetika, a.s. Společnost Metrostav a.s., která v letošním roce slaví 40. výročí svého vzniku, zastupovala Lidmila Kleinová. Společnost... výtvarná soutěž BOZP očima dětí, z obrázků dětí vzniklo pexeso. Letos probíhá projekt bezplatných přednášek na téma BOZP a zákoník práce pro děti v dětských domovech. Obr. 1 Dřevozpracující družstvo, Lukavec - před 15 lety Obr. 2 Dřevozpracující družstvo, Lukavec - po implementaci požadavků programu BP...), Metrostav a.s., Praha, Dřevozpracující družstvo, Lukavec. Setkání u kulatého stolu se zúčastnili zástupci podniků Metrostav, a.s., a Pražská energetika, a.s. Společnost Metrostav a.s., která v letošním roce slaví 40. výročí svého vzniku, zastupovala Lidmila... hodnocena byla také výtvarná soutěž BOZP očima dětí, z obrázků dětí vzniklo pexeso. Letos probíhá projekt bezplatných přednášek na téma BOZP a zákoník práce pro děti v dětských domovech. Obr. 1 Dřevozpracující družstvo, Lukavec - před 15 lety Obr. 2... Dřevozpracující družstvo, Lukavec - po implementaci požadavků programu BP Autor článku: Hrubá KateřinaTaké si můžete přečíst 28.01.2020 - Podniky podporující zdraví jako příklad dobré praxe 27.01.2020 - Ceny za správnou praxi za období

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail