Výsledky vyhledávání výrazu "chemický průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Die BG ročník 1999

  Poslední aktualizace: 08.01.2002 - 15:41

  46 prostředky 36 prostředky dopravní 21 průmysl chemický 46 průmysl masný... - průmysl chemický - prostředí životní - hygiena práce 47OPPOLZER, A.: Einbeziehung psychischer Belastungen in den gesetzlichen Arbeits- und Gesundheitsschutz. Zanedbávání psychických zátěží v klasické BOZP. s. 735-742         anotace....         klíčová slova: pády osob - průmysl masný - obuv ochranná - klopýtnutí - uklouznutí - Německo časopisyrejstříkčlánky Die BG 1999, č. 7 26COENEN, W.: Zur Entwicklung der... programy 39 prostory vnitřní 35 prostředí životní 46 prostředky 36 prostředky dopravní 21 průmysl chemický 46... mezinárodního sdružení pro sociální jistotu.         klíčová slova: škodliviny - průmysl chemický - prostředí životní - hygiena práce 47 OPPOLZER, A.: Einbeziehung psychischer Belastungen in den gesetzlichen Arbeits- und Gesundheitsschutz... průmysl masný 25 první pomoc 23 předpisy bezpečnostní 14, 15, 16, 19 předpisy hygienické 15, 16, 28, 29 přenosy 30 přístroje elektrické 6

 2. Výběr ochranných obleků

  Poslední aktualizace: 12.08.2005 - 10:21

  . Většinou nestačí, když je ochranný chemický oblek označen pouze jako „typ 4“ nebo „typ 5“, protože to by znamenalo, že oblek splňuje pouze minimální požadavky na ochranu, ale při použití v situaci s vyšším ohrožením jeho ochranné funkce nestačí... je například odolnost proti protržení nebo oděru. Na pracovištích, kde je důležitá absolutní čistota (farmaceutický průmysl nebo výroba potravin), se klade velký důraz na schopnost materiálu netřepit se a neuvolňovat jednotlivá vlákna. I zde patří k... chemický oblek označen pouze jako „typ 4“ nebo „typ 5“, protože to by znamenalo, že oblek splňuje pouze minimální požadavky na ochranu, ale při použití v situaci s vyšším ohrožením jeho ochranné funkce nestačí. Speciální dotazy by měl výrobce nebo prodejce... pracovištích, kde je důležitá absolutní čistota (farmaceutický průmysl nebo výroba potravin), se klade velký důraz na schopnost materiálu netřepit se a neuvolňovat jednotlivá vlákna. I zde patří k rozhodujícím kritériím otázka, jestli je výrobce nebo prodejce

 3. Hodnocení spolehlivosti lidského činitele pomocí integrované metody HTA-PHEA a zkušenosti s aplikací softwarového nástroje HTA-PHEA

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  „Analýza odhadu chybování lidského činitele“. Metoda byla vyvinuta v roce 1986 Davidem Embreyem a původně byla určena pro využití v procesním průmyslu (konvenční i jaderné elektrárny, petrochemický průmysl, chemický průmyslprůmysl těžby ropy). Metoda je... chybování lidského činitele“. Metoda byla vyvinuta v roce 1986 Davidem Embreyem a původně byla určena pro využití v procesním průmyslu (konvenční i jaderné elektrárny, petrochemický průmysl, chemický průmyslprůmysl těžby ropy). Metoda je využívána... Embreyem a původně byla určena pro využití v procesním průmyslu (konvenční i jaderné elektrárny, petrochemický průmysl, chemický průmyslprůmysl těžby ropy). Metoda je využívána zejména k predikci a redukci lidských chyb a její silnou stránkou se ukázala

 4. Die BG ročník 2000

  Poslední aktualizace: 08.01.2002 - 15:33

  10 provozy 32 průmysl chemický 27 průmysl masný 12 průmysl potravinářský...         anotace: Program vývoje vhodných rukavic. Nyní dokončený projekt firmy Miljö-Chemie staví na předchozích poznatcích. Popis výsledků projektu a jejich důsledky. Zavádění do praxe.         klíčová slova: OOPP - průmysl chemický - rukavice ochranné....         klíčová slova: průmysl masný - Německo - OOPP 13SCHÜTZ, F.: EDV im Arbeitsschutz. Elektronické zpracování dat v BOZP. s. 199-205         anotace: Zásady pro použití PC. Volba správného systému a vhodného softwaru. Volba hardwaru a... 32 průmysl chemický 27 průmysl masný 12 průmysl potravinářský 23 předpisy 39 předpisy bezpečnostní 3, 4, 18, 39 předpisy...         anotace: Program vývoje vhodných rukavic. Nyní dokončený projekt firmy Miljö-Chemie staví na předchozích poznatcích. Popis výsledků projektu a jejich důsledky. Zavádění do praxe.         klíčová slova: OOPP - průmysl chemický - rukavice ochranné - ochrana...         anotace: Popis typických OOPP pro toto odvětví včetně novějších modelů. Ochrana proti píchnutí a pořezání, proti horké vodě a čisticím prostředkům a proti chladu.         klíčová slova: průmysl masný - Německo - OOPP 13 SCHÜTZ

 5. Nanočástice, nanotechnologie a nanoprodukty a jejich vazba na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

  Poslední aktualizace: 23.11.2016 - 12:53

  nové generace, analyzátory, ochranné roušky), strojírenství (supertvrdé povrchy s nízkým třením, samočisticí nepoškrabatelné látky, obráběcí nástroje), stavebnictví (nové izolační materiály, samočisticí fasádní nátěry, antiadhézní obklady), chemický průmysl... (nanotrubice, nanokompozity, selektivní katalýza, aerogely), textilní průmysl (nemačkavé, hydrofobní a nešpinící se tkaniny), elektrotechnický průmysl (vysokokapacitní záznamová média, fotomateriály, palivové články), optický průmysl (optické filtry..., fotopické krystaly a fotopická vlákna, integrovaná optika), automobilový průmysl (nesmáčivé povrchy, filtry čelních skel), kosmický průmysl (katalyzátory, odolné povrchy satelitů), vojenský průmysl (nanosenzory, konstrukční prvky raketoplánů), životní..., antiadhézní obklady), chemický průmysl (nanotrubice, nanokompozity, selektivní katalýza, aerogely), textilní průmysl (nemačkavé, hydrofobní a nešpinící se tkaniny), elektrotechnický průmysl (vysokokapacitní záznamová média, fotomateriály, palivové články...), optický průmysl (optické filtry, fotopické krystaly a fotopická vlákna, integrovaná optika), automobilový průmysl (nesmáčivé povrchy, filtry čelních skel), kosmický průmysl (katalyzátory, odolné povrchy satelitů), vojenský průmysl (nanosenzory

 6. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2016/12

  Poslední aktualizace: 05.01.2017 - 13:10

  .: Chemický průmysl a aktuální environmentální legislativaanotace: Chemický průmysl je jedním z nejvýznamnějších odvětví ČR a dle různého pohledu (tržby, počet zaměstnanců, přidaná hodnota) tvoří cca 15% podíl českého zpracovatelského průmyslu. Vzhledem k obavě... nepřímo dopadají na celý český průmysl.klíčová slova: průmysl chemický - legislativa environmentální - legislativa chemická - Evropa   Chemické listy - č. 12 (2016)SKŘEHOT, PETR A.: Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při používání... vysoce rizikové výrobní procesy.klíčová slova: prach polétavý - částice polétavé - vzduch znečištěný - procesy výrobní - provozy výrobní - průmysl farmaceutický - zdravotnictví - prostředí bezprašné - výrobkyRANČÁK, J. - SOUČEK, I. - ŠPAČEK, M.: Ekonomika a.... - SUCHÝ, J. - SOUČEK, I.: Chemický průmysl a aktuální environmentální legislativaanotace: Chemický průmysl je jedním z nejvýznamnějších odvětví ČR a dle různého pohledu (tržby, počet zaměstnanců, přidaná hodnota) tvoří cca 15% podíl českého zpracovatelského... chemického průmyslu pak následně nepřímo dopadají na celý český průmysl.klíčová slova: průmysl chemický - legislativa environmentální - legislativa chemická - Evropa   Chemické listy - č. 12 (2016) SKŘEHOT, PETR A.: Požadavky na zajištění bezpečnosti a... kritických místech, kde probíhají vysoce rizikové výrobní procesy.klíčová slova: prach polétavý - částice polétavé - vzduch znečištěný - procesy výrobní - provozy výrobní - průmysl farmaceutický - zdravotnictví - prostředí bezprašné - výrobky RANČÁK, J. - SOUČEK

 7. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/1

  Poslední aktualizace: 09.02.2018 - 12:48

   oblasti procesní bezpečnosti a sítě pro spolupráci v oblasti bezpečnosti procesů.klíčová slova: události mimořádné - bezpečnost procesní - řízení bezpečnosti - programy bezpečnosti práce - kultura bezpečnosti - školení - praxe - průmysl chemický - USAJAMES... tools.klíčová slova: průmysl chemický - scénáře - havárie chemické - modelování - důsledky - příčiny - prevence závažných havárií - funkce probitováAITAO, ZHOU - LINGPENG, FAN: A new insight into the accident investigation / Nový pohled na vyšetřování nehod... řízení krizových situací.klíčová slova: procesy chemické - průmysl chemický - řízení rizik - systémy řízení bezpečnosti - nehody průmyslové - bezpečnost procesní - analýzy rizik - školení - řízení krizovéSUN, FENG: A technique to control major hazards of... - praxe - průmysl chemický - USA JAMES, MICHAEL - SKELTON, DAVID: Consequence modeling at the Eastman Kingsport site / Modelování následků ve společnosti Eastman Kingsportanotace: Záměrem tohoto článku je přezkoumat metody používané v lokalitě a... BakerRisk's Explosion Risk Cooperative tools.klíčová slova: průmysl chemický - scénáře - havárie chemické - modelování - důsledky - příčiny - prevence závažných havárií - funkce probitová AITAO, ZHOU - LINGPENG, FAN: A new insight into the accident... bezpečnosti, analýza rizik procesů, školení a řízení krizových situací.klíčová slova: procesy chemické - průmysl chemický - řízení rizik - systémy řízení bezpečnosti - nehody průmyslové - bezpečnost procesní - analýzy rizik - školení - řízení krizové SUN, FENG

 8. Seminář na téma Bezpečnost práce při údržbě

  Poslední aktualizace: 08.11.2010 - 16:00

   praktickými zkušenostmi při provádění preventivních opatření při údržbě, která je hlavní činností této firmy a zaměřuje se na energetický, chemický a plynárenský průmysl. Seznámení s projektem, který do soutěže přihlásili, bude obsahem samostatného článku. ... činností této firmy a zaměřuje se na energetický, chemický a plynárenský průmysl. Seznámení s projektem, který do soutěže přihlásili, bude obsahem samostatného článku. Autor článku: Hrubá KateřinaTaké si můžete přečíst 24.10.2023 - Soutěž Správná

 9. Bezpečnost práce a ochrana zdraví má opět své vítěze

  Poslední aktualizace: 22.10.2015 - 17:50

  hospodářství. SYNTHOS PBR s.r.o. - chemická společnost vyrábějící syntetický kaučuk v primárních formách, jehož další uplatnění lze nalézt zejména v gumárenském průmyslu. SYNTHOS Kralupy a.s. - chemický podnik s dlouholetou tradicí (dříve KAUČUK... Industries k.s. - Přibyslavský závod - člen skupiny ACO, světové jedničky v odvodňovacích systémech. Vyvíjí systémy pro potravinářský průmysl, komerční kuchyně a venkovní zpevněné plochy. Energotrans, a.s. - člen skupiny ČEZ. Je to významný výrobce tepla a

 10. Vodní doprava má svá vlastní pravidla

  Poslední aktualizace: 15.08.2008 - 17:40

   těžkých kusů (až 200 i více tun) - substrátů chemického nebo zemědělského charakteru, železného šrotu, surovin pro chemický průmysl, železa, písku pro stavebnictví apod. Další výhoda je v ceně – např. při přepravě krmného šrotu kamión vezme 10 tun a loď... chemického nebo zemědělského charakteru, železného šrotu, surovin pro chemický průmysl, železa, písku pro stavebnictví apod. Další výhoda je v ceně – např. při přepravě krmného šrotu kamión vezme 10 tun a loď 600 tun – v obou jsou většinou dva pracovníci a

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail