Vyhl. č. 216/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění BOZP v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin...

Dne 21. 7. 2017 byla v částce 79/2017 Sb. zveřejněna vyhláška č. 216/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb. Vydána na základě z. č. 61/1988 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2017.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail