Vstupní lékařské prohlídky mladistvých brigádníků

Zdroj: 

V létě pro nás budou na týdenních brigádách pracovat mladiství studenti na dohodu o provedení práce (nenáročné práce zařazené do kat. I.). Musí studenti absolovat vstupní lékařskou prohlídku? Pokud ano, musí vstupní prohlídku absolvovat u našeho nasmlouvaného poskytovatele pracovnělékařské péče pro zaměstnance, nebo by stačil lékařský posudek vyhotovený jejich dětským lékařem? 

Podle § 247 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zabezpečit na své náklady, aby mladiství byli vyšetřeni poskytovatelem pracovnělékařských služeb před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci, pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Pracovníci na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, i když jsou mladiství, musí na vstupní prohlídku pouze v případech uvedených v § 59 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. To znamená, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 (vyhláška č. 79/2013 Sb., ve znění podějších předpisů) nebo jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou. To znamená, že v tomto případě na vstupní prohlídku nemusí.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail