Výběr z diskusí na EUROSHNET v prvním čtvrtletí 2010

V roce 2010 pokračuje činnost diskusního fóra Euroshnet, které na stránkách www.euroshnet.eu poskytuje platformu k diskusi nad otázkami z oblasti BOZ, zkoušení, certifikace a normalizace. Stejně jako v minulých letech zde zveřejňujeme některé zajímavé informace a odkazy.

Fórum Euroshnet je rozděleno na dvě sekce. Ve veřejné části je v současné době registrováno 225 účastníků v šesti diskusních fórech. Druhá sekce je vyhrazená expertní diskusi a je chráněna přístupovým heslem. Zde je zaregistrováno 489 odborníků, kteří mají k dispozici dvacet dva diskusních fór, na nichž je zveřejněno 580 dokumentů. Při procentuálním vyhodnocení účastníků diskuse bylo zjištěno, že 45 % z nich působí v průmyslu, 30 % pracuje v sektoru BOZP a zbývajících 25 % pochází z veřejných institucí, vysokých škol, případně jsou to jednotlivci se zájmem o uvedenou problematiku. Informační leták o aktivitách Euroshnet je k dispozici zde.

Na stránkách Euroshnet se objevily příspěvky ze skupiny, zabývající se hlukem a vibracemi. Ve dnech 3. a 4. května 2010 se konala konference „Human Vibration“ v německém Würzburgu. Pozvánka s programem je k dispozici zde. Informace o této problematice ve vztahu ke strojírenské směrnici 23006/42/EC pohledem ze strany německých odborníků je k dispozici zde.

Nově bylo založeno fórum, týkající se zemědělských strojů. Této problematice se věnoval workshop ADCO v Berlíně, v červnu 2009. Bližší informace a text vybraných příspěvků lze získat zde. Pro konstruktéry, výrobce a prodejce zemědělských strojů byl na Euroshnet zveřejněn odkaz na webové stránky s řadou užitečných informací a dalších odkazů, k nahlédnutí je zde.

K rizikům spojeným s používáním zemědělských strojů patří i aplikace pesticidů. Nyní se objevilo oznámení o vydání návrhu mandátu pro evropský výbor pro normalizaci (CEN) ke zpracování norem v oblasti strojů pro aplikaci pesticidů, návrh je k dispozici zde

Na stránkách Euroshnet bylo rovněž zveřejněno upozornění na schůzku expertní pracovní skupiny Evropské komise pro osobní ochranné prostředky, s termínem konání 29.4.2010. Navrhovaný program je k dispozici zde. Náplň jednání, kterého se zúčastnili i zástupci ČR, se týkala posuzování shody OOP. Získané informace jsou v České republice dále šířeny prostřednictvím koordinačních porad notifikovaných osob pro posuzování OOP, koordinačním pracovištěm je Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Evropská komise vydala v dubnu výzvu k veřejným konzultacím na téma normalizace. Text výzvy, společně s navrhovanými tématy k vyjádření, je k dispozici zde. Pro zasílání stanovisek byl vymezen pouze jeden měsíc, reakce budou zveřejněny.

Z praktických zkušeností vyplývá, že stále celá řada výrobců, prodejců a uživatelů nemá zcela jasno o významu označení CE na výrobcích. Evropská komise zveřejnila na svých stránkách základní informace o této problematice, viz zde. Leták, vydaný v této souvislosti je zde.

Bylo rovněž zveřejněno druhé, opravené vydání příručky ke strojírenské směrnici 2006/42/EC. Rozsáhlý text, který obsahuje směrnici společně s komentářem je k dispozici zde.

Další informace z činnosti Euroshnet se objeví na stránkách BOZPinfo.cz po prázdninách.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail