Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Návrat do práce po delší pracovní neschopnosti a pracovnělékařská prohlídka

  Poslední aktualizace: 27.04.2022 - 11:08

  Pokud v době delšího přerušení práce například z důvodu nemoci skončila zaměstnanci platnost periodické prohlídky, nemůže po nemoci opět nastoupit do práce z důvodu překážky na straně zaměstnavatele, protože nemá platnou periodickou prohlídku. Pokud... periodickou prohlídku platnou má, tak nastupuje do práce a do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu dosavadní práce je vyslán na mimořádnou prohlídku (§ 12 vyhl. č. 79/2013 Sb.). V případě souběhu mimořádné a periodické prohlídky zaměstnavatel žádá... o obě prohlídky. Provádí se periodická prohlídka, která musí svým obsahem zahrnout i prohlídku mimořádnou a vydává se lékařský posudek z prohlídky periodické. ... službypracovní neschopnostochrana zdraví Pokud v době delšího přerušení práce například z důvodu nemoci skončila zaměstnanci platnost periodické prohlídky, nemůže po nemoci opět nastoupit do práce z důvodu překážky na straně zaměstnavatele, protože nemá... platnou periodickou prohlídku. Pokud periodickou prohlídku platnou má, tak nastupuje do práce a do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu dosavadní práce je vyslán na mimořádnou prohlídku (§ 12 vyhl. č. 79/2013 Sb.). V případě souběhu mimořádné a... periodické prohlídky zaměstnavatel žádá o obě prohlídky. Provádí se periodická prohlídka, která musí svým obsahem zahrnout i prohlídku mimořádnou a vydává se lékařský posudek z prohlídky periodické. Autor článku: Redakce BOZPinfoTaké si můžete přečíst...Návrat do práce po delší pracovní neschopnosti a pracovnělékařská prohlídka

 2. Projekt V05-S4 Bezpečnost práce v kontextu klimatických změn

  Poslední aktualizace: 11.02.2022 - 11:42

  Anotace: Cílem výzkumného úkolu je vytvořit odbornou základnu ohledně možností přístupů k prevenci rizik při výkonu pracovních činností v souvislosti s klimatickými změnami. Bude proveden komplexní sběr poznatků ze zahraničí a z ČR, zmapování vývoje... nastavení a úpravy systému prevence rizik a celkově BOZP, což bude zpracováno do finálního výstupu. Klíčová slova: BOZP, klimatické změny, prevence, pracovní činnosti Řešeno: 1/2019 – 12/2021 Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.... Odpovědný řešitel: prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí VÝSTUPY W - Odborný workshop na téma Bezpečnost v kontextu klimatické změny v ČR  (2020) W - Workshop k výzkumnému úkolu... Cílem výzkumného úkolu je vytvořit odbornou základnu ohledně možností přístupů k prevenci rizik při výkonu pracovních činností v souvislosti s klimatickými změnami. Bude proveden komplexní sběr poznatků ze zahraničí a z ČR, zmapování vývoje během... výzkumného úkolu je vytvořit odbornou základnu ohledně možností přístupů k prevenci rizik při výkonu pracovních činností v souvislosti s klimatickými změnami. Bude proveden komplexní sběr poznatků ze zahraničí a z ČR, zmapování vývoje během posledních... systému prevence rizik a celkově BOZP, což bude zpracováno do finálního výstupu. Klíčová slova: BOZP, klimatické změny, prevence, pracovní činnosti Řešeno: 1/2019 – 12/2021 Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Odpovědný řešitel...: prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí VÝSTUPY W - Odborný workshop na téma Bezpečnost v kontextu klimatické změny v ČR  (2020) W - Workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory Bezpečnost...Projekt V05-S4 Bezpečnost práce v kontextu klimatických změn

 3. Dopad absence a prezentismu na produktivitu práce v České republice

  Poslední aktualizace: 15.09.2021 - 11:31

  základě populačně reprezentativních dat od více než dvou tisíc respondentů z listopadu 2020 ukazuje, že pouze 53 % pracujících necítí žádný vliv svého (špatného) zdraví na produktivitu práce a 6 % dotazovaných naopak odpovědělo, že byli zcela neproduktivní... špatné nejen z hlediska zdraví zaměstnanců a mohou z dlouhodobého hlediska výrazně poškodit atmosféru na pracovišti, nemusí ale v konečném důsledku ani maximalizovat zisk a produktivitu firmy, kvůli kterým zaměstnanci často do práce přijdou nemocní v prvé... bezpečnosti práce a reprezentují ekonomicky aktivní obyvatele ČR starších 18 let z hlediska následujících proměnných: pohlaví, věk, vzdělání, kraj, velikost místa bydliště, dělení ekonomické aktivity na zaměstnance a soukromníka. Celkem bylo obesláno 6095... populačně reprezentativních dat od více než dvou tisíc respondentů z listopadu 2020 ukazuje, že pouze 53 % pracujících necítí žádný vliv svého (špatného) zdraví na produktivitu práce a 6 % dotazovaných naopak odpovědělo, že byli zcela neproduktivní. Větší počet... Tento článek představuje jednu z prvních kvantifikací problému prezentismu – přítomnosti v zaměstnání navzdory špatnému zdraví nebo nemoci, v důsledku kterých dochází k poklesu pracovní schopnosti – v prostředí České republiky. Analýza na základě... zaměstnání, kde méně kvalifikovaní pracující a ti s nižšími příjmy vykazují výrazně vyšší ztrátu produktivity. Sběr dat proběhl během kulminace pandemie COVID-19 a výsledky, především z hlediska absence, proto mohou být do jisté míry zkresleny. ... pracovní schopnosti – v prostředí České republiky. Analýza na základě populačně reprezentativních dat od více než dvou tisíc respondentů z listopadu 2020 ukazuje, že pouze 53 % pracujících necítí žádný vliv svého (špatného) zdraví na produktivitu práce a 6... Akademie věd ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce a reprezentují ekonomicky aktivní obyvatele ČR starších 18 let z hlediska následujících proměnných: pohlaví, věk, vzdělání, kraj, velikost místa bydliště, dělení ekonomické aktivity na...). Respondentovi za vyplnění dotazníku připadla odměna 50 Kč. Sběr dat proběhl během kulminace pandemie COVID-19, důsledky zdravotních problémů mohou proto být do jisté míry nadhodnoceny, především pak z hlediska absence, protože mnoho zaměstnanců nemohlo jít do práce...Dopad absence a prezentismu na produktivitu práce v České republice

 4. Poslanecká sněmovna nepodpořila projednávání zákoníku práce

  Poslední aktualizace: 26.03.2018 - 11:31

  Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová uvedla, že je potřeba problematiku urychleně řešit a parametrickou změnu schválit co nejdříve. Novela má totiž zabránit tomu, aby v praxi již nadále nedocházelo k odlišnému přístupu pojišťoven u... výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku u zaměstnanců, kterým je tato náhrada poskytována při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Různý přístup dvou pojišťoven v důsledku vede ke snížení poskytované náhrady části pojištěnců. Vláda proto navrhovala, aby... skupinu horníků,“ upřesnila ministryně. Vládní návrh zákona nedostatky odstraňuje nedostatky poslaneckého návrhu, tak aby po jeho přijetí již nedocházelo u poškozených zaměstnanců, vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, kteří jsou po... Poslanecká sněmovna nepodpořila projednání novely zákoníku práce ve zrychleném řízení. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak poškodila lidi po pracovním úrazu. ... úrazyodškodňovánípojištěnínáhrady Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová uvedla, že je potřeba problematiku urychleně řešit a parametrickou změnu schválit co nejdříve. Novela má totiž zabránit tomu, aby v praxi již nadále nedocházelo k odlišnému přístupu pojišťoven u... výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku u zaměstnanců, kterým je tato náhrada poskytována při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Různý přístup dvou pojišťoven v důsledku vede ke snížení poskytované náhrady části pojištěnců. Vláda proto navrhovala, aby... skupinu horníků,“ upřesnila ministryně. Vládní návrh zákona nedostatky odstraňuje nedostatky poslaneckého návrhu, tak aby po jeho přijetí již nedocházelo u poškozených zaměstnanců, vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, kteří jsou po skončení...Poslanecká sněmovna nepodpořila projednávání zákoníku práce

 5. Kurz pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE

  Poslední aktualizace: 01.02.2022 - 15:19

  Účastník obdrží certifikát s platností 12 měsíců, osobní průkaz s fotografií, učební skripta. Školení pro pracovníky, kteří se pohybují ve výšce a nad volnou hloubkou, kde hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, sesunutí či propadnutí... rámci EU a ČR (nařízení vlády č. 362/2005 Sb, zákoník práce a další související předpisy), analýza rizik, první pomoc (prevence, poskytnutí první pomoci, komunikace s IZS, vybavení lékárniček) teoretická zkouška: test o ... systémy 2. první pomoc – resuscitace, základní obvazové techniky, stavění velkého krvácení, zotavovací poloha, antišoková opatření, vyproštění z místa nehody dle rozsahu školení praktická zkouška: dle rozsahu praktické části, zadání úkolu a jeho... Kurz pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE ...Kurz pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE

 6. Kurz pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE

  Poslední aktualizace: 01.02.2022 - 09:35

  Účastník obdrží certifikát s platností 12 měsíců, osobní průkaz s fotografií, učební skripta. Školení pro pracovníky, kteří se pohybují ve výšce a nad volnou hloubkou, kde hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, sesunutí či propadnutí... rámci EU a ČR (nařízení vlády č. 362/2005 Sb, zákoník práce a další související předpisy), analýza rizik, první pomoc (prevence, poskytnutí první pomoci, komunikace s IZS, vybavení lékárniček) teoretická zkouška: test o ... systémy 2. první pomoc – resuscitace, základní obvazové techniky, stavění velkého krvácení, zotavovací poloha, antišoková opatření, vyproštění z místa nehody dle rozsahu školení praktická zkouška: dle rozsahu praktické části, zadání úkolu a jeho... Kurz pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE ...Kurz pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE

 7. DNV SBP - Ochrana zdraví a hygiena práce

  Poslední aktualizace: 04.05.2020 - 17:42

  DISTANČNÍ NADSTAVBOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – SPECIALISTA BEZPEČNOSTI PRÁCE DNV zahrnuje 4 tematické celky. Absolvováním všech čtyř tematických celků získá úspěšný frekventant osvědčení „Specialista bezpečnosti práce“. 17. 9. 2020 – 10. 12. 2020 Přihláška a ... Opletalová – opletalova@vubp-praha.cz VÚBP, v. v. i., NIVOS Jeruzalémská 1283/9 110 00 Praha 1 tel.: 221 015 894 internetová adresa: www.vubp.cz CÍL STUDIA Po absolvování tematického celku Ochrana zdraví a hygiena práce bude absolvent schopen: posoudit... různé metody hodnocení a sledování a účinně komunikovat s hygieniky, interpretovat výsledky objektivních zjištění a sledování v hygieně práce, správně využívat hygienických limitů (omezení) při hodnocení profesionálních expozic (vystavení vlivu faktorům... DNV SBP - Ochrana zdraví a hygiena práce ...DNV SBP - Ochrana zdraví a hygiena práce

 8. Den s inspekcí práce

  Poslední aktualizace: 09.11.2007 - 10:54

  jednotlivé oblastní inspektoráty práce (OIP) navrhovat úkoly na příští rok. Pro kontrolní činnost bývají vybírány především ty subjekty, které měly za poslední 3 roky smrtelný či závažný pracovní úraz z důvodů porušení bezpečnostních předpisů v oblasti zadaného... kontrolovány povinnosti vyplývající ze zákoníku práce z oblasti BOZP a tím je řečeno vše. To znamená část pátá, § 101 - § 108 zákoníku práce. Přestože je každý inspektor zaměřený na jinou oblast, kontroluje, zda-li jsou splněny všechny povinnosti týkající se... (zaměstnavatel je povinen informovat odborovou organizaci o výsledku kontroly - § 108 zákoníku práce), v případě potřeby i další zaměstnanci.  Základem je, že organizace má podchycena všechna rizika. „Z uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel má ve vztahu k zaměstnanci... Tento článek vznikl na základě dne stráveného s inspekcí práce, především s inspektory z Oblastního inspektorátu práce pro hl. m. Prahu. Pojednává o průběhu kontrol v oblasti BOZP a pracovněprávních vztahů v organizacích, právech a povinnostech inspektora, o kontrolních akcích v roce 2007 a připravovaných úkolech na rok 2008. ... jednotlivé oblastní inspektoráty práce (OIP) navrhovat úkoly na příští rok. Pro kontrolní činnost bývají vybírány především ty subjekty, které měly za poslední 3 roky smrtelný či závažný pracovní úraz z důvodů porušení bezpečnostních předpisů v oblasti... kontrolovány povinnosti vyplývající ze zákoníku práce z oblasti BOZP a tím je řečeno vše. To znamená část pátá, § 101 - § 108 zákoníku práce. Přestože je každý inspektor zaměřený na jinou oblast, kontroluje, zda-li jsou splněny všechny povinnosti týkající se... (zaměstnavatel je povinen informovat odborovou organizaci o výsledku kontroly - § 108 zákoníku práce), v případě potřeby i další zaměstnanci.  Základem je, že organizace má podchycena všechna rizika. „Z uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel má ve vztahu k zaměstnanci...Den s inspekcí práce

 9. Změna zákona o bezpečnosti práce přinese lepší ochranu zdraví zaměstnanců

  Poslední aktualizace: 26.04.2021 - 13:55

  – těžkých a smrtelných. Proto je naprosto nutné zavést změny, které přispějí k lepší ochraně zdraví zaměstnanců,“ řekla k zákonu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). S ohledem na technický pokrok bylo třeba dnes platnou právní... úpravu zásadně aktualizovat a upravit nově. Předložená změna zákona vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu a z poznatků získaných praktickou aplikací pravidel. Především by měla zvýšit ochranu a bezpečnost zdraví při práci, ať se jedná o větší... i životního prostředí. „Na zákonu s námi navíc spolupracovala Hospodářská komora, Rada vlády BOZP i Státní úřad inspekce práce. Jde tedy o velmi detailně prodiskutovanou změnu. A to považuji za klíčové,“ popsala vznik změn Maláčová Účinnost návrhu... Bezpečnost práce je pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) jednou z velkých priorit. I proto se velmi dlouho plánovala úprava zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. ... úraz od A do Z 18.03.2021 - Představujeme Výzkumný ústav bezpečnosti práce 04.03.2021 - Základní doporučení pro zaměstnavatele pro zajištění BOZP při práci z domova 01.03.2021 - Inspekční prohlídky výtahů26.04.2021Zdroj: MPSVTiskové zprávy Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte. ... – těžkých a smrtelných. Proto je naprosto nutné zavést změny, které přispějí k lepší ochraně zdraví zaměstnanců,“ řekla k zákonu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). S ohledem na technický pokrok bylo třeba dnes platnou právní úpravu... zásadně aktualizovat a upravit nově. Předložená změna zákona vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu a z poznatků získaných praktickou aplikací pravidel. Především by měla zvýšit ochranu a bezpečnost zdraví při práci, ať se jedná o větší...Změna zákona o bezpečnosti práce přinese lepší ochranu zdraví zaměstnanců

 10. Práce ve skladovací hale a ochrana zdraví

  Poslední aktualizace: 22.01.2020 - 13:51

  , kterou se pro účely tohoto zákona (zákon č. 258/2000 Sb.) rozumí práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací, je práce zařazená do kategorie třetí a čtvrté a dále práce zařazená do kategorie druhé, o níž takto... práce ve skladu tohoto popsaného typu opravdu v souladu se všemi pravidly ochrany zdraví a prevence proti nadměrnému a dlouhodobému vystavení dráždivým či obecně lidskému organizmu ne právě přátelským látkám? Mně způsobují podráždění a svědění sliznic... nosu a krku až celkovou nevolnost v práci a rovněž přetrvávající nevolnost a únavu po směně. Z Vašeho dotazu je patrná otázka, zda je dostatečné větrání Vámi popsaných prostorů, a to vzhledem k činnostem v nich prováděných a chemickým látkám a směsím v... pozdějších předpisů). Rizikovou prací, kterou se pro účely tohoto zákona (zákon č. 258/2000 Sb.) rozumí práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací, je práce zařazená do kategorie třetí a čtvrté a dále práce... Práce ve skladovací hale a ochrana zdraví Napsal uživatel hrubak dne 22. Leden 2020 - 13:51. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... jejich množství - odhadem cca 15 000 palet. Je práce ve skladu tohoto popsaného typu opravdu v souladu se všemi pravidly ochrany zdraví a prevence proti nadměrnému a dlouhodobému vystavení dráždivým či obecně lidskému organizmu ne právě přátelským látkám...Práce ve skladovací hale a ochrana zdraví

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail