Výběr z Euroshnetu k únoru 2008

Výběr z Euroshnetu k únoru 2008

 1. 25-26.2-2008 se uskuteční mezinárodní symposium ISSA pod názvem „The new Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals“ ve Francii. Tématem jednání bude nový celosvětový harmonizovaný systém klasifikace a značení chemikálií(GHS).

  − Více informací o tomto systému klasifikace a značení chemikálií jsou uvedeny na adrese: http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
  − Informace o tomto symposiu jsou uvedeny zde

 2. Evropská konference o nové strojírenské směrnici v oblasti normalizace s názvem „The new Machinery Directive – Expectations of prevention experts regarding standardization” se bude konat 27-28.2.2008 v Mnichově.Tuto konferenci organizuje KAN a DGUV. Program registraci a další informace o této konferenci jsou uvedeny na adrese: http://www.kan.de/content/englishcontent/news/Konferenz-muenchen-2008.html
 3. Zařízení používané v prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX(Equipment INTENDED for use in potentially Explosive Atmospheres) je popsáno na adrese: http://ec.europa.eu/enterprise/atex/indexinfor.htm

  Je zde charakterizována Směrnice 94/9/EC “NEJW Approach”, která udává základní zdravotní a bezpečnostní požadavky a hodnocení shody. Souběžně je zde uvedena Směrnice 1999/92/EC obsahující minimální požadavky zdravotní a bezpečnostní ochrany pracovníků v potenciálně výbušném prostředí.
  Pokyny k aplikaci Směrnice 94/9/EC jsou uvedeny v tzv.” Návodu k použití”: http://ec.europa.eu/enterprise/atex/guide/index.htm
  Většina možných otázek, které se vyskytují v této oblasti potenciálně výbušného prostředí je uvedena v kapitole 7.

 4. EU-OSHA vydala prognózu biologických rizik v oblasti bezpečnosti a zdraví.
  http://riskobservatory.osha.europa.eu/risks/forecasts/biological_risks/
 5. 18.1. 2008 byl evropskou komisí publikován interpretační dokument o vztahu mezi Směrnicí lékařských přístrojů („Medical devices directive 93/42/EEC”) a OOP směrnicí(“PPE directive 89/686/EEC”)
  Tento dokument je uveden zde.
 6. KAN uveřejnil článek o kombinaci nepříznivých faktorů způsobujících uklouznutí a nebezpečí zranění při pádu(podrážka boty,stav podlahy,požadavky zpřesnění norem prEN 15673-1, EN ISO 13287 atd.).
  Článek je uveden na adrese:
  http://www.kan.de/pdf/brief/eng/2007-3-Rutschhemmung-e.pdf
 7. Správní rada CEN (CEN/CA) schválila v rozhodnutí(20/2007)  vytvoření evropského  fóra Hodnocení shody(“European Forum for Conformity Assessment”).
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail