Výsledky vyhledávání výrazu "chemický průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Od roku 2007 budou platit pro výrobce a dovozce chemikálií přísnější ekologické normy

  Poslední aktualizace: 16.02.2006 - 10:09

  chemického průmyslu ČR. Nová právní úprava bude mít zásadní vliv i na odvětví, která na chemický průmysl navazují. Dotkne se automobilového, elektrotechnického, papírenského a farmaceutického průmyslu. Nejvíce postiženy by však mohly být především malé a... úprava bude mít zásadní vliv i na odvětví, která na chemický průmysl navazují. Dotkne se automobilového, elektrotechnického, papírenského a farmaceutického průmyslu. Nejvíce postiženy by však mohly být především malé a střední podniky, které působí v

 2. Nová technologie Ansell Grip Technology™ umožňuje zvýšení efektivity práce a zároveň zabraňuje zdravotním rizikům

  Poslední aktualizace: 02.05.2006 - 10:28

  spojuje vysoce pevný úchop, odolnost proti oděru, pružnost a prodyšnost. První rukavice, které budou vybaveny technologií Grip Technology™, budou nové rukavice AlphaTec™. AlphaTec™ je pletená, máčená rukavice odolná proti chemikáliím určená pro chemický... průmysl, lakovny, automobilový průmysl, metalurgii, ropná pole, důlní průmysl a polygrafický průmysl. Kromě vybraných specializovaných rukavic je technologie Ansell Grip Technology™ také použita na dalších oblíbených rukavicích, jako jsou například HyFlex..., pružnost a prodyšnost. První rukavice, které budou vybaveny technologií Grip Technology™, budou nové rukavice AlphaTec™. AlphaTec™ je pletená, máčená rukavice odolná proti chemikáliím určená pro chemický průmysl, lakovny, automobilový průmysl..., metalurgii, ropná pole, důlní průmysl a polygrafický průmysl. Kromě vybraných specializovaných rukavic je technologie Ansell Grip Technology™ také použita na dalších oblíbených rukavicích, jako jsou například HyFlex. Videozáznam testů provedených s technologií

 3. Registrace používaných chemických látek

  Poslední aktualizace: 17.09.2008 - 15:50

  sněmovny. Zákon v současné podobě by podle Klause dostal veškerý chemický průmysl, včetně nejmenších producentů pod přímou kontrolu evropských byrokratů. "Tato evropská směrnice je chybná, její české převyprávění je ještě horší. Proto zákon nemohu podepsat... jednu tunu ročně, musejí tyto látky zaregistrovat. Lhůtu na to měly mít do 1. prosince. Podle ekologického Sdružení Arnika klade novela i nařízení samotné mírné nároky na chemický průmysl. Nařízení REACH namísto povinné substituce zavádí takzvanou... podobě by podle Klause dostal veškerý chemický průmysl, včetně nejmenších producentů pod přímou kontrolu evropských byrokratů. "Tato evropská směrnice je chybná, její české převyprávění je ještě horší. Proto zákon nemohu podepsat," dodal Klaus. Vetem chce... látky zaregistrovat. Lhůtu na to měly mít do 1. prosince. Podle ekologického Sdružení Arnika klade novela i nařízení samotné mírné nároky na chemický průmysl. Nařízení REACH namísto povinné substituce zavádí takzvanou dostatečnou kontrolu chemické látky

 4. Chemická legislativa dnes a zítra - nová evropská chemická politika REACH

  Poslední aktualizace: 08.12.2005 - 11:33

  záběrem zasahuje návrh Nařízení REACH nejenom průmysl chemický, ale i všechna další průmyslová odvětví, která chemické látky používají – automobilový, obuvnický, textilní, elektrotechnický, papírenský atd. I přesto, že naprostá většina nových , závažných... jsou data posbírána a jsou k dispozici v databázi IUCLID. Evropský chemický úřad vydává Seznam (Priority List) nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, které mohou představovat závažné riziko pro zdraví člověka a životní  prostředí (k... vládními odbornými úředníky z 25 členských zemí jednající 1 – 2 měsíčně v Bruselu) a výbory Evropského parlamentu (především pověřené – Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, Výbor pro... průmysl chemický, ale i všechna další průmyslová odvětví, která chemické látky používají – automobilový, obuvnický, textilní, elektrotechnický, papírenský atd. I přesto, že naprostá většina nových , závažných povinností vyplývajících z tohoto návrhu se... dispozici v databázi IUCLID. Evropský chemický úřad vydává Seznam (Priority List) nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, které mohou představovat závažné riziko pro zdraví člověka a životní  prostředí (k dnešnímu dni je to již sedmý Seznam). Pro... jednající 1 – 2 měsíčně v Bruselu) a výbory Evropského parlamentu (především pověřené – Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů). S Evropskou komisí

 5. Informace o nebezpečnosti chemických výrobků jako základní nástroj reklamy

  Poslední aktualizace: 16.05.2008 - 19:03

  průmysl Chemický průmysl využil problém k vytvoření nového odvětví, kterým je výroba PET láhví. Důsledky používání PET láhví na životní prostředí jsou samozřejmě negativní. Nezodpovědní občané láhve pohazují v životním prostředí. Láhve plavou na vodě, v... vynaložením organizačního úsilí, donášet do domácnosti vodu. Část populace, zpravidla ženy, když přimějí muže, aby domů nosil balenou vodu, mají hřejivý pocit, že muž konečně dělá také něco pro rodinu a nechodí jen do práce a do restaurace. Šance pro chemický... domácnosti vodu. Část populace, zpravidla ženy, když přimějí muže, aby domů nosil balenou vodu, mají hřejivý pocit, že muž konečně dělá také něco pro rodinu a nechodí jen do práce a do restaurace. Šance pro chemický průmysl Chemický průmysl využil problém

 6. Chemické látky na pracovišti - legislativa

  Poslední aktualizace: 20.01.2012 - 15:35

  S účinností od 1.1.2012 platí nový chemický zákon, z. č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích.  Tímto zákonem byla zrušeno několik vyhlášek – vyhl. č. 232/2004 Sb., č. 234/2004 Sb., č. 279/2005 Sb., č. 139/2009 Sb., č. 265/2010 Sb... skladovány v uzamykatelných prostorách odděleně, aby byla vyloučena záměna, což se někde neděje; dále nevedou správně evidenci - odděleně pro každou látku,“ říká Mgr. Petr Lebenhart z Hygienické stanice hl. m. Prahy a dodává, že v Praze sice téměř není chemický... průmysl, ale chemické látky se vyskytují například v laboratořích, školách, výzkumných ústavech, ale také v úklidových firmách, kde používají čistící prostředky charakterizované jako žíravé. Pro ně také platí povinnosti stanovené v zákoně 258/2000 Sb. S... S účinností od 1.1.2012 platí nový chemický zákon a vyhláška č. 402/2011 Sb. V souvislosti s nařízením CLP se připravuje novela § 44a a § 44b z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. ... prostorách odděleně, aby byla vyloučena záměna, což se někde neděje; dále nevedou správně evidenci - odděleně pro každou látku,“ říká Mgr. Petr Lebenhart z Hygienické stanice hl. m. Prahy a dodává, že v Praze sice téměř není chemický průmysl, ale chemické látky se... 1.1.2012 platí nový chemický zákon, z. č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích.  Tímto zákonem byla zrušeno několik vyhlášek – vyhl. č. 232/2004 Sb., č. 234/2004 Sb., č. 279/2005 Sb., č. 139/2009 Sb., č. 265/2010 Sb. Nová vyhláška č. 402

 7. Správná praxe ve firmě ČKD PRAHA DIZ, a. s.

  Poslední aktualizace: 24.07.2009 - 09:53

  technologické procesy, chladicí zařízení pro potravinářský, chemický průmysl a energetiku, ledové plochy a další zařízení, zařízení na likvidaci farmaceutického, nemocničního a speciálního odpadu. V současné době ve společnosti pracuje cca 360... potravinářský, chemický průmysl a energetiku, ledové plochy a další zařízení, zařízení na likvidaci farmaceutického, nemocničního a speciálního odpadu. V současné době ve společnosti pracuje cca 360 zaměstnanců různých profesí. Z dělnických jsou to

 8. Údržba a nebezpečné látky

  Poslední aktualizace: 25.01.2016 - 12:38

  vysoce hořlavých a výbušných. "Elektronická fakta" v příloze č. 1 se zaměřují na konkrétní rizika související s různými nebezpečnými látkami, jimž jsou pracovníci údržby vystaveni, "elektronická fakta" v příloze č. 2 se zaměřují na chemický průmysl a příloha č. 3 se týká komunikace na pracovišti v souvislosti s nebezpečnými látkami.

 9. Předávání cen v programu Bezpečný podnik a Podnik podporující zdraví

  Poslední aktualizace: 23.10.2009 - 15:23

  www.menthealthwork.cz. Závěrečné slovo patřilo ministru Šimerkovi. „U oceněných podniků se mnohdy nejedná o jednoduchá pracoviště (chemický, automobilový průmysl atd.), což by mělo být motivací pro ostatní. Již dlouho se také snažíme dosáhnout pozitivních změn... Šimerkovi. „U oceněných podniků se mnohdy nejedná o jednoduchá pracoviště (chemický, automobilový průmysl atd.), což by mělo být motivací pro ostatní. Již dlouho se také snažíme dosáhnout pozitivních změn v oblasti BOZP ve školství a nějak se nám nedaří

 10. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2022/6

  Poslední aktualizace: 15.07.2022 - 11:20

  ) revizi a audit PHA, (3) dokumentaci a provádění doporučení PHA.klíčová slova: průmysl zpracovatelský - průmysl chemický - analýzy rizik - řízení rizik - bezpečnost procesní - implementace - PákistánDEE, SEAN J. - OGLE, RUSSELL A. - WALTERS, MATTHEW S..., blokování a informace o bezpečnosti procesu pro sušárnu zpracovávající tepelně nestabilní materiál, aby ilustrovala koncepty tohoto dokumentu.klíčová slova: limity přípustné - limity mezní - provoz - bezpečnost provozní - řízení bezpečnosti - průmysl chemický.... Falešný pocit bezpečí, který tyto "bezpečnostní programy" podporují, dokládá pokračující výskyt rozsáhlých katastrof. Dichotomie "kultura bezpečnosti" versus takové události je jasně patrná, přesto se zpracovatelský průmysl stále zaměřuje na stejné ukazatele... komunikaci se zaměstnanci, (2) revizi a audit PHA, (3) dokumentaci a provádění doporučení PHA.klíčová slova: průmysl zpracovatelský - průmysl chemický - analýzy rizik - řízení rizik - bezpečnost procesní - implementace - Pákistán DEE, SEAN J. - OGLE, RUSSELL... bezpečnosti - průmysl chemický - hodnocení rizik - integrita BOECK, LORENZ R. - MAHAN, PATRICK W.: Loss prevention learnings from Beirut and similar ammonium nitrate explosions / Poznatky z prevence ztrát z Bejrútu a podobných výbuchů dusičnanu... nepovšimnuta a neřešena. Falešný pocit bezpečí, který tyto "bezpečnostní programy" podporují, dokládá pokračující výskyt rozsáhlých katastrof. Dichotomie "kultura bezpečnosti" versus takové události je jasně patrná, přesto se zpracovatelský průmysl stále

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail