Vplyv osvetlenia na bezpečnosť pri práci

Osvetlenie je jedným z faktorov pracovného prostredia. Z hľadiska bezpečnosti práce je osvetlenie v pracovnom prostredí jedným z najdôležitejších faktorov. Má význam pre zrakovú pohodu a jeho správne riešenie sa uplatňuje najmä pri prevencii únavy zraku, chýb zraku ako aj pracovnej únavnosti a úrazovosti. Základom je vytvoriť najoptimálnejšie svetelné podmienky pre bezpečný pracovný výkon.

Úvod

Úvod

Základnou podmienkou zdravého vývoja spoločnosti a zvyšovania jej ekonomickej aktivity je pohoda prostredia. Z tohto dôvodu je nevyhnutné vykonať také opatrenia aby sa zamestnanec cítil v pracovnom prostredí čo najlepšie. Pracovné podmienky práce a pracovné prostredie majú pozitívne  ovplyvňovať fyzické a duševné sily zamestnancov, majú viesť k uspokojovaniu z práce a k plnému využitiu pracovných schopností, k rozvoju osobnosti, majú prispievať k zvyšovaniu kvality aj produktivity práce, pričom musí byť dodržaná ochrana zdravia pri práci spolu s bezpečnosťou práce. Z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov je svetlo významným faktorom pri tvorbe zrakovej pohody v pracovnom prostredí. Dôležité je z hľadiska prevencie zrakovej únavy a pracovnej úrazovosti. Svetlo sa významne podieľa na tvorbe zdravého a bezpečného pracovného prostredia. Úloha svetla je významná aj z psychologického hľadiska. Psychologické účinky svetla môžu byť pozitívne alebo negatívne a závisia od intenzity osvetlenia, chromatickosti svetla, rovnomernosti jasov a farebnej úpravy prostredia. [3]

Svetlo je z hľadiska osvetľovania pre človeka predovšetkým prostriedkom k prenosu a získaniu informácií o prostredí, ktoré ho obklopuje. Dostatok svetla človeka motivuje k činnosti, k práci, povzbudzuje náladu a vytvára príjemnú atmosféru. Naopak nedostatok svetla utlmuje, znižuje pracovnú výkonnosť a bezpečnosť a zvyšuje riziko chýb v práci a pracovných úrazov.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail